Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Historielaget sier nei til planene for Kirkebukta

06.02 2008 av Willy Nilsen

 

Av hensyn til områdets bruksverdi for Kragerøs kommende generasjoner, kan Kragerø og Skåtøy Historielag ikke anbefale de fremlagte planer for deler av Kirkebukta. Les høringsuttalelsen!

 

Høringsuttalelse fra Kragerø og Skåtøy Historielag om de foreliggende planene for utbygging i Kirkebukta.

 

Før planene for utbygging i Kirkebuktra blir endelig vedtatt, ønsker Kragerø og Skåtøy Historielag å uttale følgende:

 

Kragerø står overfor utbyggingsplaner som strekker seg fra den gamle jernbanekaia til Sandåsen. Dette er et stort utbyggingsområde etter Kragerø-målestokk. I tillegg er det igangsatt storstilt utbygging på Skrubben.

 

Planenes største svakhet er at det ikke er lagt inn tilstrekkelige områder for allmen bruk. I og med at store deler av grunnen som skal bygges ut er offentlig eiendom, bør det være rom for grønne områder, møteplasser og fellesarealer. For mange av byens innbyggere er det vanskelig å forstå at dette ikke i stor nok grad er blitt krevet.

 

Kragerø har en enestående sjanse til å kunne utvikle et område som ville stå som et eksempel til etterfølgelse. Strandbeltet i Kirkebukta er særdeles velegnet fordi det er sentrumsnært og harmonerer med byens øvrige nærhet til sjøen. Det innbyr til fantasifull planlegging for mennesker.

 

Vi vet at det blir økt behov for åpne områder i fremtiden, noe som det tas hensyn til i den enstemmig vedtatte sentrumsplanen. Flere av høringsinstansene har påpekt behovet for større grøntområder i byen.

 

Den foreslåtte bebyggelsen tar ikke nok hensyn til ønsket boligbygging i sentrum på flere områder. De planlagte boligene blir enten for små eller for kostbare for yngre familier.

 

Den planlagte bebyggelsen er ensartet og viser seg å være kontroversiell i forhold til intensjonene i den vedtatte sentrumsplanen. Kravene om siktlinjer er ikke overholdt.

 

Av hensyn til dette områdets bruksverdi for Kragerøs kommende generasjoner, kan Kragerø og Skåtøy Historielag ikke anbefale de fremlagte planer.

 

Kragerø, 5. februar 2008.

 

På vegne av Kragerø og Skåtøy Historielag,

Sverre Okkenhaug, leder.

 

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS