Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Skrubbodden er Aps ansvar, mener Drevland

04.09 2007 av Willy Nilsen

 

Olav Drevland (RV) mener at Arbeiderpartiet må bære ansvaret utfallet av saken om leilighetsbyggenme på Skrubbodden.

 

Innlegg:
Blokka på Skrubbodden:

Arbeiderpartiets ansvar

 

 Kragerø Bys Venner har gjennom leserinnlegg bragt Skrubbodden-saka inn i valgdebatten. Det er bra at den kommer opp, for utenom truslene mot distriktsskolene, har ingen saker i kommunen engasjert folk så mye i inneværende periode som nettopp blokka på Skrubbodden: Folk har gått mann av huse for å vise motstand; - det har vært underskriftsaksjoner, markeringer på Torget og ved Rådhuset – og det har vært møter av mange slag. Avisene har til tider flomma over av artikkelstoff og leserinnlegg.

 

Felles for alle ytringer i saka har stort sett vært at folk ønsker ikke at blokka på Skrubbodden skal komme. Den samme oppfatning har så godt som alle de politiske partiene i Kragerø gitt uttrykk for – med unntak av Arbeiderpartiet: Gjennom ordfører-initiativ, partiholdning og bygningsrådsvedtak har partiet gått massivt inn for at blokka skal komme. Med god grunn oppfatter folk flest at Skrubbodden-blokka er Arbeiderpartiets ansvar – ene og alene.

 

Det klare motsetningsforholdet som eksisterer mellom Arbeiderpartiet og opinionen i Skrubbodden-saka, har nok gjort at partiet har vært fornøyd med at saka ikke har vært tema i valgkampen. Når saka nå kommer opp, forventer velgerne at alle partier svarer på Byvennenes spørsmål om 1) holdninger til regler for byestetikk og 2) holdninger til framtidige utbygginger a la Skrubbodden. Særlig vil nok svar fra Arbeiderpartiet være interessante – for det er jo de samme personene som skal fronte partiet i kommende periode, som har gått i bresjen for Skrubbodden-utbygginga: ordfører, partileder og bygningsrådsleder.

 

Olav A. Drevland, Kragerø RV

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Argus
Dato:Fredag 5. oktober Kl: 09:25

Det er kun politiske posisjoner som driver de fem partiene som nå samarbeider i Kragerø, altså et rent teknisk samarbeid. De har sagt noe om en politisk plattform, men det kommer til å bli et underlig byggverk med mange råtne planker. Synes jeg ser at Slettebakken og Ellegård blir enige om dispensasjoner i skjærgården!

Av: BB23
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 19:59

Er helt på linje med flere av innleggene nedenfor. Dreveland må gjerne ha meninger om det meste, men hvorfor må lesere/lyttere på død og liv få vite hans personlige meninger om ALT. Du er ute på dato mister, og folk er lei dine etterpåklokskaper. Se fremover, Kragerø trenger utvikling, ikke flere lærere.

Av: Student også
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 18:33

Hei Student!
Vet hvem du er!!
Våre gamle lærere Solfrid og Olav har nok gått ut på dato, og vet ikke lenger at Kragerø er en del av HELE verden. De skal nok fortsatt mene mye på vegne av andre - som de alltid har gjort. Skal vi komme tilbake tilbake med vår mastergrad etc, etc, må nok de gamle lærerene våre "voksenopplæres" litt.
Send dem ut i arbeidslivet!
Det må jo vi før eller siden, dersom vi ikke ender som lærere da......
Vi kan jo det bare ved å ta et halvt år til?

Av: Student
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 18:21

Det samme spørsmålet kan vel stilles til Solfrid Slettebakken?
Er ikke hun like mye imot at folk skal bo sammen ?
Vi må jo det nettop for å spare penger bl.a. til strømregninga.
Venstre ved Solfrid Slettebakken, Drevland og Rødt snakker nå bare de etablerte kulturfrikernes sak.

Av: Pensjonist
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 17:59

Miljøfriken har jo helt rett!
Hvor er disse aspektene blitt av i Drevlands argumentasjon - og korstog mot AP? Skal man ikke bygge miljøvennlige, energbesparende boliger i Kragerø?
Glemmer han helt hvordan Høyre og FRP stemte i bygningsrådet?
Kari Fosso og Rolf Brekka stod rakrygget for sitt standpunkt, og det står det jammen respekt av!
Er ikke helt sikker på hvor rakrygget Bjørn Bråthen fra KRF var i samme sak ved senere behandling, - eller var det nok et bevis på at det er langt - veldig langt - mellom hvordan et perfekt samfunn Drevland &co.og RV drømmer om, og det de samme menneskene selv nyter i fulle drag i dag - takket være en veksling melllom et kapitalistisk borgerlig- og et AP- styre etter krigen?
Det er bare å minne om hvilke regimer dagens Rødt har støttet opp igjennom årene. Ingen av dem har lykkedes med noe som helst, og menneskeverdet har ikke hatt noen verdi.
Men- jeg vil slutte meg til spørsmålet miljøfrik stiller:
Hvor er Drevland og resten av RV/Rødt's sin holdning til det å bo i en blokk - som han kaller det - sett i et miljøperspektiv?
Burde ikke de som kjøper leiligheter i et slikt bygg tvert imot premieres?

Av: miljøfrik
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 11:59

Denne "saka" er ferdigbehandlet, Drevland.
"Blokka" di kommer uansett, men den er vel mye mer miljøvennlig mht. arealbruk, energiøkonomisering etc. enn alle de gamle, dårlig isolerte eneboligene i Kragerø. Har dere ikke noen miljøfrikere igjen i RV som virkelig slåss for å få ned det vanvittige strømforbruket? Da er nettopp slik bygg effektive i så måte!

Av: Justisia rebellum
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 10:39

Debatten bør ta en annen retting slik jeg ser det, for å komme ut av repetisjonskverna; Hva kan kommunen lære av Skrubbådd saken?
Hvor går grensene for delegasjon kan være en vinkling. Trenger kommunen sterkere bevissthet og rammer rundt ”Perlen”? Betyr i estetisk og naturmessige verdier noe som helst? Hva ønsker Kragerø innbyggere av utvikling? Og er det en helhetlig plan for en utikling i Kragerø? Hva ønsker vi oss av denne viklingen?
Arbeidsplasser trenger Kragerø sårt men kanskje ikke for en hver pris? Til slutt må jeg få nevne at Fylkesmann ikke er et orakel, ”avgjørelser” herifra kan diskuteres lokalt, og videre på klages til Sivilombudsmannen om parter ønsker det:
”Stortingets ombudsmann kan undersøke de fleste typer saker og forhold som offentlige myndigheter har behandlet og avgjort. Statens, fylkeskommunenes og kommunenes forvaltning hører således til ombudsmannens arbeidsområde. Klager kan rettes både mot myndighetsorganer (forvaltningsorganer) og mot tjenestemenn eller andre som handler i forvaltningens tjeneste.” http://www.sivilombudsmannen.no/

Av: Skiftarbeider
Dato:Tirsdag 2. oktober Kl: 05:33

Litt sammunnskunnskap hadde vel snart vært på sin plass, Drevland? Hvordan politikerne, enten de kommer fra det ene eller andre partiet, skal kunne stoppe et byggeprosjekt som er igangsatt, vitner vel om at du har lite å fare med i denne saken lenger - annet enn å fortsette å komme med sleivspark til AP, da.
Alle kan jo se hvordan RV kom ut av dette.

Av: ansatt
Dato:Fredag 21. september Kl: 23:00

Denne saken viser jo at RV har oppnådd noe annet, nemlig Høyreflertall i kommunen. RV fikk ved siste valg masse posisjoner fra SV, langt ovre det de kunne forvente, men de har hele tiden misbrukt både SV og Ap for å mæle egen kake. Rv svikter arbeidsfolk! Trist og dumt! Ap reddet arbeidsplasser, ikke ved hjelp av RV, men andre. Kanskje ikke det er gode nok arbeidsplasser siden de ikke er lærere? Teite RV!!!

Av: Aksid
Dato:Torsdag 20. september Kl: 10:57

Hei igjen.
Til stolt arbeider
Kanskje du kan sette meg inn i hvordan det har gått på Naper. Det er ikke så mye informasjon å få fra bedriften som bærer (har båret) navnet Naper Informasjonsindustri. Slik jeg ser det har dette vært den mest subsidierte bedriften i Kragerø. Kan du si meg hvor mange ansatte det er igjen i bedriften? Hvordan mangeårige ansatte har det nå. Og de videre planene til trykkeribedriften. En ting er helt sikkert familien Naper sitter og smiler på Skrubbodden med millioninntekter. Lurer på om de millionene er pløyet tilbake til bedriften? Dette kan du sikkert mye om. Kom igjen!

Av: Kruse Smith-ansatt
Dato:Mandag 10. september Kl: 15:41

For såvidt riktig, snekkern, og helt enig i den siste betraktningen om de evindelige innleggene fra Drevland som ihvertfall ikke er til fordel for oss håndverkere. Poenget mitt var vel mer å få fram det synspunktet at noen partier tenker på arbeidsplasser og næring generellt, og ikke bare på kultur og bevaring selv om det også er viktig i lokalsamfunnet.

Av: snekkern
Dato:Søndag 9. september Kl: 21:39

Kommentaren til kruseansatt blir for meg uforstålig. Det er det samme for KS om dere har fått oppdraget av de godkjente bygget, eller om dere hadde vunnet anbudet ved planer som hadde fulgt den godkjente reguleringsplanen. Jeg har også vanskelig med og forstå at folk i bransjen ikke ser fordelen ved at en reguleringsplan bør følges nogenlunde innenfor sine rammer. Hadde reguleringsplanen blitt fulgt ville bonusen hvert at vi slapp og lese alle inleggene til Drevland og RV

Av: a-velger
Dato:Onsdag 5. september Kl: 14:58

Det er kjempeflott at de som lever av at det skjer noe i Kragerø kommer på banen og sier sin mening. Kragerø består ikke bare av museumsvoktere, men mest av folk som ønsker en levende by der det skjer forandring og aktivitet. Jeg håper dette også slår ut i valgresultatet. Stem inn kandidater som vil noe med byen og distriktet vårt. Du finne flest av dem på AP's liste.

Av: Velger
Dato:Onsdag 5. september Kl: 14:21

Var det opp til RV og SV gjengen, ville det overhode ikke være utvikling i denne byen. Det kan sikkert stilles noen spørsmålstegn ved noen endelige løsninger, men byen må fortsette å ukvikle seg, skal vi ha bosetting og arbeidsplasser. Ikke alle kan være lærere eller klippe håret på hverandre. Stå på utbyggere.

Av: Håndverker
Dato:Onsdag 5. september Kl: 07:40

Hva har RV - og spesiellt Drevland - lagt til rette for oss håndverkere? Det samme spørsmålet bør jo rettes til SV og Venstre også.

Av: Kruse Smith-ansatt
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 15:48

Heia AP!
Nå har Kruse Smith i Kragerø fått jobben med å bygge for Torsøe. Dette betyr veldig mye for lokale håndverkere - ikke bare for oss som jobber i Kruse Smith, men også for utrolig mange andre arbeidere/håndverkere og leverandører i Kragerødistriktet. I år framover.
Noen skjønner sammenhengen og tør å stå rakrygget som Observatør skriver.
Olav Drevland og Kragerø RV gir helt nå helt blaffen i arbeiderklassen. Stopp alt som krever privat kapital er vel programfestet?
Det er bare å oppfordre alle arbeidere til å stemme på det partiet som får noe til - Arbeiderpartiet!

Av: Observatør
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 15:00

Skjønner du ikke at du er avslørt, Drevland. Slutt å legg skylda på alle andre når du ikke når fram. AP har stått rakrygget og fikk medhold av Fylkesmannen i sine standpunkter. Dine manipuleringer og aktiv bruk av arenaer utenfor RV (Byvennene og Fortidsminneforeningen f.eks.) trenger ikke å ha som resultat at alle er enige med deg. Det er velkjent at RV har som taktikk å infiltrere andre foreninger når de ikke er sterke no i egne rekker.

Nå skal planen for Skrubben behandles videre. Det var ikke alle naboer i Smedsbukta som likte Torps plan med ufyllinger m.m. Husk det i den videre prosessen.

Av: Arbeider med stolthet
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 13:34

Den størst miljøtrusselen verbalt sett, er alle leserinnleggene som er tatt inn i KA fra Olav Drevland . Han alene har jo fyllt opp avisa gang på gang for skape et inntrykk av en motstand som ikke er reell. Dette er kjente metoder fra AKP-ml.
Men tok RV ansvar ved å vise alternativ til Naper og arbeidsplassene der?
RV er ikke for arbeidsfolk lenger, men en gjeng med "såkalte" intellektuelle som skal fortelle arbeidsfolk hva de skal mene

Av: Miljøforkjemper
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 13:28

Leilighetsbygget på Skrubbodden er det faktisk mange som ønsker. Det er faktisk mye mer miljøvennlig å bo flere sammen enn at alle - som f.eks. Drevland- skal bo i egen villa.
Hvor er RV's holdning til dette? Egen regel for Drevland og RVfolk - andre regler for alle andre?

Av: sosialist
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:58

Vil vel kanskje tro at Drevland skyter sitt eget parti i foten med dette inlegget. AP er et av de få alternativ på den sosialistiske siden som RV faktisk kan håpe at får flertall. Kampen i Kragerø vil stå mellom Høyre og AP, og jeg er helt sikker på at RV er mer tjent med å ha AP i tet, enn H... Men RV er vel egentlig mot alle som har mange bak seg, og viser med dette at de heller vil samarbeide med kapitalister enn sosialister!

Av: Lattermild
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:46

Drevland legger skylda på Ap, men det blir jo helt feil. Så å si alle partiene (kanskje ikke RV??) sto bak initiativet til å gi utbyggerne tillatelse til å sette igang. Her var Høyre like gode (eller dårlige) som Ap!!!!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS