Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

SV som bybyggere

04.09 2007 av Willy Nilsen

 

- Det er viktig at velgerne er bevisst på hvordan de i framtida vil ha Kragerø by!
Det skrriver Vegard Ehnebom (SV) i et innlegg.

 


Innlegg:
Kragerø SV som bybyggere

 

I løpet av det siste året har vi hatt to store byggesaker i byen. Først ble, særdeles kontroversielt, starten på Skrubboddenutbygginga godkjent og deretter utbygging i Kirketomta, den såkalte Havnefronten. I begge disse tilfellene har bygningsrådet stor påvirkningskraft med hensyn til byggenes utseende!

 

Kragerø by har en sjel! Vi har en koselig by med trehusbebyggelse og den går igjen fra Rørvik, via sentrum og Vestheia og til Tangen. Alle disse, og flere sentrumsnære boligområder, er historisk viktige steder for lokalsamfunnet. Bebyggelse i disse områdene har satt standarden for hvordan vi visuelt forestiller oss Kragerø.

 

Det er viktig at velgerne er bevisst på hvordan de i framtida vil ha Kragerø by! Vil vi fortsette å framheve den tradisjonelle trehusbebyggelsen, eller synes vi det er greit med mur, glass og betong?

 

Kragerø SV vil i framtida jobbe for fortsatt trehuspreg i byen. Vi er opptatt av at gamle bygg ikke rives, men fortsatt har en plass i bybildet. Vi vil jobbe for at nybygg ikke bryter denne stilen. Vi ønsker at de nye bygga i Kirkebukta ikke bryter med eksisterende bygg i nærheten, men tar vare på stilen vi har lært å elske. Vi ønsker at de resterende bygga på Skrubbodden skal harmonere mer med omgivelsene. Kragerø SV ønsker at byen fortsatt beholder sitt særpreg, slik mange turister og ikke minst fastboende har lært å sette pris på!

 

Stem på Kragerø SV, partiet som hører på hva folk har å si, ikke bare i byggesaker, men også alle andre saker som engasjerer folk!

 

Vegard Ehnebom

Kragerø SV

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: frustrert
Dato:Fredag 7. september Kl: 21:53

Tror ikke vi skal satse på SV i noen som helst bygging! Deres politikk vil alltid ramme dem med minst råd!De legger på skatter å avgifter som skal ta de såkalte rike,menn de som får svi er de som har minst!!! GODT VALG!

Av: Student
Dato:Fredag 7. september Kl: 19:50

Ehnebom presterer altså å skrive et helt innlegg om SV som bybyggere UTEN å ha satt seg inn i en av de største bybyggingssakene i Kragerø's historie? Fantastisk!

Av: hobbyarkitekt
Dato:Fredag 7. september Kl: 13:44

Etter nå 43 innelgg på denne saken, kan man vel nå konkludere med at denne Vegard Skivebom burde finne noe han har rede på, å skrive innlegg om.

Av: Bare hobbypolitiker
Dato:Fredag 7. september Kl: 13:10

Det må være lov å ha en annen oppfatning av virkeligheten uten å bli kallt dum, pensjonist, men et visst kunnskapsnivå må man kunne forlange av lokalpolitikerne våre.

Av: Pensjonist
Dato:Fredag 7. september Kl: 13:01

Slik dette utvikler her seg blir det jo en parodi på lokalpolitikeres kunnskapsnivå og virkelighetsoppfatning.
Imponerende aktivitet fra SV's unge representant, men noen ganger er det bedre å holde kjeft og la folk tro du er dum, enn å åpne den - og bevise det.

Av: Bare hobbypolitiker
Dato:Fredag 7. september Kl: 12:45

Dette viser for det første at SV -RV og Venstre også - fremdeles lever i en annen verden oss andre som har lest avtalen - og forstår den. Avtalen har ligget lenge på nettet og den burde Ehnebom ha lest før han uttaler seg om den.
Det er prosjektene i Kirkebukta som skal betale for alle felleskostnadene, men avtalen er faktisk knyttet opp til reguleringsplanen som gir et visst volum. Dette volumet er nødvendig for at det skal være mulig å gjennomføre strandpromenade etc. I saken til kommunestyret i februar ligger det et foreløpig budsjett som viser hva vi snakker om i penger for fellesanleggene.
Kragerø kommune har faktisk skrevet en kontrakt med Kragerø utvikling og reguleringsplanen er en del av denne kontrakten.
SV, RV og Venstre kan mene hva de vil,gjerne drømme om en ideell verden hvor andre betaler regningene, men et godt råd: Sett dere inn i sakene!Av: Vegard Ehnebom
Dato:Fredag 7. september Kl: 11:48

Til "Fastboende": Jeg kjenner ikke detaljene i Kragerø Kommunes avtale med Kragerø Utvikling, men Kragerø SV mener at ved å gi Kragerø Utvikling oppdraget med å bygge ut området er det også Kragerø Utvikling sin oppgave å ta vare på innbyggernes interesser i området, altså å ha ansvar for at vi får disse fellesanleggene. Med andre ord mener SV at dette IKKE skal betales av kommunens innbyggere gjennom hverken skatter, avgifter eller på noen som helst slags annen måte!

Av: Fastboende
Dato:Fredag 7. september Kl: 11:27

Skal noen andre (skattebetalerne i andre deler av kommunen) betale for fellesanleggene da Ehnebom? Vi forventer et klart svar fra SV på dette spørsmålet.

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Fredag 7. september Kl: 11:09

Hei, igjen! Mange poenger som kan kommenteres her:
*hvis jeg synser heller enn å presentere visjoner så er jeg aldeles IKKE aleine om det her!!!
*sikker mange som synes det er morsomt med ordspill på egennavn, men dette har utvikla seg til en debatt hvor jeg er den eneste offentlige personen. Alle andre har 'kallenavn', derfor blir dette litt useriøst og da særlig kritikken som kommer!
*strandpromenade, tilgjengelighet for funksjonshemmede, grøntområder osv. er god SV-politikk jfr Skrubboddensaken
*byggene i Kirkebukta skal ha sitt eget uttrykk, bare ikke som kolosser som vi får på Skrubbodden
*Kragerø SV ønsker at boligbyggelaget skal inn i Kirkebukta med leiligheter for unge med barn (altså med 2 soverom eller mer)

Av: Fastboende
Dato:Torsdag 6. september Kl: 21:41

Leste også Slettebakkens "visjoner". Den dama kan umulig ha jobbet andre steder enn inne i et klasserom.
Småhus i Kirkebukta må nødvendigvis bli meget dyre. Alle som har litt peiling på kostnader og forholder seg til virkelighetens verden skjønner det. Dersom det er slik at alle fellesarealer, strandpromenade etc. skal betales av kjøperne , kan bare en liten eksklusiv (RIK) kjøpergruppe ha den muligheten. Trodde ikke Venstre og SV sto for en slik holdning til folk flest.
Eller mener V og SV at noen skal subsidiere småhusene?

Av: Bonde
Dato:Torsdag 6. september Kl: 21:28

Stabburene skulle vel ha torvtak også vel?

Av: Bærum
Dato:Torsdag 6. september Kl: 21:25

Kan ikke dere som fremdeles holder fortet i Kragerø like godt ta den helt ut og la Venstre-Solfrids visjoner få fritt utløp: Hun vil jo at 20% av ungdommen som kommer ut fra yrkesskole eller annen linje skal få starte sitt eget enkeltmannsforetak. Send disse 18-19åringene på laftekurs, slipp dem løs i Kirkebukta en for en, og la dem bygge stabburlignende hus i 1,5 etasjer med . Geita kan stå på taket....

Av: Otto
Dato:Torsdag 6. september Kl: 21:11

Det er vel ganske stor forskjell på å bygge ut et "tomt" område i dag, og måten kragerøby har blitt bygget gjennom flere hundre år! Det er vel kanskje ikke tid for "En-ny-bom" nå?

Av: Dobbeltuff
Dato:Torsdag 6. september Kl: 19:54

Dette var en flott oppsumering"ser og ser" takk for den, på toppen av det hele er den korrekt. Ser for meg at "spennende" arkitektur får en sjans i "utkantene" av sentrum.

Av: Ser og ser
Dato:Torsdag 6. september Kl: 18:58

Kragerø-preg i arkitekturen:
1. Utallige stiler er representert.
2. Mange tider og tidsidealer er representert.
3. Svært mange størrelser, alt etter bygningens formål.
4. Forskjeller i byggherrens økonomi og status preger bygningene.
5. Forskjellige verdisyn preger bygningene, f.eks snobb eller nøysom.
6. Forskjellige materialer, forskjellige farger,forskjellige takvinkler.
7. Teknologiske løsninger (som energi, størrelse på glass etc).
8. Større eller mindre hensyn til naboene preger bygningene.
9. Gitte forhold på tomta som knauser, veier, fine trær, sol og utsikt
preger bygningene og måten de er plassert. Praktiske hensyn kan ha
hatt stor betydning, i dag synes vi det er estetisk.
Osv, osv.

Dette er det synlige Kragerø-preget. Det er et stort mangfold her. Er ikke det bra nok? I så fall må vi finne andre ord for hva vi mener og hva vi står for.
(Minner forresten SV om at en gang var blokker forsøk på SOSIAL bolig-
bygging.)


Av: Dobbeluff
Dato:Torsdag 6. september Kl: 18:42

Hadde desverre falt ut en DERFOR nedenfor. Sorry

Av: Dobbeluff
Dato:Torsdag 6. september Kl: 18:40

Hei. La all denne ironien være. Alle vet likevel at verken denne EhneBOM eller andre SV-ere har peiling,det er jo nettopp de representerer og stemmer på SV.

Av: Uff
Dato:Torsdag 6. september Kl: 17:53

Det var en god ide´. Hallene på Tangen viser hverken glass eller betong i fasadene.
Men de har jo flate tak, og ikke saltak som lageret til teknisk etat? Er ikke flate tak noe stygt noe da?

Av: Uffamei
Dato:Torsdag 6. september Kl: 17:49

Og ikke bare det. Bygget har saltak også!
Men kan ikke hallene på Tangen stå som noe tyisk Kragerø da?

Av: Uff
Dato:Torsdag 6. september Kl: 16:36

Lageret for Teknisk etat har jo tømmermannspanel og små vinduer. Vakkert!!
Modell?

Av: Småhusbeboer
Dato:Torsdag 6. september Kl: 13:39

Dette er en morsom debatt. Kragerø-preg er jo så mangt, men alle må jo skjønne hva Ehnebom mener. Han ønsker ikke blokkaktig bebyggelse med glass og betong.
Det går an å bygge i moderne materialer og fortsatt beholde Kragerø-preget. Selvfølgelig!

Av: Borger
Dato:Torsdag 6. september Kl: 13:27

Vet du ikke det, du som er sentrumsbeboer og alt ting! En gang for lengs siden ble hus kastet ut fra Steinmann. De havnet helt tilfeldig, og skapte grunnlaget for en by. Så kom det nye hus til, noen i mur - andre i tre. Dette mangfoldet er Kragerø-preg, som må videreføres i nye bydeler som Kirkebukta og i Smedsbukta. Noen feil er blitt gjort. Alle ser vel at leilighetsbygget i Løkka og Trikotasjen bryter med Kragerø-preget. Trikotasjen var jo opprinnelig et næringsbygg som var en del av en helhet. Nå står den der alene, og den må i hvertfall ikke være grunnlag for videre utbygging i Kirkebukta. Egentlig burde bygget vært revet.

Av: Også sentrumsbeboer
Dato:Torsdag 6. september Kl: 12:39

Gjentar spørsmålet: Hva er Kragerø-preg, Borger?

Av: Borger
Dato:Torsdag 6. september Kl: 12:23

Det er fullt mulig å videreføere en stil med Kragerø-preg i Kirkebukta innenfor de vedtatte rammer. Det har man fått til andre steder. Det blir selvsagt ikke småhusbebyggelse slik vi ser i Kragerøs bydeler, men det er vel heller ikke SVs hensikt.

Av: JØSS!
Dato:Onsdag 5. september Kl: 23:59

Det Ehnebom presenterer her er vel ingen visjoner. Du kommer bare med synsing om hva du synes er stygt og hva du ikke vil ha. Alle menesker synes noe er stygt eller pent, men ikke alle kan forklare hvorfor. Det får vi tolerere. Vi får vente å se til forslagene ligger på bordet, men strandpromenade, badestrand,lekeplasser, grøntanlegg og fremkommelighet for bevegelseshemmede - kort sagt de felles uterommene - er viktigere for meg enn bygningenes uttrykk.
Det har i alle tider vært trdisjon å fange opp tidstypisk arkitektur i Kragerø, og etter vedtaket (forslag fra Solfrid Rui Slettebakken) er vel utbyggerne tvunget til å tegne noe moderne?

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Onsdag 5. september Kl: 23:24

Kult! Man lærer så lenge man lever! Jeg har heller ikke lagt skjul på at jeg ikke vet stort om det her, men jeg har ihvertfall en visjon og skriver under fullt navn.

Men hvordan ville du foretrukket at Kirkebukta blei seende ut?

Av: JØSS!
Dato:Onsdag 5. september Kl: 23:11

NEI EHNEBOM!
Høyder og volumer er nå bestemt i reguleringsplanen, men det er åpenbart at man ikke kan blåse opp et "sørlandshus" til de volumer kommunestyret bestemte da reguleringsplanen ble vedtatt. Dette vedtaket ble gjort med nesten 2/3 flertall 26-9. Bygningsrådet kan ikke overprøve dette i behandlingen av bebyggelsesplanene, men utbygggerne må holde seg innenfor kommunestyrevedtaket.
Du er nok på tynn is her - igjen.

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Onsdag 5. september Kl: 22:36

Hei, JØSS!
Høyder og rammer har vel strengt tatt ikke så mye med uttrykket å gjøre, sjøl om jeg ikke er noen ekspert på området. Dette skal for øvrig opp i bygningsrådet som bebyggelsesplaner så der tar du strengt tatt feil.
Det er selve fasaden vi er interessert i å påvirke. Vi vil ikke ha slette plater plater på utsida, eller store, prangende vinduer med tilbudsplakater som inviterer til forbruk. Vi er FOR et estetisk uttrykk som ikke disharmonerer med bygningsmassen i områdene rundt. Og estetiske uttrykk er som kjent en individuell smakssak. Vi er FOR å høre folkeopinionen i disse sakene. Byggemateriale trenger ikke ha noe å si. Det er det totale inntrykket som er viktigst.
Vi er også FOR at det bygges i Kirkebukta. Men vi er IMOT bygg som ligner kjøpesenter, boligblokker osv.

Fint med skeptiske røster. Da kanskje jeg lærer å uttrykke meg klarere! Takk:-)

Av: JØSS!
Dato:Onsdag 5. september Kl: 18:43

Hva er det Kragerø SV mener her da? Reguleringsplanen er vedtatt og gir rammene både i høyder og volumer.Når SV i denne spalten stilles konkrete spørsmål fra flere debattanter, blir det bar møl til svar fra Ehnebom på vegne av SV. Hva er SV FOR?
Les innlegget fra "Også sentrumsbeboer" en gang til Ehnebom, og svar konkret!
Tør ikke SV ta ansvar for et konkret standpunkt FOR noe - nå igjen?

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Onsdag 5. september Kl: 17:56

Hehe. Mange som er flinke til å vri og vende på ord her, så min faktiske mening blir tatt helt ut av sammenheng!
* Kirkebukta skal ikke bestå av villaer i mur
* Vi ønsker et uttrykk i Kirkebukta som harmonerer med tradisjonell bebyggelse rundt området

Og jeg er helt enig med innlegget til "Samstemt"!

Det er også godt at noen fortsatt husker Kragerø SV's rolle i skolesaken. Gikk gjennom tråden om denne saken her om dagen. Ut ifra den så bør SV regne med å få ca 20-25% av stemmene. Trur ikke det skjer...

Av: JØSS!
Dato:Onsdag 5. september Kl: 11:36

Mener virkelig Kragerø SV at man skal bygge gammeldagse, store murvillaer i Kirkebukta, slike som ligger i Parkveien?
Hvorfor har ikke SV sagt dette tidligere?

Av: Ny SV-velger
Dato:Onsdag 5. september Kl: 07:52

Ja, SV får min stemme denne gangen. Partiet hadde stø kurs i skolesaken, og har gitt klar beskjed om sin mening om Kirkebukta. Jeg er ikke enig i partiets syn på denne utbyggingen, men partiet har i hvertfall ikke vinglet slik vi har opplevd i andre politiske leirer.

Av: Samstemt
Dato:Onsdag 5. september Kl: 07:49

Egentlig tror jeg alle er enige: Vi vil ha en utvikling i Kirkebukta og andre nye bydeler som er i pakt med "gamle Kragerø", men likevel ingen kopi. Bygningsrådet har et helt spesielt ansvar når det gjelder Kirkebukta, ettersom det blir bebyggelsesplaner for hvert enkelt område. Når alt kommer til alt er det politikerne som bestemmer.

Av: Velger
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 23:55

Bemerkelsesverdig at Kragerø Sv ønsker å bygge store villaer i Kirkebukta slik som Ehnebom skriver. Får ikke dette til å rime med SV's miljøprofil eler nesten alt annet SV egentlig skal stå for.

Av: villa utsikten
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 23:24

Er ikke ekspert på byutvikling. Tror likevel det er viktig å ikke herme etter andre byer, men forsøke å finne et uttrykk som er mest mulig særegent for Kragerø som by når nye bydeler skal utvikles. Selvfølgelig må moderne tekniske løsninger inkorporeres i dette- både hva gjelder energiøkonomisering og infrastruktur som gjør området tiltalende for beboene og naboene. La ikke Kirkebukta bli en kopi av Aker brygge-det blir for dumt!

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 22:13

Festlig med litt debatt!
Jeg påstår ikke at jeg er ekspert på arkitektoniske uttrykk. Jeg har valgt å være politiker og det en politiker må ha, er visjoner! Jeg uttrykker kun min egen og Kragerø SVs visjon for byen. Jeg har heller ikke sagt at alt som bygges i byen må være små trehus. Jeg har tvert imot sagt at murbygga i Parkveien er fine. Kanskje "Innfødt" vil komme med noen konkrete motforslag siden han/ho mener at man må ha inngående kjennskap til ting for å kunne uttrykke seg?

For å gjenta meg sjøl: Jeg har for ingenting imot å bryte gammel stil dersom det er hensiktsmessig. Jeg vil bare ikke ha fler av blokkene vi får på Skrubbodden.

Av: Hvor besteborgerlig???
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 21:13

Den gamle damen Kragerø er fin i sin hvite kjole med røde, gule og pastellfargete blomster på. Selvfølgelig er damen en attraksjon i seg selv, men jeg er helt sikker på at kjolen tåler noe moderne rufs i skjørtekanten, noe fra vår tid. Hun er ikke så skrøpelig.
Glass og metall skremmer ikke meg, nødvendigvis, hvis proporsjonene, formen og bruken er riktig. Kontraster kan være fint for gammel, verdifull arkitektur. Spekulative trehus er fremdeles spekulative, skjønt enklere å få aksept for, på kort sikt.
Til SV\'s arkitekturtalsmann (og andre venner): Kos, harmoni og gammel vane er faktorer som du tilbyr dine velgere. Er det alt? Er det det viktigste i vår tid, her i Kragerø? Hva med mot? Mot til å gjøre noe nytt? Hva med f.eks forbilledlig ny arkitektur? Eller arkitektur som tar hensyn til miljøet i alle ledd av produksjon og bruk? Hva med ny teknologi (huff!), synlig eller ikke, innen energi, materialer eller arkitektoniske løsninger? Hva med framtidas beboere, hvilke behov vil de ha mht balanse mellom privatliv og fellesløsninger, kommunikasjon, kollektivtransport mm.? Er du helt sikker på at små, tradisjonelle eneboliger i trekonstruksjon er løsningen? (Bare det blir smug imellom, slik det alltid har vært osv.)

NB! Dette er ikke ment som et forsvar av de aktuelle byggesakene.

Av: Til Skromla
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 17:25

Dette er bare tull, Skromla.Dette huset ble tegnet som 2 - på 60-tallet moderne fiskemottak for Krafft og Marthinsen. Senere er de bygget sammen, bygget om og bygget på til noe som i dag ikke er noe vakkert syn. Det siste er vi enige om.
Det er også slik at Kragerø kommune (les vi skattebetalere) får mer for tomtene sine i Kirkebukta ved å tillate bygget flere m2. Dette bør spesielt Ehnebom og likesinnede merke seg.

Av: skromla
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 16:50

Vanskelig det der med arkitektur - Lanternen og Bryggamat-huset er for eksempel tegnet slik at de skulle gjenspeile noe av sjøhus-bebyggelsen som sto der tidligere. Vett ikke om det blei så heldig, jeg? Utfordringa ligger blant annet i at utbygger vil ha mest mulig profitt pr m2, mens jeg, den ringe menigmann vil at de folkevalgte skal passe på estetikk og historikk.... Til laks åt alle - jaja, laksen er billig den nå.

Av: Innfødt
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 15:35

Hvordan vil du få til små trehus da, da Ehnebom. Tydelig at dette har du ikke greie på.

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 14:23

Hei!
Først av alt må jeg si at det er morsomt å se kommentarer på eget innlegg og ikke minst å kunne svare på kommentarene! Kjempebra!

Til "Også sentrumsbeboer": Jeg er ikke arkitekt, kun en vanlig mann med middelmådig utdannelse. MEN jeg mener at murhusene i Parkveien og Brannstasjonen er pene bygg som det må være mulig å gå ut fra når de skal tegne byggene i Kirkebukta. Jeg har for øvrig ingenting imot å bryte gammel stil dersom det er hensiktsmessig. Jeg vil bare ikke ha fler av blokkene vi får på Skrubbodden.
Til "Innfødt": Selvfølgelig skal ikke kommunen betale dette. At skattebetalerne skal betale er IKKE en del av kommunens avtale med Kragerø Utvikling, og godt er det!!!

Av: Innfødt
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 13:21

Vi kan da ikke bygge små trehus i Kirkebukta. Her skal jo det bli strandpromenade, grøntanlegg og badestrand. Vil SV sende også denne regningen til skattebetalene i RESTEN av Kragerø, eller skal kjøperne i Kirkebukta betale den?
Dersom SV får viljen sin, må dette betales over skatteseddelen men det er vel i god SV-ånd - igjen.
Det har alltid vært tradisjon i Kragerø å bygge tidstypisk - det er derfor Kragerø ser ut som den gjør.

Av: Byvenn
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:52

Hvis jeg skjønner Ehnebom riktig, vil han ikke rive flere trehus. Ingen regel uten unntak, men dette er jeg enig i. Ellers mener han tydeligvis at det vi bygger rundt byen vår ikke skal bryte med nåværende byggeskikk. Her er jeg mer i tvil. Tror kanskje vi må bryte med gammel stil for å understreke verdien av det vi har. Fint at SV er opptatt av dette.

Av: Stopp all utvikling - stem SV
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:45

Det mest typiske bygget er vel det kjempehøye murbygget der leder av Kragerø By's venner selv bor.......på toppen?
HA!

Av: Også sentrumsbeboer
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:41

Kunne Ehnebom fortelle oss hva som er byggestilen i Kragerø mot Kirkebukta?
Er det trehusene på Jørandsberg, er det murhusene i Parkveien, er det brannstasjonen og teknisk lager,er der "Hagens Auto, er der "Kristensens murhus" (eller huset ovenfor)er det "Trikotasjen", er det "Felleskjøpet", er det Tangens trehus eller Tangen Verft?

Av: Hovedbyen
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:18

Jeg bor i det som tidligere het Hovedbyen. Ehnebom har rett. Vi må være svært varsomme med hva vi slipper løs rundt nåværende sentrum. Det er en stor fare for at byen vår kan bli "omringet" av blokkaktig bebyggelse i betong. SV har i valget holdt på sine synspunkter om å bevare særpreget, men blir jo en lillebror i forhold til Ap. Mitt råd: Bryt ut! Dyrk egen politikk!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS