Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Hegland svarer Lotsberg

04.09 2007 av Willy Nilsen

 

- Vinner Høyre valget vil vi arbeide aktivt for at innbyggerne skal være sikre på at vi følger demokratiske behandlingsprinsipper.
Det skriver Kåre Preben Hegland i et svarinnlegg til Aase Lotsberg.

 

Innlegg:
Høyre svarer Kragerø Bys Venner

Kragerø Bys Venner ved Aase Lotsberg kommer i lokalavisene med viktige spørsmål til partiene i forhold til fremtidig utbygging i byen vår. Lotsberg har helt rett i at vi i de siste årene har opplevd til dels svært opprivende debatter om byens fremtidige utseende. Hun har også helt rett i at vi i fremtiden, for å unngå lignende situasjoner, bør utarbeide det hun kaller for noen ”kjøreregler” i fremtidige byggesaker. Vinner Høyre valget vil vi arbeide aktivt for at innbyggerne skal være sikre på at vi følger demokratiske behandlingsprinsipper. Vi vil ha høringer med god frist, folkemøter, møter med utbyggere, i det hele tatt vil vi ha har en så grundig og gjennomgripende behandling som er mulig å få til før det blir fattet et bindende politisk vedtak. Alle partier har lært av både Kirkebukta og Skrubbodden, noen partier har lært mer enn andre. Selv om vi gjennomfører dette vil vi selvsagt også i fremtiden oppleve stort engasjement i slike saker, vi har alle ulike meninger, ikke minst i forhold til estetikk. Men kanskje blir det lettere å godta en utbygging man eventuelt er uenig i hvis vi er sikre på at saken har fått en så grundig demokratisk behandling som mulig i forkant. Årsmøtet til Kragerø Bys Venner etterlyser også en antikvarisk registrering av Kragerø sentrum. Kragerø Høyre støtter et slikt arbeid og vi vil arbeide aktivt for å få dette til i neste periode. Stem Høyre ved dette valget hvis du er opptatt av forutsigbarhet og likhet for alle i alle byggesaker. Godt valg!

K.Preben Hegland

Ordførerkandidat for Høyre, 2/9-07.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Kåre Preben Hegland
Dato:Onsdag 5. september Kl: 12:26

Hei! Her har noen ønsker å overtolke Høyres svar til Kragerø Bys Venner.I Høyres svar til Lotsberg sier ikke Høyre noe om at det har vært en udemokratisk behandling av Kirkebukta. Jeg skriver at vi i fremtiden bør alle lære både av prosessen i Kirkebukta og Skrubbodden, dette fordi ingen er tjent med at grupper av befolkningen føler seg, rett eller ikke, behandlet dårlig av kommunen og politikerne. La meg slå fast følgende; Høyre stemte for, og har alltid arbeidet for, å få til den reguleringsplanen som i dag er vedtatt i Kirkebukta! Det var som kjent Høyre og Kari Fosso som satte denne planen på kartet.

Av: Næringsdrivende
Dato:Onsdag 5. september Kl: 11:41

Kunne du være så snill å besvare Blikra's innleeg Kåre Preben Hegland. Sett fra et næringspolitisk standpunkt, kunne det vært interessant å få Kragerø Høyres syn. Vi husker jo at Kari Fosso ble forsøkt kneblet av deg fra å være trofast på sitt standpunkt i Skrubben-saken, og nå virker det som om Høyre under din ledelse løper fra Kirkebuktavedtaket deres også.

Av: Jone Blikra
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 23:33

Hei!
Helt utrolig. Hegland og hele Høyres gruppe stemmte for reguleringsplanen i Kirkebukta. Høyre har hatt sin representant i bygningsrådet. Planen er i tråd med det som ble vedtatt da Høyre hadde ordføreren. Heglands innlegg er et uforstålig slag under beltestedet, ved å antyde at prosessen i Kirkebukta ikke har vært i tråd med behandlingsregler og vedtatte prosedyrer. Ja, det er riktig at engasjementet har vært stort - ja det er riktig at meningene har vært delte, MEN det er ikke det sammme som om at saken ikke har vært behandlet demokratisk. Høyre har hatt alle muligheter til å påpeke eventuelle feil helt fra starten av - men har ikke gjort det. Høyre har vært med på behandlingen i alle politiske fora. Plutselig like før valget, velger Hegland å så tvil om behandlingen. Dette er nok et eksempel på at ingen vet hvor vi har Høyre for tiden - snakk om forutsigbarhet!!!!!

Av: Sentrumsvelger
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 13:02

Og jeg som trodde at den kommuneplanen man nå jobber etter, ble vedtatt da Høyre hadde ordføreren!
Sånn virker det ikke på Heglands mange innlegg. Skulle jo tro han var med i RV!!!
Ærlig talt, men dette nokså er lett å gjennomskue!!!!

Av: Kultur?
Dato:Tirsdag 4. september Kl: 12:59

Vil ikke Høyre ha kulturkvartalet i området ved kinoen,Wiigs bensinstasjon, brannstasjonen og nabobyggene? Er det derfor Lotsberg er bekymret for Høyre? Vil alt her bli revet?

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS