Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Alle enige om skole?

16.08 2007 av Willy Nilsen

 

Politikerne har gått i "hvilestilling" når det gjelder skolestrukturen. Men hva skjer når skolene på Helle og på Feierheia står ferdige? Hva mener øybefolkningen før valget?
Si din mening!

 

Alle enige om skole?


Når man leser partiprogrammene, skulle man tro det er bred enighet om skolestrukturen i Kragerø.  Det er vel heller slik, at politikerne har inntatt hvilestilling når det gjelder spørsmålet om antall skoler og fremtidig beliggenhet.

Men øyfolket kan i hvertfall puste lettet ut noen år til, og forberede seg på nye slag når det er valg igjen om fire år.  Da bør antall elever ved skolene på Tåtøy og Skåtøy helst være noe høyere enn i dag. I så fall blir det vanskelig å argumentere for nedleggelse. 

Skoledabatten for to år siden førte til full mobilisering i øydistriktet. Folk slo ring om skolene, og satte i gang prosjekter med sikte på økt tilflytting av barnefamilier.  Nå ser vi resultatene av en innsats det står stor respekt av.  Faktum er at øydistriktet bærer på Kragerøs rike kulturarv på en måte som har stor betydning for lokal identitet og egenart.

Når det blåses til valg i 2011, vil helt sikkert skoledebatten blusse opp igjen. Da vet vi hva skolesenteret på Feierheia og den nye skolen på Helle betyr for skolestrukturen. Alle som har fulgt med i lokalpolitikken noen år, vet at gamle saker vil bli som nye igjen.  Da vil spørsmålet om en eller to ungdomsskoler,  videre drift av øyskolene og debatten om man skal ha en eller to barneskoler på Kragerøhalvøya, igjen komme i fokus.

Inntil videre har både Arbeiderpartiet, Høyre og andre partier som  ville redusere antall skoler for to år siden lagt ballen død, som det heter på idrettssspråket.

Willy Nilsen

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: XP
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 22:52

Byprosjektet er i gang, PJ. Kommunen skal også i årene fremover ha midler til drift av alle skolene og andre viktige oppgaver, bla. i helsesektoren. Er det ikke da litt dristig å satse på to så store skoleprosjekter samtidig, med den kostnadsramme som nå foreligger. Hva med å gjøre byskolen ferdig og deretter vurdere den økonomiske situasjon før en setter i gang på Helle? Politikerne har vel nærmest bundet seg til å bygge skolene på Feierheia og Helle før kostnadene var kjent. Merkelig! En bør ikke stelle seg slik her i kommunen at en får renteutgifter som antydet i størrelsesorden 40-50 mill.kr. pr.år. i ti- år fremover.

Av: PJ
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 20:59

Er forresten helt enig med Argus sine synspunkter!
Det er ikke behov for mer enn en barneskole i byen, og Høyre hadde
rett ja!

Av: PJ
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 20:55

Til BB23!
Hva med kanskje å skrinlegge byprosjektet føre Helleskolen????
Det kommer til å bli sluk det!

Av: BB23
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 20:08

Ja dette blir spennende "snømåking". Dersom det er som rådmannen sier, at prislappen blir den han sier, når det gjelder den nye "Helleskolen" så må prosjektet umiddelbart skrinlegges ellers er vi igang igjen, Robekklista neste..........

Av: Hektor
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 11:38

Ja, politikerne hoppet elegant over skolesaken i valgkampen, selv om dette blir et mange millioners sluk for oss skattebetalere - mye verre enn eiendomsskatten!

Av: Argus
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 11:34

Jeg lurer på om pipa får en annen lyd når regningen for skolesenteret i byen og ny skole på Helle ligger på bordet! Det er ingen tvil om at den beste løsningen så langt, var å samle ungdomsskolen i byen og satse på en barneskole på Kalstad. Men nå har vel det toget gått...
Det hadde spart kommunen for mange millioner kroner, og gitt et godt pedagogisk tilbud.
Det var dette Høyre og Kari Fosso tapte valget på for fire år siden, men nå kan vi slå fast at de hadde rett. Det er ikke behov for mer enn en barneskole på Kragerøhalvøya!

Av: Tviler ?
Dato:Mandag 1. oktober Kl: 10:52

Tidligere tviler.
Det er hyggelig lesning når partiene nå gir tilkjenne at skulestrukturen skal ligge fast i denne perioden. Er det slik at de fleste partiene i Kragerø nå har programfestet dette i sine programmer som en følge av engasjement og samhørigehet i kystkommunen at øyskolen er en viktig livsbrikke for en fremtidig livskraftig skjærgård, hvor folk vil flytte til bosette seg. Jeg håper det er noe av det som ligger tilgrunn for skolepolitikken i Kommunen.
Det var nok enkeltpersoners ståpåvilje i de forskjellige partier og tro på at skjærgårdskolene også vil leve inn i fremtiden til beste for hele kommunen.
Uten disse personenes innsats er det nokk ikke sikkert at partiprogrammene hadde fått en slik formulering, og takk for det.

Av: Kåre Preben Hegland
Dato:Mandag 20. august Kl: 17:01

Hei! Som nevnt tidligere går Høyre til valg på uendret skolestruktur i perioden, dette gjelder også om elevtallet skulle gå under 30 på Tåtøy og Skåtøy.Jeg vil gi stor honnør til den innsatsen som befolkningen har utvist både på Tåtøy og Skåtøy i denne saken.

Av: Henry Isnes
Dato:Mandag 20. august Kl: 16:14

Det gleder meg at også det største borgerlige partiet Høyere vil sikre Øyskolene i kommende periode.
Øybefolkningen har en stor spredning aldersmessig fra besteforeldre, barn-ongdom og voksene mennesker som alle har et ønske, være detagene i utviklingen av Kragerø som en helhetskommune som i stor grad også innlemmer øybefolkningens innsats for en levedyktig skjærgård.
Sommeren i år og tidligere har vist (les lederen) hvilket potensiale som er tilstede gjennom kulturelle ativiteter som festivaler og konserter.
Jeg tror og mener fast at dette ikke hadde vært resultatet dersom skolene på Skåtøy og Tåtøy hadde vært nedlagt,at barnefamilier ønsker og bosette seg i skjærgården henger nøye sammen med at skolene består.
Ønsker vi som politikere en utvikling mot en skjærgård i full blomstring også i årene fremmover så er det avgjørenede at Skåtøy og Tåtøy forblir skoler selv om elevtallet skulle komme under 30 elever år om annet.
Hva vil svaret være fra partiene til dette nå, før valgkamen er ordentlig i gang.
Hilsen fra en som vet hva skolene betyr for utvikling og bosetting, ikke bare i øydistriktet, men for hele kommunen.

Av: Alt henger sammen
Dato:Mandag 20. august Kl: 12:54

Ja, hvor skal vi satse - der hvor det er størst befolknionbgsvekst? Leste at folketallet hadde øktmed 82 personer i Kragerø - ute på Skåtøy har det været en befolkningsvekst på over 30 siden skolesaken startet. Flere står i kø for å komme, men vi venter på at kommunen får klare tomter slik at de som vil bygge kommer i gang, eller at hus med boplikt blir frigitt til folk som vil bo. Der ute finnes ikke et eneste ledig hus pr. idag. Jeg stemmer på det partiet som kan love vei vann og kloakk til Bråtøyskogen før folk har mista trua på å få eget hus på Skåtøy, dvs. helst i går, men før våren 2008.

Av: innvestor i fremtid
Dato:Lørdag 18. august Kl: 01:56

At Hegland og høyre går inn for å satse på skolene våre er utrolig viktig enten de ligger i Kragerø , på Helle eller i øydistriktet... det er jo der hvor folk bor og vil bli boende at fremtiden ligger så sant det er et reelt grunnlag for det..og øyfolket som har vært truet med skolenedleggelse har ettertrykkelig vist oss at det \\\"er liv laga\\\" å satse på grendeskolene og med det bosetting i skjærgården. Det er jo faktisk det unike med Kragerø....

Av: øyboer
Dato:Fredag 17. august Kl: 11:16

Klart vi vil ha en levende skjærgård,menn vil ikke bli flådd av bunnhol venstere side.Tror på Hegland!

Av: Truls
Dato:Fredag 17. august Kl: 08:41

Jeg stemmer på det partiet som vil fjerne øksa over øyskolene. Det er da ingen som sier noe om antall elever i Sannidal eller i byen! Regnestykket er egentlig det samme, og tilfeldigheter kan ofte avgjøre "prisen" for å drive en skole. Spørsmålet er: Vil vi ha en levende skjærgård eller vil vi ikke!

Av: Kåre Preben Hegland
Dato:Fredag 17. august Kl: 08:33

Til abc. Høyre går til valg på uendret skolestruktur i perioden. Skulle Skåtøy eller Tåtøy komme under 30 elever i perioden, vil Høyre endre kommunestyrevedtaket som sier at skolene skal nedlegges.Man skal kunne stole på Høyre, Skåtøy og Tåtøy vil være sikret drift hvis Høyre vinner valget, selv om elevtallet går under 30. Høyre vil i denne perioden arbeide for å heve kvaliteten på innholdet i skolen.

Av: Student
Dato:Fredag 17. august Kl: 00:34

Det er jo ikke verre enn å se på skolesituasjonen i skrivende stund. Alle skolene består - i tillegg til at Kragerø barne- og ungdomsskole blir pusset opp! Arbeiderpartiet kommer utvilsomt til å være det beste valget. Både når det kommer til skole, velferd og alt annet.

Hilsen fraflyttet student som skulle ønske hun hadde stemmerett i Kragerø fortsatt.

Av: Vegard Ehnebom
Dato:Torsdag 16. august Kl: 22:19

Alle kan ihvertfall stole på at SV vil opprettholde dagens skolestruktur. Vi var et av de partiene som kjempet hardest for å beholde Tåtøy Skole og bevare Skåtøy Skole som 1-7 skole, og dette vil vi også i framtida kjempe for, dersom det skulle bli nødvendig.

SV er også for å opprettholde skolene selv om elevtallet skulle bli under 30.

Av: abc
Dato:Torsdag 16. august Kl: 22:03

Hei Hegland!Hvordan stiller Høyre seg til det destruktive vedtaket som tross alt henger over øyskolene?Du kjenner til det,mindre enn 30 elever osv.Om en av skolene et år ligger under grensen,for så neste år ligge over feks.Greit å gjøre rede for nå..

Av: øyboer
Dato:Torsdag 16. august Kl: 17:48

Velger å tro på KPH, tror høyere er redelige! Så sist hvor mye vi kunne stole på Laland gjengen! Stem dem ut!!

Av: Øyboer 2
Dato:Torsdag 16. august Kl: 17:28

Man trenger bare å sjekke lenger ned på innleggene i Kragerøavisa for å se hvem som gikk hart inn for å legge ned øyskolene etter valget i 2005.
Sjekk AP`s uttalelser der.

Av: Kåre Preben Hegland
Dato:Torsdag 16. august Kl: 15:56

Hei! Høyre går til valg på uendret skolestruktur, dvs. at alle skoler i kommunen, inkludert Skåtøy og Tåtøy vil være sikret drift i neste periode hvis Høyre vinner valget. Ap vil helt sikkert si det samme, det vil bli opp til velgerne om de stoler på Ap eller Høyre i denne saken.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS