Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Kommentar: Kragerø blant verstingene

25.04 2007 av Willy Nilsen

 

I en kommentar i Kragerø Onsdag, tar redaktøren for seg en artikkel i Dagbladet der Kragerø kommer svært dårlig ut når det gjelder voldssaker.
Si din mening!

 

Kommentar: Kragerø en av ”verstingene”

 

I følge tall fra statistisk sentralbyrå er Kragerø blant ”verstingene” av landets kommuner når det gjelder antall voldssaker.  Disse såkalte Kostra-tallene brukes til å sammenligne kommunene når det gjelder alt fra barnehagedekning til gjennomsnittslønn og antall pensjonister.  Kragerø har gjennom flere år kommet dårlig ut på en rekke områder i denne oversikten, og kommunestyret har tatt fatt i dette faktum – og satt i gang tiltak. Noe er knyttet til rent administrative saker, med fokus på riktig rapportering.  Men det dreier seg også om det faktum at Kragerø har mange fattige familier i forhold til folketallet.  Dette har de folkevalgte prioritert høyt, men det gjenstår å se om de tiltak som er igangsatt vil ha en positiv virkning.

 

Og så er det voldstatistikken. I Dagbladet lørdag  ble politiet spurt om hvorfor en kommune som Kragerø havnet så høyt oppe på listen. Svaret var akkurat det vi har hørt før, nemlig at Kragerø er en turistkommune og at antall mennesker om sommeren blir mangedoblet.  Dette er helt sikkert en del av forklaringen.  Med stadig flere fritidsboliger og mer enn tredobling av befolkningen gjennom noen hektiske sommeruker, er det klart at antall voldssaker vil øke. Statistikken knytter imidlertid tallet direkte mot de som er fastboende i kommunen, og da skulle man jo tro at vi var en gjeng med kranglefanter og slåsskjemper!

 

Vi pressefolk ringer jevnlig politiet for å få rede på hva som har skjedd de siste timene i vårt distrikt. To typer saker går igjen.  Den ene er helårlig, og dreier seg om vold i hjemmet, eller husbråk som det kalles på politispråk.  Vi har ikke belegg for å hevde at det er flere slike saker i Kragerø enn andre steder, men det er uansett et faktum at vold i hjemmene er en sterkt medvirkende årsak til at Kragerø kommer dårlig ut.  Den andre typen saker er slåssing etter at restaurantene har stengt sine dører. Kragerø har en svært liberal skjenkepolitikk, og de mange restaurantene i sentrum stenger omtrent samtidig, det vil si klokka tre i helgene. Da strømmer gjestene ut i gatene. Noen har fått alt for mye alkohol, og ettersom taxiholdeplass i mulighetene til å få kjøpt  en matbit befinner seg innen få skritts avstand fra skjenkestedene, blir det liten spredning av festdeltagerne.  Da har det lett for å  oppstå situasjoner som senere havner på statistikken som voldssaker.

 

Det er jo underlig at byer som Risør, Tvedestrand, Grimstad og Tønsberg  har langt færre voldssaker pr. 1000 innbyggere enn Kragerø!  Dette er jo også byer som tar imot mange ekstra ”innbyggere” om sommeren.

Det er for lettvint å skylde på sommertrafikken når det gjelder voldssaker i Kragerø. En nærmere undersøkelse av hva som egentlig ligger til grunn er helt på sin plass.  Vi er overbeviste om at noe av prisen vi må betale for en liberal skjenkepolitikk i et lite område  som sentrum, er flere voldssaker.

 

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: cut\'n paste
Dato:Onsdag 27. juni Kl: 21:12

Her er presentasjonen som Jon mener beviser at Kragerø består av tapere.


Hva kan forklare at Kragerø har så mye politirapportert vold?
Innledning Kragerø 29.5.07
Yngve Carlsson
Seniorrådgiver
KS BTV

Bør gjøre en lokal analyse – hvis det ikke er gjort
•”POP”-prosjekt:
–Hva skjer, når, hvor, hvordan, hvem er aggressor, hvem er offer, deres bosted

•”Feriegjest-hypotesen”:
–Kragerø har mange anmeldte voldssaker pr. 1000 innbyggere fordi feriegjester inngår i de anmeldte sakene (som offer eller aggressor), men ikke i befolkningsgrunnlaget.
–Men dette trenger ikke være hele forklaringen

Hva fremmer vold? Hva kjennetegner gjerningsmenn og sosiale situasjoner hvor volde utøves?
GRUPPEBASERT VOLD
•Ungdom som får lite anerkjennelse.
•Søker sammen
•Utvikler en machoorientert ungdomskultur
•Provoserer fram reaksjoner for å kunne vise sin styrke og mandighet, samt bryte kjedsomhet
•Gradvis overgang til mer instrumentell vold. Ran
•Gjensidig solidaritet. En stiller opp for hverandre
•Ikke nødvendigvis ruset når vold utøves

•Volden er legitim. Ofre ydmykes og dehumaniseres. Gruppa et magisk speil hvor en framstår som god.

"FYLLEVOLDEN"
Majoriteten av registerte voldsepisoder skjer mellom kl. 01.00 og 04.00 (Bergen og Oslo)
–70-80 prosent av alle voldsutøvere og 2/3 av ofrene var beruset på alkohol
–Volden skjer i ”tette situasjoner” – på utested, utenfor utested, i kioskkø eller drosjekø
–”Tette situasjoner”: Knuffing. Provokasjoner
–Store mengder alkohol fremmer aggresjon
–Evnen til å tackle knuffing og provokasjoner er redusert
–Jfr. Kragerø: En fysisk struktur som fremmer knuffing? Tette gater”, streder?
–Skjenket alkohol gir 6-10 ganger sterkere effekt på voldeligheten pga. det tette sosiale situasjoner de bringer folk inn i (Arne Klyve)
–”Vår” måte å drikke genererer spesielt mye vold (4-7 halvlitere) – mye mer enn i Danmark

–Har Kragerø et annet drikkemønster enn andre byer pga. ferie- og båtfolket?
•Tidligere på dagen?
•Butikkjøpt alkohol?
–Lokale aggressorer og utenbys ofre?
•Flere mennesker: Flere tette situasjoner. Mulighetsrommet øker

To typer gjerningsaktører
•”En-gangsaktørene”
–Fått for mye å drikke
–Klarer ikke holde igjen aggresjon
–Klarer ikke håndtere knuffesituasjoner eller provokasjoner
–”Det smeller”
–Det skjer ikke igjen.

•”Gutter på randen”. Angry young men
–Skole-tapere. Fått lite anerkjennelse
–Dårlige fremtidsutsikter ift. jobb og bolig
–Tapere på konsumsjonsarena og kjønnsmarkedet
–Drikker mye. Stadig aggressive og provokative
–Kan få respekt som lokal slosskjempe

•Store klasseskiller gir grobunn for kriminalitet

•Kragerø: Et problematisk møte mellom ”lokale tapere” og en velstående/arrogant ferie-gjestbefolkning som ”eier byen”?

HVA KAN EN GJØRE?
•Det politisk uproblematiske
–Ansvarlig vertsskap. Inne og utenfor
•Tydelige, men ikke-aggressive vakter
•Unngå overskjenking
–Samarbeid vertskap og politi (rask utrykning….)
–Unngå køsituasjoner (utenfor skjenkesteder, drosje, kiosk….)
•Få folk raskt ut av sentrum. Drosje. Nattbuss-tjeneste
•Politiet kan plukke ut bråkmakere (som viser aggresjon) tidlig på kvelden. Sette dem i fyllearresten for å kjøle ned

Behandling av gjengangere
–Identifisere de menn som gang på gang setter eget og andres helse i fare pga. vold
•Tilby undersøkelse om hvorfor de blir aggressive
–Biologisk?
–Sosialt?
•Tilby behandling (eks. ATV, rusbehandling)
–Hjelp til å finne arenaer for å lykkes (arbeid, fritid…..)
•De må ha noe å miste

•Forebygging
–Forsøke å utsette alkoholdebuten til 16-17 år.
–Tidligstarterne drikker uendelig mye mer enn andre – og kommer lett opp i voldsepisoder senere
•Det politisk omstridte
–Avslutte skjenking kl. 01.00
•Begrense vor-spieltiden
–Ikke kiosksalg (pølser, kebab etc.) etter utestedenes stengetid

–Sosialpolitisk riktig – men næringspolitisk problematisk?•Balansepunktet mellom sosialpolitiske og næringspolitiske hensyn må finnes politisk
–De næringspolitiske hensynene har nok vært prioritert de siste årene
•Lengre åpningstider
•Flere skjenkesteder
•Skjenking på nye arenaer (bowling-haller, fotballstadioner…)

–Hvis en skal arbeide kunnskapsorientert ift. vold og rus, vil en måtte komme i konflikt med næringsinteressene

Av: Jon
Dato:Torsdag 7. juni Kl: 22:33

Er ikke så sikker på det bachelor - tror nok heller at Kragerø hadde ligna mer på et fraflytta fiskevær i Finmark. Rart ikke du har skjønt at det er turismen og hyttefolket som holder liv i dere.

Av: galskap
Dato:Mandag 4. juni Kl: 11:24

og luft og kjærlighet.

Av: Student
Dato:Mandag 4. juni Kl: 09:53

En flott liten fiskerilandsby... Med trange gater, smau, og fantastisk mange flere badeplasser i skjærgården.

Av: galskap
Dato:Mandag 4. juni Kl: 08:20

Hva hadde Kragerø vært uten hytter og turister?

Av: Student
Dato:Mandag 4. juni Kl: 00:58

Så ikke deg, du "fattige" hytteeier.
Turisme (inkludert hytteturister) forårsaker faktisk en del indirekte og direkte kostnader for kommunen.
- Hytter bruker av kommunens fritidsareale - allmen ferdsel forringes
- Økning av befolkning, fører til mer slitasje på offentlig infrastruktur som vei, brygger, fritidsområder ol.
- Forurensning som forsøpling, trafikk, støy osv.
- Økt befolkning krever økt beredskap fra politi, brannvesen, anbulanse osv.
- Økte administrasjonskostnader internt i kommunen

Selv om en del av disse utgiftene er vanskelige å kvantifisere, må vi også tenke på at Kragerø er en turistby, ikke en industriby. I kommuner med mye industri, vil kommuneøkonomien nyte av dette. Hvorfor kan ikke Kragerø som kommune utnytte sin egen industri, turismen? For jeg synes virkelig Kragerø har noe å tilby, som det faktisk er verdt å betale noen lapper i året for å kunne nyte.

Kanskje noen av de pengene de får inn fra "hytteskatten" kan brukes til forebyggende tiltak mot volden i Kragerø?

Av: Student
Dato:Mandag 4. juni Kl: 00:41

Ja det er nok en del mennesker som ser frem til den dagen de med mange penger kan kjøpe seg stemmer!

Av: Hun fattige hytteeieren
Dato:Mandag 4. juni Kl: 00:34

Hei Jon - bestem deg da - du har vært relativt opptatt av skatten selv. Grunnen til at jeg, og andre med meg, prøver å spore av og inn på skatten igjen er at denne voldsstatistikken jo er veldig uinteressant. Statistikk er ofte det. Den har mye med det begrensede antall beboere i Kragerø på helårsbasis å gjøre og veldig få av oss, enten det er fastboende eller hyttefolk, berøres av det tross alt meget begrensede antall voldshandlinger som begås i kommunen. I motsetning til på gatene i Oslo, hvor blind vold er fremtredende, er vold i lokalsamfunn ofte oppgjør av personlig karakter. Du har kanskje noe statistikk på det også?
Til student:
Jeg bare spør hva jeg skal betale skatt for? Folk som bor i Kragerø på helårsbasis benytter seg av tjenester som koster kommunen penger. Jeg kan ikke se at jeg gjør det som besøkende noen uker hvert år. Jeg benytter meg imidlertrid av en rekke private tjenester, håndverkere, butikker og restauranter, hvor jeg legger igjen det jeg har av penger å bruke. Det er når jeg har fri jeg bruker penger og koser meg :-)

Av: Også hytteier
Dato:Søndag 3. juni Kl: 23:18

Ser frem til å betale eiendomsskatt på linje med de fastboende, fortrinnsvis med samme kronebeløp. Det blir helt feil hvis en hytteeier ute på et skjær skal betale mange ganger så mye bare p.g.a. at noen mener hytta er mye verdt. At hytte har en høy verdi ved et evt. salg bør ikke være st skatteobjekt.

Dette selv om man som hytteier ikke får særlig mye tilbake fra kommunen i forhold til hva fastboende får. Men også hytteeiere skal etter hvert ha stemmerett på samme måte som fastboende, det må dreie seg om båre rett og plikt. Kvinnene fikk stemmerett i 1913, nå er det skattebetalende hytteieres tur til å få medbestemmelse.

Av: skrulla
Dato:Søndag 3. juni Kl: 21:52

Handler denne debatten om eiendomsskatt og jon, eller om kragerø på verstinglista? Jeg bare spør?

Av: Jon
Dato:Søndag 3. juni Kl: 21:41

Nå er jeg tilbake igjen bachelor - fikk det litt travelt på fredag da jeg hørte det var en slik filosofi festival i Kragerø. Så jeg brente nedover. Rakk ikke å få med meg ballongsleppet. Men det må jeg si - fikk litt mere sympati for dere vanlige kragerøfolk som blir belemra med adelen fra Oslo. Møtte en del av dem - skikkelig nedlatende - og damene var værst. Begynner å skjønne at det blir litt vold når folk oppfører seg sånn. Men siste ord er ikke sagt i den saken - litt nærmere sommeren skal jeg nedover igjen og gjøre noen mer inngående studier(Empiri - er det ikke det det heter?). Hypotesen har jeg ikke laget enda. Starer med åpent sinn... Og til han fattige hytteeieren - kan ikke du gå over til en annen side - denne siden er forbeholdt diskusjoner om Kragerø som voldsby og ikke hytteskatt...Og en ting til: er det ikke typisk når det blir litt bra diskusjoner så ere noen som roper på redaktørplakaten og vil stoppe diskusjonene - det var sånn nazistene dreiv under krigen det.. eller i dagens diktaturstater..

Av: Student
Dato:Søndag 3. juni Kl: 20:59

Kan du gi meg noen gode grunner til at hytteeiere skal være fritatt for en skatt alle andre som har eindom i Kragerø kommune betaler da?

Av: Ikke så rik, men dog hytteeier
Dato:Søndag 3. juni Kl: 18:12

Nå tror jeg alle bør la Jon i fred, dvs ikke svare på hans innlegg, slik at han får tid til å konsentrere seg om egne problemer, hva det nå måtte være han går på. Et eller annet stimulerende som pusher agressivitet, vil jeg tro.

Ellers prøver jeg igjen på tidligere spørsmål:
Siden jeg ennå ikke har fått svar på hva jeg koster kommunen, som altså skal dekkes av eiendomsskatt, så spør jeg igjen. Hvilken tjenester er det jeg benytter som kommunen skal ha betalt for???????

At ingen kan svare på dette, betyr vel bare at det er skatt for ingenting , eller?

Av: Student
Dato:Lørdag 2. juni Kl: 09:35

Nei til ytringsfrihet!

Av: FORUNDRA LESER.
Dato:Lørdag 2. juni Kl: 09:19

TIL REDAKTØREN FJERN ALL DEN SVADAEN HER
BRUK DIN STILLING SOM REDAKTØR OG STOPP
DEN IDIOTISKE DISKUSJONEN.DET HER FØRER
IKKE FRAM TIL NOE.

Av: Student
Dato:Fredag 1. juni Kl: 23:34

Du er jaggu underholdende noen ganger Jon! Framhaldsskolen holder tydeligvis ikke til å forstå hypotesetesting. Hypotesetesting baserer seg nemlig på at en undersøker om en teori stemmer eller ikke, hypotesene er gjerne utformet ved hjelp av undersøkelser gjort på noen sammenlignbare områder. I dette tilfellet er det gjort undersøkelser på gruppevold, og at dette KAN være en forklaring på hva som forårsaker denne volden. Om det finnes slike gjenger i Kragerø gjenstår derfor å undersøke. For å forklare deg sitatet ditt Jon, var beskrivelsen av taperene en generell beskrivelse av tapere. Ikke Kragerøfolk, som du åpenbart tolket det! Dette for å forklare hypotesen som skal undersøke om det er et \"problematisk møte mellom ”lokale tapere” og en velstående/arrogant ferie-gjestbefolkning som ”eier byen”? som er årsaken til den høye voldsstatistikken. Du la kanskje ikke merke til spørsmålstegnet?

Det er like sannsynlig at det finnes tapere som reiser fra andre steder i Norge, for å lage bråk i Kragerø, som at det er Kragerøfolk selv som lager den. Med tanke på at Kragerøfolk faktisk er i mindretall på sommeren, er det faktisk større sannsynlighet for at to personer utenbys fra braker sammen, enn at en Kragerøkar er en av dem. Og med ditt resonement kan man jo da kalle alle turister tapere! Da kan du kanskje kalle deg selv en taper også? Når du klarer å si så mye dumt, og ikke har mer utdannelse enn det vi i dag kaller videregående. Kanskje det kan forklare ditt engasjement her på kragerønett? At du får så lite annerkjennelse andre steder, at du må provosere på et forum som dette for å få et lite glimt av glede i hverdagen?

Ha en fin helg Jon.

Av: Jon
Dato:Fredag 1. juni Kl: 23:29

Det er klart du elsker kragerøfolket når du har mange mill på konto. Når du øser om deg med pengene dine så er kjærligheten gjensidig og det er noe taperne i Kragerø vet å benytte seg av. Den dagen du er blakk vil du nok merke voldssamfunnet i Kragerø - du som andre... og da er det ikke sikkert du "elsker kragerøfolket" lenger....bare vent til du treffer en av disse "lokale taperne på kjønnsmarkedet" som det står om i rapporten...

Av: Millionæren
Dato:Fredag 1. juni Kl: 22:49

Oioi! jeg er meget glad ikke alle er som Jon!du gjør skam på oss hyttefolk!elsker kragerø folket:)
Mvh hyttegjest i Kragerø (med mange mill på konto)

Av: Jon
Dato:Fredag 1. juni Kl: 22:24

Tusen takk bachelor du er virkelig flink til å finne linker. Side 8 i presentasjonen og sier vel egentlig det meste. En ser at selv anerkjente voldsforskere bruker ordet tapere. Dette var jo bare en bekreftelse på hva jeg har hevdet hele tiden. Kall det gjerne en hypotese du bachelor, men vårs hytteeiere med framhaldsskolen vet noe annet. Kragerøfolk er en gjeng tapere - bare les videre: ”Gutter på randen”. Angry young men Skole-tapere. Fått lite anerkjennelse Dårlige fremtidsutsikter ift. jobb og bolig Tapere på konsumsjonsarena og kjønnsmarkedet Drikker mye. Stadig aggressive og provokative Kan få respekt som lokal slosskjempe Store klasseskiller gir grobunn for kriminalitet Kragerø: Et problematisk møte mellom ”lokale tapere” og en velstående/arrogant ferie-gjestbefolkning som ”eier byen”? ""/
Bra hva - ikke bare tapere, men kjønnstapere - ere noe rart folk skyr Kragerø?? Nei bachelor - her kan forske så mye du vil, men vanlige folk vet bedre...

Av: Student
Dato:Fredag 1. juni Kl: 21:52

Nei, det er jeg ikke helt sikker på at jeg gjør Jon. Hvilket seminar? Og hvilke konklusjoner viser du til som sier det?

Jeg leste gjennom en presentasjon av Ynngve Carrlson, hvor en rekke hypoteser ble fremstillt. Hypoteser er, i allefall oss studenter noe som må bevises, altså en teori som må undersøkes. Hypoteser er ikke fakta! Uansett nevnte denne presentasjonen at det var behov for en lokal analyse på området. Siden denne presentasjonen er datert til 29.05.07, regner jeg med at det derfor ikke foreligger noen nye konklusjoner om dette, med mindre du har laget dine egne Jon. Presentasjonen finnes her:
http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/kragerok.nsf/id/9898683FE1C29F4CC12572EB002C6330?Open

Men om du kan vise oss forskning som bygger opp under dine påstander, er det fint om du viser til dem!

Av: Jon
Dato:Fredag 1. juni Kl: 19:29

Følger du ikke med bachelor. Det har jo akkurat vært et seminar med fremtredende voldsforskere. Konklusjonen er helt klar: Taperne i Kragerø tåler ikke at det kommer velstående hytteiere til byen om sommeren. Da føler de seg underlegene og tyr til vold. Og til Burugla -du burde ta et opphold på Bretvedt i sommer så de stakkers hytteeierne får gå i fred.

Av: student
Dato:Fredag 1. juni Kl: 18:32

"Statistics is like a girl in bikini! What she reveals is obvious, but what she conceals is much more interesting!"

Det er mye disse tallene ikke viser. For eksempel, hvor offer og provokatør stammer fra, hva som er bakgrunnen til voldshandlinge, type voldshandlinger osv... Å kalle en hel by tapere, alkoholikere, skattesnyltere basert på dette, sier mer om deg selv, enn om Kragerø Jon. Tror du er den siste som skal rope varsko om personangrep.

Av: Jon
Dato:Fredag 1. juni Kl: 17:41

Det er rart dere kragerøfolk ikke kan ta inn over dere seriøs forskning og komme med slike useriøse personangrep på vårs hytteeiere: Det siteres fra KV 26.04: Kragerø har igjen havnet på toppen av en lite flatterende statistikk. Denne gang gjelder det voldskriminalitet. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har Kragerø kommune 11,1 anmeldte voldssaker per 1.000 innbyggere, eller 117 konkrete saker i året 2004-05. Dette forholdstallet sender byen opp som nummer fire etter finnmarkskommunene Hasvik (12,9) og Hammerfest (11,4) og Gratangen i Troms (11,4)\". Tallenes tale burde være enkle å forstå, men det er vel kanskje for mye for langt for en vanlig kragerøborger. Det er det jeg har sagt mange ganger: Gratangen i Troms, Hammerfest, Hasvik.... også Kragerø da.......

Av: Ikke mensa
Dato:Fredag 1. juni Kl: 14:46

Jøss, for en saklig diskusjon. Rart det blir krig.

Av: mensa
Dato:Fredag 1. juni Kl: 14:26

JON har en IQ på 1.

Av: kragerøjente
Dato:Fredag 1. juni Kl: 12:41

Se, skjønner dere hva jeg mener?!

Av: øy
Dato:Fredag 1. juni Kl: 12:35

Hold KROKONGANE unna Kragerø sentrum,så vips er problemet unna:)

Av: kragerøjente
Dato:Fredag 1. juni Kl: 08:46

Det er vel bare å ta en kikk på hva folk får seg til å skrive, så skjønner en hvorfor det blir voldsepisoder! Det gjelder både innfødte og hytteeiere.

Av: Burugla på Heia
Dato:Fredag 1. juni Kl: 08:13

HØ.... Jon er nok fra Grenland, eller i verste fall Vestfold ?
Med hu og vårs....!!? Jaja, Ha en fin helg alle sammen. Hva med å besøke filosofi-festivalen ? Den bør vel foregå i forholdsvis fredelige former. :-)

Av: Også hytteeier
Dato:Torsdag 31. mai Kl: 23:02

Jon er helt klart fra Kragerø, enkelt å lese av stilen. Kragerøfolk har jo også hytter.

Av: Burugla på Heia
Dato:Torsdag 31. mai Kl: 11:36

Personlig skulle jeg gjerne tatt \"et par netter på Biørnsborg\" for å gi hytte-eier(?) Jon en skikkelig trynetørk..... selv om jeg er født og oppvokst i Kragerø,og ALDRI har fika opp en sjel før.( Ha`kke blitt banka opp heller for den sakens skyld) Og kalle en hel befolkning for tapere og trygde-snyltere vitner i det minste om dårlig oppdragelse, og i Kragerø-dialektens navn vil jeg kalle hele fyren \"RAMJÅT\". :-)Smask

Av: kragerøjente
Dato:Torsdag 31. mai Kl: 09:02

det er vel litt enkelt å legge skylda på turistene for volden i Kragerø? At de bidrar med økt vold sommerstid er vel kanskje sant, men tror nok Kragerøfolk kan sitt. Ta en tur på byen en lørdagskveld så skjønner du hva jeg mener. Det å egle på "badegjester" har vel alltid vært populært i Kragerø?

Av: Student
Dato:Onsdag 30. mai Kl: 23:54

Så fint at du trives i Kragerø Jon! Dersom Kragerøfolk er så ille som du prøver å presentere oss, synes jeg du kan dra din kos og selge hytta di.

Min teori om at du er en sur gammel arbeidsløs grinebiter, som ikke har noen annen underholdning i hverdagen enn å henge ut innbygerene i Kragerø holder fortsatt stand. DU er svaret på hvorfor så mange i Kragerø misliker turistene!

Av: Jon
Dato:Onsdag 30. mai Kl: 23:41

Sekundært forslag dersom det første faller: send brev til Killengren om at hu skal sende de mest voldelige politifolka til Kragerø i sommer slik at kragerøfolka kan få smake litt politivold!! Vårs hytteeiere har jo for lengst funnet andre og mer fredelige steder å feriere.

Av: Jon
Dato:Onsdag 30. mai Kl: 22:34

Har et bedre forslag: ikke legge turen til Kragerø i sommer, flere sjenkebevilninger og mindre politi i gatene: Da kan kragerøfolka banke opp hverandre.

Av: Også hytteeier
Dato:Onsdag 30. mai Kl: 20:56

Ja, det var jo faktisk Kragerø som voldsby nr. 2 i Norge dette dreide seg om. Noen synes det er en mislykket kveld på byen dersom de våkner neste dag uten blodige knoker, slike folk må politiet luke ut innen de skader innbyggere og hyttefolk i Kragerø. Politiet må jobbe mer effektivt, slutte å lese VG og vise seg frem i byen. Vanskeligere er det kanskje ikke.

Av: I.H.E.
Dato:Onsdag 30. mai Kl: 18:46

Jon, hytteeiere og studenter. Brett opp ermene slik at vi kan passere Hammerfest. Nå!

Av: Jon
Dato:Tirsdag 29. mai Kl: 22:54

Det er bra du ikke har ork mer bachelor - konsentrer deg heller om oppgaven din. Ellers må jeg jo si at du avslører hvilke politikere som er valgt i Kragerø når de hverken hadde råd til dasslokk eller dasspapir. Det er ikke rart Kragerø har mange tapere,når de må gå på skoler som mangler det mest elementære. Der har du kanskje også svaret på volden i Kragerø. Jammen bra vi har slike som deg bachelor som kan sette tingene i sitt rette perspektiv. Tror imidlertid ikke at du for fremtiden kan regne med vårs hytteeiere som bidragsytere til kragerøsamfunnet. Oppfordrer herved alle hytteeiere til å handle minst mulig i Kragerø - kjøp maten deres før dere kjører inn i Kragerø kommune og bestill for all del ikke håndverkere som skatter til kommunen. Kort sagt bidra minst mulig til å holde liv snylterne som bor i Kragerø.

Av: også hytteeier
Dato:Tirsdag 29. mai Kl: 14:59

Det er vel ikke slik at de som har velstående skal betale mer enn andre for varer og tjenester. De skal betale mer skatt i form av inntekts- og formueskatt, men etter at dette er gjort må prisene for Per og Pål være like. (Prisene på Polet er like for alle, det ville være urimelig dersom man opererte med differensiert pris etter hvem som faktisk var kunde.) Men eiendomsskatten er vel noe midt imellom en pris for varer og tjenester og en konfiskasjonsskatt fra dem som anses å ha råd til å betale mest.

Av: Student
Dato:Tirsdag 29. mai Kl: 14:23

Vel, tror du fastboende som i dag ikke betaler eindommskat benytter seg av færre tilbud enn de som gjør det? Dersom man skulle betalt ut i fra hva en bruker av tjenester, ville vi hatt et system som ville lignet det Amerikanske.

Du må huske at dersom det skulle komme en fast avgift pr hus/hytte ville de rikeste av oss (med størst hus/hytte) kommet unna med et veldig lite beløp i forhold til de vanliglønnte som arvet et billig "skur ved vannet". Selv om beløpet er det samme, er den opplevde kostnaden vesentlig forskjellig. Den diskusjonen er egentlig en diskusjon om overordnet skattesystem, en diskusjon jeg ikke har ork til å diskutere her.

Kommunen trenger mer midler, det er det ingen tvil om. Kommunen har mulighet til å få inn mer midler ved å omfatte alle eindommer i eindomsskatten. Den muligheten griper nå kommunen. Hvorfor skulle de ikke det? Jeg har absolutt ikke noen dårlig samvittighet for dette i alle fall. Ikke etter å ha vokst opp i en kommune som ikke har råd til dasslokk, eller dasspapir på skolene.

Av: Også hytteeier
Dato:Tirsdag 29. mai Kl: 13:31

Til student:
1. Sålenge kommunens uttrykte behov er å få betaling fra hytteierene for de tjenester de trekker på i kommunen bør det ikke ligg an til å ta inn høyere skatt fra en hytteeier med verdifull hytte p.g.a. strandtomt enn det er for en som har en hytte med lavere markedsverdi. Jeg vil tro de låner omtrent like mange bøker på biblioteket og trekker omtrent like mye på hjemmehjelpstjenester f.eks. Hvorfor skal du bidra mer til biblioteket fordi du har en mer verdifull hytte? Eller hvorfor skal helsetjenesten koste mer av samme grunn?

2. Det er et poeng at de fastboende og hytteeiere betaler omtrent like mye slik at det svir på pungen for alle. Dette er den beste garanti mot at grådige kommunepolitikere holder seg innnefor rimelige rammer. Hvis ikke vil de skattebetlere som har stemmerett velge inn andre politikere til å styre for fellesskapet.

Av: Student
Dato:Mandag 28. mai Kl: 19:48

"bla til sånne som deg bachelor som aldri har bidratt med en krone til fellesskapet."
Kan du si meg hva du baserer det utsagnet på?

"Promillesatsen er 7, mens taksten ligger på omtrent 30% av omsetningsverdien. Når det nå er vedtatt at samtlige eiendommer skal betale eiendomsskatt betyr dette at ytterligere 3.400 eiendommer gjenstår å taksere, dvs. boliger, fritidsboliger og ev. næring." (viser til forrige link)
Nettop fordi taksten i resten av kommunen ligger på dette nivået!

Men jeg skal la denne skattediskusjonen ligge for nå. Jeg gidder ikke bruke tid på å forsvare meg mot dine personangrep Jon.

Når det gjelder vold/innbyggere er viser det en ganske klar sammenheng mellom kystbyene. Kragerø er nok ikke dimensjonert for inbyggertallet sommerhalvåret, noe som fører til trengsel på utestedene, og mer knuffing enn vanlig. Det må derfor mer politi i gatene. Helt enkelt.

Av: Jon
Dato:Mandag 28. mai Kl: 19:05

Hvor har kommunen sagt at skattegrunnlaget skal være 30%.??? Du henviste meg til kommunens hjemmeside hvor det står at: senere vil....... osv. Det er mulig du vet mer en vårs hytteeiere. Ellers er det ikke jeg som får kragerfolk i et dårlig lys. Det klarer kragerfolk fint sjøl å gjøre - både politikere og innbyggere. Husk på hva som er temaet for denne siden: "I følge tall fra statistisk sentralbyrå er Kragerø blant ”verstingene” av landets kommuner når det gjelder antall voldssaker".osv ..Og til denne befolkninga skal vi betale ekstra for i tillegg til alle millionene vi legger igjen hver eneste sommer - bla til sånne som deg bachelor som aldri har bidratt med en krone til fellesskapet.

Av: Student
Dato:Mandag 28. mai Kl: 18:16

Du har helt rett, jeg tar ikke master i matematikk. Men du tar tydeligvis noen kurs i personangrep! Du viser at du bevisst bruker nedsettende utrykk for å sverte de du diskuterer mot, istedenfor å argumentere for egen sak. Hva har det med saken å gjøre, hva jeg studerer? Er du rakkettforsker selv kanskje? Hadde ikke hatt noe med saken å gjøre om jeg var røyker, alkoholiker, vanlig kragerøborger eller homofil! Jeg tror rett og slett du bare liker å klage, og prøver å få andre til å komme i dårlig lys.

Den dagen kommunen sier at de skal legge 100% av markedsverdien til grunn for beskatningen, skal du få lov til å klage på skatten din. Slik det ser ut nå, har kommunen sagt at skattegrunnlaget skal ligge på 30% av markedsverdien, noe som ikke vil være et uforholdsmessig stort beløp selv på hytter i 10millioners klassen. Jeg tror det er best for diskusjonen å holde oss til hva som er sagt, og ikke overdrive skeptisismen her!

Til også hytteeier: Så du mener at de som har kjempestore pallas skal betale mindre og de som har arvet bittesmå skur av bestefar skal betale mer, i forhold til dagens ordning? Dersom X antall kroner skal skaffes fra skatt/avgift, vil vel den mest retterdige løsningen å skatte etter hyttens verdi?

Av: Jon
Dato:Mandag 28. mai Kl: 17:28

Kjære bachelor. Utgangspunktet for regnestykket ditt var en markedsverdi på 10 mill - ikke 5. Og da er regnestykket korrekt.Men jeg skjønner jo at det går rundt i hue på deg når du sitter oppe hele natta. Håper ikke du tar mastergrad i økonomi!!

Av: også hytteeier
Dato:Mandag 28. mai Kl: 08:48

Kommunens uttrykte behov er å få inn penger for å kunne levere de tjenster som kommunen leverer hytteeierne. (En debattant skrev jo at han heretter ville ta med seg sin skrøpelige svigermor på hytta for å få noe igjen for pengene.) Det er bra.

Men kostnadene for kommunen er vel ikke høyere sersom hytta skulle ha en høyere markedsverdi. Kommunen bør kunne legge seg på en flat sats, f.eks kr. 5000 for fastboende eiere av eiendom og kr. 3.000 for hytteeiere, evt. kr. 4.000 for alle.

Av: Student
Dato:Søndag 27. mai Kl: 20:45

For at ditt regnestykke skal bli rett Jon, vil kommunen i sin grådighet legge 200% av omsetningsverdi som skattegrunnlag på din hytte på Portør til 5mill. Først da må du betale så mye som 70 000 i året for det arva skuret ditt nede ved vannet. Såpass vil nok ikke politikerne i Kragerø pålegge hytteeiere og innbyggere i Kragerø.

Men, jeg skjønner jo at du ikke er interresert i å bidra en krone til kommunen mer enn du gjør allerede nå. Det er jo horribelt at det skal koste penger for å ha en hytte stående i Norges flotteste skjærgård!

Prosentregning lærer man i grunnskolen, så du har nok rett i at man ikke trenger framhaldskolen/videregående for å skjønne slikt. Hvilken skole må man gå for å bli en gammel grinebiter?

Av: Jon
Dato:Søndag 27. mai Kl: 18:31

Tusen takk for linken til hjemmesiden. Men jeg hadde jo helt rett. Det er jo bare å lese teksten: "Foreløbig er det bare prinsippet om eiendomsskatt i hele kommunen som ble vedtatt. Senere vil det komme en sak der politikerne må ta standpunkt til retningslinjer, vedtekter, takstgrunnlag og størrelse på promillesatsen". Promillesatsen er grei for den kan ikke være mer enn 7, men takstgrunnlag kjære student. Det er absolutt ikke endelig vedtatt om en skal legge markedsverdi X 30% til grunn......Ser ikke bort fra at grådigheten tar overhånd og da er mitt tidligere regnestykke helt korrekt. Trenger ikke framhaldskolen for å skjønne det!! eller .. bachelor????

Av: også hytteier
Dato:Lørdag 26. mai Kl: 21:49

Det er nok et fåtall av Kragerøs ca. 4000 hytter som har en verdi i nærheten av 10 mill. Heldigvis. Vi får nok akseptere å betale litt skatt, å samme måte som vanlige innbyggere skal betale like mye for sine hus som ligger nær sjøen. Men vi skal ha de samme rettighetene også. Stemmerett vil aktualiseres etter hvert, vent å se. Jeg tror kommunen kan ha godt av å bli tilført velgere med ulik kompetanse. De som mener at man skal betale hytteskatt etter evne må vel også mene at man skal betale formueskatt etter evne. Jeg mener å ha hørt at noen av de rikeste hytteiere faktisk ikke har inntekt i det hele tatt enkelte år, så en slik ordning ville vært helt urimelig. For å holde skattenivået på et akseptabelt nivå er det viktig at de fastboende blir ilagt like mye skatt, disse vil vite å bruke stemmeretten til å skyve grådige utnyttende politikere ut av sine posisjoner.

Av: Student
Dato:Lørdag 26. mai Kl: 16:46

Hei Jon. I begrepet student har du nok tatt litt feil. Jeg har fullført en bachelorgrad, og vil fullføre min mastergrad våren 2008. At jeg sitter oppe til kl 03.00 på en fredagskveld og jobber med sluttrapporter som skal levers nå i mai ser jeg ikke på noe som svekker min integritet i denne diskusjonen. Jeg har betalt skatt fra alle mine deltidsjobber og har heldigvis ikke trengt å gå på sosialkontoret for å få til skinke på maten.
Regnestykket du ikke klarte å regne selv Jon ser slik ut:
Omsetningsverdi =10 000 000
Takstverdi/skattegrunnlag = Omsetningsverdi - 70% = 3 000 000
Promillen er på 7 og regnes ut fra skattegrunnlaget 3 000 000/1000 * 7
21000 blir da resultatet.

Hva kommunen sier på sine hjemmesider står her:
http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/kragerok.nsf/id/887DFD9FAEF4E656C1257218004544BD?OpenDocument

Ha fortsatt en fin pinse Jon!

Av: Jon
Dato:Lørdag 26. mai Kl: 13:09

Når har vel ikke kommunen så vidt meg bekjent konkludert med at det skal være en skatteverdi på 30%. Dersom en legger markedsverdi til grunn og 7 promille skulle det bli kr 70.000,- i året!! - for et arva skur nede ved vannet. At "student" ikke skjønner hva hytteeiere klager for er vel ikke så vanskelig å forstå. "Student" er vel mer et skjul for voldelig soialklient.(altså en vanlig innbygger i Kragerø kommune) Det ligger i hvert fall klart i dagen at vedkommende aldri har betalt en eneste skattekrone - og sitter gjerne oppe hele natta (kl. 03:06) røyker, super øl og skriver innlegg om noe han ikke har greie på...

Av: Student
Dato:Lørdag 26. mai Kl: 03:06

Vel, jeg er ikke helt enig i at en påtvunget boligskatt for hytteeiere vil tvinge noen til salg. Dersom det viser seg at du er så heldig å ha arvet en hytte i skjærgården som kan selges for 10,000,000kr vil du måtte betale 1750kr i måneden med en skatteverdi på 30% av omsetningsverdi og en promille på 7.

Dersom det viser seg at du har en såpass fin hytte, kan du fort få 10,000 i uka i utleie sommerhalvåret.

Av: Snart ikke hytteeier
Dato:Fredag 25. mai Kl: 18:33

Kjære student! Du har litt å lære:
Det vi vanlige folk, med arvet eller kjøpt hytte som har steget kolossalt i verdi, er redd for, er at vi må betale så store summer i skatt at vi ikke kan beholde hytta i Kragerø. Hva slags verdisyn har du som synes at det bare er det de skikkelig rike kaksene som skal ha mulighet til å eie tak over hodet i denne kommunen?
Jeg har ikke noe i mot å betale en slant i hytteskatt, men det føles mer som et ran at skatten ikke blir fastsatt etter hytteeierens økonomiske evne.

Av: Student
Dato:Fredag 25. mai Kl: 15:15

Hvis man ikke synes det er verdt å betale en slant i året i hytteskatt for å kunne feriere i Kragerø, kan man vel finne seg et annet sted å feriere?

Du vil ikke få problemer med å få solgt hytta!

Av: Ikke så rik, men dog hytteeier
Dato:Fredag 25. mai Kl: 10:50

Jeg hører også stadig fra folk at eiendomsskatten skal dekke alt det jeg koster kommunen, men på direkte spørsmål er det ingen som kan fortelle meg hva det er jeg gjør som belaster kommunen med en eneste krone i utgifter. Jeg frakter selv søpleposene mine til byen med båt og legger dem i kontaineren som jeg hvert år betaler over 1000 kroner i renovasjon for å få bruke - greit nok, men spørsmålet er altså hva er det jeg koster kommunen??????? Er det slik at jeg skal betale for noe jeg kanskje muligens kan komme til å koste kommunen en gang i fremtiden????
Det er ytterst tvilsomt at jeg slår meg ned på en øy i skjærgården, hvis jeg en gang blir hjelpetrengende. Så hva er det de skal he panger for, hvis utgifter på meg er argumentet????

Saken er jo heller den at jeg bruker mer penger i Kragerø enn noe annet sted. Det er her jeg kjøper planker og maling, har tid til å gå i klesbutikker, kjøper båt og bensin og går på restaurant. Kort sagt legger igjen de pengene jeg har råd til å bruke på litt "luksus". Så sett fra min vinkel går regnestykket så aboslutt i poluss i min favør. Så jeg gjentar; kan en eller annen fortelle meg hva jeg koster kommunen? Jeg benytter meg ikke av noen kommunale tilbud utover søplekontaineren, som jeg altså har betalt for, og at jeg en sjelden gang fyller opp en kanne med byvann på en brygge.

Av: Også hytteeier
Dato:Onsdag 23. mai Kl: 22:06

Det er jo Kragerø kommune som har argumentert med at det koster kommunen betydelige beløp å yte hjelp til hytteeiere, dermed er det riktig og rimelig å kreve noe tilbake i form av eiendomsskatt.

Kommunen kan umulig bli overrasket over å bli tatt på ordet etter det.

Av: Til Jon
Dato:Onsdag 23. mai Kl: 07:56

Den artikkelen i Kapital kommer jo i et underlig lys nå når det viser seg at Laland & co. faktisk har håndtert saken korrekt og motstanderne tok feil.
Men Jon er jo inne på kjernen i spørmålet om hyttekommunenes ansvar for ytelser tilreisende har krav på uansett om de er hjemme eller på hytta. Skal vi fastboende betale ekstra for at Jons svigermor plasseres på hytta da?

Av: Jon
Dato:Tirsdag 22. mai Kl: 22:21

Helt enig. Hvis kommunen mener hytteeierne i Kragerø har krav på de samme sosiale tjenester som innbyggerene. Til sommeren skal jeg ta med svigermor på hytta. Hu er 98 år og senil. Bestiller herved hjemmehjelp -det klarer seg kanskje med 5 turer ut til Jomfruland i løpet av dagen. Resten av tida sovera. Når jeg som hytteier i Kragerø nå etter hvert får stemmerett vet jeg selvfølgelg hvem jeg skal stemme på - det er jo det sittende kommunestyret som nå innfører hytteskatt - jeg følger meg veldig trygg på at disse røde politikerene sørger for at jeg (og svigermor) får en god alderdom ute i skjærgården. Det jeg er mer bekymret for er om de samme politikerene er i stand til å få Kragerø ut av den voldelige hengemyra som går frem av statistikken. Bekymret var kanskje ikke rette ordet - for jeg vet jo at de er sjanseløse i så måte. Det er nok å lese siste Kapital om saksbehandlinga rundt utbygginga på Skrubbodden. Er det rart vanlig folk får politikerforakt??..

Av: Også hytteeier
Dato:Fredag 18. mai Kl: 09:32

Til Snart ikke hytteeier,

Valgloven må endres. Men utgangspunktet for kommunenes beskatning er at det er innbyggerne som betaler skatt og også mottar ytelser fra fellesskapet (kommunen). Når hytteeiere nå løftes til å betale skatt, kanskje høyere skatt enn enkelte "vanlige" innbyggere blir situasjonen endret. Fra Kragerø kommune er det også argumentert med at hytteiere trekker på kommunale tjenester, slik som lege, parkering, bibliotek osv kommer hytteeiere i en posisjon som blir mer lik utgangspunktet for beskatning. En stemmerett ved lokalvalg vil måtte komme ut fra at det er innbyggere som betaler skatt og nyter godt av kommunens goder, alle bør dermed ha stemmerett. Det er langt frem, men dette vil tvinge seg frem nå som kommunen behandler og server hytteeiere på mange måter som egne.

Av: Snart ikke hytteeier
Dato:Fredag 18. mai Kl: 00:06

Til forrige innlegg:
Hvilken stemmerett er det du sikter til når du mener at hytteeiere fra andre steder kan komme til å stemme ved lokalvalg i Kragerø? Kjenner ikke til jus'en på dette området, men jeg antar at vi bare kan stemme der vi er bosatt.

Av: Også hytteier
Dato:Torsdag 17. mai Kl: 17:43

Takk og lov blir ikke eiendomsskatten avhengig av hva man har i inntekt, muligens er jeg naiv men jeg har en viss tro på at politikerne vil vise fornuft til slutt. Men skal det betales skatt skal vi hytteeiere også ha stemmerett ved lokalvalg. Med 3000 hytteeiere blir vi ikke uten påvirkning. Dette er idag ikke noen realitet, men hvis vår skatt til kommunen blir stor nok vil dette måtte komme etter hvert.

Av: Heller ikke rik hytteeier
Dato:Torsdag 17. mai Kl: 13:59

Til ikke så rik, men... Problemet er bare at i kommunens øyne er du rik. Skal en legge markedsverdi til grunn vil noen og enhver få seg en overaskelse når regninga dumper ned i postkassa!! Eiendomsskatten tar ikke hensyn til hytteeierenes inntekt og formue. Når det gjelder vold er det bare å lese tallene: "Statistikken knytter imidlertid tallet direkte mot de som er fastboende i kommunen" - Er det noe rart at hytteeierne og andre turister reagerer på de fastboendes (og lokalpolitikerenes) oppførsel....

Av: Også hytteeier
Dato:Lørdag 12. mai Kl: 11:22

Jeg innser at det er noen hytteiere som skriver "vårs hytteeiere" det er jo et skikkelig fargerikt uttrykk og helt greit. Når så vårs hytteeiere skal betale eiendomsskatt er det en selvfølge at vi også må kreve stemmerett. På sikt vil vi nok oppnå slik rett ved lokalvalg og dermed få en rimelig innflytelse i den kommunen vi betaler skatt. Det ser jeg frem til, da blir det mibdre vold bl.a.

Av: Jon
Dato:Fredag 11. mai Kl: 19:00

Innlegget var aldeles ikke ironisk ment. Jeg har et lite arva skur i Portør og nå skal kommunen pålegge oss hytteskatt ut fra markedsverdien på 5 mill - en helt sinnsyk pris fordi noen rike Oslofolk er stinn av penger - jeg er fly forbanna - og når en ser at Kragerø også er en av norges mest voldelige byer må en jo bare begynne å lure....

Av: Ikke så rik, men dog hytteeier
Dato:Fredag 11. mai Kl: 12:44

Nå tror jeg nok at hytteeiere også kommer i alle utgaver og sikkert også kan skrive vårs, men det er noe med innlegget som gjør at jeg mistenker at dette må være fra en som ønsker å drite ut hytteiere - tillegge oss upopulære holdninger. Uansett hytteiere er ingen homogen gruppe, hverken hva meninger eller velstand angår. Det finnes fortsatt vanlige folk som har hytte i Kragerø - venter i spenning på fastsettelse av eiendomsskatten. Håper kommunen forstår at de må ha litt magamål - ellers kan det til slutt bli slik alle påstår at det er - at det kun er rike folk som har hytte i Kragerø.

Av: Også hytteeier
Dato:Fredag 11. mai Kl: 08:32

Hytteeiers innlegg av 10. mai er vel ment å bli lest ironisk. Velstående hytteeiere skiver for øvrig vanligvis ikke "vårs hytteeiere".

Av: Nicholas
Dato:Fredag 11. mai Kl: 00:23

Til \'hytteeier\'
Den innstillinga der var jo veldig hyggelig! Fint å høre om besøkende om sommeren som driter i lokalbefolkninga og mener alle fastboende er voldelige trygdesnyltere som gjerne står utenfor byens utesteder for å slå ned en sommergjest! \"Slike menn vil gamle Norge ha\". Jommen sa jeg smør!

Av: Hytteeier
Dato:Torsdag 10. mai Kl: 21:07

Ja - dette var jo bare en bekreftelse på at det stort sett bor tapere i Kragerø. Å skylde på turistene blir jo helt patetisk. Det burde være enkelt å skjønne at i en kommune hvor en stort sett ikke har hatt annet arbeid enn å gå på sosialen i generasjoner må en prøve å hevde seg når en har fått et par drinker innabors. Det er i det hele tatt vårs hytteeiere som holder liv i en kommune som Kragerø. Hadde det ikke vært for oss hadde Kragerø stått på lista over fredede fortidsminner alla fraflytta fiskevær i Finmark. Vi legger igjen milloner og hva er takka -eiendomsskatt!!.(og vold) Kragerøfolk burde legge seg flate i gatene og legge ut den rød løpern nå vi kommer gående og sprer om oss med nypolerte tusenlapper. Det er ikke rart kragerøfolk har mindreverdighetskomplekser.

Av: Lokal heltinne
Dato:Torsdag 3. mai Kl: 18:08

Hvem er det som er verstinger?
Sier statistikken noe om kjønnsfordelingen pr. tusen innbyggere i Kragerø og Hammerfest? Som vi vet er Hammerfest inne i oljeeventyret, men hva med Kragerø? Kanskje de smarte jentene har reist herfra. Gi jentene gode grunner til å vende tilbake etter en tid ute i den store verden, så vil statistikken se mye penere ut! På alle måter... Tenk også litt over ordet stagnasjon dere som stadig maser om at Kragerø ikke må forandre seg!

Av: Peter
Dato:Torsdag 3. mai Kl: 10:38

Tror veldig på at nedlagte arbeidsplasser, stagnasjon og lavt utdannelsesnivå bidrar av vesentlig grad til dette. Sistnevnte tror jeg er av veldig betydning. Tror også det er et typisk fenomen for småsteder der en har lokale "helter" som ser sin trang til å hevde seg når en møter på mennesker fra utkant strøk, samt turister. Og en kommentar til "jada" les kriminalstatistikken (www.ssb.no), Oslo er faktisk langt nede. Kjenner litt til dette, da jeg selv jobber "ute", og har nær tilknytting til politiet. Erfaringsmessig tror jeg det er veldig viktig med forebyggende tiltak, samt å legge tilrette for mer positive alternativer. Mvh

Av: hytteeier
Dato:Lørdag 28. april Kl: 20:59

Hammerfest var tross alt verre enn Kragerø i statistikken, Kragerø er kun nr. 2 i NM i vold. Er det noen likhetstrekk bortsett fra tilkntyningen til havet?

Av: kragerø er uansett den beste by
Dato:Lørdag 28. april Kl: 13:53

helt ærlig,så er det de turistene som også tar opp en del av den statistiken...........

Av: Leiavbråk
Dato:Onsdag 25. april Kl: 16:25

Kanskje tallene på vinterstid ville vært noe annerledes ihvertfall for det som skjer utenfor hjemmet hvis ikke krokunger og drangedøler hadde dradd til Kragerø istedet for Langesund.

Ellers kan Politiet sentralt ta mye skyld siden flyttingen av fyllearresten har gjort terskelen for inntauing mye høyere. Det går virkelig på sikkerheten løs.

Av: Husbråk
Dato:Onsdag 25. april Kl: 14:31

Kan noe av årsaken ligge i nedlagte arbeidsplasser, stagnasjon og lavt utdannelsesnivå?

Av: jada
Dato:Onsdag 25. april Kl: 11:39

er på sommeren det blir litt voldlig i kragerø..ikke noe er som Oslo.helt VILT!!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS