Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Skrubbodden AS inviterer og truer

13.03 2007 av Willy Nilsen

 

Rune Torsøe har på vegne av Skrubbodden AS bedt om et møte med bygningsrådet om leilighetsbyggene. Samtidig blir folkevalgte truet med å bli stilt rettslig ansvarlig for det siste vedtaket i saken.

 


Kommentar:

Invitasjon og trussel

 

I et brev til ordfører Erling Laland inviterer Rune Torsøe på vegne av Skrubbodden AS til samtaler om leilighetsbyggene, med sikte på en løsning som kan aksepteres både av politikere og utbyggere. Han mener at møtevirksomhet mellom bygningsrådet og Skrubbodden AS vil være konstruktivt. Utbyggerne er villige til å gjøre mindre tilpasninger/endringer i det videre prosjektet for å finne en helhetsløsning for området.  Det understrekes i brevet at Skrubbodden AS hele tiden har hatt som mål å bygge noe som er til beste for Kragerø og fremtidige beboere.

Riset bak speilet kommer i form av truslet mot lokalpolitikere i en juridisk vurdering fra advokatfullmektig Morten Andresen. Han mener at bygningsrådets flertall med overlegg har gått ut over sin kompetanse etter kommunelovens paragraf 59, blant annet ved å unnlate å begrunne sitt vedtak. De som var til stede i dette møtet kan bekrefte at  debatten i hovedsak dreide seg om skjønn, estetikk og politikk.  Det var lite snakk om selve lovligheten av vedtaket fra 24. februar, da bygningsrådet godkjente rammetillatelsen for leilighetsbyggene.  Det var Preben Hegland, H, Bjørn Vidar Bråthen, KrF, Helge Theting, SV, Ellef Ellegård, Frp, Desire Penzo, RV og Solfrid Rui Slettebakken, V som utgjorde flertallet via en lovlighetskontroll da dette vedtaket ble opphevet. 

Kommuneloven gir anledning til slike lovlighetskontroller, men da er det kommuneloven, og ikke plan- og bygningsloven som gjelder. Spørsmålet er rett og slett om det var innkalt korrekt til møtet, om avstemningen skjedde slik den skulle og om andre formaliteter som er bestemt for et møte i bygningsrådet var på plass.  Det er med andre ord ikke anledning til å kreve lovlighetskontroll hvis man bare er uenig i et vedtak på rent politisk grunnlag.

Det er mye mulig at flertallet i bygningsrådet er på gyngende grunn, og uansett bør man nå takke ja til en mulighet til å diskutere utbyggingssaken med Skrubbodden AS. Uansett hva man måtte mene om leilighetsbyggene,  er det smart å sette seg ved forhandlingsbordet og  vurdere forslag til løsninger.

Men  Skrubbodden AS legger ikke akkurat noe gullegg med tanke på forhandlinger når advokaten truer med å gå løs på hver enkelt folkevalgt med Norges Lover som våpen.  Advokatfullmekigen mener at bygningsrådets flertall med fullt overlegg har truffet et vedtak de ikke har kompetanse til og som de har vært ute av stand til å begrunne!

I den juridiske vurderingen står det videre: ”Fremgangsmåten som er valgt hører inn under kategorien myndighetsmisbruk” Og videre:” ...av preventive grunner kan det være verdt å vurdere en mer aktiv bruk av reglene for erstatningsansvar for den enkelte tjenestemann eller politiker, og straff etter straffelovens paragraf 324.”

Uten formell juridisk kompetanse, våger vi den påstand at Skrubbodden AS ikke vil nå frem med et erstatningskrav mot hver enkelt politiker. “Overlegg” er et sterkt juridisk begrep, som neppe kan anvendes i denne saken.

Denne saken har etterhvert blitt så komplisert at det er fristende å komme med en sterkt forenklet konklusjon:  “Uansett hva bygningsrådet vedtar i sitt møte om to uker, vil saken gå videre til fylkesmannen.  Det er ikke ofte vi er glade for at “storebror” tar en avgjørelse for oss i lokalsamfunnet, men i dette tilfellet er det uten tvil  det beste for alle parter.”

 

willy@krageroavisa.no

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Ludvig
Dato:Onsdag 4. juli Kl: 08:12

Har vært inne på Fortidsminneforeningens hjemmeside og blir forundret over at Telemarksavdelingens 2 representanter kun er opptatt å stoppe alle nye prosjekter selv om disse er i områder uten bevaringsverdi, mens engasjementet for bevaring av eksisterende bygninger og -miljø er totalt fraværende. Det er dette som har fokus andre steder, mens Else Skaug og Jean Aase hele tiden kaster seg inn i politiske kamper i Fortidsminneforeningens navn.
Dette vil skade foreningen på sikt - dessverre.

Av: Heia Torstein!
Dato:Fredag 29. juni Kl: 09:26

Det ble veldig stille fra Fortidsminneforeningen etter at Torstein Axelsen tok dem skikkelig i skole om småbyene Kragerø og Risørs historie. Kunnskap er makt!

Av: Sett igang!
Dato:Torsdag 28. juni Kl: 14:20

Ser at det nytter med å snakke med hverandre - ikke bare baksnakke slik som er mest vanlig i Kragerø.
Her har mange noe å lære - ikke sant Drevland &co?

Av: Sleipner
Dato:Torsdag 28. juni Kl: 08:00

Helge Theting(SV)& co.!
Det er ikke i noen av de gamle bydelene vanlig med strandpromenade. Man bygde hus og brygger med sjøbod helt ned i sjøkanten, stengte adkomsten langs land. Slik er det på Øya, i Kilen, i Smedsbukta og i Havna.
Det er vel innlysende at de som kjøper seg en dyr leilighet ønsker det samme.
Det er vanskelig å forstå at dere på den ene siden forsvarer alt dette bevart, mens dere på den annen side legger press på leilighetskjøperne på Skrubben?
Er det neste at dere likevel vil rasere sjøkanten i de gamle bydelene også med strandpromenade - til "feleeskapets og folkets" beste men bare ikke tør å si det offentlig ennå?
Det er vel en like viktig del av kampen mot "strandlinjekapitalistene" dette også?

Av: Karin
Dato:Tirsdag 26. juni Kl: 13:46

Selv på lille julaften sto denne gjengen på Torvet. Snakket med en som hadde kjøpt leilighet - som gledet seg til å flytte fra sin enebolig i Kragerø til noe nytt og moderne - men nei da. Det var om å gjøre å ødelegge denne gleden også - på lille julaften 2006.
Det er jo grunn til å tenke over at mange mennesker ønsker seg akkurat en slik leilighet i stedet for eneboligen sin. Hvorfor skal Drevland & co. påberope seg enerett på å mene hvordan dennne mannens leilighet skal se ut? Som han faktisk selv betaler for....

Av: Til Karin
Dato:Tirsdag 26. juni Kl: 07:12

Nyttige idioter.
Man må være mer enn blind for ikke se at Fortidsminneforeningen, historielaget og byvennene brukes av RV og SV i kamp mot alt som har med private virksomheter å gjøre. Venstres næringspolitikk er helt fraværende.
Det vil ikke bli skapt mange arbeidsplasser i Kragerø med disse i posisjon. Det er nok å se på hvor hovedpersonene i disse partiene er ansatt - i det offentlige eller trygdet!

Av: Endelig!
Dato:Mandag 25. juni Kl: 12:53

Godt å se at det er mennesker som ser positivt på utvikling i Kragerø også!

Av: Karin
Dato:Søndag 24. juni Kl: 23:14

Helt enig med Vidar. Fortidsminneforeningen, Kragerø By's venner og historielaget har blitt et redskap for den ytterste venstre side i lokalpolitkken. Det er vel ikke noe nytt at de mest ultrakonservative og minst fremtidsrettede kreftene er å finne her.
Det virker som om all spennende utvikling er farlig og må bekjempes med alle midler.

Av: Vidar
Dato:Søndag 24. juni Kl: 22:55

Jeg er faktisk uenig i at jeg vil få det bedre dersom denne gjengen skal få bestemme.
Hadde de bare kjempet FOR noe, men her er det bare om å gjøre å drepe alle initiativ,nettopp fordi det står private investorer bak. Selv spa-hotellet med alle de arbeidsplassene det skaper, var de imot.
Hva skaper de selv?
Ingenting!
Jeg vil få det bedre

Av: vIDARS STOETTEKONTAKT
Dato:Lørdag 23. juni Kl: 14:45

vidar, du sto og mumla oppi et smau mens de andre sto paa torvet
og kjempa for at DU skulle faa det saa bra som mulig.
SKAM DEG

Av: Vidar
Dato:Lørdag 23. juni Kl: 08:31

Problemet er vel at de som står på Torvet med underskriftskampanjen mot det de kaller "blokka på Skrubben" ikke har peiling, men i egne øyne er rene ekspertene.
Dessvere for dem tar de feil gang på gang, selv om innleggene er godt formulerte.

Dette dreier seg om politikk og valgkamp.

Historielaget, Kragerø by's venner og ikke minst Fortidsminneforeningens 2 medlemmer(!) har jo varslet "kamp mot kapitalkreftene" - sammen med Olav Drevland(RV) & co.
Synd at slike organisajoner blir brukt på denne måten, men det er helt i tråd med både ytterste venstre side og Allgrønns kokebok for aksjonsformer - infiltrere og politifisere organisasjoner og foreninger med tilsynlatende ideelle formål.

Av: IDIOTI
Dato:Lørdag 23. juni Kl: 03:36

Det finnes yderst faa tilfeller av arkitektur i Krageroe; glem stilarter, tidsepoker og nusselig trehusbebyggelse.
PA TIDE AA SLIPPE TIL KOMPETENTE FOLK.-Slutt aa la snekkerene bebygge tettstedet

Av: Patriot 2
Dato:Fredag 22. juni Kl: 22:26

Det er ingen værneverdige hus som blir rivd,kun industri bygg.Alle gamle hus som er på skrubben vil bestå.Det som nå skjer er at kragerø får et nytt bo miliø.Det er jo kommet opp nye boliger rett nord-øst for området som det nå skal bygges på.Det blei vel ikke så fælt eller har de vært der så pass lenge at vi føler at de passer inn?
Er det ikke mulig at det samme vil skje med det som nå skal bygges nytt.
Det var jo ikke akkurat så flott bygningen til Naper.

Av: Drittlei
Dato:Fredag 22. juni Kl: 15:12

Hadde det ikke vært på tide å legge denne saken død nå?
RV, SV,V, Historielaget, Byvennene og "Kortidsminneforeningen" har aldri skapt eller støttet initiativ til noe som kan skape næringsvirksomhet og arbeidsplasser i privar regi i Kragerø.
Alle disse går med ryggen føre inn i fremtiden og er prinsippiellt imot fordi det er "fare for" at noen skal kunne tjene penger på å ta en økonomisk og politisk risiko.
Tenk heller miljøvennlig og flytt i leiligheter alle sammen!

Av: Patriot
Dato:Mandag 11. juni Kl: 13:38

Hvilken kompetanse har Fortidsminneforeningen til å vurdere nye prosjekter?
Nye prosjekter skal jo ha fremtidig bærekraft, være funksjonelle for både friske og handikappede, miljøvennlige og energibesparende ved at ny teknologi tas i bruk både på isolering og fyringsmetoder. Bare det faktum at flere bor i leiligheter samme hus og ikke i hver sin enebolig, gir jo en stor miljøeffekt. De gamle boområdene tilfredstiller ikke så mye av dette.
Noe å tenke på for de av motstanderne av Skrubbenprosjektet som bor i enebolig, kjører båt, bil og har hytte i skjærgården.
Fortidsminneforeningen kan ikke styre utviklingen i et moderne samfunn, men det er bra at vi har noen som kan påpeke verdien i å bevare historien vår også. Likevel blir Fortidsminneforeningen kun en høringsinstans som må vurderes opp mot andre hensyn.

Av: Truls
Dato:Mandag 11. juni Kl: 09:35

Det er vel grunn til å be de av bygningsrådets medlemmer som kjørte en såpass hard omkamp om å ta en runde med seg selv. Plan-og bygningsloven er en såkalt \"ja-lov\",selv om noen av bygningsrådets medlemmer mener noe annet. Det må være et tankekors for disse politikerne at Skrubboddens jurist faktisk hadde rett i sin vurdering av saksbehandlingen, og at bygningsrådets leder håndterte saken korrekt etter at den kom til politisk behandling.
Drevlands mange leserinnlegg, Slettebakkens(V) råkjør,Høyre, Krf\'s og Sv\'s feighet, div. avisoppslag og ikke minst artikkelen i forrige nummer av Kapital kommer nå i et meget underlig lys.
Det ville være synd for Kragerøsamfunnet dersom Fortidsminneforeningen skulle tillegges så mye makt som Aase og Skaug ønsker. Da ville det ikke skje rare utviklingen i Kragerø - eller andre steder.
Jeg deler bekymringen!

Av: Også bekymret
Dato:Fredag 8. juni Kl: 14:47

Ser på nettet at Fylkesmannen også har avvist klagen fra Fortidsminneforeningen. Hvordan vil akademikerne våre i lokalpolitikken som "bekymret mor" nevner nedenfor, forklare dette? Etter å ha hørt på Slettebakkens lange utredninger på lokalradi og lest noen av Drevlands belæring av alle andre, er det all grunn til å dele denne bekymringen. Det er ikke antall ord som teller, men faktisk kunnskap! En akademisk utdannelse er ihvertfall ingen garanti. Men det er vel noe vi har visst lenge........
Grunn til å tenke på ved valget til høsten.

Av: Bekymret mor
Dato:Torsdag 10. mai Kl: 17:39

Nå er endelig dommen falt, og Blikra har fått medhold i at saken er korrekt behandlet.
Godt at vi har en voksen politimann som kan drive litt voksenopplæring av lærerne Drevland, Rui Slettebakken og Rykkja.
Mer bekymringsfullt med tanke på våre barn, er det at disse lærerne ikke har kunnskaper nok, eller evnen til å sette seg inn i lovverket, før store ord spres.
Om og om igjen.
Vil de respektere dette da?

Av: VELGER
Dato:Torsdag 5. april Kl: 09:21

Til dere to,ta heller en telefon til hverandre,dette virker dumt.

Av: Per Kr. Nilsen
Dato:Onsdag 4. april Kl: 10:46

Til Ole Andre.
Hvilke fakta har jeg snakket meg vekk fra ? Ordfører har fra kommunestyrets talestol beklaget at delegasjonsmuligheten ble benyttet samtidig som han begrunnet hvorfor. Det er B.rådet som etter plan- og bygningsrådet er delegert å fatte dispensasjonsvedtak fra gjeldende reguleringsplaner. Ikke engang kommunestyret har noen med dette å gjøre.B.rådet var kompentent til å rette opp den feilen som ble begått på delegasjon - og det gjorde B.rådet den 24. januar. Vedtaket 1. mars er og blir en omgjøring av et lovlig fattet vedtak gjort av riktig organ. Det er dette jeg ønsker Fylkesmannens uttalelse om. Jeg stoler simpelt hen ikke lokale politikeres juridiske kompetanse i denne saken (ei helle min egen).

Av: O.A.Enggrav
Dato:Onsdag 4. april Kl: 10:03

Delegasjonisme.
Når etterpåklokskapen ikke brukes til erkjennelse av at Aps ordfører i sin delegasjonsiver forkludret en demokratisk behandling, samtidig brukte argumenter for at Naper skulle få sine penger fort ved salg sitt prosjekt; altså det først vedtatte for Skrubbodden, har ikke klokskapen kommet til stor erkjennelse. At saken for noen virker uryddig, kan ikke belastes annet enn Arbeiderpartiet. Men at man nå med mer eller mindre tåkelegging av saken søker å snakke seg vekk fra fakta, vitner ikke om fornyet klokskap.

Av: Per Kr. Nilsen
Dato:Tirsdag 3. april Kl: 12:39

Vi kan alle i etterpåklokskapens viten være enig i at det administrative vedtaket riktignok med \"politisk velsignelse\" fra såvel ordfører som fra ledere i andre partier ikke burde vært gitt.

Men saken kom \"på sporet igjen\" ved hjelp av Fortidsminneforeningens klage til B.rådet, dvs. det organet som etter lovverket skulle ha behandlet dispensjonssøknaden fra utbyggerne. B.rådet fattet sitt vedtak 24. jan. (uten Ellef E., men med Rolf B. som vara)i et ordinært møte. Her fattet B.rådet etter min mening et lovlig vedtak, og vi kan velge om vi vil like det eller ikke. Hva som er \"udemokratiske spilleregler\" i denne saksbehandlingen så langt kan jeg ikke se.

Det udemokratiske er at Ellef E. ikke likte hva hans vara hadde gjort, og vi fikk en ny behandling etter lovlighetskontroll nr. 1 den 1. mars i B.rådet. Med Ellef på plass fikk vi et annet flertall og en \"omkamp\" om de faktiske realitetene i saken.

Hvilket vedtak i B.rådet skal man forholde seg til, enten man er utbygger eller innbygger? Det med en vararepresentant til stede, eller det som møter med de faste medlemmene? Snakker B.rådets \"regjerende flertall i denne saken\" om et A-lag og et B.lag? Hva der den demokratiske begrunnelsen for et slikt synspunkt?

Når jeg tok initiativet til lovlighetskontroll nr. 2 var ønsket om en juridisk avklaring hos Fylkesmannen. Politikere, uansett parti, er sjelden gode nok jurister i slike saker. Det var heller intet i saksprotokollen fra B.rådet 1. mars som dokumenterte noen begrunnelse på hvorfor vedtaket av 24. jan. var ulovlig. Konsekvensen av dette kravet er at Fylkesmannen nå får saken til behandling uansett hva utfallet i neste B.råds møte måtte bli.

Av: Tidligere Smedsbuktboer
Dato:Tirsdag 3. april Kl: 11:04

Hei hei!
I debatten om Skrubbodden må man ikke miste av syne at det ikke bare dreier seg om arkitektur. Slik saken har blitt drevet frem, er en oppvisning i hvordan demokratiet ikke skal fungere. At ordføreren ringer til noen for så å delegere bort den første valgte og godkjente planen til en ny plan; er en oppvisning i forakt for demokratiske spilleregler. Kontrollkomiteen har sagt klart fra om dette. Lovlighetskontroller suser i saken. Aps ledere driver om utenomsnakk for å redde stumpene. Det mange mener der demokrati, ikke delegasjon i en slik stor utbyggigsplan i sentrale strøk av Kragerø. Så får Kragerø Ap snakke om andre ting. Det hjelper så lite!

Av: Hytteeier
Dato:Søndag 1. april Kl: 08:30

Tradisjonelle trehus er ikke nødvendigvis bygget i en eneste stilepoke. Uansett er det trehusene som preger de triveligste delene av Kragerø. H

Av: Punktum
Dato:Lørdag 31. mars Kl: 20:14

Du har selvsagt helt rett. Alle tidsepoker har satt sitt preg på byens byggestiler. Men man er vel ikke nødt til å bygge noe som får oss til å riste oppgitt på hodet om 20 - 30 år? Slik som tilfellet med Buckholmgården, som Tasty-bygget i P.A. Heuchsgt og for ikke å snakke om Bryggasenteret, som ser ut som en eneste stor skraphaug? Vi kan ha lov å tenke langvarig og med kvalitet? Design og arkitektur har også noe med kvalitet å gjøre!

Av: Fastboende
Dato:Lørdag 31. mars Kl: 10:46

Det finnes ikke en arkitektur som er typisk for Kragerø. Kragerø er bygget i forskjellige tidsepoker som hver hadde sine stilarter.Hus ble bygget i den stilen som var populær i den tidsepoken de ble bygget i. Vi har murhus i Parkveien som ble bygget opp etter den store bybrannen, vi har trehus i de forskjelligste varianter, men de fleste av disse i sentrum er på 3 etasjer.
Det må være lov til å bygge noe som gjenspeiler vår tid også.

Av: Hytteeier
Dato:Torsdag 29. mars Kl: 21:51

Enig med dere som vil beholde den særpregede og vellykkede tradisjonelle arkitektur. Kragerø er for bra i utgangspunktet til å la noen skussle vekk dette særpreget. Tradisjonelle trehus kan jo også bygges i relativt stor størrelse.

Av: anita
Dato:Torsdag 29. mars Kl: 15:22

Når Kragerø er landskjent for sin egenart når det gjelder akkurat dette med arkitektur så er det vel litt idiotisk å sette opp bygg som passer i en storby? Da velger turistene andre reisemål til slutt... Turister er som deg og meg...de velger det som er anderledes enn der de selv bor..som feriemål.. er det lurt å viske vekk Kragerøs litt rotete sjel?

Av: Punktum
Dato:Torsdag 29. mars Kl: 09:03

Kjære oppgitt. Det er ikke motvilje overfor ny og spennede arkitektur fra de fleste av oss. Kanskje noen, men ikke på langt nær alle. Det dreier seg om stedet. Akkurat der på Skrubbodden passer en slik arkitektur ikke inn. Og vi er nødt til å tenke som Guti S., på turistene. Uten turister dør Kragerø. Og turistene elsker Kragerø nettopp på grunn av sjarmen byen har. Rune Torsøe på vegne av Skrubbodden AS skal selvsagt ikke ha all skyld i motstanden her. Både Naper og administrasjonen i Kommunen skal også ta sin del. Og seriøst talt, Kragerø bør besøkes av Riksantikvaren med venner, og kanskje til og med fredes i en viss grad.

Ny og flott arkitektur er velkommen, bare ikke akkurat langs sjøen, der ALLE helst vil se våre vakre trehus, mange fra så langt tilbake som 1700-tallet. Kragerø er en spesiell by, en vakker liten rar by. La oss fortsette å ha den slik.

Av: Guri S- Hytteeier.
Dato:Onsdag 28. mars Kl: 22:20

SATS PÅ TURISME! Skal Kragerø overleve må dere satse på turistene. Og la oss tenke litt over hvorfor turistene kommer fra Østlandet og drikker sommerpilsen sin langs den sjarmerende promenaden i Kragerø, og ikke på restaurantene langs det voldsomt så fancy Aker Brygge. SØRLANDSJARME er svaret på dette! Det er det turistene ønsker. Hvorfor vil politikere i Kragerø ødelegge det?! Forstår de ikke at det er de koselige sørlandshusene som gir Kragerø dette preget? Det hjelper ikke å ha et sjarmerende område som for eksempel smedsbukta eller andølingen dersom det plutselig rager en luksusblokk eller et annet målplasert bygg i samme strøk. Da forsvinner sjarmen rundt de hvitmalte husene i de trange smauene Kragerø er så kjent for.

Javisst er arkitektnybygg interessante, og javisst vil de bli flotte. Men de passer ikke inn i Kragerø. Er dette så vanskelig å forstå? Selvfølgelig trenger vi å bygge næringsbygg, og nye leilighetskompekser, men hvorfor må disse nye byggene være anderledes enn den byggestilen som Kragerø har fra gammelt av? Kan ikke de også bli laget i samme stilen som gjør Kragerø så atteraktiv for turister?

Tenk som dere kommer til å angre på dette om 30 år, når de "nye og fasionable" byggene står der, midt i smørøyet, som en merkelig funkisoppvisning- Preget av byggestil på topp i et kort tiår. - Stilen på de gode, gamle sørlandshusene har tross alt vært på moten i 300 år. Hør på KRAGERØS befolkning - Hør på turistene! Det er vi som forstår hva som ivaretar Kragerøbys interesser - Ikke utenforstående næringstopper eller korttenkte politikere!

Av: Oppgitt
Dato:Onsdag 28. mars Kl: 14:57

Mulig at jeg ser dårlig, men jeg har ikke sett noen blokker i det forslaget som foreligger. Et moderne arkitektonisk uttrykk plassert inn i eksisterende bebyggelse i området er spennende. Det er fullstendig på jordet å tro at hvite skipperhus er det eneste saliggjørende. Å tro at en annen og moderne arkitektur vil skremme turister fra Kragerø er jo fullstendig vilt...
Men jeg tror vi kan være enige om en ting, og det er at det politiske og administrative håndtverket som er gjort i denne saken mangler sidestykke. Utbyggerne har så langt jeg kan se handlet "i god tro", og forholdt seg til de vedtak de har fått presentert. At man i ettertid skyter på disse synes for meg urettferdig. At de reagerer synes jeg er forstålig, men at de har vært lite taktiske i sin måte å reagere på er jeg nok enig i. Det er også etter min mening litt for lettvint å påstå at alle mener at de nye planene er "stygge" og hinsides enhver fornuft. Jeg og flere med meg mener at dette er spennende planer som fortjener å bli gjennomført. Det har imidlertid vært slik at det er motstanderne av utvikling som vinner i mediadebatten.

Av: Punktum
Dato:Onsdag 28. mars Kl: 14:08

Ja, hvem føler seg lurt? Utbyggeren? Kragerøs innbyggere? Og hva har det med saken å gjøre? Ingen er redd for at ny arkitektur skal komme til byen. Men alle med hodet plassert øverst på kroppen, ser at om Kragerø skal fortsette å være en flott turistby, nytter det jo ikke å bygge blokker i sjøkanten! Hvite hus med sørlandspreg MÅ til. Dessuten var det forslag om en slik bebyggelse som ble lagt frem først. At utbyggeren så kommer med en helt annen byggeplan etterpå, ville få enhver annen småby til å velte seg i harme. Noen som er enig?

Av: Oppgitt
Dato:Onsdag 28. mars Kl: 12:02

Egentlig en helt utrolig historie.
Har ingen problemer med å se at utbyggerne her føler seg lurt. Et udugelig politisk og administrativt arbeid gjør at utbyggerne satser for fullt og selger ut hele første byggetrinn. I neste omgang tar Kragerøs befolkning på seg vernebriller og hyler om at ny arkitektur ikke må få innpass i byen vår. Vi må jo ikke ha noe annet enn hvite skipperhus for det kan jo være farlig...
Det som kanskje er mest utrolig av alt er jo at av alle instanser som finnes så er det foreningen med det latterlige navn fortidsminneforeningen som klarer å stanse dette prosjektet.
Nei her er det virkelig på sin plass at folk slutter å skyte på utbyggerne, og heller forlanger ordfører og rådmanns hode på et fat. Det er disse som har "drite på draget" og ikke utbyggerne.

Av: Venter
Dato:Onsdag 21. mars Kl: 15:38

Uansett går saken til fylkesmannen. Det er uansett den beste løsningen, for denne gangen maktet vi ikke å ordne opp i eget hus (les: Kragerø)...

Av: Rolig!
Dato:Onsdag 21. mars Kl: 15:14

Nei, vi vil ikke ha det sånn, men det går an å si det på en ordentlig måte!

Av: jaja
Dato:Tirsdag 20. mars Kl: 16:29

nå må vel han forbanna Rune torsøe snart skjønne at vi ikke vil ha noe,NEI til Skrubbodden leiligheter,Rune innse at vi ikke vil ha,svarte altså

Av: Punktum
Dato:Mandag 19. mars Kl: 21:36

Unnskyld meg, men er det hvem som har rett eller feil debatten handler om? Er det så innmari vanskelig å forstå ordet NEI? Hele kommunens befolkning sier NEI med store bokstaver til det siste forslaget om utbygging av Skrubbodden. Mens kommunens administrasjon sier tja, med hmmm i parantes. Det strider mot all fornuft at Rune Torsøe på vegne av Skrubbodden AS skal få lov å bygge blokker der! Kragerø lever av turisme. Hvorfor er det så vrient å forstå at vi må tilpasse oss den realiteten? Og hvilken del av ordet NEI er det utbyggeren ikke forstår?

Igjen råder jeg bygningsrådet til å sette preferansene for bygging på forhånd. Så slipper vi å bruke hundretusener av skattepenger på slike situasjoner som dette. Maken til dårskap!

Av: Rystet
Dato:Søndag 18. mars Kl: 08:19

Er rystet over det amatørskapet som utbyggerne viser. Tenk å lokke med den ene hånden og true med den andre. Det hjelper ikke at hensikten kan ha vært en annen. Det er dårlig timing!

Av: ERIK
Dato:Lørdag 17. mars Kl: 00:36

HVORFOR HAR VI ET DEMOKRATI.

Av: ERIK
Dato:Lørdag 17. mars Kl: 00:33

NÅR ANDRE MÅ SENDE SØKNAD OM SMÅ ENDRINGER SOM F.EKS VINDUER ELLER FLYTTING AV EN DØR ELLER ANDRE JUSTERINGER,SMÅ ELLER STORE BEHANDLES DETTE I BYGNINGSRÅDET. I DENNE SAKEN HANDLER DET OM Å BYGGE EN NY BYDEL OG ER DERFOR EN MYE STØRRE SAK. SYNES DERFOR DET ER GALSKAP Å IKKE SENDE SAKEN TIL ET BYGNINGSRÅD,SOM MÅ VELGES UT FRA SAMMENSETNIGEN AV KRAGERØ KOMMUNESTYRE SOM JEG ,OG RESTEN AV DE STEMMEBERETTIGE I KRAGERØ KOMMUNE VALGTE VED SISTE VALG.

Av: anita
Dato:Fredag 16. mars Kl: 15:28

Jeg forstår at både utbyggere og andre reagerer sterkt på saksbehandlingen av Skrubbodden-saken. For oss som står utenfor og ser på virker det hele totalt amatørmessig som om noen ikke har gjort leksen sin og prøver å jukse seg til en god karakter.
De som behandler slike saker bør jo vite korrekt saksgang for å unngå mest mulig bråk. Folk som ikke er overvettugs opptatt av politikk ser jo kun medias fremstilling av viktige saker og da er det jo ikke noe rart at de fleste rister på hodet over saken!! Det er på høy tid å bruke tiden riktig å gå de rette vegene for å unngå at det som har skjedd i denne saken og andre saker skal skje igjen og igjen.. Jeg vet ikke om det er bevisst valg eller press som er årsak til overiilte handlinger i disse sakene, men det er for tynt likevel.
Det er på tide å vise at vi har flinke folk som gjør en god jobb og jobber etter egen overbevisning for Kragerøs beste og ikke etter andres lommebok!!

Av: P.
Dato:Fredag 16. mars Kl: 09:24

Dette er da ikke noen trussel. Leser hva Torsøe sier på nettet i en annen sak. Han har jo helt rett. Dette er rene fakta. Politikere og administrasjon må virkelig passe seg. Dette kan bli dyrt!

Av: ;-)
Dato:Torsdag 15. mars Kl: 14:46

Stå på utbyggere!
På tide at de \"folkevalgte\" skjønner hva de driver med!

Av: Thomesheia
Dato:Onsdag 14. mars Kl: 06:46

Det aller beste er om man kan få til en avtale med utbyggerne, slik at vi kan komme videre med denne saken. Den ligger der som en verkebyll. Skrubbodden AS må være villige til å jenke seg noe.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS