Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

7000 fritidsboliger om fem år?

09.03 2007 av Willy Nilsen

 

Hvor mange fritidsboliger er det i Kragerø om fem år? I formannskapet ble tallet 7000 nevnt.
Det er i så fall en økning på ca 3000! Men lett blir det ikke å få gjennom nye planer. Si din mening om denne saken!

 

Et innspill fra Arbeiderpartiet til kommuneplanen, fikk stor tilslutning da formannsakapet diskuterte kommuneplanen. 

Innspillet lyder slik:
Kommuneplanen er et viktig instrument for å synliggjøre kommunens visjoner og mål for de neste 4 år. Kragerø Arbeiderparti ønsker at planen skal gi tydelige signaler om at vi ønsker en utvikling som er fremtidsrettet, forutsigbar og som tar på alvor vårt ansvar som forvalter av et unikt, men sårbart naturmiljø. Vår forvaltning må ha som mål å verne om det unike og spesielle ved Kragerø, samtidig som vi legger forholdene til rette for en fremtidsrettet næringsutvikling.

Målet er å videreutvikle Kragerø som et godt sted å bo og jobbe, et populært feriested og en kommune som tar sitt miljøansvar på alvor. Et altfor stort fokus på bygging av stadig nye fritidsboliger – uten at konsekvensene av dette er tilstrekkelig tenkt gjennom – kan hindre oss i å nå målet.

Kragerø AP vil at arbeidet med kommuneplanen skal ha følgende hovedfokus:

A. En svært restriktiv politikk angående ytterligere utbygging av fritidsboliger – både i strandsonen og kommunen for øvrig.

B. En gjennomgang av allerede vedtatte reguleringsplaner for å få vurdert behovet for en miljørevisjon

C. En større satsning på infrastruktur for å bedre ivareta fastboende og brukere av fritidsboliger – bl.a .ved etablering av flere båtplasser, forbedre service-tilbudet, ytterligere utvide kulturog opplevelsestilbudet, samt å styrke Kragerø som et handelssentrum.

D. Reiseliv og turisme er en bransje i vekst og med mange muligheter. Vi ønsker derfor fokus på næringsutvikling som fremmer denne bransjen – ikke i form av ytterligere hyttebygging – men i form av overnattingsmuligheter, opplevelser og med en infrastruktur på naturens og miljøets premisser.

E. Ett større fokus på oppkjøp og sikring av attraktive områder for allmennheten.

F. Sørge for å ha tilgjengelige industri- og næringsområder – spesielt sjønære områder med muligheter for dypvanns-kai. Det er i tillegg viktig at vi skaffer oss mer kunnskap om konsekvensene ved fortsatt satsning på fritidsboliger eller ikke. Kragerø AP vil derfor at det i løpet av planperioden skal iverksettes en konsekvensanalyse som skal ta for seg alle sider ved dagens situasjon, samt vurdere konsekvensene av en stans eller fortsatt utbygging av fritidsboliger.

Bjørn Vidar Bråthen (KrF)  var i det store og hele enig med Arbeiderpartiet. I tillegg ønsket han en konsekvensutredning rundt prosjektet på Litangan (fritidsboliger).  Han ville også legge Langøy-planen inn i kommuneplanen.

Ellef Ellegård (Frp) var ikke enig med Ap i formuleringene om en svært streng politikk i skjrærgården, men var ellers positiv til mye av det som kom frem i innspillet. Han ønsket ellers å gi anledning til  å bygge i allerede etablerte hyttefelt der det er naturlig plass.

Ellefgård sa også at sovende, gamle, planer bør miljørevideres - ikke planer som  bygges ut eller på lang sikt skal utvikles.

Han var også innstilt på å sette av næringsområder på øyene .

Arbeidet med kommuneplanen går nå inn i en fase, der administrasjonen samler innspill og politiske signaler. Et ebndelig vedtak kan komme før sommeren 2007.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Deltids øyboer
Dato:Fredag 23. mars Kl: 18:34

Når vi kommer til valget i høst må alle øyboere husk hva Laland gjorde i SKOLESAKEN.

Av: Kragerø AP frir
Dato:Torsdag 22. mars Kl: 10:45

Det er pussig med Kragerø AP. Først har de gått inn for Skrubben som en delegasjonssak, deretter har de gått inn for Kjerkebukta og overlatt styringa til utbyggerne (hvis ikke det hadde vært for Slettebakken som har redda prosjektet på Kragerøs vegne, ved å sikre at kommunen må godkjenne delplanene). Det siste jeg hørte om er brua som kommer foran Sykehus/hjem i Kilen, med tungtransport og svære industrihaller midt i mot langs hele bukta på Makadam. Og det er godkjent før vi vet ordet av det. Det er administrasjonen og AP som koker sammen en gang til.
Og kommunen og utbyggerne regulerer sammen.
Da kan vi gå fra Skrubben, til Kjerkebukta, til Kilen, og skryte av hva vi ser i Kragerø. HER ER DET TYDELIGVIS IKKE NØDVENDIG Å BRY SEG OM KYSTEN VÅR. For her tenker vi først og fremst på næringsutvikling.
Og blåser lang marsj i resten.
Alt dette har skjedd etter at Blikra for et år siden eller så, sa at nå må Kragerø bremse opp...Men, det verste er at resultatet at all skakkjøringa er at folk i framtida kommer til å bli urettferdig behandla pga alt dette her. For nå skal kommunen og Kragerø AP kompansere. Nå kommer de til å være strenge. Det betyr at enhver liten sjel som ønsker noe som helst av små ting skal bli strengt behandlet. Se bare eksempelet på verandaen som skulle bli nekta på Meierigården. Samtidig som det er gitt delegasjon på alle de stygge treverandaene på Victoria (de passer jo ikke inn i det hele tatt. Kravet burde vært MUR)
Heldigvis var det noen kloke sjeler i bygningsrådet!
Jeg ser dessuten ikke forskjell på administrasjon og Kragerø AP.
De lever jo i korridorene AP folka.
Og nå jobber de med å redde valget til høsten.
Jeg vet ikke om noen som er så god til å slå seg på brystet.
Hør på Mette Ofstad, hør på Laland. Fy flate.
På radioen hørte jeg kommunestyremøte, før kjerkebuktasaken presenterte Laland Kragerø som Aquapark. Han la det fram sånn at han sørget for applaus. Er det ikke taktikk kanskje? Det er rett og slett ekkelt.
For ikke å snakke om pisken i Kragerø AP. Stakkars Henry Isnes som har gjort så mye for Kragerø, og øyene. Det er dårlig gjort hvordan de har behandlet han.
Likedan Heistad. Nei i Kragerø AP gjelder bare albuer, og SELVSKRYT.

Av: Hytteeier
Dato:Tirsdag 13. mars Kl: 22:34

Hyttepalasser? Det finnes riktignok noen hytter i skjærgården som er spesielt påkostede, men de aller fleste er relativt ordinære. Hva slags tid lever vi i? Utedo og parafinlamper er vel noe de fleste ønsker å være foruten. Det ville vel ellers være et svik fra kommunen dersom de tillot oljeindustri å etablere seg i skjærgården.

Av: Også tidl. industriarb.
Dato:Mandag 12. mars Kl: 19:59

Så av et referat at Geir Henning Eikeland nevnte oljeindustri i Skagerrak. Han har helt rett. Om 10-20 år er dette en realitet. Da trenger man sjønære fastlandstomter. Ikke vær så kortsiktige at dere bygger ned strandlinjen vår med hyttepalasser!

Av: Tidligere industriarb.
Dato:Mandag 12. mars Kl: 18:24

Tenk dette har AP klart helt på egen hånd, fantastisk!
Men fortsatt lever AP i troen på sentrum i Kragerø som det sentral handelsstedet. Har dere ikke fått med dere hva som skjer rundt Kragerø sentrum?
Stabbestad og Tangen i Sannidal er de nye sentrene - inntil Sluppan blir orentlig utbygd.
Flott med sjønære industritomter. Da er det bare å sette igang. Tilby koppskyting av indistri hit. Det kan da vel ikke være plass til alt i Grenland?

Av: R.I.P Kragerø skjærgård
Dato:Søndag 11. mars Kl: 10:03

er ikke noe skjærgård igjen her om 5 år,det er en øy by isteden,synd at denne fine skjærgården skal ødlegges med hytter(pallas vil jeg heller kalle det),savner heller å se de gamle hyttene med solpanel og utedass,disse nye hyttene,har mer en hva oss kragerø folk har i vårt eget hjem

Av: hytteier
Dato:Søndag 11. mars Kl: 09:11

Det bør være full stopp for bygging av boliger og fritidsboliger innenfor 100-meterslinjen. Dette krever vel også disp idag, men uansett kommer det opp mange hvert eneste år ute i skjærgården.

Av: Spåmann
Dato:Søndag 11. mars Kl: 09:08

Jeg spår at Kragerø om noen få år har blitt en ren turistby. Alt tyder på det. En konsekvensanalyse vil bekrefte hvor avhengige vi er av turismen, og så blir det bare enda mer utbygging. Til syvende og sist tør ikke politikerne si nei til prosjekter som skaper arbeidsplasser, og større pengestrøm i lokalsamfunnet.

Av: Bærum
Dato:Fredag 9. mars Kl: 14:17

Har bare lyst til å skryte av krageronett, som er informativ på en helt spesiell måte. Redaktøren har tydeligvis god innsikt i det som skjer i lokalsamfunnet. Det gir troverdighet. Er ellers helt enig i det meste av det Arbeiderpartiet foreslår i forhold til kommuneplanen. Det er viktig å få dette på plass nå. Forutsigbarhet gir muligheter til god styring.

Av: Kjølebrønding
Dato:Fredag 9. mars Kl: 14:12

Jeg som er fastboende like ved burde vel egentlig vært imot utbygging på Litangen, men jeg ser poenget: Det er bra med plass innover i fjordene, og med veiforbindelse ligger det greit til rette for utbygging. Det blir mye penere på området med hytter enn slik det er nå.

Av: xKragerø
Dato:Fredag 9. mars Kl: 12:46

Skjærgården er unik og må for all del ikke bygges ned, men det er enda plass for noe utbygging og da især innover i skjærgården. Her tenker jeg på planene på Litangen og området ved utløpet av Kammerfosselven.
Når det gjelder fritidsboliger menes jo da ikke bare hytter i skjærgården. Mye fin natur innover i landet også og her er det god plass!
Kenneth - Bærum

Av: Turist
Dato:Fredag 9. mars Kl: 11:27

Fint hvis vi kan få en bred debatt om dette. Det er det aller viktigste i Kragerø akkurat nå. Ikke glem at vi som kommer til Kragerø, ikke ønsker å se rett inn i hyttevegger og glassfasader overalt i skjærgården. Fjellvegger er også pene, selv om ingen kan gå i land der! Ikke bygg ned alt, da; vær så snill!

Av: Arth.
Dato:Fredag 9. mars Kl: 10:50

Fornuftig! Og dette med konsekvensutredning er aller viktigst. Vi er nødt til å vite hva dette gjør med oss som bor i Kragerø.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS