Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Leder: Frekk eller dum?

12.01 2007 av Willy Nilsen

 

Dagens leder i Kragerø Onsdag tar for seg spørsmålet om fortidsminneforeningen har ankerett i saken om leilighetsbygget ved Skrubbodden.

 Leder:

Frekk eller dum?

 

Det kan ganske sikkert virke både uærbødig og flåsete når vi stiller spørsmål om advokat Peter Simonsen er frekk eller dum.  Mannen gjør jo bare jobben sin, på oppdrag fra Skrubbodden AS.  Det er heller ikke vår mening å komme med en generell karakteristikk av advokaten, som for alt vi vet kan være en utmerket fagmann.  Men noen ganger kan det være nødvendig å spissformulere  sine oppfatninger av en sak, og i dette tilfellet er det helt på sin plass å bruke harde virkemidler for å få et helhetsinntrykk av hva det egentlig dreier seg om.

Det er i dag ingen uenighet verken politisk eller administrativt i Kragerø kommune om at avgjørelsen om leilighetsbygget ved Skrubbodden ikke skulle vært ”tatt på delegasjon”, som det heter.  Endringene er så omfattende i forhold til reguleringsplanen, at saken selvsagt skulle vært lagt frem for politisk behandling i bygningsrådet. 

Derfor kom anken fra fortidsminneforeningen som den reneste redningsplanken for alle de som mener at utbyggerne har gått langt over streken, med hjelp fra kommunens politiske ledelse og administrasjonen. Det er mange detaljer i denne saken som langt på vei forklarer hvorfor det endte på denne måten, med et leilighetsbygg i sjøkanten utformet og plassert helt annerledes enn det som var angitt i reguleringsplanen. Vi skal la denne siden av saken ligge, og konsentrere oss om anken fra fortidsminneforeningen og henvendelsen fra advokat Simonsen.

Advokaten mener at fortidsminneforeningen ikke har klagerett fordi foreningens formål og visjoner ikke er dekkende for akkurat denne saken. Det skal etter Simonsens oppfatning dreie seg om beskyttelse og vern av bygninger, fartøy, veier bruer og lignende. Begrepet ”nasjonale verneinteresser”  er også aktuelt, og Simonsen konkluderer med at saken om leilighetsbygget ikke berører foreningens formål.

I henvendelsen til kommunen viser advokaten til at Skrubbodden AS har holdt seg til rammetillatelsen og han uttaler blant annet  at en full overprøving av vedtaket vil føre til store og negative konsekvenser i forhold til fremdrift og økonomi.

Det kan vi forstå. Leilighetene er allerede solgt, og de som ser frem til å flytte til Skrubbodden ser selvsagt for seg en plassering i vannkanten, uten noen strandpromenade eller et grøntareal mellom terasser og sjø.  Det dreier seg selvsagt om en verdiforringelse, og en diskusjon om erstatning eller nedsatt pris.

Klagen fra fortidsminneforeningen skal behandles i bygningsrådet 24. januar, men blir nok uansett sendt videre til fylkesmannen i Telemark. 

Det er ikke alltid så enkelt for menigmann å forstå seg på juridiske formuleringer.  Derfor skal vi heller ikke kaste oss inn i en debatt om fortidsminneforeningens visjoner og klagerett.  Saken dreier seg om et bygg som er alldeles uspiselig slik det er presentert. Utbyggerne har store planer med resten av det tidligere Naper-området, og har fått en særdeles dårlig start på

Dette utbyggingsprosjektet.  Ved å kaste arkitekt Niels Torps  tegninger på sjøen, har utbyggerne tilkjennegitt at de ønsker en annen utnyttelse av området.  Begreper som småhusbebyggelse, strandpromenade, en ny bydel og  et torv for allmenheten  var viktige grunner til at kommunestyret vedtok reguleringssplanen, som førte til at Naper kunne selge området som finansiering for etablering i Sannidal.

I stedet for å stå på barrikaden og hevde at saken om leilighetsbygget er avgjort, bør Skrubbodden AS gjennom sin advokat be om et møte med Kragerø kommune for å diskutere løsninger.  Det å tvinge gjennom noe som de færreste ønsker i Kragerø, er direkte dumt.   

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Ordensmenneske
Dato:Mandag 14. mai Kl: 14:38

Kanskje på tide for Drevland, Rui Slettebakken og Rykkja å ta innover seg at de faktisk har tatt feil, og at Torsøe har rett? Selv om det er et kjempestort prestisjenederlag for mennesker som er proffesjonelle brukere av nors språk i sitt arbeid - at man ikke har klart å lese seg til hva som virkelig står i lovverket - bør de nå ta lærdom av det. Aksepter at det har vært en korrekt behandling som har funnet sted, og aksepter demokratiets spilleregler.
Honnør til Blikra som har stått rakrygget selv i de friskeste vindkastene.

Av: Bjørn Andersen
Dato:Torsdag 8. mars Kl: 16:47

Har ALLE mistet målet av syne her?
Hva ønsker vi med byen vår?
Hvordan vil vi at den skal se ut for fremtidige genrasjoner?
Hvordan kan Skrubbodden utformes som en del av et gammelt bolig område?
Husk at utbyggerne forandret planene fordi de ikke tjente nok penger! Husk at de ikke har noe hjerte for annet enn sin egen lommebok!
Husk at de ikke må stå til ansvar for noe for fremtidige gerasjoner. Husk at vi bare vil diskutere hvordan Skrubbodden ser ut i fremtiden, ikke hvam som sa hva i en politisk maktkampamp, der politikerne ikke ser saken, men kun deres egen polemikk!!
Vi har investorer til SP som vil utvikle utkantene i Kragerø, med litt spennende arkitektur i strandkanten på Jomfruland!
Det er sikkert noe SP vil støtte.
Men for og få økomomi i prosjektet så blir det kansje noen lave blokker, med et spennende uttrykk! Tror at det kommer til å slå, ihverfall i vår lommebok. Altså vi som er utbyggere, så får jo Kragerø diskutere dette i genrasjoner, men vi fikk en fet avkastning på investeringen. Det var bra.
Er det slik vi vil ha det eller ønsker vi det beste for byen vår?
Kanskje vi til og med skal være så dristige at vi spår AP hvilke visjoner de har for byen vår!
Vil vi ha et miljø som vi trives med og sier , for et miljø!
Eller kanskje, er det mulig, hvem har ansvaret for noe slikt?
En ting er sikkert får våre investorer fra Farsund, de blir nok fornøyde og Kragerø vi ha noe og gremme seg over i ALL FREMTID.
Når utbyggerne er ferdige med sin investering, kan de trekke seg ut, jeg må ant. flytte.
M.v.h.
Bjørn Andersen
Tallakshavn 22
3770 Kragerø

P.S
Tenkk om politikerne våre hadde visjoner ut over egen nesetipp, eller kanskje til og med sitt eget sete i kommunestyret. Det hadde jo vært helt utrolig flott for alle oss andre.

Så hvis noen fortsatt lurer, velkommen Niels Torp, selv om det ikke er så god økonomi i ditt prosjekt for investorene!
Men det er en fantastisk investering for Kragerø og fremtiden.

Av: Stløtter Ap og Sp
Dato:Torsdag 8. mars Kl: 14:56

Mye er gjort galt i saken om leilighetsbyggene, men det verste til nå er lovlighetskontrollen, som bare dreide seg om en politisk omkamp. Det var lett å gjennomskue. Bra at Ap og Sp sørger for å få saken videre til fylkesmannen. Det er troverdig!

Av: demokrat
Dato:Tirsdag 6. mars Kl: 18:01

De som krevde lovlighetskontroll, gjorde det på bakgrunn av saksbehandlingen, sier de. Men hva er forskjellen på saksbehandlingen fra bygningsrådet 24.januar og det som var nå sist? Er det noen som tror at V, SV, RV, KrF, Frp og H hadde krevd lovlighetskontroll om det var et annet vedtak 24.januar? Selvsagt ikke, for da hadde saken fått det utfall de hadde ønsket. Men - er et annet utfall enn deres standpunkt ulovlig? Frp-Ellef sa jo rett ut i bygningsrådet, ifølge avisene, at han skulle "redde Kragerø fra glass og betong", og dermed så mente han at det gamle vedtaket fra det samme rådet var ulovlig. Han, sammen med den nye reaksjonære alliansen, stemte derfor for at vedtaket 24.januar var ulovlig - fordi de ønsket et annet utfall! Snakk om demokratisk sinnelag! Her viste flertallet en utrolig inkompetanse i det eneste organ som faktisk nå behandler saken. Spørs om ikke det nye mindretallet nå burde kreve lovlighetskontroll.

Av: Observatør
Dato:Mandag 5. mars Kl: 12:48

Vi får håpe at de som omgjorde vedtaket i siste bygningsråd virkelig har sjekket lovligheten av dette. Solfrid Slettebakken sa tidlig i debatten at hun tok ansvar.
Dersom det viser seg at hun sammen med representanter fra H, SV, KRF og RV fører Kragerø kommune ut i et økonomisk uføre med store summer i erstatning bare fordi kunnskapene deres ikke er store nok, skal vi se hvor langt denne ansvarsfølelesen går. Regningen for dette sender jo Slettebakken &co. til skattebetalerne, men de kommer garantert til å skylde på ordfører og administrasjonen. Vi får vente å se.....

Av: Forbønnsobjekt
Dato:Tirsdag 6. februar Kl: 11:30

Prosjektet til Niels Torp var jo basert på en kjempestor utfylling (20m dypt!) som ingen av naboene ville ha, og som er et fremmedelement i området.
Geirr Midgaard var vel styreformann(?) i Naper da ark.Torp ble engasjert for å tegne et glansbilde av et prosjekt som kun hadde en hensikt:
Skaffe kapital til Naper.
Hvorfor forsvarer ikke Midgaard co. kystkulturen i dette området som de gjorde i Kirkebukta? Blir det for gjennomsiktig i forhold til rollene?
Det er nesten rørende å se Drevland, Kløvig, byvennene og historielaget forsvarer det urealiserbare prosjektet til Torp samtidig som en kortsiktig eiendomsspekulant allerede har stukket avgårde med millionene. Hvor var støtten til naboene som protesterte da Midgaards/Torps/Napers prosjekt ble presentert?

Av: KragerøSucks
Dato:Torsdag 1. februar Kl: 21:58

Vi som bor her blir hele tiden skjøvet til siden. Bygg ut hele kragerø så alle i oslo kan flytte hit 3 måneder i året, så kan vi som bor her bare slite resten av året uten utsikt etc.

Flytt fra kragerø!

Av: Annebet Danielsen
Dato:Onsdag 24. januar Kl: 11:35

Landskapet i og rundt Kragerø er knattete. Gjennom hundrevis av år har menneskene gått i kompromiss med disse knattene. Bygget der det passet landskapet best. Det har gitt Kragerø dette litt rotetet uttrykket, med smau og smale gater, som tilreisende ofte finner pittoreskt. Som et gammelt vennlig ansikt med rynker og smilerynker.
Skrubboddenprosjektet er stramt arkitektonisk regulert. Det kunne sikkert vært fint om det ikke lå med småhusenes knattete bebyggelse både bak og på begge sider. Det er som å fjerne rynkene i den ene munnvika, men la resten være. Å fjerne rynkene i den andre munnvika vil snarere forsterke det litt patetiske ved dette? Hvorfor la Kragerø bli en lekegrind for "plastiske kirurger"?

Av: 70 mod.
Dato:Mandag 15. januar Kl: 20:03

utbyggingen var fin den, intil de nye glasshusa komm for en dag.. men noe som ikke er belyst så mye er avstand fra furuholmen og over til naper som bare blir ca 70 m. og kansje er det bra, for da må det jo bli 5 knop der.

Av: Thomesheiing
Dato:Søndag 14. januar Kl: 09:14

Selv om Fortidsminneforeningen ikke skulle ha formell klagerett (hvilket jeg tror de har) bør utbyggerne i anstenightens navn endre på bygget slik at det blir mer i pakt med de opprinnelige tegningene.

Av: Hobby-konsulent
Dato:Lørdag 13. januar Kl: 15:51

Advokaten gjør bare jobben sin, slik det er uttalt i lederen. Men utbyggerne bør snarest følge rådet om å ta kontakt med kommunen, rett og slett for å gjøre det beste ut av det!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS