Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Kommentar: Hvem får bukta og begge endene?

03.11 2006 av Willy Nilsen

 

Utbyggingsavtalen mellom Kragerø kommune og Kragerø Utvikling ble lagt frem i går. Les kommentaren i KragerøAvisa og på Krageronett.

 

Kommentar:

I går ble utbyggingsavtalen mellom Kragerø Utvikling og Kragerø kommune offentliggjort. Det er et juridisk dokument som binder opp fremdrift og ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av reguleringsplanen. Hovedutvalg for samfunn og Kragerø Havnestyre skal behandle avtalen i neste uke. Deretter går sakene parallelt til formannskap og kommunestyre.

Det er ikke så enkelt for menigmann å sette seg inn i en slik avtale, og de folkevalgte har den samme utfordringen som oss pressefolk og andre som er interessert i hva som skal skje i Kirkebukta og langs kaiområdet mot nåværende sentrum. Det er viktig at alle som skal bidra til å påvirke det endelige vedtaket, setter seg grundig inn i dokumentet. Det er bant annet lagt opp til møter i politiske partier for å sikre best mulig informasjon.

Kirkebukta er ett av de siste sentrumsnære arealene langs kysten mellom Oslo og Kristiansand som ikke er bygget ut. Området har stor verdi, og dette må gjenspeiles i avtalen. Når vi vet at Ivar Tollefsen betalte 20 millioner kroner for eiendommen han nylig kjøpte ved Øybrua, sier det seg selv at arealene i Kragerø Havnfront har en betydelig markedsverdi. Riktignok står det et bygg på Tollefsens eiendom, men det har han jo tenkt å rive for å bygge seg ut i havnebassenget. Det er neppe å ta for hardt i hvis vi antyder en markedsverdi for det aktuelle området på 50-80 millioner kroner.

Dette er Kragerø kommunes, eller rettere sagt Kragerø Havnevesens eiendom. Det er mulig dette går ut på ett, men det faktum at havnevesenet er formell eier, gjør at også Kystverket og Kystdirektoratet vil ha et ord med i laget og sørge for at eiendommen forvaltes i henhold til havneloven.

Ett av de viktigste punktene i avtalen dreier seg om økonomiske betingelser. Partene er enige om at det skal oppnevnes en takstnemnd bestående av tre personer med eiendomsfaglig og økonomisk kompetanse. Disse tre skal fastsette markedsprisen for området. Dette er den prisen som utbygger (altså Kragerø Utvikling) skal betale for å overta området. Da skulle man også tro at Kragerø kommune ville sitte igjen med en god slump penger. Men kommunen kan ikke telle sine penger før kostnadene til infrastruktur er trukket fra. Det er Kragerø Utvikling som skal ha ansvaret for infrastrukturen, og som skal sende regning til kommunen. I ytterste konsekvens kan kommunen risikere å gå med underskudd, men da sier avtalen at dette ikke skal medføre økonomisk kompensasjon. Det er grunn til å stille spørsmål om hvem som sitter med bukta og begge endene…

Vanligvis må oppdrag for kommunen på over en halv million kroner ut på anbud, men vi går ut fra at det finnes unntak fra denne bestemmelsen, ettersom man ikke har valgt en slik fremgangsmåte.

Det er også andre sider ved avtalen det er grunn til å stille spørsmål ved. Enkelte formuleringer er lite forpliktende, og bør strammes til. Det gjelder for eksempel forpliktelsen som utbygger har til å skaffe nye parkeringsplasser dersom utbyggingen går ut over sommerparkeringen.

Dessuten forplikter avtalen kommunen til å bygge et antall parkeringsplasser, som kan medføre en kostnad på anslagsvis 10 millioner kroner.

Kragerø kommunestyre ga i sin tid et oppdrag til Kragerø Utvikling om å gå i forhandlinger med Brødrene Wiig og Fossen. Det er ikke realt å legge hele ansvaret på Kragerø Utvikling når vi registrerer at slike avtaler ennå ikke er på plass. I forhandlinger er det alltid minst to parter. Men når de folkevalgte skal ta stilling til avtalen, må de også vite status for forhandlingene.

Det er også grunn til å se nærmere på de tidsfrister for igangsetting av arbeidet som fremgår av avtalen. Fra utbyggers side er det uttalt at arbeidet innerst i Kirkebukta kan komme i gang allerede før sommeren, men da har det vel ingen hensikt å sette en tidsfrist på tre år?

KragerøAvisa har flere ganger på lederplass omtalt utbyggingsavtalen som det aller viktigste dokumentet i saken om Kragerø Havnefront. Det holder vi fast på også etter å ha lest forslaget til avtale.

willy@krageroavisa.no

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Liv Anne Lundberg, kunstner
Dato:Torsdag 16. november Kl: 23:02

(Ikke riktig plass for dette innlegget, men jeg slenger det inn her likevel.)

Bredside mot kunst- og kultursatsning i Kragerø?

Nå for tida kan vi lese i lokalavisene om all elendigheten en eventuell satsning på kunst- og kultur kunne ført med seg for Kragerø. Det er tida for budsjetter og vedtak i viktige saker.
-I Kragerø onsdag fra 15. november kunne vi lese at Tangen Næringshavn og Kragerø Utvikling (KU) har interessenter som er mer lønnsomme leietakere enn kunstgruppa Bølgeblikk. En satsning på kunst på Tangen vil medføre store kostnader.

I KV 16. november tar en rekke artikler opp motsetningen mellom satsning på kultur og satsning på andre viktige oppgaver i lokalsamfunnet:
- Dagens Leder forteller at rådmannen kobler høy eiendomsskatt direkte opp mot et nytt kulturbygg som også skal romme kommuneadministrasjon. KV presenterer dette som en het sak i kommunevalgkampen.
Her blir et framtidig kulturbygg trukket fram som begrunnelse og syndebukk for en høy eiendomsskatt.
- I artikkelen \"Hard dragkamp om kultur og adm.bygg\" fra møte i Formannskapet, settes kunst- og kulturlivets behov for et kulturbygg opp mot skole, omsorg og administrasjonens behov. Kirka kan gjøre nytten som kulturhus i påvente av andre løsninger. Dessuten er det ikke sikkert at \"kunst-interessene\" trenger noe storbygg, sier enkelte politikere.
- I \"Krise i håndballen\" påstår Fredrik Brubakken at Kragerø-håndballen er mye viktigere som markedsføringsobjekt enn både Munch og Kittelsen. Det går dårlig med håndballen og han ønsker seg kommunen som hovedsponsor.
Her settes kunst og sport opp mot hverandre, og spesielt hvis man tenker på kommunens kostnader ved markering av Kittelsen- og Munchjubileum.
- Styreleder Kaldestad i KU setter arealer til kulturhus i Kirkebukta opp mot arealer til næringsformål i \"På trygg juridisk grunn\". Hvis kommunen velger kultur, taper de næring. Med dette utelukker han at kultur også kan ha næringsrelaterte sider og -konsekvenser.

Fra flere hold argumenteres det med at satsning på kunst og kultur kan få negative konsekvenser, både på kort og lengre sikt.
Jeg tror ikke at Kragerøs kunst- og kulturliv er bortskjemt, eller har høye og urealistiske forventninger til satsning innenfor sitt område. Derfor synes jeg at det blir komisk og urettferdig når kunst og kultur blir pekt ut, i pressen og i politikken, som hovedmotpart i arbeidet for byens ve og vel!

Av: Kulturhus Rådhus
Dato:Torsdag 9. november Kl: 11:57

Er det ikke merkelig at rådmannen legger ut dette forslaget nå helt på tampen? Hvordan kan dette forslaget behandles samme kveld som Havnefront? Uten at hverken politikere eller folk flest får tid til å vurdere. Havnefront er så stort at det bør behandles alene.
Og det bør kulturhus også. Det er som om man kan lure på hvilket spill som foregår i kulissene.Eller er det et samspill, man egentlig ikke vil ut med? En annen vei til det samme resultatet. Blir reguleringsarbeidet lettere, mer spiselig...Det gjør i hvert fall ikke saken mer oversiktlig.
Dette grumser det til. Det er viktig å se saken slik den står selvstendig før dette utspillet fra rådmannen.

Av: Kaja
Dato:Onsdag 8. november Kl: 18:05

Det viktigste i hele planen er kulturhuset. Hvorfor er det tatt ut?

Av: Kulturhus Rådhus
Dato:Tirsdag 7. november Kl: 12:30

FLOTT UT MED KRAGERØ KOMMUNE, OG ALLE KOMMUNALE KONTORER UT AV SENTRUM.
DE KAN FLYTTE TIL TANGEN... TENK PÅ ALLE PARKERINGSPLASSER OSV.


INN MED KULTURHUS I KRAGERØ RÅDHUS!!!!! DØDSSPENNENDE: RIV INNVENDIG. IKKE LEILIGHETER DER OGSÅ, FOR DA BLIR DET GHETTO (VICTORIA HAR SOLGT TIMESHARE) MED TURISTER.
LEILIGHETER VILLE REPRESENTERT TOMT HUS GJENNOM VINTEREN.....

Av: Tålmodig
Dato:Lørdag 4. november Kl: 14:06

Velger å vente med å si noe til jeg har lest avtalen.

Av: Info!
Dato:Fredag 3. november Kl: 10:00

Så snart avtalen foreligger digitalt fra Kragerø kommune, blir den lagt ut på nettet.
Red.

Av: Observatør
Dato:Fredag 3. november Kl: 09:26

Før jeg vil mene noe, er jeg nødt til å lese hele forslaget til avtale. Men den ligger ikke på nettet. Kan redaktøren sørge for at avtalen blir lagt ut?

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS