Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Bilfritt Kragerø sentrum uten tunnel...

18.10 2006 av Willy Nilsen

 

Et bilfritt sentrum i Kragerø har alltid vært bundet til en tunnel fra vestkant til østkant. Men er det egentlig nødvendig? Se kommentaren, som også er å finne i Kragerø Onsdag, og si din mening om saken!

 

Kommentar:
Alltid rett vest 
for øst - vest…

Bru fra Brygga-senteret til Gunnarsholmen, vei langs Blindtarmen til Barthebrygga og tunnel i fjellet bak byen i en lang rekke alternativer.

Det er i korte trekk planene som er lansert for en øst-vest-forbindelse i Kragerø. Hensikten har alltid vært å skape et bilfritt sentrum for å kunne satse på en mer miljøvennlig profil som står bedre til den gamle trehusbebyggelsen enn en moderne bilpark. Dette er en sak uten skarpe fronter. Det er faktisk politisk enighet om behovet! Alle som bor i Kragerø og alle som besøker byen er overbeviste om at vi får en bedre by uten biltrafikk. Hvorfor har det da alltid gått rett vest for øst-vest-forbindelsen?

Det er ikke så enkelt å gi et entydig svar på sprørsmålet, men i bunn og grunn dreier det seg om politisk vilje til å gjennomføre prosjektet. Det er jo så mye annet å bruke pengene til, og vi overlever den ene sommeren etter den andre med fotgjengere, syklister og biler i et eneste sammensurium i trange sentrumsgater. Resten av året er det ikke så mye trafikk, og dermed lar vi det skure og gå…

Jeg vet ikke sikkert når ideen om en øst-vest-forbindelse ble lansert for første gang, men debatten har nå i hvertfall blusset opp tre-fire ganger siden 1970-tallet. Vi var veldig nær midt på 1980-tallet, da det til og med ble skaffet finansiering utenfra for å gjennomføre et tunnelprosjektet. Men så var det noen som var redde for at fjellet ville rase, og andre som mente at risikoen for kommunen var for stor. Dermed ble øst-vest skrinlagt nok en gang.

Nå er saken tatt opp igjen fra arkivet nok en gang. Rådmannen har i forbindelse med kommuneplanarbeidet påpekt hvor viktig det er å få til en forbindelse mellom østkant og vestkant i Kragerø. Jeg frykter det verste, nemlig at saken nok en gang havner i arkivet - fordi politikerne har andre ting å bruke pengene på.

I mange år har vi gått ut fra at det bare er en veiforbindelse via bru eller i fjellet bak byen som kan løse trafikkproblemene i sentrum. Men er det egentlig slik? Selv har jeg begynt å lure på om at begrepet øst-vest-forbindelse er brukt så mange ganger at det ikke er mulig å se andre løsninger. Her er et forsøk på en annen innfallsvinkel:

Utgangspunktet er ønsket om en bilfri by. Nå ja; helt bilfri kan den ikke bli. Det er jo noe som heter varetransport, men hovedinntrykket må være et sentrum der myke trafikanter og grønne lunger prioriteres fremfor bilene.

For å få bort bilene, må det skaffes nye parkeringsplasser. Svein Olsen er i full gang med Kragerøs første parkeringstunnel, og det planlegges et lignende anlegg i fjellet bak Tangen Verft. Også andre private aktører tenker tanker om parkeringshus og fjellanlegg. Det er bare å vise til planene for Kirkebukta, der parkering er et nøkkelord. Ved å overlate parkeringen til private aktører, kan Kragerø kommune konsentrere seg om en annen og svært viktig oppgave. Det dreier seg rett og slett om å gå foran med et godt eksempel. Hvorfor i all verden skal så mange kommunalt ansatte kjøre helt til døra når de skal på jobb? Området ved Rådhuset og Teknisk etat er stappfullt av biler som eies av kommunalt ansatte, som av bekvemmelighetshensyn tar med seg bilen nesten inn på kontoret. Litt satt på spissen, kanskje, men det må til for å sette saken i et riktig perspektiv. Selvsagt er det noen som trenger bilen mer enn andre i løpet av arbeidsdagen, men alle kan gå noen meter før de setter seg bak rattet.

Øst-vest-forbindelsen er som begrep en bremsekloss for en fornuftig utvikling, og fjernet fokuset fra det virkelige problemet. På kort sikt må det sørges for et tilstrekkelig antall parkeringsplasser øst og vest for sentrum, enten i friluft eller i parkeringshus/fjellanlegg. Det må også innledes forhandlinger med de som eier private parkeringsplasser i sentrum, med sikte på å få bort biltrafikken. Erfaring fra andre byer både i Norge og i utlandet tilsier at handelen vil øke som følge av et bilfritt sentrum. Kragerø har her en sjanse til å videreutvikle det helt spesielle sentrumsmiljøet, der biltrafikken er et av de svært få negative innslagene.

Jeg forstår behovet for at de som handler dagligvarer må kunne kjøre så å si til døra. Butikkene ved Theilertomta og på Brygga er helt avhengige av parkeringsplasser. La bli med det. Men hvis vi tar for oss området fra det tidligere jernbanebygget til Rådhuset, er det fullt mulig å få til et bilfritt sentrum der bare varelevering er tillatt.

I realiteten vil en øst-vest-forbindelse, altså en vei som fører fra den ene siden av byen til den andre, skape nye problemer i begge ender. Det gjelder spesielt på vestsiden. Hvor går ferden videre? Skal bilistene ta seg ut av byen via Thomesheia?

I realiteten trenger vi ikke en øst-vest-forbindelse for å få til et bilfritt og mer miljøvennlig sentrum. Det vi trenger er flere parkeringsplasser.

Og når vi først ser hvordan sentrum fungerer uten biler, vil det helt sikkert flomme av ideer om hvordan vi kan skape en grønnere og vennligere by.

willy@krageroavisa.no

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: ekstrem faling
Dato:Lørdag 10. februar Kl: 17:46

lag byen bilfri på lørdager!!! om vinteren er det nok å konsentrere seg om å holde seg på beina:)

Av: Støtter surfer!
Dato:Onsdag 1. november Kl: 09:26

Stå på, Finn! Bygg parkeringshus, og deretter er det full fart på Kalstad!

Av: Surfer
Dato:Onsdag 1. november Kl: 09:19

Så akkurat på Kragerønett at Finn Carlsen vil bygge parkeringshus på Theilertomta. Flott! Parkeringsplasser nær sentrum er tingen!

Av: Arne F
Dato:Søndag 29. oktober Kl: 20:23

Willy Nilsen har nok rett i at en Øst/Vest forbindelse alene ikke er noen helgod løsning - den vil skape problemer i begge ender.
Det finnes kun en fullverdig løsning som kan gi avlastning for veinettet Løkka, Thommesheia, Biørneveien, sentrumsområdet og evt. problemet med svak bruforbindelse til Øya.
Jeg sikter da til en 900 m tunell fra krysset Kalstadveien/Bråteveien til området Barthebrygga, med kombinasjon fylling/bru over til Øya og videre til rundkjøringa ved busstasjonen. Steinmassene som tas ut fra bysiden gir mange muligheter til utforming av havneområdet. Parkeringsplasser i byområdet er uansett et behov som må løses for seg.
Med dagens metoder for tunellfremføring er denne løsningen langt enklere å gjennomføre enn for få år siden.
Løsningen innebærer en ringvei, som ikke bare avlaster de pressede områdene, men også sikrer fullverdig alternativ når en tunell eller vei må stenges for vedlikehold o.a. Dette har igjen en sikkerhetsmessig betydning med tanke på utrykningskjøretøy ved hendelser i byområdet.

Av: Ole A. Enggrav
Dato:Torsdag 26. oktober Kl: 13:35

Et godt argument!
I realiteten vil en øst-vest-forbindelse, altså en vei som fører fra den ene siden av byen til den andre, skape nye problemer i begge ender. Det gjelder spesielt på vestsiden. Hvor går ferden videre? Skal bilistene ta seg ut av byen via Thomesheia?

I realiteten trenger vi ikke en øst-vest-forbindelse for å få til et bilfritt og mer miljøvennlig sentrum. Det vi trenger er flere parkeringsplasser.

Sier redaktøren i KragerøAvisa.
Det er nemlig det som er sakens kjerne. Ved å bygge en bro fra Kragerø Verktøy og over til El Paso så får man i praksi en rundkjøring. Og hva skal vi med det. Det er parkering som teller. En hver mulighet for mer bil inn i Kragerø sentrum, vil forsterke bil trafikken over Thomesheia. Den vil selvfølgelig også bli forsterket med utbyggingen av Skrubboden. Jeg ser at ideologisk leder i Kragerø Arbeiderparti T. Axelsen med sitt forsøk på å reise broprosjektet, nærmest forsøker å sette en stopper for nærmere diskusjon om brusaken. Men om jeg ikke tar helt feil så var det noen i hans parti for noen 1o års siden ville fylle igjen Blindtarmen - for å få parkering. Men debatten går den. Og saklighetsnivået og synespunket om saken skal redaktør Nilsen ha alle ære av. Diskusjonen om bro og utbygging i havneområdet har også fått den folkelige humoren til å blomstre. Blindtamren er vel kjent. Endetarmen har nå blitt navnet på stedet der byggprosjeket er søkt plassert. Ha en fin dag.

Av: Varsko her!
Dato:Tirsdag 24. oktober Kl: 08:58

Det som skjer i Kirkebukta har stor innvirkning på byen vår. Sentrum kan bli flyttet østover, og det vil gå ut over områdene ved Rådhuset. Derfor er det viktig med parkeringsplasser på begge sider av byen !

Av: Endelig!
Dato:Søndag 22. oktober Kl: 11:27

Har også lurt på hvorfor man på dør og liv må ha en tunnel for å løse trafikkproblemene i sentrum. Alternative parkeringsplassr, gjerne i fjellet, vil løse det meste. Da kan man få et tilnærmet bilfritt sentrum.

Av: JA!
Dato:Lørdag 21. oktober Kl: 11:05

Dette er et veldig godt forslag. Og som en begynnelse er det iallfall avgjørende at kommunens folk går foran med et godt eksempel.
Det er arrogant slik de tar seg til rette med den eiendommen vi alle eier (parkerer inntil veggen der de selv jobber - skaff skritteller!): som isteden kunne vært brukt til grøntareal: parker og små lunger som ville gjort Kragerø mye mer attraktiv. Dessuten, tom folk som arbeider på sykehuset må nå betale for parkeringsplassen sin (det syntes jeg nå er drøyt da...) så hvorfor skal kommunens folk forsøple byen....

Av: lighter og bensinkanne
Dato:Fredag 20. oktober Kl: 12:59

Til Knekten og Kongen av campingplassen.
Helt utenom tema bil i byen, men:
Knekten bekrefter bare at Kongen har mye rett i det han skriver. Trist!
Jeg synes dere begge bør lese Svein Egil Hatleviks anmeldelse av Odd Nordstogas siste plate "Heim til mor" på www.morgenbladet.no

Av: Go amish
Dato:Torsdag 19. oktober Kl: 22:27

Jeg synes ikke at forslaget går langt nok med hensyn til Kragerøs miljøprofil. Svært mange fotgjengere står også dårlig til den gamle trehusbebyggelsen.De har ofte altfor moderne frisyrer og bruker syntetiske klær og sko. Kanskje like greit at de har en bil rundt seg når de skal gjennom byen. Men helst en veteranbil.

Av: Knekten
Dato:Torsdag 19. oktober Kl: 14:29

Denne "kongen" skjønner jo ikke bæret. Godt han har flyttet ut! Sånne trenger vi ikke i Kragerø. Han kan heller plage sine omgivelser en annen plass i verden!

Av: Kongen av campingplassen
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 22:29

På tide at folk i kragerø innser at dette lille avhølet nede ved vannet ikke akkurat er verdens metropol, selv om dere og politikerne tror det... Glad jeg har flyttet ut

Av: Feier`n
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 12:32

Vekk med bilene! Selvsagt må funksjonshemmede få lov til å kjøre i byen, og det må tillates varekjøring, men alle andre kan parkere nær opptil sentrum. Andre steder må man også bestemme seg for om man skal til østkant eller vestkant av byen når man kjører på innfartesveien. Og uansett er det aldri langt å gå. All ære til Svein Olsen som bygger tunnel for parkering. Husk at parkering også kan legges under bakkenivå!

Av: Heia!
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 12:25

Dette høres bra ut. Vi har blitt så vant til dette med tunnel, at vi tror det er det eneste saliggjørende. Her blir tingene satt på plass. Politikerne må ta et initiativ!

Av: Gutten i røyken
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 10:19

Vi glemmer fort i denne byen. Sommeren er håpløs trafikkmessig, men så snart turistene har reist er det liksom greit med biler. Men det er det IKKKKE (med minst fire K-er)! Et bilfritt sentrum vil trekke mange til Kragerø også utenom sommeren, og det vil butikikene tjene på.

Av: Klaus
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 10:11

Det skal vel stå Klara Klok? Spiller mindre rolle, men ideen er god. Vekk med bilene, og ordføreren bør sørge for at komunen rydder opp først!

Av: Klare klok
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 09:06

Rett ord i rett tid. Bort med bilene, og kommunen får jamen gå foran med et godt eksempel!

Av: Fotgjenger
Dato:Onsdag 18. oktober Kl: 09:05

Veldig riktig tenkt. Det med bremsekloss støtter jeg fullt ut. Det bare snakkes om bilfritt sentrum, og så bruker man en kostbar investering som en tunnel til å utsette saken. Og uansett må man jo i gang med å fjerne parkeringsplassene. Ikke utsett dette!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS