Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Klart flertall for eiendomsskatt i hele Kragerø

27.10 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Det blir eiendomsskatt over hele kommunen. Det vedtok Kragerø kommunestyre i går kveld mot 6 stemmer. Dermed kan ordfører Erling Laland (bildet) og resten av de folkevalgte kanskje få litt mer penger å bruke på viktige saker.

 

Det ble en lengre debatt  om saken, men noen stor motsand mot å innføre skatten var det ikke. Det man vedtok i denne omgangen var å bevilge 6.1 millioner kroner til omtaksering av eiendommer. Neste fase blir å bestemme størrelsen på skatten. Flere av de folkevalgte påpekte at dette ikke må gjennomføres etter grådighetsprinsippet. I dag får kommunen inn ca. 13 millioner kroner fra eiendomsskatten. Flere mer enn antydet at det ikke må legges opp til noen stor økning ut over dette.  Totalt sett kan man dermed få en ordning der noen vil betale mindre enn i dag, fordi det blir flere til å dele på byrdene.
Etter dette er alle eiendommer i Kragerø med i ordningen, både hytter. hus og næringseiendommer.
Eneste unntak er eiendommer eid av kommunen. Det skal sjekkes nærmere om også andre offentlig eide eiendommer er unntatt.
Dette er skrevet tidligere om denne saken:

Rådmannen foreslår at eiendomsskatt innføres over hele kommunen for både boliger, fritidsboliger og næringseiendommer, og samtidig foreslår han en omtaksering av hele eiendomsmassen. Dette er anslått til å koste 6.1 millioner kroner, men man får altså denne investeringen igjen mange ganger når ordningen er etablert.
Det er politisk uenighet om eiendomsskatt, men debatter i formannskapet til nå har vist at det er flertall for å pålegge hele kommunen en slik skatt. Med en sats på syv promille, blir inntekten formidable 68 millioner kroner i året!

Til nå har det bare vært mulig å innføre eiendomsskatt i såkalte bymessige strøk. Dette har ført til mange rettssaker i kommuner med eiendomsskatt, fordi ikke alle er enige om hva som er bymessig. Nå er det åpnet for å innføre eiendomsskatt over hele kommunen, uansett bymessig strøk eller ikke. Det er denne muligheten rådmannen vil benytte seg av for å skaffe inntekter til kommunen.

Utifra registrerte eiendommer i kommunens register for kommunale avgifter er det ca. 3400
eiendommer som gjenstår å taksere, dette er boliger, fritidsboliger og næring. Om eiendommene blir taksert etter gjeldene regler og nåværende grunnlag vil det medføre en merinntekt på ca. kr. 6.800.000,-. Beløpet er basert på gjennomsnittlig eiendomsskatt pr. eiendom på kr. 2000,- ganget med 3400 eiendommer.

Loven åpner ikke for forskjellsbehandling. Det er ikke mulig å for eksempel taksere fritidseiendommer og utelate boliger. Det kan ikke tas hensyn til hvordan eiendommen er ervervet, for eksempel ved arv. Det er eiendommens verdi som legges til grunn.

Når eiendommene ble taksert i 1999 og 2000 ble det bestemt at takstene skulle ligge på ca. 50% av omsetningsverdi. Ved stikkprøver ligger takstene på ca. 20 til 30% av dagens omsetningsverdi på boligene, dette pga. verdiøkningen siden takseringen i 1999 og 2000. Fritidsboligene ligger svært lavt. Det er større usikkerhet rundt Verk og bruk og næring da det her har vært lite omsetning og lite sammenligningsgrunnlag.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Lars P. Ernø
Dato:Torsdag 18. oktober Kl: 23:14

Ja så kom den i posten i går, "informasjonen" om eiendomsskatten for bl.a. hytter eller blankett om eiendomsskatten ville jeg kalt det, hvor det står at årsaken til utvidelsen av skatteområde er endringer i lovverket ?? Javel! var loven et lovpåbud? Jeg trodde det måtte kommunebehandles og vedtas.
Når kommunen går ut med en så dårlig og feilaktig "informasjon" uten noen detaljer om hvilke faktorer som skal inngå i grunnlaget, og tilsynelatende helt uten hensyn til hvilken bruk eller nytte eieren har av kommunens tilbud/tjenester så provoserer det. Hadde det ennå vært en forutsigbar flat avgift med visse parametre så hadde nok ikke det vært urimelig, men dette ?
Nåvel, er det noen som foreta en "nøytral" meningsundersøkelse og gi resultatene til kommunen så gi meg webadressen så skal jeg stemme, alternativt skal jeg gjerne vekke mentometer.no hvis noen vil være redaktør eller medredaktør. mvh (lpke@c2i.net)

Av: Hytteeier
Dato:Torsdag 10. mai Kl: 20:48

Hei. Helt enig med Jon. Hvis kommunen mener hytteeierne i Kragerø har krav på de samme sosiale tjenester som innbyggerene. Til sommeren skal jeg ta med svigermor på hytta. Hu er 98 år og senil. Bestiller herved hjemmehjelp - det klarer seg kanskje med 4 turer ut til Portør i løpet av dagen. Resten av tida sovera.

Av: Jon
Dato:Torsdag 10. mai Kl: 20:40

Det er helt utrolig. Argumentasjonen om at kommunen har dårlig råd og at hytteiere legger beslag på kommunens ressurser. Hvilke ressurser er det en snakker om?? Hadde det ikke vært for hytteierene hadde det vel ikke bodd en kjeft i Kragerø. Hytteeierne bidrar med millioner til handelsstanden og ikke for å glemme håndtverkere som stort sett hadde vel henta dagens rasjon på sosialkontorer for deretter å sitte å pilse på Gunnarsholmen. Men det kan straffe seg for dere jævla hole røde lokalpolitikere. Den dagen den rød/grønne regjeringa blir kasta ut av regjeringskontoret blir hele loven reversert og Kragerø kommune blir sittende igjen med stort sett taperne som ikke har noe annet å gjøre enn - ja sitte å pilse. Og lønna den blir henta fra oss skattebetalere - helt riktig--- på sosialkontoret. Lykke til.

Av: Hytteeier
Dato:Fredag 17. november Kl: 14:05

Ser nå av behandlingen av budsjett for kommunen at det legges opp til store låneopptak som gir mulighet til at kommunen gjør seg avhengig av eiendommskatten.

Det kan bli vanskelig å snu.

Av: Hytteeier
Dato:Torsdag 9. november Kl: 17:20

Fra artikkel i Kragerøavisa: \"Mette Ofstad (A) sa at boplikten er svært viktig for Kragerø kommune, spesielt etter vedtaket om eiendomsskatt. - Med boplikt vil takstene kunne holdes på et lavere nivå, sa hun.\"

Jeg frykter for at Ofstad mener at man skal betale mindre eiendomsskatt når man er fatboende. Hallo?

Av: per hansen
Dato:Søndag 29. oktober Kl: 17:00

ooo...pol mener alvor

Av: Olaf Mathiassen. Hytteeier i Hull og Kragerø fan !
Dato:Søndag 29. oktober Kl: 15:23

Her er det jammen mange som har sterke meninger , og det skal man ha i dagens samfunn der det etterhvert er makt og penger som styrer livet vårt ! Det er ikke så galt med en eiendomsskatt, hvis den bare er rettferdig. Forutsetningen for det er at grunnlaget er riktig , dvs at taksten vurderes og settes av habile personer eller sakkyndige på det området. Det ville være svært suspekt og ikke i tråd med folks rettferdighetssans om det skulle være kommunalt ansatte som skulle utføre taksten eller verdifastsettelsen ! Det er også en klar forutsetning at taksten skal utføres slik at det er en helhetsvudering som legges til grunn. Den som skal utføre oppdraget må altså også vurdere hver enkelt hytte fysisk , også innvendig slik at grunnlaget blir mest mulig riktig ! Det betinger at eier / bruker er fysisk tilstede når taksten skal foretas. Hvis ikke er det bare å protestere eller klage på vurderingen siden den da vil fremstå som tendensiøs !
At kommunen har bruk for , og er avhengig av større inntekter til drift osv , er noe alle kan forstå , men da må også kommunen kunne legge frem en plan for hva disse nye inntektene skal benyttes til. Jeg tenker i den forbindelse på bl.annet renovasjonen som gir stor inntekt for å dekke en mindre utgift. Der er det ikke dokumentert hva det overskytende beløpet nyttes til ! Man får kun beskjed om at kommunenstyret har bestemt at slik skal det være osv...........og da må alle bare betale. Svært lite overbevisende svar til stor irritasjon for alle som i liten eller ingen grad kan benytte ordningen som man er pålagt !
Som mange har vært inne på er hytteskatten pålagt mange innbyggere i andre kommuner i landet, nå er den også pålagt Kragerø. Vi får bare håpe at de som sitter i kommunestyret sørger for en rettferdig vurdering ut fra reell verdi av hvert enkelt objekt. At man tar hensyn til både det utvendige , bo arealet og hva som måtte befinne seg innvendig i hver enkelt hytte.
Det er av avgjørende betydning at skatteanslaget ikke legges på topp , ansalget må oppfattes som aktseptabelt i relasjon til hytta og som eier av hytta må man vite hva skatten skal brukes til !
Jeg ønsker Kragerøs politikkere lykke til med tiltaket , men er nok redd for at enkelte politikker hoder får det "vondt" etter valget om de ikke lytter litt mer til stemmene fra "folket" !

Av: hytteeier
Dato:Søndag 29. oktober Kl: 00:03

Det skrives om opp til 20 - 30.000 i året i skatt per år for en enkel hytte med fin strandtomt. Dette er ikke skatt, det er konfiskasjon slik som ellers bare skjer i dikturstater. Målet er misunnelse og det er vel ønskelig å skvise ut folk med vanlig inntekt slik at det bare en millionærer igjen i hyttene i Kragerø. Fastboende vil få det etter hvert. De fastboende kan nok kommunen hevde at har mer "inntekt" av å bo ved sjøen, spesielt de som har strandtomt eller sjøutsikt.

Av: pol.
Dato:Lørdag 28. oktober Kl: 21:34

::Nei det er ikke stor forskjell, det er de samme dritsekkene som sitter å styrer.Se hvem som får svi hele tiden:DE SOM HELE TIDEN HAR MINST!!!!La oss få dem vekk for godt.


.

Av: lizae
Dato:Lørdag 28. oktober Kl: 14:32

her var det mye kritikk, men er dere klar over at over 270 kommuner i norge har full eidomsskatt?? dette kommunestyret og rådmannen har gjort en fantastisk jobb for kragerø kommunes økonomi, de har tross alt fått oss av ROBEK lista.
og så et svar til sjåen, det er stor forskjell på regjering og kommunestyret.. kommunevalget er om ett år...

Av: mot
Dato:Lørdag 28. oktober Kl: 10:48

Skal se det først at det blir billigre enn i dag for at flere blir med.Kragerøavisa kan gjerne gi oss navn på de som stemte mot,slik at velgerne vet hvem de skal stemme på ved neste valg for de som ikke ønsker å betale nok en ekstra skatt for å bo i Kragerø.

Av: Positiv
Dato:Lørdag 28. oktober Kl: 08:42

Etter å ha lest om debatten fra kommunestyret er jeg mer positiv til eiendomsskatten. Særlig etter det Løchstøer sa om at man ikke skal være grådig. Noen vil faktisk oppleve å betale mindre enn i dag fordi alle er med på ordningen.

Av: Hytteeier
Dato:Fredag 27. oktober Kl: 16:25

Til 666

Synes du tar hardt i. Det er faktisk en bedre mulighet å stemme inn politikere som setter vanlige arbeidende mennesker i sentrum av hva de beslutter.

Av: 666
Dato:Fredag 27. oktober Kl: 13:31

Ser at politikerne bevilger seg selv høyere lønninger. Det må være deilig å kunne si at jeg skal ha høyere lønn/godtgjørelse, og sende regningen videre til noen som ikke får lov å protestere eller ha noen innvirkning som oss som skal betale eiendomsskatt. Vi får da bruke våre eneste virkemiddler. Slutte å kjøpe varer og tjenester i Kragerø, og heller ta med disse fra andre steder og gjøre innkjøp i Valle og leie ut til sosialklienter som trenger kommunale tjenester. Da først vil politikerne smake sin egen medisin. Jævla svin. vil di ha krig skal de få krig.

Av: Huseier
Dato:Fredag 6. oktober Kl: 15:20

Er helt enig med hytteeier,dette vil de få svi skikkelig for ved neste valg.Venstresiden er bunnhole når det gjeller å ta penger fra folk.Dette vil straffe seg!

Av: Hytteeier
Dato:Torsdag 5. oktober Kl: 23:45

Få saker er verdt å bekjempe med fakkeltog. Kanskje dette er en av disse? Kragerø kommune bør ikke opptre med en griskhet som går ut over vanlige folk. Vanlige folk har faktisk ofte et hus ueller hytte uten å være gjenstand for konfiskasjon av det de har å leve av.

Myndighetene bør ikke fjerne seg fra vanlige folks interesser.

Av: Olaf Mathiassen. Hytteeier i Hull og Kragerø fan !
Dato:Mandag 2. oktober Kl: 10:25

Enhver "skatt" pålagt av en kommune skal medføre at man som skatteyter får noe tilbake fra den kommunen som krever "skatten" ! Dette gjelder om man er eier av fritidsbolig eller annen fast eiendom , om man er bosatt i kommunen eller ikke ! Om man påføres en "skatt" bør denne være lik for alle ut fra en verdivurdering som er reell. Å få et grunnlag for en reell verdivurdering vil medføre en befaring sammen med eiere / bruker av feks en fritidsbolig , sammen med en uhildet takstman som har offentlig godkjenning. Denne takstmannen kan derfor ikke være ansatt i kommunen siden han da vil være innhabil ! Det må derfor leies inn personer som er godkjente takstfolk og som er habile ihht til forvaltningsloven , noe som nok vil vise seg å være kostbart.
Man kan ikke påregne at eier / bruker av eiendommen alltid kan stille tid til disposisjon til en befaring innen ordinær arbeidstid , av det følger ytterligere kostnader med innhenting av opplysninger om eiendommen slik at en reell verditakst kan foretas.
Eks : Det er lite flatterende for Kragerø at man gjemmer seg bak et vedtak i Bystyret om at det skal betales "hytterenovasjon" for alle med fritidseiendommer i kommunen. Dette er gjennomført uten at alle som har fritidseiendommer kan benytte ordningen uten at den påfører en del av oss ekstra utgifter og forurensning av miljøet ! Å måtte kjøre lengre avstander for å finne container eller samledunk er ingen god løsning når søplemengden er så liten at den kan tas med hjem til fast bolig etter opphold på hytta ! Det må man jo uansett om man er på hytta utenom den tid hytterenovasjonen gjelder ! Dette er også en "skatt" som kommunen tjener penger på uten noen store forpliktelser. Vi får jo heller ikke utlevert sekker annet enn på virkedager ??
Nei , kjære politikkere enten i Kragerø eller andre steder , skal det betales "skatter" som man kunne dokumentere at pengene går til noe fornuftig og forståelig , samt at man "får noe" igjen for pengene. "Skatten" skal være rettferdig og ikke minst forståelig , ikke "noe" man bare skal godta til enhver tid fordi Kommunestyret har bestemt det !
Det snakkes mye om verneplaner for kysten av Kragerø i disse dager , vi får vell snart en "verneskatt" nå da ? Da vil vell den dekke "verningen" av kystområdene , skulle man tro ? Når man nå skal takstsere alle boliger og eiendommer av ulike slag kan vel også ta høyde for en fastsettelse av "verneskatten" samtidig , relatert eiendommens reelle verdi ? For den skal vell gjelde alle den også , Kragerø er jo en "kystkommune" ??
Ja , ja , vi er nå så ulike alle sammen , med meninger om det meste tror nå jeg da. Siden det ikke er gjennomført bomring for å dekke utgiftene til ny vei , får alle eiendomsskatt..........det vil gå en stund så svelger vi nok den og , siden kommer det nye "skatter" til !

Av: Sjåen
Dato:Søndag 1. oktober Kl: 22:30

Det morsomme er selvsagt at politikerne vedtar en skatt som kommunen vil basere sine budsjetter på fremover. Men så kommer regjeringsskiftet om 3 år .....

Av: fattig hytteeier
Dato:Søndag 1. oktober Kl: 22:27

Politikere, og mange kragerøfolk, tror at hytteeiere er søkkrike ! Slik er det selvsagt ikke. Svært mange har arvet hytte og er vanlige lønnsmottakere eller minstepensjonister. Dersom hytter skal takseres til en antatt salgspris, snakker vi om 30-60.000 kroner i årlig eiendomsavgift - for vanlige hytter - og helt "ordinære" mennesker. Det betyr at mange må selge hyttene sine. Men det er kanskje det politikerne ønsker?

Av: Hellefant
Dato:Søndag 1. oktober Kl: 17:41

Nå skapes det et inntrykk av at de fleste hyttene i skjærgården er enkle og uten strøm og vann. Halloo, de fleste er større en enn en stakkars hellefant kan drømme om. Skatten vil vel ikke utgjøre mer enn en 10 hesters påhenger til slepejolla. Det må de kunne bidra til en slunken kommunekasse med.

Av: vonDingle
Dato:Fredag 29. september Kl: 23:12

Jeg finner det direkte umoralsk at hytteeiere i Kragerø skal betale eiendomsskatt på toppen av renovasjonsavgifter, høye priser på mat og byggevarer, båtplasser og parkering. Kragerø kommune hadde gått konkurs uten de enorme bidragene fra hytteeierne gjennom øket lokal handel i sommerhalvåret, håndverkere til nybygg og påbygg, samt all annen virksomhet som båthavner, ettersyn av hytter osv. Det store flertallet av hytteeiere i Kragerø kommune sitter ikke på store luksushytter, men moderate hytter med enkel standard, ofte uten innlagt vann og strøm. Det er direkte umoralsk å melke hytteeierne for ytterligere tvangsskatt !

Av: Iselin
Dato:Fredag 29. september Kl: 22:29

Hva er Kragerø uten sine sommergjester? Vi fremstilles som belastende for Kragerø kommune mens realiteten er at vi holder handelsstanden, håndtverkere, taxisjåfører og andre i arbeid. Mange av av oss har hverken vann, strøm eller kloakk innlagt, men lever et enkelt liv som ikke belaster noen. Rike er vi heller ikke! Dette var et dårlig trekk, politikere! Der ville vel helst vært kvitt oss - eller?

Av: Rolf
Dato:Onsdag 27. september Kl: 23:25

Som Høyremann er jeg opptatt av verdiskapning. Dagens Norske system med skattesubsidiering av boligeiere/hytteeiere savner sidestykke i den vestlige verden. Denne skjevheten i skattesystemet fører til en vridning av ressursbruken i samfunnet i retning eiendom og da på bekostning av bla verdiskapning i bedrifter og skaping av arbeidsplasser. Problemet med en for stor ressursbruk på eiendom er at eiendom gir lavere samfunnsøkonomisk avkastning enn investering i virksomheter. Allikevel ser jeg betenkligheter med at kommunene frivillig skal skrive ut eiendomsskatt basert på tilnærmet eget skjønn.
Takseringen blir vilkårlig når man sammenligner over kommunegrensene (det er ingen felles standard for takseringen) Derfor blir det opp til hver enkelt kommune å sjonglere med takseringsverdier.

Alle faglige råd tilsier at omsetningsverdi skal være takstgrunnlaget og ikke fratrekk ved feks alder eller slitasje eller andre foreslåtte politiske takseringskrumspring. Dessuten burde eiendomsskatt i først omgang vært standardisert både på takseringsregler og via en flat statlig skatt. På toppen av denne flate eiendomsskatten kunne så kommunene få adgang til å kreve kommunal eiendomsskatt.
Det er grunn til å minne om at velstanden vår er bygget på arbeid og ikke på død kapital i eiendom

Av: Kragerø kar
Dato:Onsdag 27. september Kl: 15:52

Hva med områder som Farsjø, Fossing og deler av Levang? Skal det være eiendomsskatt her? Når man må kjøre 15 minutter for å komme til nærmeste nabo så sier det seg selv at eiendomsskatt er idiotisk.

Eiendomsskatt på palassene i skjærgården derimot, den støtter jeg!

Av: Hellefant
Dato:Onsdag 27. september Kl: 12:34

Til JADA
En FRP- velger som er for likhet og rettferdighet?
Kan du ha lest partiprogrammet?

Av: Hytteeier
Dato:Onsdag 27. september Kl: 11:09

Noen prøver å få det til å høres ut som om at de aller fleste synes det er helt greit å betale mange tusen årlig i eiendomsskatt.

Selvfølgelig er det ikke slik.

Dersom du tjener 360.000 i året (altså ganske god lønn)betaler du allerede 120.000 i skatt, av de 240.000 du har igjen betaler du ca 48.000 i moms samt noen tusen i avgifter til bensin og evt. sukker, vin og tobakk. Da har man kanskje 180.000 igjen til å leve for.

Men så skal Kragerø kommune kanskje ha 10.000 i eiendomsskatt. Hva blir det neste?

Av: Skeptimus.
Dato:Onsdag 27. september Kl: 09:25

Ja, endelig har vi mulighet for å ilegge alle eiendomsskatt, men det viktigste er at alle betaler ikke at kommunen skal få noen enorme inntekter. La det kun være 50% av eiendommens verdi som legges til grunn, slik som nå, og at promillenesatsen reduseres slik at einedomsskatten ikke øker for de som allerede har betalt i mange år.Det kommer et valg.

Av: HERFRA
Dato:Tirsdag 26. september Kl: 23:47

DA BLIR DET ENDA MER Å BETALE NÅR ALLE BOLIGER SKAL OMTAKSERES OG SATSEN ER JO MAKS FRA FØR. KOSTER Å BO I KRAGERØ KANSJE VI BURDE FLYTTE.

Av: Jada
Dato:Tirsdag 26. september Kl: 15:01

Som FRP-velger er jeg faktisk for likhet, dvs. slik det er idag er ikke rettferdig, nemlig at noen betaler eiendomsskatt,andre ikke. Nei la alle betale, det er promillesatsene som må diskuteres.

Av: Hytteeier og lønnsmotaker
Dato:Tirsdag 26. september Kl: 11:41

Har akuratt arvet hytte i Kragerø. Er ikke i mot eiendomskatt men den må regnes ut fra hvilken verdi byggningsmassen har og ikke verdien
null-skatteytere er villige til å betale for en hytte i Kragerø. Håper kommunen tar med seg i vuderinga at det finnes vanlige folk lave inntekter i Kragerø.

Med tanke på neste valg burde dere stemme på det partiet som ønsker en mere rettferdig fordeling av verdiene, og ikke det partiet som ikke ønsker eiendomskatt, skatt på høye formuer og intekter og skattefrie utbytter.

Av: Spandabel
Dato:Søndag 24. september Kl: 08:44

Vi som bor i Kragerø hele året er spandable. Legevakta for eksempel, betales av våre skattekroner. Når hytteeier blir syk, rykker legevakta ut. Det samme gjelder brannvesen, hvis det skulle bli brann. Veier, gatelys og annen infrastruktur er lagt opp slik at også hytteeierne skal ha glede av denne kommunale kostnaden. Og tenk på hva arbeidet med alle sakene som knytter seg til dispensasjoner, reguleringsplaner og andre søknader i skjærgården koster kommunen! Alt dette bør komme frem når saken skal behandles i formannskapet. Det er sikkert mer som ikke jeg har oversikt over. Men jeg syns hytteeiere flest er ålreite, jeg.

Av: Hytteeier
Dato:Lørdag 23. september Kl: 22:15

Som hytteeier mottar jeg så mye av fellesgodene sies det . Derfor skal jeg betale. Selv er jeg usikker på hvilke fellesgoder dette er. Faktisk betaker jeg kommunale avigifter til renovasjon m.v. med samme sats som fatsboende selv om bruker hytta kanskje i 5 uker i året. Strømmen er også dyrere enn for fast boende. Hvilke goder er det jeg trekker på utover dette, kan jeg virkelig bestille hjemmehjelp fra hytta? Takknemlig for tips om hvilke nytelser jeg kan trekke på nå som jeg skal betale enda mer skatt.

Av: kverulant
Dato:Fredag 22. september Kl: 16:51

eiendomsskatten kunne jeg godt vært foruten. men når først noen i komunen må betale er det ikke mere enn rimelig at alle må punge ut.
renovasjon, feier ,vann og kloakk er en avgift som ikke har noe med eiendomskatten å gjøre

Av: Hytte/bolig beboer
Dato:Fredag 22. september Kl: 10:29

Hvis kommunen infører eiendomsskatt på hytter, vil da de som bor på hyttene ha krav på kommunal hjelp som måking av sne, hjemmehjelp til
eldre, hjemmesykepleie,
Det er jo ikke langt mellom fastboende og hytteboende når alle
avgifter og skatter er de samme.Mange hytter er jo bedre boliger enn de fastboende har.
Hva skal Kragerø kommune gjøre hvis alle sommerturister over 67 velger
å bosette seg hele året i kommunen.
I de fleste systemer vil det jo kunne kreves en ytelse for en betaling.
Hva med å leie ut hytten til sosialhjelpsmottagere med div antall barn
som skal ha skoleplass etc.
Da kan de 2/3 tusen kommunen drar inn i eiendomsskatt fort bli dyrt.
Det er kort vei fra Spa senteret på Stabbestad til eldresentret nede i bakken.
Kravet om takst må jo også settes pr enkelt hytte, her går det ikke med en sjablongbergning,hva skal kommunen kutte for å dekke de kostnadene
til takstmenn og overtakstmenn samt klager etc det kan lett skje at vinningen går opp i spinningen.

Av: xx
Dato:Torsdag 21. september Kl: 09:42

I norsk politikk forhandles,skaltes og valtes det så mye at hvis "våre"politikere virkelig hadde gått inn for å overføre eiendomsskatten på hytteeierne hadde dette ladt seg gjennomføre.

PS:Til utflytter:for noen år siden vant høyre komunevalget her i byen.En av fanesakene var å ta bort eiendomsskatten.Hva gjorde de?jo,de HEVET den!!!!!FANTASTISK

Av: Platon
Dato:Torsdag 21. september Kl: 08:15

Skatten som er innført nå går på arial ,men få år er jeg sikker på at de innfører skatt ut fra verditakst da må vi virklig betale penger.
Dette er ran ,ønsker kragerø komunestyre alt vont.

Av: Bor ikke i sentrum
Dato:Onsdag 20. september Kl: 22:42

Hvis fastboende utenfor sentrum f.eks. øyene skal betale eiendomsskatt vil de vel få det samme tilbudet som i sentrum?
Renovasjon, vei, vann og avløp.
Ønsker å høre rådmannens svar på dette.

Av: undrene
Dato:Onsdag 20. september Kl: 19:33

Eiendomsskatt hva er det? Må en ikke ha en eiendom får å betale eiendomskatt? hva med de som leier tomta. det skulle vell være grunneieren som skulle betale eiendomsskatt i de tilfellene???

Av: Harald
Dato:Onsdag 20. september Kl: 15:07

Staten har bestent at alle eiendommer må betale eiendomssktt og at man ikke kan ta skatt fra kun hytter og ikke fastboende. Hvis man sier at det er 5000 hytter og 5000 hus i kommunen og ca 70.000.000,- i eiendomsskatt vil en gjevn fordeling av skatten bety ca 7.000,- i skatt pr husstand.
Når det gjelder kulturhus som infrastruktur har dette vært et stort kostnadsluk for veldig mange kommuner. Ikke bare er det dyrt å bygge men det koster masse og drive. Før man ivrer for å bygge ut hele havnebassenget bør man ta disse tingene med i betraktningen.
Hvorfor ikke kutte kostnader så slipper man og ta en slik upopulær skatt. Jeg tror ikke sosialistene tør å innføre skatten et år før valget men hvis de får fornyet tillit kan vi være sikre på at den kommer.

Av: Utflytter
Dato:Onsdag 20. september Kl: 12:39

Som høyremann er jeg imot eiendomsskatt! Men siden de røde apekatter med venner styrer komunen med flertall, blir eiendomsskatt for alle gjennomført dessverre... Kommunen bør iallefall bruke disse merinntektene i å satse på nytt kulturhus og prosjektet til I. Tollefsen!!!

Men skal eiendomsskatt komme i tillegg til komm.søppelavgifter? Da må isåfall tilbudet bli meget bedre for hyttene i skjærgården!

Av: FY!!!
Dato:Onsdag 20. september Kl: 12:27

Eiendomsskatt er et skjellsord. De politikerne som går inn for dette, vil få trøbbel ved kommunevalget!

Av: Hege
Dato:Onsdag 20. september Kl: 12:27

Det blir i alle fall slitasje på Kragerø dersom ikke alle betaler. Som så mye annet må det være en likhet for loven. For å møte utfordringene til kommunen på infrastruktur, bør flere være med å betale. Skal bare lokalbefolkningen belastes? Tror ikke det, nei! Om jeg skulle kjøpe hytte i en annen kommune, måtte jeg forstå at jeg bruker, forbruker og utnytter en annen kommunes goder. Det er jeg inneforstått med at jeg må betale for!

Av: JA!
Dato:Onsdag 20. september Kl: 12:05

Inntekten må selvsagt settes opp mot de konsekvensene dette kan få. Men jeg tror ikke noen flytter fra Kragerø på grunn av eiendomsskatten. Når det er likt for alle, er det OK for meg. Sånn som det er i dag, dreier det seg om forskjellsbehandling.

Av: Støttespiller
Dato:Onsdag 20. september Kl: 12:04

Jeg støtter XX. Når noen har råd til å betale 10-15 millioner for en hytte, så kan de jamen betale eiendomsskatt også. Hytteeierne bruker av våre fellesgoder, og må ikke slippe unna!

Av: xx
Dato:Onsdag 20. september Kl: 11:57

La alle hytteeierne betale eiendomsskatten så Kragerøfolk med og uten hytte slipper.Da har vi ihvertfall en grund til å bli boende i denne "perlen blandt kystbyene.....?"

Av: Fastboende
Dato:Onsdag 20. september Kl: 10:36

Jeg bor langt fra folk og drar ingen nytte av fellesgoder. Jeg skal altså betale eiendomsskatt! Utrolig. Greit at man finner en mulighet til å få mer penger av hytteeierne, men vi som sliter oss gjenom hele året i utkant-Kragerø må få slippe!

Av: Velger
Dato:Onsdag 20. september Kl: 10:34

Jeg skal følge nøye med under avstemningen i denne saken. Ett av partiene som stemmer imot eiendomsskatt, får min stemme!

Av: Harald
Dato:Onsdag 20. september Kl: 10:01

Dette bør du tenke på når du vurderer om du skal stemme neste år. Det er kun Høyre og Frp som klart har sagt at det ikke vil ha eiendomsskatt. Ellers er det helt klart et typisk tiltak fra sosialistene Hvordan kan vi skattelegge mer slik at vi politikere kan bruke mer penger på offentlig sektor og på seg selv.
GODT VALG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Av: Punktum
Dato:Onsdag 20. september Kl: 09:20

Dette er strålende. Jeg foreslår andre og innbringende inntekter også. For eksempel

Skatt/avgift på lykke, fordi de lykkelige påfører samfunnet så mye slitasje på snakketøyet, smilemuskler, m.m.

Skatt/avgift på suksess, fordi det koster samfunnet en del å ha flinke folk igang med godt virke. Dessuten vil de misunnelige bli mer tilfreds av en avgiftsordning for disse.

Skatt/avgift på trebåter, fordi folk stopper opp og faktisk ser på disse båtene. Da oppstår større slitasje på stedene de står lengre enn vanlig. Og folk som skulle ha gått til sitt mål, har stanset, altså tatt pause. Slikt går jo ikke ann.

Ellers kan man jo innføre spaseringskatt, solingskatt, slaraffenskatt, harryskatt, fiskefralandskatt, tenkeselvskatt, osv. og moms på bærene og soppen man finner i skogen.

Finner DU deg i å bli skattet for noe du allerede har betalt mye for?

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS