Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Innlegg fra Jomfruland Hytteeierforening

30.06 2006 av Willy Nilsen

 

Bilkjøring, søppel og samarbeid om gode løsninger står sentralt i et innlegg fra Leif Johansen. Han er leder i Jomfruland Hytteeierforening, som har 160 medlemmer.
Si din mening om denne saken!

 

Til debatten omkring bilkjøring og forsøpling på Jomfruland fra Jomfruland Hytteeierforening.

Vi leser og hører med interesse debatten omkring bilkjøring og til dels søppel på Jomfruland. Det er med rette at debatten tas opp i bredt perspektiv. Jomfruland Hytteeierforening (JHF) har interesser omkring begge debattemnene. Vår forening har i dag ca. 160 medlemmer, og representerer dermed et stort flertall av hytteeierne på øya. Vi har også ført disse debattene internt, og vi har forkjellige innfallsvinkler i forhold til begge emnene det diskuteres: bilkjøring og forsøpling.

Vi har et godt samarbeid med velforeningen. På våre medlemmers vegne har vi fremmet forslag omkring bilkjøringen, og innser nå at muligheten for transport med egen bil fram til hyttene er akseptert mot betaling av bompenger. Dette har JHF ingen myndighet til å forby, kun henstille til den enkelte om å vise fornuft. Vi har i våre informasjoner til medlemmene tilkjennegitt de regler som gjelder, og vi har stor tillit til at reglene blir fulgt av hytteeierne. Svært mange parkerer i Valle, og andre på langtidsparkeringene i Kragerø.

Vi er kjent med at det finnes gode ordninger for leietransport på tilsvarende øyer i Sverige og andre land. For at slike ordninger skal kunne fungere på Jomfruland må imidlertid forholdene legges til rette slik at dragkjerrer, motoriserte tilbud og andre ordninger igangsettes lokalt slik at man enkelt kommer seg fram til hytta med tyngre laster. Vi har i vår årlige informasjonsfolder til medlemmene informert om hvem som har slik tjeneste tilgjengelig på Jomfruland, men om det virkelig skal fungere så vil vi tro at tjenestene må utvikles og markedsføres bedre. Et forbedret transporttilbud på øya vil ventelig redusere bruk av egen bil.

Når det gjelder avfallsproblematikken så er dette et stadig økende problem. JHF har gitt sterke signaler omkring de utbyggingsplaner som er vedtatt, og vi har i hovedsak pekt på den store slitasjen og et økende behov for avfallshåndtering som vil måtte komme med åpning av større og flere campingplasser, flere aktiviteter på øya, større fergekapasitet, mer markedsføring av øyas severdigheter og rekreasjonsområder og så videre. Samtidig er vi opptatt av at lokalbefolkningen skal kunne hente sitt levebrød som fastboende, men kanskje burde våre og andres signaler vært tillagt større vekt i planfasene. Det er dessverre slik at ingen av våre innsigelser ble særlig vektlagt av de bestemmende myndigheter. Vi har bedt om konsekvensanalyser og utredning i forbindelse med plansakene, men dette er ikke tatt til følge. JHF har senere ved flere anledninger tatt opp avfallsproblematikken med Kragerø kommune, senest nå i vår. Riktig nok er det tidligere innført bruk av større søppelkasser til bruk for hytteeierne, men regulariteten for tømming er for liten, og sesongen for utplassering av kassene for kort. Vi har etterlyst bedre ordninger, spesielt ved hovedbryggene og ved tårnet, uten at vi har fått eksakte signaler om hvilke planer eller tiltak som er tenkt igangsatt. Vi opplever kun at renovasjonsavgiften økes uten at vi kan se at tilbudet er særlig forbedret.

Forsøpling er et tiltagende problem på Jomfruland. Hytteeierforeningen har derfor i flere år for egen regning satt ut store containere for innsamling av større artikler for kasting. Vi har sett at alt fra møbler og hvitevarer til sykler og redskaper er hensatt rundt omkring uten at det gjøres nok for å få dette fjernet. Dette har vi tatt konsekvensen av og på eget initiativ satt i gang "rusken aksjoner" hver sommer. JHF har brukt store summer på denne aktiviteten. Jomfruland Vel har også sluttet seg til vårt initiativ, til beste for hele øysamfunnet. Alt dette hjelper, men det er langt igjen.

 

Hvem har ansvaret?

Selvfølgelig har den enkelte av oss, enten vi er hytteeiere, campingturister, tilfeldige turgåere eller fastboende ansvar for å ivareta miljøet omkring oss. Allikevel er det avgjørende at de med overordnet ansvar og med bestemmende myndighet gjør de riktige vurderinger og iverksetter de tiltak som er nødvendig for at for eksempel naturperlen Jomfruland skal bestå også for fremtidige generasjoner. Etter vår mening har kommunen et særlig ansvar. Det er nedlagt et stort arbeid i de eksisterende plansaker og kommunen håndhever byggesøknader svært restriktivt, men vi er usikre på om oppfølginger og kontroller er av samme kvalitet. Vi er også usikre på om kommunen har gjort eller gjør løpende vurderinger av den stadig økende trafikken til og fra Jomfruland, om konsekvensene av den økende tilstrømmingen har fått den virkning som ble lagt til grunn i godkjenningsprosessen omkring arealplanene, om det er planer om tiltak som vil gjøre parkering lettere i Kragerø og om det vil bli gjort endringer i renovasjonsordningene. JHF har gjort formelle henvendelser til kommunen og invitert oss selv til møter hvor blant annet slike emner kunne diskuteres uten at vi har mottatt noen respons. Vi har videre skissert forslag om mulige måter for å informere om de spesielle reglene som gjelder for Jomfruland, og så vel Jomfruland vel, det lokale beitelaget og fylkesmannens miljøvernavdeling har vist interesse for dette. Denne prosessen vil vi videre belyse og diskutere internt, men vi er altså helt avhengig av at de som virkelig kan "trykke på de rette knappene" er villige til dette. Vi mener det blir helt feil å tillegge hytteeierne på Jomfruland et slags hovedansvar for økende trafikk på ferger, mer forsøpling og større slitasje på øya. Det har som kjent vært byggestopp for nye hytter på Jomfruland i en årrekke. Den store trafikkøkningen har kommet som konsekvens av større markedsføring av øya, bedre fergekapasitet, store utbygginger av campingplasser og flere sommeraktiviteter som trekker et langt større antall publikum enn tidligere. Bare i mindre grad kan belastningen vi nå ser tillegges hytteeiere etter vårt skjønn.

Jomfruland Hytteeierforening,

Leif Johansen

Leder

 

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Kverulant
Dato:Fredag 7. juli Kl: 10:20

Til redaktøren:
Kan du åpne for en generell debatt om sommer-Kragerø, der folk kan si sin mening om alt som rører seg i denne vidunderlige byen? Og om hva som kan gjøres for å få alt så meget bedre...
La det være et forum for meninger, som i neste omgang kan overleveres de kommunale myndigheter v/ordføreren.

Av: Fast gjest
Dato:Torsdag 6. juli Kl: 09:16

Det hender jeg tar ferja til Jomfruland uten noe annet mål enn å stå ute på rullesteina og skue utover havet, spise nista mi og rusle langs veien. Kanskje treffer jeg kuene, og kanskje treffer jeg kjentfolk. Opplevelsen er uansett optimal. Vi må ikke ødelegge dette med mer biltrafikk.

Av: Hytteeier
Dato:Mandag 3. juli Kl: 12:50

Jeg kan godt tenke meg en ordning med transport fra ferjeleiet til hytta. Alt for mange bruker bilen unødig i dag. I statuttene står det noe om "nødvendig kjøring", men hva er vel det?

Av: Terje
Dato:Fredag 30. juni Kl: 22:08

Nei turisme er ikke bra. Ikke jordbruk heller. Og absolutt ikke transportmidler som ferjer og biler. La oss kutte ut alt sammen. Naturen kan kanskje overta.

Alternativet er å gjøre det beste ut av de forutsetninger vi har i 2006 og rydde vekk skrotet. Kanskje kommunen kan gi et godt tilskudd.

Av: Også speider
Dato:Fredag 30. juni Kl: 08:39

Ja, tenk på hva som har skjedd i løpet av disse 50 årene! Lar vi det skure og gå i 50 år til, blir Jomfruland ikke til å kjenne igjen. Da kan det stå en stor T ved alle brygger. T står for turisme! Gjør noe nå, dere som bestemmer!

Av: Speider
Dato:Fredag 30. juni Kl: 07:28

Jeg husker min aller første tur til Jomfruland. Det var på 50-tallet. Vi var ti speidere som bodde i telt. Det var nesten ikke stier, og Jomfruland var en idyll. Den utviklingen som har skjedd siden, har ikke gavnet øya. Det er bra at folk begynner å få øynene opp for at man må se fremover, og sette igang tiltak.

Av: Terje
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 23:00

Dessverre er det nok de fastboende som gjemmer på alt slags skrot. Man vet jo aldri hva man kan få bruk for.

Av: skrotnisse
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 14:59

Dette med hensyn til søppel etter hytteeiere og turister er ikke noe stor problem på Jomf. slik jeg ser det. Er selv mye der ute, og det er alt rotet og skrotet rundt de fastboende og gårdene som folk reagerer på. Uten å nevne navn er det 3 gårder som skiller seg svært negativt ut.

Av: skr
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 13:56

Det pågår en aksjon for å rydde landbruksnorge, og det er gratis å bli kvitt skrotet! Gå inn på sidene som er nevnt under, ta kontakt og gjør avtale! Glimrende ide, og ikke bare for Jomfruland...det er flere plasser i skjærgården som burde ta initiativ til å bruke ordninga! Telefonnr er 800 33 330

Av: vitende?
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 13:26

Jeg mener nå at bilkjøring utover til fra hytte må være forbudt. søppel tar vi vel med oss hjem??? Men, hva med den enorme belastningen det er på området til familien Asvik?? riktignok driver de næring, og tjener på denne trafikken, men brygger må vedlikeholdes, og utvikles, veier over denne eiendommen burde være et spleiselag mellom Kommune, Fylke, Fjordbåtselskap og eierne.Kan ikke skjønne at Asvik familien vil holde hele distriktet med gratis brygge og vei...

Av: Uvitende
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 13:13

Jeg visste ikke at hyteeierforeningen på Jomfruland spilte en så klar og positiv rolle i utviklingen av øya. Dette er veldig viktig for denne saken, som ikke må stoppe med dette. Ser i Kragerø Avisa at ordføreren er godt orienert. Han må ta inititiv til et møte rett over sommeren.

Av: Punktum
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 09:29

Det virker som at løsningen med hensyn til biltrafikken er løst, eller på vei til å løses. Veldig bra. Men er det lagt frem konkrete forslag til løsninger ang. avfallet? Kan man benytte Skjærgårdtjenesten i større grad til dette? Dette må Kragerø Kommune ta tak i og finne løsninger på. Det gjelder også konsekvensene av den økende besøksmassen til Jomfruland. Øya er spesiell og sårbar og veldig verdifull. Et stort kompliment til JHF for tiltaket med kontainere til avfallet, samt initiativ til løsing av problemer.

Av: Sommergjest med PC
Dato:Torsdag 29. juni Kl: 08:23

Bra! Her blir det satt fokus på de viktige tingene, nemlig undødvendig bilkjøring og forsøpling. Vi trenger en total gjennomgang av alt som er viktig for å ta vare på Jomfrulands egenart.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS