Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Tåtøy skole må behandles på nytt!

06.04 2006 av Willy Nilsen

 

Samarbeidsutvalget ved Tåtøy skole har fått medhold av fylkesmannen. Saken om skolens fremtid må behandles på nytt!
Ordfører Erling Laland (bildet) er tilfreds med at man får en korrekt behandling av saken om øyskolene.

 


Ordføreren er tilfreds med at
et endelig vedtak bygger på riktige
forutsetninger.
Det de fleste trodde var et spill for galleriet fra samarbeidsutvalget ved Tåtøy skole, viste seg å inneholde så mye saklig informasjon at assisterende fylkesmann Stein Elseth måtte gjøre helomvending.
Etter vedtaket om nedleggelse av Tåtøy skole og reduksjon til 1-4 skole på Skåtøy i kommunestyret ble det fremmet krav om lovlighetskontroll. Fylkesmannen konkluderte med at vedtaket om Skåtøy var ulovlig, slik at saken måtte behandles på nytt. Men vedtaket om Tåtøy skole ble godkjent av fylkesmannen.

Men samarbeidsutvalget ved skolen ga seg ikke. Det ble blant annet argumentert med at nåværende SU (samarbeidsutvalg) ikke har hatt denne saken til høring. Det var helt andre folk i SU da saken var til behandling sist.  For som alle vet er det ikke noe nytt at Tåtøy skole er utsatt for angrep utenfra for å få lagt ned skolen.
Ordfører Erling Laland sier at fylkesmannen har lagt vekt på Samarbeidsutvalgets mulighet til å uttale seg samt det faktum at kommunens eget reglement for såkalt kontraavstemning. Ordføreren trodde at det var en av tilhørerne som ba om kontraavstemning da vedtaket om nedleggelse av Tåtøy skole ble fattet med knappest mulig flertall. I ettertid har det kommet frem at det var SVs Helge Theting som ba om kontraavstemning.  I kampens hete oppfattet ikke ordføreren dette, som nå fremstår som et brudd på kommunens eget reglement.
På en pressekonferanse i dag sa ordføreren at saken nå legges frem til ny behandling. Når det gjelder Skåtøy skole, ligger alt til rette for ny behandling i mai-møtet i kommunestyeret.  Ordføreren vet ikke om man rekker å behandle Tåtøy skole i samme møte. Hvis ikke, må det vente til juni.
- Jeg kan selvsagt ikke forskuttere et vedtak om Tåtøy skole, men er glad for at den demokratiske prosessen er rettet opp slik at vi får et vedtak som bygger på riktige forutsetninger.

Foreldrene ved Tåtøy skole har fått brev der de blir bedt om å velge mellom Kragerø barneskole og Levangsheia skole fra høsten. Administrasjonen har gått ut fra at skolen blir lagt ned.
Etter fylkesmannens helomvending, er det slett ikke sikkert at Tåtøy skole blir lagt ned fra neste skoleår. 

Ordføreren har tidligere slkått til orde for en time-out i skolesaken. - Jeg er glad for denne uttalelsen nå, sier han.

Si din mening om denne saken!

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: P.
Dato:Onsdag 3. mai Kl: 09:00

Nå kan dette bare gå en vei. Det at Kjell Ove gikk helt foran sammen med Henry er det beste som kunne skje i skolesaken. Og bak skoleparolen gikk også Arvid B. Thorsen, som dermed markerte at det skal bli mer enn vanskelig for Arbeiderpartiet å binde gruppa nok en gang. Hvis bare partiet kommer på rett kjøl igjen, vil også velgerne komme tilbake! Men de må ikke gå ifra valgløfter!!!!!

Av: Nils
Dato:Tirsdag 2. mai Kl: 22:41

full støtte til Kjell ove Heistad, du kan ikke gi deg nå !bygg et nytt AP med Henry og andre i AP som har mot til å stå for løftene mann lover !

Av: eks tangen arb.
Dato:Tirsdag 2. mai Kl: 21:29

syntes at kjell ove heistad var tøff som gikk foran med banner 1 mai. dette er den kjell ove jeg kjenner i fra tangen. dette hadde nok ikke mange av de andre i ap hatt mot til.. ikke la deg knekke igjen av eikland og co, stå på..

Av: Vi får se
Dato:Tirsdag 11. april Kl: 14:56

EN RIKTIG GOD PÅSKE TIL DEG OGSÅ, HENRY.

Av: Henry Isnes
Dato:Tirsdag 11. april Kl: 14:41

Hei "VI FÅR SE".

Tusen takk for et greit svar - jeg er enig i at det ikke bare er nok med positive tanker.
Jeg er faktiskt så enig med deg at dersom det ikke settes vilje og pågangsmot bak positive tanker så er det kanskje best at en lar slike tanker ligge stille hos en selv.
Men jeg opplever faktisk som lokalpolitiker at noen ganger fører slike tanker til målet.
Takker deg for du på en fin måte prissetter arbeidet foreldere -"FAU-SU"
ved Tåtøy skole har lagt ned ikke mangel på vilje der i gården !
Nei dine tanker ble ikke for sterkt kost for meg og du trenger ikke å beklage - det viser bare meg at en må arbeide for at de positive tanker en har må arbeides med.
Jeg kan love deg at slaget om Tåtøy og Skåtøy skole er ikke tapt, heller ikke denne gangen.
Setter pris på svaret du har gitt meg - det ligger mange gode positive tanker i ditt svar - det er faktisk som du sier vedr økonomi - noe jeg sterkt beklager - ofte kan god økonomi være beholde det som fungerer godt- og det gjør disse to skolene.
JEG VIL FÅ BENYTTE ANLEDNINGEN TIL OG ØNSKE DEG EN RIKTIG GOD PÅSKE"

Av: Vi får se
Dato:Tirsdag 11. april Kl: 08:51

Til Henry Isnes.
Hvis mine negative tanker ble for sterk kost for deg, må jeg si det er beklagelig .
Hvis det holder med positive tanker, var det nok flere arbeidsplasser som kunne vært spart i Kragerø! Men så enkelt er det ikke. Når det er sagt synes jeg det er prisverdig at folk står på for nærmiljøet sitt. Som sagt man skal leve i håpet, men dessverre mener jeg personlig at løpet er kjørt for skolen på Tåtøy. Men det er kanskje ikke lov til å ha slike tanker ? Det er dermed ikke sagt at jeg mener det er riktig å legge ned skolen på Tåtøy, men at det er det jeg tror fordi alt handler om økonomi i våre dager. LYkke til!

Av: Henry Isnes
Dato:Mandag 10. april Kl: 16:00

Til . Vi får se.
Lørdag 8 april hadde du en kort kommentar om Tåtøy skolen.

"DET ER JO LOV TIL OG LEVE I HÅPET, MEN DU TROR VI BLIR SKUFFET AT TÅTØY SKOLE SNART VIL VÆRE HISTORIE"

Dersom slike negative tanker om fremtiden for en levedyktig skjærgård fått gjennomsyre oss som bor her, ja da hadde alt i øydistriktet langt på vei hvert "Historie", men heldigvis så har vi som bor og kjemper for miljø/fremtid for skoler og elever tror på en fremtid hvor folk vil komme til og bosette seg i skjærgården i større utstrekning enn i dag.
Men da må kommunen, vi som politikere snu den negative fokuseringen når det gjelder øyskoler, snu det til noe mer positivt legge tilrette for at barnefamilier vil flytte hit.
Kragerø kan som sommerby nr 1 tilby mye til våre sommergjester, men hva hadde tilbudet vært dersom Kragerø hadde stoppet ved kaikanten.
Nå kan vi tilby en fantastisk levedyktig skjærgård med et god fergetilbud
gode kulturtilbud - gode skoler for våre barn og barnebarn - dette ville være noe og fronte om en vil utvikling i skjærgården.
Derfor "VI FÅR SE" er jeg glad for at de fleste som engasjerer seg over Krageronett bare har slike negativ forestillinger om hva som kommer til og skje i fremtiden - uten tro på at at en kan få noe til hadde jeg vel slutte som lokalpolitiker for lenge siden - kanskje finnes det noen i det politiske livet som hadde ønsket nettopp det.
Jeg har trivdes med og være "ØYBOER" - og vil fortsette med det.
For Kragerø som helhet er det viktig både Skåtøy og Tåtøy skole får bestå.

Av: snekkern
Dato:Søndag 9. april Kl: 17:12

For Kragerø sitt næringsliv innen service og håndtverk er dette en gledesmelding, da en folketomm skjergård vil ha store negative ringvirkninger for Kragerø sin største arbeidsplass :SKJÆRGÅRDEN: Vi får bare håpe at det politiske flertallet i kommunen stemmer for oppretholdesen av skolene og dermed bosetningen ute på øyene. Forøvrig har jeg bare en tanke om det vedtaket som tidligere ble bestemt, Her har politikerene prøvd og spare oss til fant!!!

Av: Triumf!
Dato:Lørdag 8. april Kl: 15:37

Det er bare å ta seieren på forskudd! Tåtøy skole blir ikke lagt ned, i hvertfall ikke i denne valgperioden. Og hvis elevtallet øker er det ingen grunn til å stenge skolen. Minner om at kommunestyret ikke en gang stemte over 1-4 skole! Så den varianten er i hvertfall sikret.

Av: H....
Dato:Lørdag 8. april Kl: 11:51

Vi får se hva hva akjer, i denna kommunen kan alt skje. Politisk styring????? Hva er det? Men en ting er helt sikkert. Hadde alle i Kragerø kommune kjempet så hardt og kreativt for det de tror på som det de gjør i skjærgården, så er jeg ikke i tvil om at ting kunne vært anderledes for kommunen. det skal skjærgårdsfolket ha. Det koster nok sitt å holde på slik år etter år.Pågangsmot og stolthet for bostedet sitt har de i allefall. Og det er ikke noe å skamme seg over.Tåtøy skole har jo vist seg å ha flere liv enn katta. Meld dere inn i politikken...der trenger vi dere.

Av: brumle
Dato:Lørdag 8. april Kl: 11:45

"For å skape noe, må man gi noe. For å videreutvikle må man velge. Til det kreves mot, styrke, mot og stolhet og en hel masse sammarbeid og vilje til å se fremover."

Av: Vi får se...
Dato:Lørdag 8. april Kl: 09:47

Det jo lov til å leve i håpet, men tror dere blir skuffet. Tåtøy skole er snart historie.

Av: Ragge
Dato:Fredag 7. april Kl: 17:41

Nå er det jo slik at elevtallet på Tåtøy skole har gått opp, de siste årene og ikke gått ytterligere ned, på skolen nå er det 32 elever mot 18 for 10 år siden.Takk til RV,takk til SV,takk til FRP, takk SP, som har stått på for Tåtøy og Skåtøy skole og en stor takk til Henry Isnes, som aldri gir opp kampen, for å bevare det unike i kragerø, nemelig skole og et levende samfunn i skjærgården.Gratulerer også til ordføreren og AP som nå må se verdien i å ha en levende skjærgård hele året.

Av: Veteran
Dato:Fredag 7. april Kl: 15:32

Hvis elevtallet går ytterligere ned, må Tåtøy skole regne med å bli lagt ned. Slik er det over alt. Men nå kan skolen få et pusterom, og kanskje mobilisere for ny vekst.
Så vidt jeg husker var det 30 skoler i Kragerø først på 60-tallet. Nå er det vel 10...

Av: Takker!
Dato:Fredag 7. april Kl: 13:00

Takk til denne nettsida, som gjør det mulig å uttale seg om viktige saker i lokalmiljøet.

Av: Dag
Dato:Fredag 7. april Kl: 09:54

Gode nyheter dette her :)

Av: Utsikten
Dato:Fredag 7. april Kl: 08:02

Jeg ser både Tåtøy skole og Kragerø barneskole ( ihvertfall nesten) fra der jeg bor. Men selv om det er kort vei mellom de to skolene, betyr det ikke at det beste er å legge ned den ene. Dette må ikke bare måles i penger, men også i forhold til de mulighetene en skole gir for hele kommunen. Tenker blant annet på at mange kan tenke seg å bo på en øy som ligger så tett inntil byen. Det er jo faktisk veldig sentralt!

Av: :-)
Dato:Torsdag 6. april Kl: 19:06

Dette var en god nyhet for mange. Flott å bli hørt av noen utenfor rådhuset...

Av: Gro A
Dato:Torsdag 6. april Kl: 17:03

Dette viser i allefall at det nytter!! Det nytter å kjempe for det man har tro på og det man har kjært.
Vi kan snu denne negativiteten rundt skolesak til noe positivt. La oss bli en foregangs kommune. en kommune som tør å satse på flere skolevalg. og ikke minst at vi tør å satse på barna. Sammen kan innbyggere uasnett bosted i Kragerø kommune legge all kreativitet i godt samarbeid og fremstille kommunen vår med stolhet fordi vi tør å være anderledes. Jeg mener bestemt at det nytter.

Av: Ap-velger
Dato:Torsdag 6. april Kl: 16:51

Arbeiderpartiet tør aldri i verden å binde gruppa denne gangen. Da blir det flertall for å beholde Tåtøy skole.

Av: Såret.
Dato:Torsdag 6. april Kl: 16:28

Hvorfor tror dere at utfallet blir annerledes av den grunn?

Av: Terje
Dato:Torsdag 6. april Kl: 13:42

Er beslutningen faktisk omgjort? Ved å gratulere nå, selger man skinnet før bjørnen er skutt?

Av: Geir B.
Dato:Torsdag 6. april Kl: 13:36

Gratulerer Tåtøy skole, dette er en seier for lokaldemokratiet ! Og det er bare et langt år igjen til neste kommunestyrevalg.

Av: Mamma
Dato:Torsdag 6. april Kl: 12:16

Det blir noen ganger sådd tvil om hva foreldrene på Tåtøy egentlig mener om valg av skole. De som lurer på det, kan jo bare ta en runde og spørre sjøl! Klart vi vil beholde den flotte skolen og det flotte miljøet. Ingenting annet i kommunen kan måle seg med det. Det dreier seg blant annet om trygghet og forutsigbarhet.

Av: Evy E
Dato:Torsdag 6. april Kl: 11:38

Gratulerer, Kragerø kommune og Tåtøy!

Av: Karl-Einar. Tåtøy
Dato:Torsdag 6. april Kl: 10:53

Nå forventer vi at demokratiet råder og folkeoppunionen blir hørt. Og at vi fremdeles kan ha 1-7 skole på både Tåtøy og Skåtøy. Takk til alle som har stått oppreist i denne kampen, lad batteriene og senk skuldrene litt nå. Så la oss bare håpe at vi slipper reprise på en stund.

Av: Willy Nilsen, redaktør
Dato:Torsdag 6. april Kl: 10:48

Det er en seier for demokratiet at de synspunktene som samarbeidsutvalget ved Tåtøy skole har kommet med, fikk sin tilslutning hos fylkesmannen.
Slik denne saken har utviklet seg, bør det bli stort flertall i kommunestyret for å opprettholde Tåtøy skole. Av hensyn til foreldre og barn går det bare ikke an å vedta en skolenedleggelse i mai eller juni som skal tre i kraft i august samme år!
Ingen skoler kan forlange evig liv, men denne saken hører hjemme i en valgkamp, og ikke som følge av et forhastet innspill i en budsjettdebatt.

Av: Øyboer
Dato:Torsdag 6. april Kl: 10:29

Ordføreren har uttalt seg så positivt om øyskolene i en rekke sammenhenger, at jeg regner med hans stemme når saken kommer opp igjen. Da er det ingen tvil om hva det endelige vedtaket blir. Du kan ikke snu nå, Erling!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS