Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

- Bare tull å kalle Tørka for Store Skagen!

26.05 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Kragerø bygningsråd liker ikke navnet Store Skagen (det planlagte badelandet på Tørka ved Stabbestad), men vedtok likevel med 5 mot 4 stemmer å beholde navnet på reguleringsplanen. Si din mening om denne saken!

 

- Hva utbyggerne kaller stedet, kan  vi ikke gjøre noe med uansett. Vi kan imidlertid endre navn på kommunens reguleringsplan, sa Jone Blikra (A).  Som bygningsrådets leder var han forberedt på en debatt om navnet, og han sa klart i fra om at kommunen ikke har noe med å blande seg inn i dette. - Men vi kan ha en mening om saken, og vi kan selvsagt endre navnet på vår egen plan.

Flere av representantene mente det var det reneste tull å kalle Tørka for  Store Skagen. Ikke har det noe med Danmark å gjøre, og alle skjønner at navnet "Store" er helt malplassert, ble det sagt.

Da utbyggerne i Finsbudalen kalte stedet Portgør Brygge, ble det reagert fra kommunens side, fordi det var direkte feil. Portør Brygge ligger på Portør, og ikke i Finsbudalen. Folk tok faktisk feil av stedene!
Men ingen tar feil av Stabbestad og Skagen, ble det understreket.
Men ettersom bare fire av bygningsrådets medlemmer stemte for å endre navnet på reguleringsplanen, må vi leve videre med Store Skagen både i plansammenheng og som stedsnavn!

Har du et annet forslag til navn? Skriv din mening om denne saken, så sender vi forslagene videre til utbygger!Bygingsrådet godkjente for øvrig bebyggelsesplanen for "badelandet" Store Skagen uten debatt, med noen mindre merknader. Det ble satt fokus på at det ikke tillates overnatting på området og at utbygger må følge pålegg som følge av marinarkeologiske undersøkelser. Dessuten må merknader fra Rådet for funksjonshemmese følges.
Det må også lages en ny plan for adkomsten til området.
Prosjektet er en del av den storstilte planen for utvikling av hotellanlegget med leiligheter, fritidsboliger, boliger, godlfane etc. på Stabbestad.

Dette er tidligere skrevet om saken:
I et brev til Kragerø kommune redegjør Teo Luisa på vegne av utbyggerne for bruken av badehus på Store Skagen ved Stabbestad. Det har kommet reaksjoner på planen med henvisning til planer om overnatting på området. Det vil i så fall være i strid med reguleringsplanen. I henvendelsen fra Luisa fremgår det at badehusene blant annet skal brukes som en del av hotellopplevelsen med fokus på matservering.  Overnatting er ikke aktuelt.

Levangsheia velforening ser positivt på utviklingen av "badeanlegget" Store Skagen ved Stabbestad, men viser til enkelte punkter der det bes om endringer.Leder i Levangsheia velforening Mats Ljungberg håper anlegget blir helårs basert, og at de signalene som er gitt fra utbygger blir fulgt opp.
Eneste innvending er utleievirksomheten til overnatting, som velforeningen mener ikke er i tråd med kommunestyrets vedtak. Videre bes det om bedre parkering for besøkende i bil og en gjestebrygge for de som kommer i båt. Det forventes også at skole og barnehage kan benytte de ulike aktivitetene på dagtid.
Videre ber velforeningen om at det tas hensyn til naboer i forhold til støy og sandplager i sterk vind.

Tidligere har  har advokat Fred Arne Hjetland kommet med innvendinger mot planene for "badelandet" på vegne av en av naboene til området. Også veivesenet vil ha andre løsninger.
Hjetland skriver i et brev til Kragerø komune at omfanget av restaurantdelen er for omfattende. Dessuten vises det til at det i planen er lagt inn "private utleiepaviljonger til overnatting". I følge Hjetland er dette ikke i tråd med reguleringsbestemmelsene.
Statens veivesen har også merknader til planen, som dreier seg om at man bør redusere antall avkjørswler fra riksveien.

Dette er bakgrunnen:

Det som til nå er kalt Tørka på Stabbestad, blir snart til et opplevelsessenter med myke sanddyner, sol, sjø, bading og hyggelig samvær. Det dreier seg om "Store Skagen". Alt ligger til rette for å gå videre med arbeidet. "Store Skagen" henger nøye samen med stedsutviklingsprosjektet for Stabbestad og gigangutbyggingen ved golfanlegget med ett hotellanlegg uten sidestykke i Norden som et viktig trekkplaster.

"Store Skagen" skal gi unike fritidsopplevelser i tiltalende omgivelser med myke sanddyner, sol, sjø, bading og hyggelig samvær.

I beskivelsen fra en tydelig positivt innstilt sakebehandler leser vi: "Bølgende sandvoller, diagonal mot sjøen myker opp strandflaten, gir spennende landskapsformer og rom for ulike aktivitetstilbud.

Restaurantbygget "svever" over den bølgende strandsonen. Bygget strekker seg ut og delvis over sjøen. Bygget formidler mellom offentlig, åpent område og det kommersielle område.

Badeanlegget ligger som et stort teppe, vinkelrett på restaurantbygget og strekker seg ut i fjorden.

 Det etableres båtplasser og muligheter for utleie av kajakk, kano, etc.

Virksomheten er et viktig supplement til hotellet og tilhørende virksomhet. Aktivitetene til hotellet og "Store Skagen" skal supplere og forsterke hverandre. Sammen skal virksomhetene gi nye arbeidsplasser og sikre en helårig drift på stedet.

I forbindelse med reguleringsplan for Kragerø Golfpark i 1999 ble det vedtatt at Kragerø Kommune skulle sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Stabbestad sentrum. Det prosjektet førte til at det ble utarbeidet reguleringsplan, som ble godkjent 10.02.2005. I henhold til reguleringsplanens bestemmelser skal det for næringsområdet på Tørka utarbeides bebyggelsesplan.

Området går i dag under betegnelsen Tørka, etter tidligere virksomhet på området. Det ble tat topp skjellsand for tørk og videresalg. De siste årene har området ikke vært i bruk til næringsvirksomhet.

Hoveddelen av tomta ligger på en flate ca 2.5 m over havet. I bakkant ligger en markert fjellformasjon. Området bærer tydelig preg av tidligere næringsvirksomhet. Eksisterende lagerbygg er ikke i bruk og vil bli revet i forbindelse med tiltaket.

Det er totalt regulert for plass til 150 båter på området.

De naturlige forholdene på stedet har blitt betydelig forringet og ødelagt av tidligere virksomhet.

Bare mindre deler av den opprinnelige karakteren i topografi og vegetasjon er intakt. Deler av området er i ferd med å gro igjen. Kolle i bakkant ut mot sjøen har enkelte fine trær og busker som utgjør fine kvaliteter og kollen i seg selv utgjør en god buffersone mot bebyggelse i syd.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: AKS
Dato:Tirsdag 30. mai Kl: 21:20

Kommer ikke til å komme mange på den badeplassen. De kommer jo til å dra til Danmark......

Av: nn
Dato:Mandag 29. mai Kl: 20:21

Hva med Baderø :)

Av: Supert!
Dato:Mandag 29. mai Kl: 20:17

Utrolig bra navn, ett som passer til profilen anlegget skal ha, i traad med det internasjonale markedet som et stort golfanlegg som dette vil skape interrese hos. Et navn som ogsaa vil gjenspeile ambisjonene til utbyggere. Det er tross alt dem som har faatt dette til. Pengene bestemmer, og disse folkene er profesjonelle. Spiller vel ingen rolle at stedet egentlig heter noe annet, vel.

Av: Skr
Dato:Mandag 29. mai Kl: 08:40

Mere navn; Vaska & Tørka - Bad Taste - Tørka Svømmehel (i motsetning til svømmehall?) Store Skjell, Clamswim (hehe), Costa Tørka, Store Kragerø (større enn ferga?) Tørkia, .....moro å tumle med ord! Gjør det da, flere!!

Av: Punctum
Dato:Søndag 28. mai Kl: 12:46

Skjellstranda, Tørka eller lignende er bra nok. Lille Skagerak da? Å kalle dette stedet for Store Skagen blir for fjollete. Egentlig skjønner jeg ikke dette med å anlegge et krysstegnet byggverk i aluminium og glass der heller. Det står i hvertfall ikke i stil med resten av stedet. Hva er i veien med Kragerøs signaturarkitektur i hyggelig treverk?

Av: Astrid
Dato:Søndag 28. mai Kl: 09:07

Navnet bør være Tørka.På folkemunne vil det i en generasjon til bli kalt det allikevel.

Av: Eva
Dato:Lørdag 27. mai Kl: 00:10

Store Skagen
Bad Joke
3788 Stabbestad

Av: Hehehistorie
Dato:Fredag 26. mai Kl: 19:13

Forslag til navn; Geneverbukta, Kroghsbad, Odas Bad, Maleribaderiet, Jægers drøm, Lille Patagonia, Bad Badenbaden, Penselstrøket....

Av: Simen LP
Dato:Fredag 26. mai Kl: 08:18

Enda et fodummende navn på en turistattraksjon. Hva jeg vet ligger Skagen fortsatt i Danmark og det er et yndet reisemål for mange nordmenn. Det virker derfor ganske misvisende å kalle en attraksjon i Kragerø for Skagen og dessuten fordummende overfor de som kan tenkes å komme til badelandet. Hvorfor ikke spille på det lokale navnet Tørka eller se på antonymer: "Lei av tørka kom til Plaska!"
Det skal bli spende å se utviklingen videre og jeg håper at utbyggerne
har studert badeland på andre steder og deres besøkstall.

Av: Heia-mann
Dato:Fredag 26. mai Kl: 07:59

Dette er jo rett og slett latterlig! Hva skal folk utenfra mene om oss? Store Skagen er jo bare det reneste tøv!!!Håper utbyggerne leser dette.

Av: Kragerø-kråka
Dato:Fredag 26. mai Kl: 07:58

Nei, hva er galt med Tørka, Stabbestad eller Kragerø for den saks skyld. Store Skagen henger ikke på greip. Vi blir til latter. Til nå synes jeg utbyggerne har gått frem med kløkt og varsomhet, men dette er skivebom. Men er det ikke sånn da, at skal man få til noe må noen få utspill blant mange veldig gode være totalt feilslått. Sett dette på tabbekvoten, og finn et annet navn!

Av: Lisbeth
Dato:Torsdag 25. mai Kl: 19:24

Hvis dette er STORE Skagen, hvor mener man da at den lille er..? Her er veien kort fra Gamle Tørka til Nye Tyrkia. Hva er galt med Stabbestad? Stabbestad Badeland, Badelandet Stabbestad eller Stabbeland Badestad.
Eller tenk nytt, bruk noe gammelt. Stedet og navnet har en historie. Tørka, Tørka Badeland. Min favoritt blir "Store Tørka" ;-) Tygg på den.

Av: z
Dato:Torsdag 25. mai Kl: 17:27

Har vedkommende som døpte dette prosjektet vært i Skagen ? Det som skapes på" stabbestadsida" er utrolig positivt for kommunen ,men navnet er helt på tryne og respektløst mot Skagen !Av: Kjært barn
Dato:Torsdag 25. mai Kl: 08:07

Kjært barn har mange navn. Tiden vil vise om barnet blir kjært, men Store Skagen, da gitt! Huff og huff! Nå får utbyggerne gi seg. Dette er stormannsgalskap på sitt verste, og en hån mot flotte Skagen. Tørka er vel ikke spesielt kult, og heller ikke Stabbestad - men jeg gir gjerne fra meg Kragerø-navnet til et sånt sted. For jeg tror det blir veldig flott. Hvorfor ikke Kragerø badeland?

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS