Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Si din mening om øyskolene som ressurs!

16.03 2006 av Willy Nilsen

 

I et innlegg underbygger Henry Isnes (bildet) sin påstand om at skjærgårdsskolene er en ressurs for Kragerø som kan utnyttes på mange områder. Les innlegget og si din mening om denne saken!

 


Henry Isnes understreker
betydningen av øyskolene.
Innlegg:

Øyskolene fortjener sin fremtidig plass i lokalsamfunnet.

Er det mulig å tenke annerledes når det gjelder opprettholdelse av øyskolene og ikke nedleggelse av disse skolene.

Hvorfor ikke heller bruke øyskolene som et kreaktivt/positivt tilbud, som et stort pluss – der Kragerø kommune ønsker en utvikling i skjærgården hvor barnefamilier flytter til og ikke i fra.

Kreativiteten ligger i svaret på disse spørsmålene.

Etter min mening vil det i denne saken være fult mulig og dessuten fremtidsrettet å innta en ny og positiv tenkning. Hva ønsker vi av bosetting i skjærgården?

Mange vil kunne ønske et slikt tilbud om bosetting i skjærgården - og ha skoler til sine barn i nærmiljøet - skoler vil være selve limet om vi som politikere ønsker og vil en slik utvikling.

Jeg vil at det politiske livet i kommunen ser på mulighetene og ikke bare legge økonomiske årsaker til grunn, men at øyskolene i kommunen opprettholdes som et positivt aktiva for tilflytting til Kragerø som en landets fineste kystkommuner.

Det finnes snart ikke kystkommuner som kan vise til en skolestruktur som ivaretar en grendeskolepolitikk.

Kragerø kan det, men da er det avgjørende at politikere i kommunen ser med positive øyne hvor viktig det er at den nåværende skolestruktur blir liggende fast.

Jeg har også tro på et den nåværende regjering vil gi økte midler til kommunene, noe som vil politisk og økonomisk gi rom for fremtidig skolesatsning i Kragerø kommune, noe det er et brett politisk flertall for i kommunestyret.

Som mangeårig tillitsvalgt har jeg den tiltro til det politiske livet i Kragerø at de vil se på dette innspill som positivt , i den forstand at en bevaring av øyskolene vil vise seg og være et stor aktivum og ikke et problem.

Det å legge ned øyskolene i nåværende form ville være å skyve tilside alle menneskelige hensyn både for elever/forelder og lærere.

Jeg ønsker ikke en slik utvikling - jeg vil en utvikling hvor øyskolene består med all den kreaktivitet og vilje som ligger til grunn fra de som bor og lever i skjærgården.

Og jeg trenger ikke en Preben Hegland til å se at jeg på lang sikt vil få rett i mine antagelser, og

at en bevaring av øyskolene vil gi en utvikling som vil tjene hele Kragerø samfunnet.

Henry Isnes

______________________.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Henry Isnes
Dato:Lørdag 29. april Kl: 10:12

Hei. Jeg vil få rette en takk til Kragerø Samorg som setter viktigheten av at Øyskolene får bestå.
Det er gledelig for oss alle som har stått på for dette,får støtte og forståelse for dette viktige spørsmål reist av Samorg gjennom 1 mai markering.
Det som nå er avgjørende er at vi som mener noe med viktigheten av denne saken stiller opp under denne parolen 1 mai.
Kragerø er en flott og fin by, er stolt av byen, men øydistriktet er også en viktig del av kommunen.
Derfor trenger vi en levedyktig skjærgård, og her er vil øyskolene i årene fremover være den viktigste årsak om vi ønsker og vil en slik utvikling.
Viser til hovedinlegget : Øyskolene en ressurs for øysdistriktet og Kragerø kommune.

Av: Gro M
Dato:Fredag 31. mars Kl: 13:30

Er det ikke litt bakvendt å ta inn flere elever til byen før det nye skolesenteret står ferdig, når det faktisk virker på meg som om det å plassere elever under utbyggingen kan bli et problem?
Øyskolene kan være med på å lette det problemet under utbyggingen. Plass og koselige omgivelser. En helt ny opplevelse,kanskje også en veldig positiv opplevelse? Jeg tror det er lurt å ha is i magen og ikke bite over for mye på en gang.Visst vi må til byen med våre elever så gi oss i allefall et godt tilbud. Og et godt tilbud får vi ikke før senteret står ferdig. Ved å vente med en evnt nedlegging så blir plassen for elevene i byen bedre under utbyggingen også. Er ikke det verdt å vurdere i allefall?

Av: Terje Mindrebø
Dato:Mandag 27. mars Kl: 22:59

Jeg er helt enig med deg Henry. Jeg tenker på øyskolene som en svært viktig ressurs, og en forutsetning for helårs bosetning i skjærgården. Men du må slutte å skylde på Hegland og høyre. De har stått for det samme synspunktet over tid. Det er høyrehaukene i ditt eget parti du må plukke fjæra av. Forøvrig har du funnet på et nytt og morsomt ord som er betegnende for mange øyboere: 'KREAKTIV'

Av: Bruker av skjærgården
Dato:Søndag 19. mars Kl: 20:18

Hvis skolene forsvinner, vil øysamfunnet slik vi kjenner det forvitre og deretter forfalle. I stedet kan det tenkes at det blir feriehus og atter feriehus. Er det dette vi ønsker? Svaret er nei. Øyskolene er faktisk viktigere for Kragerø enn skolene på fastlandet.

Av: snekkern
Dato:Lørdag 18. mars Kl: 19:33

Ikke la denne debatten bli en debatt får eller imot boplikt. Slik jeg oppfatter innlegget til Isnes prøver han og sette søkelyset på hvilken ressurs skolen er for sjærgården. Jeg tror han her peker på den viktiske samlende kraft for og ha en levende sjærgård. Se hva øybefolkningen klarer og mobelisere av krefter når det er noe som skal gjennomføres. Jeg er overbevist om at den store iveren etter og gjøre noe for fellesskape vil smuldre bort hvis skolene forsvinner. Da tror jeg vi kommer inn i den onde sirkelen jeg har prøvd og sjisere i mitt tidligere innlegg

Av: Skromlemor
Dato:Lørdag 18. mars Kl: 11:55

Kjære undrende...hvis det blir så inderlig fart i sakene hvis vi opphever boplikten, hvorfor forhandler Sverige nå med EU om å få anledning til å gjeninnføre boplikt- spesielt med tanke på kysten sin? Går det litt treigt i huene i Sverige, eller er det mulig de har erfart noe vi kan lære av?

Av: Høyt oppe!
Dato:Lørdag 18. mars Kl: 11:03

Jeg bor på "øverste etasje" i Kragerø. Når vi får gjester, ser vi utover skjærgården. Så kan jeg fortelle om Skåtøy og Tåtøy, at det bor mange hundre fastboende der og at de har egen skole. Det er jeg faktisk stolt av, på vegne av Kragerø! Hvordan det blir uten skoler, vet vel alle...

Av: Willy Nilsen, redaktør
Dato:Lørdag 18. mars Kl: 08:56

Innlegget fra "Undrende" er interessant. Vi trenger en konsekvensanalyse både når det gjelder boplikten og de 49 utbyggingsprosjektene som er under utvikling i Kragerø. Hva gjør dette med lokalsamfunnet?

Av: Undrende ?
Dato:Fredag 17. mars Kl: 13:25

Anskaff boplikten så blir det fart i sakene ! Da tør folk investere i både fast eiendom uavhengig av "plikt". Se bare på hvordan Hvalerøyene i Østfold har vokst med fast bosetting uavhengig av boplikt. De avskaffet boplikten for ca. 5 år siden og befolkningsøkningen har gått bare en vei; nemlig oppover !!!!!!!!!

Av: snekkern
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 18:41

Legger her inn et innlegg jeg har hatt under diskusjonen av et annet tema i forbindelse med skolesaken. Men jeg føler at det kan være like relevant og legge inn her.

Det er med en hvis undring jeg har fulgt med i debatten angående arbeiderpartiets korståg mot skjærgårdsskolene.For all del, jeg ser at det er leggitimt og mene att man vil legge ned skoletilbude til øybeboerene i vår kommune. Men det som forundrer meg, og bekymrer meg er arbeiderpartiet evne til og lukke øynene for følgende av en skolenedleggelse i sjergården. En skoleløs skjærgård blir en barnløs skjærgård, en barnløs skjærgård blir en forgubbet skjærgård, en forgubbet skjærgård blir en skjærgård utelukkende befolket i sommerhalvåret. Dette vil igjen føre til en total død av den gode dugnadsånden som hersker i vår ennå vakre skjærgård. Man kan føle litt på dette med og ta seg en tur til Langøy og se hvordan denne øya sakte men sikkert ikke klarer og holde veier og kulturlanskap i samme idylliske stand som det var bare for 10 til 15 år siden.Det er nemmelig en grense for hvor mye 10 til 12 insatsvillige fastboende kan makte. Så tilbake til min bekymring. Kragerøskjærgården er så vidt jeg skjønner den nest største arbeidsplassen i kommunen vår, etter Kragerø kommune. Den sysselsetter rundt regnet 150 til 200 årsverk innen håndtverk og sørvisnæringer av ymse slag. Ved og oppretholde en levende skjærgård ser jeg ett potensiale i at sysselsetningen bare vil peke oppover, da hytteeierne mer og mer er pengeflyttere som verken kan vaske gulv eller male og snekre. Disse hytteeierne er her for og nyte vår kystkultur, og vårt ennå flotte kulturlanskap. De er ikke her for og bruke 14 dgr av sommeren til og male eller snekre. Det er nemmelig blandt annet dette de bruker en ikke ubetydelig del av sine inntekter på. I motsatt fall vil det med en død skjærgård få en betydelig avskalling av kappitalsterke hytteeiere. som igjen vil føre til at etterspørslen etter varer og tjenester vil falle dramatisk. Så la oss gjøre som telemarksforskning, leke oss litt med tall. La oss si at idag sysselsetter skjærgården 200 årsverk. med dagens utvikling er det meget sansynlig at sysselsettningen i et 10 til 15 års perspektiv vil kunne øke med 50 %, altså i denne beregningen tot. ca 300 årsverk. I motsatt fall vil det med en død skjærgård ihvertfall stagnere og holde seg på dagens nivå. Vi har altså her mistet 100 potensielle arbeidsplasser. Forøvrig må vi ikke glemme at verden er ikke slik som Eikeland ser ut til og tro. Folk blir ikke boende i sjergården eller enda bedre flytter inn til kirkebokta, hvis skolen og resten av samfunnet blir nedlakt. Historisk sett har folk flyttet dit det er arbeid og få, og Grennland er i så måte ett meget godt alternativ for beboere i kommunen vår. Så videre i min lek med tall. La oss si at 50% av de potensielle arbeiderne til de arbeidsplassene jeg har nevnt ovenfor velger og flytte ut av kommunen. Disse vil igjenn ta med seg livsledsagere og barn på flyttelasset. Så 50 arbeidstakere kan fort bli til 200 ferre innbyggere i vår kommune. Noe som igjenn fører til en intektssvikt på rundt regnet 2 mill. Som er ett betydelig beløp til og drive blandt annet helse og skole for. Man bå heller ikke glømme de enorme ringvirkningene det har for det resterende neringslivet hvis vi klarer og utvikle potensialet som ligger i skjærgården vår.

Av: Øy-mamma
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 17:56

Dette er et supert forslag, Henry! Dette har vært nevnt før men har aldri blitt tatt på alvor dessverre. Der virker som det er en prinsippsak for mange at øyskolene skal legges ned, og da i første omgang Tåtøy Skole. Det er nok sterk motvilje mot å se at øyskolene kan brukes som er ressurs. Jeg vil nå våge å påstå at dersom foreldre til barn på skolen i byen hadde fått valget å sende barna på en mindre og mer oversiktlig skole så hadde det vært flere som hadde valgt det. For ikke å se bort fra familier utenfor kommunen som kunne tenkt seg å flytte til Kragerø. Flertallet vil bort fra bylarm og støy og det er nettopp det de oppnår ved å bosette seg på øyene! For ikke å glemme samholdet og engasjementet.....!! Dette håper jeg blir en positiv debatt som bidrar til at flere får opp øynene for øyskolenes ressurser!!

Av: øymann
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 15:14

en resurs kan jo være at de årene jeg har bodd på en øy ( 36 år). kjenner jeg til bare 1 tilfelle av noen som har vært uheldig og havnet i rusproblemer.. lettere og fange opp små og store problemer.

Av: Kjell Magne B.
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 13:40

Hva er grov og uhemmet løgn i forslaget????

Av: Også innflytter
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 13:25

Ikkesant??? har ikke fått med seg at det ville være å lyge grovt og uhemmet å sette inn sitt forslag til annonse. Kragerø har ikke råd til å gamble slik Ikkesant??? gir uttrykk for - det vil bli et rent tap for kommunen om få år.

Av: Ikkesant???
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 12:53

Eller annonse: Bo på solkysten, på en øy med barnehage, kort vei til ny moderne skole på Feierheia, forsamlingslokale, og et rikt kulturliv - og fast ferjeforbindelse til Kragerø. Tryggere og bedre for ungene kan det ikke bli....

Av: Innflytter
Dato:Torsdag 16. mars Kl: 10:08

Jeg har skrevet om dette før, og gjør det gjerne igjen. Øyskolene er en kjemperessurs, som kan utnyttes i markedsføring av Kragerø.
Se for dere en annonse i Dagens Næringsliv med følgende tekst: Bo på solkysten på en øy med barnehage, skole, forsamlingslokale og et rikt kulturliv - og fast ferjeforbindelse til Kragerø! Tryggere og bedre for ungene kan det ikke bli...

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS