Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

- Ordførereren setter skolesatsingen på spill!

03.03 2006 av Willy Nilsen

 

- Ordføreren setter hele skolesatsingen på spill med sitt utspill om Tåtøy skole, mener Preben Hegland (H). Han håper det dreier seg om et soloutspill fra Erling Laland.
Vi bringer innlegget fra Hegland i sin helhet.

 

Innlegg:

Av Preben Hegland, leder i Kragerø Høyre

Hva vil politikerne med skolen?

I budsjettmøtet i desember 2005, ble det inngått et budsjettforlik mellom Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Høyre. En hovedårsak til at Høyre valgte å bidra til forliket var et kompromissforslag i skolestruktursaken. Arbeiderpartiet hadde innsett at en økt satsing på innholdet i skolen må ha som en forutsetning at nåværende skolestruktur blir endret. Grunnen til at Høyre mener dette er viktig er det sterkt fallende elevtallet i Kragerø. Ved å tilpasse skolestrukturen elevtallet, vil vi kunne klare oss med færre skolebygg, og dermed færre skolekroner på bygninger og mer til innhold.

Det var en klar forutsetning for Høyres budsjettforlik at det ikke skal sies opp lærere eller redusere driftsmidlene til de skolene som blir igjen etter strukturendringen. Tvert imot vil Høyre i årene som kommer arbeide for at driftsmidlene til skolene i Kragerø blir styrket.

Høyre, og jeg tror de aller fleste lærere, foreldre og elever, var svært fornøyd med at vi nå endelig hadde klart å legge en årelang strukturdebatt bak oss, en debatt som har vært slitsom og frustrerende for alle som har deltatt. Med budsjettforliket hadde vi klart å få til en skolestruktur i Kragerø som hadde tilslutning både på den sosialistiske siden og den borgerlige. Bare på denne måten kan vi være sikker på at vi unngår stadige omkamper om skolestrukturen foran hvert kommunevalg, - trodde vi!

Utspillet til ordføreren i forrige uke om en omkamp om Tåtøy skole kom derfor svært overraskende på de fleste, og det kan se ut som vi kan gå mot en ny opprivende strukturdebatt i kommunen. Høyre håper i det lengste at dette er et soloutspill i fra ordføreren. Med dette utspillet har ordføreren på egenhånd hoppet over det lovlig fattede vedtaket om Tåtøy skole fra desember 2005. Samtidig har han satt hele skolesatsingen i kommunen på spill, spesielt på innholdssiden. Får ordføreren viljen sin i Arbeidepartiet oppfatter Høyre dette som et klart brudd på budsjettavtalen, og Arbeiderpartiet må igjen finne seg en ny budsjettpartner.

Men, Høyre håper i det lengste at Arbeiderpartiet velger å stå ved den inngåtte avtalen med Høyre og Kristelig folkeparti. Ifølge lederen i Arbeiderpartiet, Mette Ofstad, har partiet hatt to medlemsmøter om Tåtøy skole før forliket i desember, og på begge møtene ble det enstemmig bestemt at Tåtøy skole skulle legges ned. Høyres oppfordring til Arbeiderpartiet er at de avholder et nytt medlemsmøte snarest for å få en avklaring på om ordførerens utspill også er partiets utspill eller om partiet velger å holde avtalen fra desember. Høyre håper det siste vil bli resultatet, slik at vi kan bruke tid å krefter til å ruste opp kvaliteten på den faglige kvaliteten i skolen.

 

 

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: hanne mette
Dato:Onsdag 22. mars Kl: 13:18

Høyre med Hegland må bestemme seg hva han trenger i skolesatsningen..er det flere lærere eller er det mer penger? Lærerne vil han jo skaffe ved å legge ned øyskolene, da skal de 5 stillingene gjøre underverker i de andre skolene.
Samtidig er han redd for at alle skolebyggeplanene i kommunen strander hvis ikke øyskolene blir nedlagt. Når en regner på kostnadene en sparer så er de jo veldig små, når alle ting blir tatt med....Så han vingler jo litt den karen også....I en liten by som Kragerø som sårt trenger tilflytting av spesielt barnefamilier, er det jo fremsynt å legge ned skoler som er plassert midt i smørøyet for fremtidig bosetting. I denne saken vil det være lurt å se på to saker samtidig - tilflytting, markedsføring av det gode liv og skoler. Jeg innbiller meg at Kalstad ikke er drømmen når man velger å flytte til Perlen......

Av: Henry Isnes
Dato:Onsdag 22. mars Kl: 09:47

Ja Høyre har stått på sitt i denne saken, greit, men det har ikke mitt eget parti AP gjort.
Et lovlig vedtak ble fattet 12 mai om at skolestrukturen skulle ligge fast ut denne valgperioden, dette vedtaket er for meg det vedtaket som burde vært fulgt.
At det hersker uenighet innat i mitt eget parti får så være, men at det skal være så enkelt og gå bort fra et fatte vedtak 12 mai mot 7 stemmer så blir det en for enkel politikk fra min side.
Så kan en si at jeg bor og lever på den øya hvor denne skolen ligger og som jeg kjemper for og beholde noe jeg vil ha rett til.
Når så ordføreren får kritikk fra Høyre ved Preben Hegland for som han uttaler "vingler" så stiller jeg meg ikke bak en slik betegnelse, tvert imot.
Etter min mening viser ordfører Erling Laland handlingskraft - javel så har han snudd i denne saken - men jeg vil gjærne er på denne debattsiden få opp den politikeren som på ærlig vis kan si at "jeg" har aldri snudd i en saken - etter at debatten har brakt inn nye argumenter og at politikk også skal handle om og ta i betraktning sin egen samvittighet.
Dette betyr ikke at ordføreren ikke ønsker og vil en utvikling mot en bedre utvikling for fastlandsskolene, men det må være lov også for en ordfører og endre syn i en sak.
At det sitter mennesker foreldre og elever som føler seg lite betydningsfulle (Anita G) tas det lite eller ingen hensyn til, når så ordføreren tar til orde for dette så blir ha betegnet som viglete,
Jeg tror det rette ordet her ville være, lyttende og ærlig mot sin samvittighet.

Av: Anita G.
Dato:Onsdag 8. mars Kl: 14:51

Det er skremmende at politikerne kan holde på som de gjør. Høyre har på en måte vært de andre partienes motstykke nettopp fordi de har stått last og brast på sine ting, populært eller ikke populært. Derfor må jeg få si at det som nå skjer i Høyre både forundrer og skuffer. Jeg har ikke alltid vært enig i Høyre sine saker men jeg har respektert dem fordi de er rakrygget og klare. Men det Hyøre nå gjør i denne saken faller på sin egen urimelihet. Det blir faktisk som nevt av andre her" Tuppen og Lillemor"- mentalitet. Hallo!!? Hvor er seriøsiteten her!?? Dette er rene såpeoperaen.... Bak alle disse vedtakene sitter det mennesker og venter og føler seg lite betydnigsfulle i kommunal sammenheng.

Av: Skromla
Dato:Onsdag 8. mars Kl: 00:47

He He! Syns Preben er søt, jeg. Han er sinna som en atatyrk (slå opp...morsomt ord) og sier i barnespråk;"fytti, jeg blir skikkelig sur på at dere ombestemmer og ombestemmer dere! Da gjør jeg det også, bare så dere vet det!" Ei skikkelig god kraftsalve! Hele debatten kunne vært foretatt på et saklig nivå (politisk) dersom alle haddee gjort jobben sin (rådmannen inkludert) og regna og utreda littegrann før de fatter vedtak. Høyre har lite og ikkeno de skulle sagt i debatten, ifølge deres siste utdanningsminister (Clemet) hadde hverken lokalisering eller lærer/elevressurs vesentlig betydning for kvalitetssikring i skolen (altså på innholdssida...). Trur ikke hu trudde på det sjøl, engang.

Av: Skattebetaler
Dato:Mandag 6. mars Kl: 22:31

Hvor er logikken til Hegland og resten av hans parti. Vedtar den ene utbygginga etter den andre! Argumentene er at det skal bli tilflytting. Hvordan kan da Høyre snakke om tilbakegang i elevgrunnlaget. Enten venter de øking eller så venter de det ikke!! Eller skal de bare plassere pensjonister i alle nye hus!
Og hvordan i all verden kan man satse på en kombinert barne og ungdomsskole på den begrensede tomta på Feierheia?

Av: ingen støtte
Dato:Fredag 3. mars Kl: 23:18

Det er lett å sympatisere med Hegland slik han fremlegger saken , det er snakk om småpenger å spare ved å legge ned øyskolene, tenk på at budsjettet til den foreslåtte skolesatsinga allerede har sprukket med 30 millioner , men legg ned Tåtøy skole så ordner det seg sikkert !!
Det er jo så lett å akseptere for dem det ikke rammer.. for oss er det trist og leit

Av: Mamma
Dato:Fredag 3. mars Kl: 22:51

Håper politikerne tar til fornuft og har en skole på Kalstad for de som bor i byen og på Kalstad og en øyskole på Skåtøy som er for ALLE som bor i skjærgården! Vi er jo tross alt en kystby!

Av: Full støtte!
Dato:Fredag 3. mars Kl: 13:38

Bra, Hegland! Vis handlekraft. Det er noe vi velgere setter pris på. Det går uansett mot slutten for Tåtøy skole. Bli ferdig med saken!

Av: Apemann
Dato:Fredag 3. mars Kl: 13:37

Høyre er jamen det eneste partiet (utenom SV og RV) som har sin sti rein i denne saken. Jeg skjønner godt Heglands frustrasjon. Sånn vingling kan vi ikke ha noe av. Arbeiderpartiet gjorde en tabbe da de gikk i samarbeid med KrF og Høyre i skolesaken, men nå får de ta støyten. Stikkordet er forutsigbarhet. Et vedtak er et vedtak!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS