Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Veivesenet vil ha tiltak for myke trafikanter

14.03 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: I et brev til Kragerø kommune ber Statens veivesen om at det tas hensyn til fotgjengere og syklister i forbindelse med planen for utvikling av verftsområdet på Tangen.

 

Veivesenet viser til at utbyggingen av området vil føre til økt trafikk på den gamle innfartsveien, og det legges også vekt på at man tar hensyn til veiforholdene dersom det skal bygges boliger på området.ø

Tidligere har Harald Nesse redegjort for sitt syn på planene som er presentert for Tangen-området. Han hevder at stedet ikke er egnet til dypvannskai. Nesse, som selv bor i Gamle Kragerøvei, er tidligere ansatt på Tangen og nærmeste nabo.
I brevet skriver han blant annet at veinettet er for dårlig til å kunne betjene den trafikken som vil komme som følge av den planlagte utbyggingen. Han mener også at stedet ikke er egnet som dypvannskai i fremtiden, fordi det faktisk er for grunt.
I stedet for den planlagte utviklingen som industri- og næringsområde, foreslår Nesse at det anlegges park/badeanlegg, og at man bør se nærmere på mulighetene til å anlegge et kulturhus på beddingområdet.
Brevet fra Nesse blir nå med i den videre saksbehandlingen.

Et program for hva som skal utredes nærmere på Stilnestangen er lagt frem av LINK arkitekter. Tirsdagvar det informasjonsmøte om både denne planen og arbeidet med Kragerø Havnefront. Det var  Venstre som tok initiativ til dette møtet, der man fikk  førstehånds informasjon om den største endringen i Kragerø siden jernbanen kom på slutten av 1920-tallet.
Programmet som nå legges frem er et utgangspunkt for konsekvensutredninger. 

Dette er noen av de tiltakene som skal utredes nærmere:

Kompetansesenter for helse.
Kulturskole, kunstskole og høyskole.
Hotell.
Reiselivsprosjekt.
Brannstasjon og lager for teknisk etat.
Trelasthandel.
Ny havn.
Industri og kontorer.
Forretninger.
Helikopterlandingsplass.
Båtplasser.
Parkeringshus.

Planen omfatter 45 dekar, hvorav 31 er innenfor Tangen Verfts område. Planen er utarbeidet av LINK arkitekter på oppdrag fra Kragerø Utvikling. Planområdet henger direkte sammen med Kirkebukta, og det området som har fått navnet Kragerø Havnefront. Av planen fremgår det at alle bygninger innenfor verftsområdet skal rives med unntak av administrasjonsbygget.

Planen bygger på vedtak i bygningsrådet og kommunestyret, som i noen grad legger føringer for hva området kan utvikles til. Planen blir nå lagt frem for politisk behandling, parallelt med planarbeidet i Kirkebukta.

I løpet av prosessen vil det bli vurdert om det skal innpasses en overnattiingsbedrift innenfor området. Den sørlige delen av området er mest aktuelt. Virksomheten er tenkt organisert med leiligheter som kan selges på det åpne markedet, men med en klausul om at de kan leies ut deler av året (sale-and-lease-back). I tilknytning til overnattingsbedriften planlegges blant annet et kompetansesenter innenfor livsstilsbaserte sykdomer. Det er allerede etablert en gruppe som jobber med å få opp en virksomhet i samarbeid med Kragerø sykehus.

Det planlegges også for en rekke prosjekter innenfor undervisning og kultur. Det er nevnt både kunstskole, kulturskole og høyskole. Reiseliv er også et satsingsområde som får en sentral plass i planprosessen. I den sørlige delen av området kan det også være aktuelt med fritidsboliger og boliger.

Den midtre delen av rområdet er planlagt med stor fleksibilitet. Lettere industri, lager, ny brannstasjon og serviceområde for teknisk etat er nevnt. Mot nordvest er det satt av plass til en trelasthandel (det man har i tankene er at Byggmakker Fossen flytter fra sin plass i sentrum, reds. anm.)

Det vurderes også å innpasse andre typer forretninger, både detaljhandel og plasskrevende varer.

Mot nord i planområdet vil havna dominere. Her er det dypvannskai, og gode muligheter for å ta hånd om all transport som skal sjøveien. Det er om å gjøre at man samlokaliserer sjørelatert virksomhet til dette området.

Helikopterplass

Det planlegges for en helikopterlandingsplass, som også kan benyttes av sykehuset og som beredskap for sivilforsvaret. Innenfor planområdet er det satt av plass til 120 båtplasser, og i nordre del av området tenker man seg også et parkeringshus, som blant annet kan benyttes av hytteeiere.

Over minst ti år

Det foreligger ingen konkrete utbyggingsprosjekter innenfor planområdet, og planen konkluderer med at utbyggingen må skje over en tidsperiode på i alle fall ti år.

 

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Swix
Dato:Lørdag 11. mars Kl: 14:39

Det der som sies om Bryggasenteret har jeg også alltid tenkt, har bare aldri tort å si det høyt. Det ser rett og slett "billig" ut.

Av: Yesings
Dato:Lørdag 11. mars Kl: 11:59

På samme måte som store bedrifter benytter seg av byråer til å utforme sin synlige profil, tilrettelegge struktur innad og ta vare på sine interesser, burde kanskje denne fantastiske byen gjort noe lignende? Kragerø er fra før av en av Norges flotteste byer. Men nå skal altså mye forandres og da i takt med investorers interesser og den økende turisttrafikken. Jeg tror på at det kan bygges i en stil som samsvarer med eksisterende byarkitektur, uten at det skal bli kopiering av det "gamle". Som jeg tidligere har lest her et sted, så trenger ikke Kragerø et Aker Brygge konsept i tegl, stål og glass. Og helt alvorlig, bygget til BM Fossen er rett og slett ikke noe pent syn for innseilende eller andre. Flyttes bedriften, vil jo ikke arbeidsplasser legges ned. De blir bare flyttet litt på. Etter min mening burde hele Bryggasenteret vært revet også. Det er Kragerøes styggeste sammensurium av et bygg og burde bygges i en helt ny og langt triveligere stil. Litt spesielt er det jo også at midt oppi alt dette, så blir Stabbestad tilsynelatende litt av et attraktivt område i nær fremtid. Strålende er det. Jeg håper bare så indelig at alt blir bygget med Kragerøes Signatur og Stil.

Av: Hytter?
Dato:Fredag 3. mars Kl: 13:34

Leser i artikkelen i Kragerø Avisa at det er nevnt fritidsboliger på Tangen. Det har jeg ikke sett før! Er dette en smitte-effekt fra Naper, tro? Trodde dette området var pekt ut til næring, jeg. Ja, så naiv kan man være...

Av: Morgenfugl!
Dato:Fredag 3. mars Kl: 09:20

Trodde jeg var morgenfugl, men det er ingenting mot vedkommende i det første innlegget til saken! Mange gode tanker, forresten. Allmenhenets alburom betyr eller mest!

Av: Patriot!
Dato:Fredag 3. mars Kl: 09:18

Det var rett ord i rett tid. Hele dette området, fra Valberg til Stabbestad er jo en eneste stor indrefilet! Nå må flest mulig engasjere seg. Få frem uttalelser, gjerne her på nettet. Håper redaktøren sørger for at meningene også kommer i avisa! Jeg tror rett og slett at vi som bor i Kragerø ikke skjønmner verdien av det vi eier sammen!

Av: Svært opptatt av lønnsomhet
Dato:Fredag 3. mars Kl: 03:36

Kragerøs havneutbygging er langt fra enestående. Overalt i verden bygges havnene ut til å bli byenes mest attraktive fasader. Dette er byenes arvesølv og -gull, det mest verdifulle de har. Ofte blir store deler av dem mer eller mindre privatisert.En god del kortsiktige arbeidsplasser skapes, men investeringene bør være gode på lengere sikt også.
Vann- og strandlinjer, lys, utsikt og horisont betyr mulighet for rekreasjon, og denne muligheten burde komme allmenheten tilgode. Ikke bare når vi shopper. Ikke bare når vi venter på ferja. Ikke bare på en privateid pub. Ikke bare langs en strandpromenade. Det spåes et økende behov for rekreasjon, kulturtilbud og møteplasser i nærmiljøet i framtidas arbeidsstruktur med mange hjemmearbeidende, enmannsbedrifter og freelancere. Slike tilbud kan faktisk være like viktig som det å skape arbeidsplasser.
Hvor er byrommene der vi kan rekreere sammen, eller der vi kan skape noe sammen i slike omgivelser? Hvor er kulturskapinga som kommunen mener denne byen skal profileres med? Hvor er de gode fellesrommene for aktivitet, musikk, bybråk og moro for barn, ungdommer og voksne? Hvor er stedene allmenheten kan føle et eieforhold til? Jeg håper politikerne har en plan for det!
Boliger med sjøutsikt er gullgruve i dag, men beboere i 2.etasje i hver bygning er vanskelig og kombinere med aktiviteter på kveldstid.

Noen har plantet forestillingen om at "indrefileten" i havnefronten er lokalisert på et bestemt sted. Det er feil! Hele området vil på sikt være en stor "indrefilet", og Tangenområdet er ikke noe unntak. Dette er ikke stedet for lager eller annen virksomhet som ikke trenger nærhet til vannet.

Alle innbyggerne i Kragerø burde engasjere seg og tenke gjennom allmenhetens framtidige behov for bruk av Kragerøs "strandlinje", ikke bare private behov for utsikt fra egen stue.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS