Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Tåtøy er lovet svar denne uka

28.03 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Assisterende fylkesmann Stein Elseth lover å gi et svar på en klage fra foreldrene ved Tåtøy skole denne uka. Men administrasjonen går ut fra at skolen blir nedlagt.

 

Det er ueniogfhet om hvorvidt skolens samarbeidsutvalg har rett til å klage eller ikke.Saken om Skåtøy skole kommer til ny behandling i kommunestyret i mai etter at fylkesmannen ikike godkjente vedtaket fra desember.  Fylkesmannen godkjente vedtaket om nedleggelse av Tåtøy., men skolens foreldreorganisasjon har anket/klaget inn  saken.- Det er riktig at samarbeidsutvalget ved Tåtøy skole ikke har noen ankerett, men vi må jo se på de opplysningene de kommer med.
Det sier fungerende fylkesmann Stein Elseth. Denne uttalalsen er i strid med de opplysningene som fremkom i formannskapet, der Kari Fosso (H) opplyste at saken var avgjort, nettopp på bakgrunn av opplysninger fra fylkesmannen..
Elseth sier til KragerøAvisa i dag at de opplysningene samarbeidsutvalget kommer med vil bli vurdert i forhold til lovlighetskontrollen.
- Kan det føre til at saken blir tatt opp igjen?
- Hvis det dreier seg om nye opplysninger kan saken bli tatt opp igjen.
- Har Samarbeidsutvalget ankerett?
- Nei, men de kan jo komme med opplysninger i saken.Fra en tidligere artikkel:
Kari Fosso (H) opplyste i formannskapet tirsdag at klagen fra skolen på vedtaket om nedleggelse ikke engang blir behandlet hos fylkesmannen.


De slår ring om skolen, og venter
fortsatt på en endelig avgjørelse.
- Det vedtaket vi gjorde i desember er endelig, sa Fosso, som i likhet med Preben Hegland fant det merkelig at administrasjonen ikke har sendt ut informasjon til foreldrene om flytting fra neste skoleår.
Rådmann Ole Magnus Stensrud bekreftet at vedtaket om nedleggelse er  endelig, men administrasjonen hadde ventet med å sende ut informasjon på grunn av ordførerens uttalelser i saken.
Ordfører Erling Laland har uttalt til Kragerø Avisa at han ønsker en time-out i skolesaken angående Tåtøy, fordi det har tatt så lang tid med uvisshet.  Laland vil ta hensyn til de det gjelder, og  har singalisert at Tåtøy skole kan bestå - muligens med utgangspunkt i det vedtaket som ble gjort i mai i fjor.  (Her ble det satt en nedre grense for elevtallet på 30.)
Kari Fosso ville vite om dette med en time-out  bare ordførerens syn eller om hele Arbeiderpartiet sto bak. Leder i Kragerø Arbeiderparti Mette Ofstad sa at man skal ha et medlemsmøte om denne saken.
Preben Hegland sa at utspillet fra ordføreren er et klart brudd på den avtalen som ble gjort i forbindelse med budsjettbehandlingen. - Nå føler ikke vi oss forpliktet til å stå på denne avtelen, og vi vurderer å gå tilbake til vårt opprinnelige syn, nemlig ungdomsskole i byen,  barneskole på Kalstad og fem skoler i alt, sa Hegland.  Da, sa han, er det ikke sikkert at det er flertall for en -10 skole på Feierheia.
Dermed ble forvirringen komplett, og det må utvilsomt en opprydding til før man kommer videre med fremtidig skolestruktur.
Og i mellomtiden venter folk på Tåtøy på en behandling av en klage, som i følge Høyre ikke engang vil finne sted, fordi det endelige vedtaket er godkjent.  - Det er ingen klagerett fra Tåtøy side i denne saken, sa Kari Fosso.
Hvis skolesaken skal komme opp til ny behandling, må saken fremmes for kommunestyret. Det har foreløpig ikke skjedd.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: hellefant
Dato:Onsdag 28. juni Kl: 16:50

noen ganer er det viktig å tenkte nytt andre ganger tenkte fornuftig!! ny tenkning , ja bra med stor skole på feier heia.. men fornuftig.. nei!! små barn må kjempe tidlig opp.. stor ferje til byen gå helt opp til feierheia.. hvordan ville dere følt dere hvis dere var 6 år og måtte ha så lang skole vei!! la tåtøyskolen bli!!

Av: alt for tåtøy
Dato:Fredag 12. mai Kl: 14:13

det svaret får være positivt. tenk så mange familier og folk det vill ødelegge vis tåtøy skole bir lagt ned. la tåtøy leve.

Av: Evy
Dato:Torsdag 9. mars Kl: 10:15

All logikk, samt hensynet til barns beste må tilsi at barna på Tåtøy må slippe å bytte til byggeplassen på Feierheia på 3 måneders varsel. Etter min mening bør kommunen sørge for en skikkelig konsekvensutredning - med sosialøkonomiske i tillegg til budsjettøkonomiske analyser, slik at våre politikere får et skikkelig verdigrunnlag å fundere debatten på. Slik debatten til nå har framstått, har politikerne et for dårlig grunnlag å vurdere på. Dersom en skikkelig utredning ligger til grunn, med en grundig og skikkelig høring hvor det er legitimt å bringe inn alle aspekter man syns er viktig, hvor barna også får anledning til å uttale seg, samt at regnestykket omhandler mer enn strøm- og lærerutgifter - DA kan man gjøre et vedtak som ikke strider imot folks rettsoppfatning - enten man er for eller imot. Og igjen - Hegland; hvorfor insisterer du på å blande investerings. og driftsbudsjett?

Av: Henry Isnes
Dato:Onsdag 8. mars Kl: 18:28

Fylkesmann vil se på saken igjen - og takk for det.
Jeg er glad for at fungerende fylkesmann Stein Elseth er voksen nokk til og vurdere sigbalene som er kommet inn fra SU på Tåtøy.
Faktum er at nåværende SU ikke har fått denne saken uy til høring før siste vedtak ble fattet i kommunestyre.
Jeg også glad for at ordføreren Erling Laland signaliserer forståelse og forstandighet når det gjelder elebene ved Tåtøy skole - det går ikke ann på dette tidspunkt - faktisk i tidsaspeky frem til sommeren og legge ned skolen - elever og lærere ved skolen trenger tid til og kunne omstille seg.
Hvorfor beholder vi ikke øyskolene - bruker dette som et pluss for kommunen - forteller at kommunen enda har skoler i øydistriket - muligheten for at familier med skolebarn ellers i Norge kunne tenke seg et slikt livsmønster.
At Preben Hegland har sine meninger om samarbeide er ok, men jeg har et fattet vedtak fra 12 mai 2005 som sier at skolestrukturen skal ligge fast.
Hva Høyres representant Hegland måtte mene om dette får han mene hva han vil om - Høyre har aldri gjennom de siste årene stilt seg positiv til og bevare disse skolene.
At fylkesmannen nå sier at han vil se på Tåtøy saken igjen vitner om forståelse og saklighet fra fylkesmannen - vi på Tåtøy takker for det.

Av: Kjell Ove Heistad
Dato:Onsdag 8. mars Kl: 14:50

Det kan ikke være tvil - timeout må til!

Av: Hva nå?
Dato:Onsdag 8. mars Kl: 13:46

Dette blir jo bare rør! Det er flott at Fylkesmannen vil vurdere opplysningene, men nå er det faktisk bare drøye fem måneder til Tåtøy skole i følge vedtaket skal legges ned. Og ennå vet vi ikke sikkert hvor elevene skal gå på skole. Nå må du følge opp det du har sagt, Erling, og sørge for en timeout!

Av: Feierheia!
Dato:Torsdag 2. mars Kl: 13:30

Snart får vi en fin skole i byen med plass til elevene fra Tåtøy. Men jeg tror likevel det er lurt å beholde skolen på Tåtøy. Kanskje noen fra byen har godt av å gå på en mindre skole. Dette bør være en del av forutsetningen for å beholde Tåtøy. Man komer ikke utenom at barn og voksne står hverandre nærmere på et lite sted. Det kan byunger ha behov for.

Av: 1900
Dato:Torsdag 2. mars Kl: 00:58

Det har seg sånn at øyfolket synes at det er kjempe fint at det satses på ny skole på Helle og tolal renovering av Feierheia. Men ikke la det gå sport i å legge ned øyskolene,for det er ingen ting å spare på det.
Det ser ut som at øyskolene har blitt en torn i øyene på politikerne og en god del av oppsiterne i kommunen vår.

Av: Yesings
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 19:00

I en verden der vi kan handle på internett, høre på musikk mens vi er ute å går tur, prate i telefonen på en holme i skjærgården, treor jeg ikke så mange er blitt lykkeligere. Men om skoler som de på Tåtøy og Skåtøy ble tatt vare på og brukt til undervisning, tror jeg det ville skape ganske gode verdier for mange mennesker. Det er jo ikke om å gjøre at alt skal være så nytt og moderne, at det blir sterilt? Blir folk klokere av det? Hvor ble det forresten av satsingen på få folk til å bosette seg i bygdene? Bare lurer litt jeg...

Av: øyvar
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 18:26

til 2006 !
Du må tåle at folk har meninger om temaet ,og vil vi for en hver pris holde skolen vår i "respirator " er det riktig for ungene våre ? vi er ikke gitt muligheter til å oppgradere skolebyggningene . fortjener ikke også våre unger en moderne skole ?

Av: 2006
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 18:09

Til tenkende hane!!!!!!!!
Det du skriver om er bare visvas fra din side, du har ikke den fjernest anelse hva du uttaler deg om.
Skal si deg at her står vi samlet alle sammen. Kom ikke her og si noe annet.
Så du behøver ikke skrive tull,du får holde deg til sannheten,for her borte kjenner alle alle ,så her vet vi hva vi vil.

Av: snødjevel
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 16:19

Fløyet på skåtøy kirke har blåst av i snøværet.Vi har jobb til politiske værhaner i toppen av kirkespiret her ute.Her blir det kamp om plassen etter neste valg.

Av: Tenkende hane
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 14:51

Nå begynner dette å bli kjedelig. Tåtøy skole er vedtatt nedlagt. Skulle bare mangle med så kort vei til byen.Kjenner forøvrig flere øyfolk som er enige i nedleggelse,men de tør ikke si det på grunn av redsel for å bli uglesett i eget miljø. Lykke til med småskole på Skåtøy.

Av: Frittenkende høne
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 13:46

Det har skjedd lovendringer i barns rettigheter til å uttale seg og å bli hørt siden den gangen FAU - Tåtøy fikk uttale seg. Jeg er ikke lokalkjent der, men det er sikkert kommet til nye barn og foreldre. Det er merkelig hvor sikker Kari Fosso er når hun slår fast at det er ingen klagerett for Tåtøy. Kan hende saken skulle bli prøvd for en domstol?

Leste i KV at Preben mente ordføreren satte utbyggingen på Helle og Feierheia i fare, men ser jo helt klart at det er Preben som skaper den faren. " Du få'ke leke mer i våres gård" kan jo ikke sies tydeligere.

Heia ordføreren sier nå jeg, og så får heller Preben finne en sandkasse å boltre seg i, sjøl om han først og fremst trenger et kurs i samfunnsøkonomi og matematikk spør du meg.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS