Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Andølingen vel ber om mer informasjon

21.02 2006 av Willy Nilsen

 

I et brev til Kragerø kommune uttrykker Andølingen vel bekymring for arbeidet med reguleringsplanen for Kragerø Havnefront. Tidligere feil må ikke gjentas, skriver foreningen

 

Bakgrunnen for


Kirkebukta er i støpeskjeen.
Reguleringsplanen er inne i en ny
fase.
brevet er at velforeningen, som grenser helt inn mot det aktuelle området, er orientert via pressen om at et nytt utkast til reguleringsplan for Kragerø havneområde og Kirkebukta er til behandling i kommunale organer.
Velforeningens leder Bente Kristensen påpeker at man selv måtte oppsøke kommunen for å få tak i sakspapirene i den forrige høringsrunden. Det vises i brevet til uklarhet omkring høringsfrister, og foreningen opplevde også at utbygger gikk ut med endringer før den endelige høringsfristen utløp.
- Vi mener at mye av frustrasjonen omkring behandlingen av reguleringssaken kunne vært unngått ved at kommunen viste en mer aktiv og oppriktig vilje til å involvere berørte og positivt engasjerte instanser og organisasjoner, skriver velforeningen.
Det vises også til Andølingen vel er i en særstilling på grunn av nærheten til området som skal reguleres, og at man derfor har krav på god informasjon.  Dette ble i følge velforeningen ikke innfridd i forrige runde av behandlinghen.

Brevet avsluttes slik: "I ly av tausheten vi opplever omkring behandlingen av det nye planutkastet er spørsmålet om man nå er i ferd med å gjenta denne feilen."

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: taushet
Dato:Torsdag 23. mars Kl: 12:20

Det at kommunen taler med taushet før demokratiet har talt skyldes enten at kommunen ikke er dyktig nok, eller at de gjerne vil ha denne planen gjennomført.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS