Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Møte om ny skole på Feierheia 28. februar

13.02 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Det er ennå ikke bestemt om man skal benytte paviljonger til undervisningen mens arbeidet på skolesenteret pågår. Det blir møte om utbyggingen 28. februar

 

.Rådmannen orienterte i siste formannskapsmøte et felles orienteringsmøte for formannskapet, hovedutvalg for samfunn og hovedutvalg for familie og oppvekst om byggeprosjektet på Feierheia. Møtet avholdes i kommunestyresalen den 28.02.06 kl. 18.00.

En ansatt hos en  entreprenør som henvender seg til Krageronett, sier at det er svært strenge sikkerhetstiltak knyttet til å gjennomføre byggeoppdrag med barn til stede i anleggsområdet.  Vedkommende entreprenør er interessert i jobben,  og den ansatte vil derfor ikke stå frem med navn. Men rent generelt mener han at det ikke blir dyrere for kommunen å leie paviljonjger den tiden arbeidet pågår. - Å jobbe med barna til stede krever spesielle sikkerhetstiltak, og arbeidet tar sannsynligvis mye lengre tid, sier vedkommende.,


Fra aksjonen i fjor da det ble påpekt
at det er svært trangt på skolesenteret.
Det var Helge Theting (SV) som tok opp saken utenom sakskartet, etter et møte på skolen. Der kom det frem at ombyggingsplanene av skolesenteret er tenkt gjennomført uten bruk av paviljonger. Det betyr at skolebarna må være en del av anleggsområdet.
Dette fant Theting noe oppsiktsvekkende, blant annet ut fra hensynet til barnas sikkerhet.
-  Det kan rase fra bygningene, og vi vet at det ikke er ufarlig på en slik byggeplass, sa Theting.
Ellef Ellegård (FrP) var sikker på at bygging uten paviljonger ville bli dyrere fordi utbygger må legge inn sikkerhetstiltak som koster penger. - Det er ikke sikkert at bruk av paviljonger blir noe dyrere, sa han.
Rådmannen sa at saken er under utredning, og det var enighet om at både hovedutvalget og formannskapet skulle bli orientert om utviklingen av denne store byggesaken.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Gunn M
Dato:Onsdag 1. mars Kl: 17:33

Helt klart,her må sikkerheten til barna være nr 1! Tirettelegge før byggeperioden så godt det over hode er mulig å gjøre..
Dette er en god innvestering for Kragerø kommune, og jeg er sikker på at vi får en fantastisk skole på feier heia. Om det er paviljonger eller bytte av skole under prossessen regner jeg med politikerne tar alle de beste forhåndregler om. Sikkerhet er viktig også for dem.
Samtidig vil jeg få skyte inn, at denne skolen vil komme opp enten Tåtøy Skole legges ned eller ikke. For det er ikke pengene det handler om,men sentralisering av flest mulig skolebarn...
HIPP HURRA Feierheia!!! :o) Gratulerer..

Av: Tåtøy-mamma
Dato:Tirsdag 14. februar Kl: 12:46

Vil bare si at det henger ikke på greip at Tåtøy Skole skal legges ned før NOE SOM HELST er gjort klart på Feierheia! Det hadde enda vært noe om det hadde blitt gjort klart i god tid før en evenetuell overføring av elevene fra Tåtøy Skole. Ingenting er gjort klart når det gjelder rom, plass, ferjer, SFO, følge av 5-åringene bare for å nevne noe. Nei, la oss få beholde Tåtøy Skole ut valgperioden, så kan heller velgerne bestemme om det skal være skole eller ei. Men det vil nok ikke Kragerø kommunes nåværende kommunestyre for da vil det bli en helt annen avgjørelse!

Av: øyvar
Dato:Mandag 13. februar Kl: 23:49

Ja Skomla , Det hadde vært utrolig gøy og et verdifullt minne for ungene , da kunne jo også øyfolket få mulighet til å vise frem sin stolthet- skolen- og mange ville fått et annet syn på betydningen av grendeskolene -
så velkommen skal Dere være !!

Av: Skromla
Dato:Mandag 13. februar Kl: 23:30

Kan ungene på barnetrinnet gå på øyskolene mens det bygges? Det hadde vært moro!

Av: Henry Isnes
Dato:Mandag 13. februar Kl: 20:12

Ombygging skole på Feierheia.
Jeg mener at en ombygging av denne størelsesorden uansett vil måtte kreve sikkerhetstiltak.
Dette er noe vi har erfart fra andre byggeplasser - kanskje burde arbeidstilsynet si noe i denne saken før arbeidene settes igang.

Det må være bedre og få slike sikkerhetstiltak på plass før arbeidet igangsettes.
De fleste av oss kjenner til hvordan det kan være på en byggeplass i en byggeperiode.

Men jeg gleder med til skolebygget kan tas ibruk etter ombyggingen - flott at kommune satser på skole også på Helle.

Av: vadfoss
Dato:Mandag 13. februar Kl: 14:41

Jeg mener at det under disse omstendigheter må være uklokt å "tvinge" igjennom nedleggelse av øyskoler før ombygging av det nye skolesenteret er ferdig ..?
ikke minst med tanke på unger og foreldre som ikke vet hvordan skolesituasjonen vil bli fra høsten 06 , jo flere elever å omplassere ,desto større problem er det å finne akseptable løsninger ?

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS