Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Mot ny behandling av Skåtøy skole

12.01 2006 av Willy Nilsen

 

Rådmann Ole Magnus Stensrud har sendt en redegjørelse til fylkesmannen om skolesaken. Han mener at Tåtøy-vedtaket er formelt riktig, men at Skåtøy må behandles på nytt.

 


Rådmann Ole Magnus Stensrud
(th) mener at saken om Skåtøy skole må
behandles på nytt, etter en hørings-
uttalelse.
I en redegjørelse som ble sendt fylkesmannen i går skriver rådmannen at kravet om lovlighetskontroll som er fremsatt av Frp, SV, RV og Sp i realiteten dreier seg om det samme som den anken som Petter Abrahamsen kom med i kommunestyret i desember.
Rådmannen kan derfor ikke se at det er nødvendig å fremme saken på nytt for kommunestyret før anken får en endelig avgjørelse hos fylkesmannen.
Som tidligere meddelt her på Krageronett har rådmannen påpekt i forbindelse med saksbehandlingen at samarbeidsutvalgene ved de enkelte skoler må høres før man foretar nedleggelser eller endrer kretsgrensene.
Rådmannen er av den oppfatning at Tåtøy skole er behandlet tidligere, og at samarbeidsutvalget ved skolen har uttalt seg om saken. Derfor mener også Stensrud at kommunestyret 15. desember hadde anledning til å ta standpunkt til nedleggelse av skolen.

Når det gjelder Skåtøy fortoner saken seg anereledes i følge rådmannen. Til kommunestyrets behandling forelå det riktignok en uttalalse fra samarbeidsutvalget ved skolen, men uttalelsen forelå ikke tidlig nok til at det var mulig å vurdere synspunktene. 

Etter rådmannens vurdering må derfor saken om nedleggelse eller endring av skolegrensen for Skåtøy sendes på høring før kommunestyret kan vedta endring i kretsgrensene.

Når det gjelder stemmegivningen i budsjettsaken,  vil rådmannen bemerke at aktuelle avstemningsalternativer ble lest opp av ordføreren før votering fant sted, at avstemning fant sted ved håndsopprekning og at stemmene ble telt opp av tre personer, ordføreren, varaordføreren og rådmannen. Alle kom til samme resultat.

Det endte som kjent med et vedtak om å opprettholde Skåtøy skole som en 1-4 skole. Tåtøy skole blir lagt ned fra høsten dersom ikke fylkesmannen forlanger ny behandling og kommunestyret eventuelt kommer til et annet resultat enn sist.

En avklaring fra fylkesmannen ventes i løpet av en uke.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Ap-velger
Dato:Fredag 20. januar Kl: 21:04

Bra, Heistad! Jeg leser i TA i dag at du vil stemme annerledes hvis saken kommer opp igjen. Det er jamen meg den ærligste uttalelsen jeg har hørt fra en politiker på lenge. Det står respekt av det du har gjort. Alle skjønner hvilket press du ble utsatt for. Tror jamen jeg skal stemme Ap neste gang likevel, jeg!

Av: Peder Ellingvåg
Dato:Mandag 16. januar Kl: 14:01

Når det gjelder stemmeavgivingen i budsjettsaken, vil jeg, som også var tilstede, bemerke at avstemmingsalternativene som ble lest opp av ordføreren var rotete framlagt og egnet til å forvirre. Det ble heller ikke gitt mulighet til kontravotering, noe som er vanlig møtepraksis.

Av: elev på skåtøy skole
Dato:Fredag 13. januar Kl: 17:37

nå har de fått proff hjelp så det blir 1-7 skole det er verdens beste skole

Av: Ragnhild
Dato:Fredag 13. januar Kl: 10:23

Til Bedre med 1-4 skole.

Du har tydelig oppfattet at 1-4 skole ikke har noe elevtallsbegrensning, men det har det helt klart. Med bare fire årskull igjen på Skåtøy vil elevtallet bli så lavt allerede første året at det pedagogiske mulighetene vil bli utarmet. Men kan hende det er minst like ille at de små blir isolert for seg sjøl, og ikke får noen sosial læring fra de større. Det er på denne bakgrunn at vi fikk lovendring i sommer hvor hele begrepet 1-4 skole er fjernet og det nå heter kun 1-7 skole.
Ved neste korsvei, som neppe ligger langt frem i tid, vil skolen bli lagt ned helt ( Og det skulle ikke forundre meg om argumentasjonen da vil bli: For snevert pedagogisk tilbud og utarmet sosial læringsmulighet).
Beholder vi 1-7 skole kan det være det som skal til for at vi klarer å opprettholde motivasjon for det arbeidet som er satt igang for å få økt tilflytting av unge familier og dermed økning av elevtallet. Vi kan og vi vil om vi får lov.
Jeg støtter Alf Cranner sitt innlegg i avisene helt og fullt og skjønner ikke at Kragerø kommune har råd til å gamble slik med kommunens fremtid.

Av: Henry Isnes
Dato:Torsdag 12. januar Kl: 20:58

Skolesaken ny behandling.

Jeg ser hvordan rådmannen uttaler seg i skolesaken - at muligheten for at Skåtøy skole vil skulle tas opp igjen, men at høring er foretatt på Tåtøy innenfor forslaget om nedleggelse.
Jeg vil minne rådmannen om at han i sitt budsjettfremlegg ikke hadde inne noen nedleggelse av disse to skolene.
Utfra dette vil jeg kreve at skoleadministrasjonen fremlegger datoer når dette forslag har vært ute til høring på Tåtøy skole.
Jeg kan ikke erindre som medlem "politisk valgt" at samarbeidsutvalget/elever har fått uttale seg i forhold til fremlagte forslag i kommunestyret.
At dette også kom frem som et benkeforslag rettferdigjør ikke saken nevneverdig.
Jeg setter min lit til at flertallet i kommunestyret vil bidra til at saken kommer opp til fornyet behandling nå gjelde begge skolene.
Jeg vil forøverig vise til Alf Craner sitt innlegg i Kragerøavisa og Kragerblad Vestmar - er selv helt på linje med Alf i hva han sier.

Av: Bedre med 1-4
Dato:Torsdag 12. januar Kl: 19:47

Fikk bare lyst til å be folk på Skåtøy om å tenke seg om før de går inn for 1-7 skole. Husk at elevtallet går ned. Det er mye sikrere på lengre sikt med en småskole som heter "Skjærgårdsskolen" enn en 1-7 skole som er avhengig av elevtallet.

Av: En annen Alf
Dato:Torsdag 12. januar Kl: 19:45

Min ber berømte navnebror hadde et glimrende innlegg i avisene. Les og lær. Innlegget er også her på Kragerønett. Det sier i grunnen alt om øydistriktet og skolens betydning.

Av: En annen Alf
Dato:Torsdag 12. januar Kl: 19:45

Min ber berømte navnebror hadde et glimrende innlegg i avisene. Les og lær. Innlegget er også her på Kragerønett. Det sier i grunnen alt om øydistriktet og skolens betydning.

Av: jojo
Dato:Torsdag 12. januar Kl: 15:15

trist at de legger ned skoler, men det skal vel mer til for at Tåtøyfolk emigrerer til byen? Tror ikke det er noen fare for at Tåtøy blir avbefolket, da er det verre med Skåtøy. Den står i større fare for å bli folketom.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS