Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

- Enromt potensiale, sier ordføreren

07.01 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Kragerø innehar geologi i verdensklasse. Fem - seks steder i Kragerø er aktuelle for å inngå i en europeisk geopark. - Det er et enormt potensiale, sier ordfører Erling Laland (bildet).

 


- Kragerø er i geologisk toppklasse,
sier Sven Dahlgren.
Kommunen kan bli et fullverdig medlem av et verdensomspennende nettverk av geologiske attraksjoner. Sammen med syv andre kommuner har Kragerø kommet ut av startgropa og man er klar til å satse på det som er en glemt ressurs, nemlig stein!

Regionsgeolog Sven Dahlgren er klar i sin tale: - Ikke noe annet sted i Norge finnes det så stort geologisk mangfold som i disse åtte kommunene. - Det er av internasjonal toppklasse.

En europeisk Geopark er et område som viser en viktig del av Europas geologi. For å oppnå status som en geopark må det i tillegg klart vises hvordan de geologiske forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur. Det må være en solid administrasjon og forvaltning av området. Kragerø besitter unike geologiske forekomster og et stort geologisk mangfold. Sammen med syv andre kommuner er Kragerø med i et prosjekt med tanke på å få status som en europeisk Geopark fra høsten 2006.

Bakgrunn:

Unesco Network of Geoparks ble etablert i februar 2004 på et møte i hovedkvarteret til UNESCO i Paris. European Geoparks Network som allerede var etablert, ble knyttet til det globale nettverket under FN-organisasjonen UNESCO. Det globale nettverket består av 12 kinesiske geoparker og 25 europeiske geoparker fordelt på ulike land i Europa (se kart).

Det er prosjekter på gang på alle kontinenter: Canada, USA, Latin-Amerika, Australia og Afrika, der flere land med etablerte nasjonalparker vil søke om å få godkjent en geopark innen for sin nasjonalpark.


Kragerø vil komme i godt selskap!
Gea Norvegica vil etter all sannsynlighet bli den første geoparken i Norge og Skandinavia.

En europeisk Geopark er et område som viser en viktig del av Europas geologi. For å oppnå status som en geopark må det i tillegg klart vises hvordan de geologiske forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og kultur. Det må være en solid administrasjon og forvaltning av området. Kragerø besitter unike geologiske forekomster og et stort geologisk mangfold. Sammen med syv andre kommuner er Kragerø med i et prosjekt med tanke på å få status som en europeisk Geopark fra høsten 2006.


Ligger godt an

- Vi ligger godt an, sier leder av prosjektet regionsgeolog Sven Dahlgren. Kvalitetsmessig er disse områdene utvilsomt gode for et slikt unikt medlemskap. Det som står igjen er å få på plass en skikkelig forvaltning, administrasjon og langsiktig finansiering. Vi ønsker å gjøre et grundig arbeid i forholdt til alle involverte parter både lokalt og nasjonalt, fra grunneiere, til sertifiserte guider til samarbeidet mellom kommunene om drift. En god modell er en geopark i Tyskland: Odenwald som ligger mellom Heidelberg og Frankfurt. Ordfører Erling Laland og Arnfinn Jensen var med i en delegasjon fra våre geopark-kommuner til denne geoparken i Tyskland for ett år siden.

European Geoparks Network og UNESCO må godkjenne et område for å få status som en Europeisk Geopark. Samtidig som en får status som en Europeisk Geopark blir vi også en UNESCO Global Geopark. I Europa er det nå 25 geoparker fordelt på land som Tyskland, Frankrike, Irland, Hellas, Italia, Romania og England. En geopark er ikke en nasjonalpark. I vårt tilfelle er det et nettverk av lokale geologiske attraksjoner som viser en helhet av geologien og et stort geologisk mangfold som er viktig for norsk og europeisk geologi.

Geoparker etableres nå på alle kontinenter og ulike prosjekter over hele verden er i rivende utvikling. Som flere steder i Kina, Australia, Afrika, USA og Canada. Enkelte av disse er nasjonalparker i utgangspunktet. I Europa er det nok mer vanlig å ha en modell der et nettverk av geologiske attraksjoner bindes sammen til en geopark. FN-organisasjonen UNESCO Global Geoparks er en paraplyorganisasjon som foreløpig favner European Geoparks Network og Chinese Geoparks, men North Amerikan Geoparks, Australian Geoparks, African Geoparks med flere er under etablering.

UNESCO-logoen

I dette prosjektet er kommunene Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien med i et regionssamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. I følge regionsgeolog Sven Dahlgren finnes det ikke noen andre steder i Norge med et så unikt geologisk mangfold som i disse åtte kommunene. En status som en UNESCO-godkjent geopark vil gi mulighet til å bruke UNESCO-logoen og logoen til European Geoparks Network i markedsføringen. Dette vil kunne ha formidable ringvirkninger for et lokalsamfunn som Kragerø; som bevis på at vi er en del av verdens viktige geologiske naturarv. Det gir utvilsomt en stjerne på kartet og man er i en helt annen divisjon i forhold til turisme presiserer Dahlgren.

Sammenheng mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold

Det lokale grunnlaget for å få status som en Europeisk Geopark bestående av disse kommunene er at i dette området er det et ekstremt stort geologisk mangfold. De geologiske lokaliteter er meget viktige i Europa og i en internasjonal toppklasse. Det er videre viktig å kunne dokumentere at man har levd av geologiske ressurser i denne regionen i minst 500 år. Uttak av lokale geologiske ressurser er en viktig industriell og økonomisk faktor i området i dag: Norcem, Farrisproduksjon, Bratsberg Tegl, Kragerø kvartsitt, pukk og sand. I tillegg kommer industri som baserer seg på foredling av geologiske ressurser: Norsk Hydro, Statoil, Eramet, Porsgrunn Porselen fra andre deler av landet og utlandet.

Det skal videre være enkelt å vise sammenhengen mellom variasjoner i det geologiske grunnlaget og viktige deler av samfunnsutviklingen som bosetting, landbruk, kultur og industri. Det skal med andre ord være klare sammenhenger mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold.

Dette er helt klart innen rekkevidde for dette prosjektet, hevder Sven Dahlgren.

Vi har deltatt på årlige møter arrangert av European Geoparks Network og UNESCO siden 2002. UNESCO var tidlig klar i sine formuleringer om at vårt område er unikt nok til å komme på en UNESCOs liste over spesielle geologiske attraksjoner. Det siste møtet var i Hellas i oktober hvor også fylkesordfører Gunn Marit Helgesen deltok.

Ringvirkningene av dette er formidable på mange områder. Vi ønsker at et medlemskap og status som geopark på lang sikt vil føre til en mer bærekraftig forvaltning av disse områdene, som igjen gir økt bevissthet og fordrer konstruktiv dialog mellom ulike involverte og berørte aktører. Vi vil også når det gjelder lokale geologiske utstillinger legge oss på en internasjonal linje og ruste opp og videreutvikle de geologiske utstillingene som allerede finnes for eksempel på Jomfruland. Geoparken skal ikke eie noen landområder, men vi får en lisens og et UNESCO-merke: "branding", som kommer til å bli svært viktig. Røros er et godt eksempel i så måte.

Internasjonalt positivt omdømme

Dersom området blir godkjent som en europeisk Geopark vil det gi området et internasjonalt positivt omdømme. For lokalbefolkningen i Kragerø vil det være et ledd i utviklingen av "det gode bosted". Folk skal få informasjon om hva som gjør disse områdene spesielle og unike. Og således generer det en stolthet av de naturgitte omgivelsene. Geologien er grunnvollene i "barndommens dal" og identitetsskapende. Det legges opp til et samarbeid med skoler, forskningsinstitusjoner og andre undervisningsinstitusjoner og reiselivet/turisme fra inn og utland. Visuelle opplevelser og kunnskap er stikkord. Geoparken skal vise viktige deler av jordas historie. Det vil være mulig å reise rundt og se hvordan kloden har utviklet seg gjennom de siste halvannen milliard årene

Lokale guider vil måtte ta en eksamen slik at personer i tillegg til kunnskap om det lokale området også vil måtte kunne formidle kunnskapen på en levende og interessant måte, slik at det føles verdt å være med på. Vi ønsker å rekruttere mennesker lokalt, som gjerne er knyttet til området. En fag-geolog må på sin side kunne vise at han/hun kjenner de lokale forhold.

I følge trendene i reiselivsutviklingen er landskap et viktig produkt. Det vil være en unik mulighet for Kragerø. Det vil her kunne tas utgangspunkt i områdets unike geologiske røtter som salgsartikkel. Det bør spilles på at folk er fascinert av naturen og kulturen. Geologisk attraksjoner gir ikke bare gir visuelle opplevelser, men kan også fordre kunnskapsturisme og begrepet kvalitetsturisme er lansert som en følge av prosjektet Geopark. Offentlig tilgjengelighet er stikkordet. Man bør bruke naturen med kjærlighet sier Sven Dahlgren videre. Vi ønsker å legge til rette for individuelle opplegg der for eksempel man kan velge på øverste hylle: guidet tur på Jomfruland, tur gjennom fossilverdenen i Porsgrunn, laksefiske i Lågen i Lardal/Larvik og Elgsafari Bamble. Sammenhengene mellom natur og kultur vil bli vektlagt i undervisningspakker for skoler og i markedsføring av geoparken. - Det blir ikke bussturer rundt for å se på stein for å si det sånn...

Markedsføring og salg av landskapsopplevelser blir viktig og det er gode muligheter for at landskapet kan øke salgsverdien av Kragerø i turistøyemed på et helt annet nivå enn slik det blir markedsført nå.

Jomfruland og Stangnes

De fleste områdene er allerede offentlige tilgjengelige friarealer, LNF-områder eller steder som er vernet pga natur eller kultur.

Geoparken skal ikke eie noen områder, men være offensive i en god forvaltning av dem.

De eksplisitte målgruppene er: lokalbefolkningen, skoler og andre undervisningsinstitusjoner og turister fra Norge og internasjonalt. I Kragerø er fem - seks steder aktuelle. Av hensyn til arbeidet med søknaden, vil jeg ikke gå inn konkret på hvilke områder det er enda. Men Jomfruland og Stangnes er så godt som klare, forklarer Sven Dahlgren. I tillegg er enkelte mineralrike gruver i distriktet interessante. Et gruvehull er selvsagt ikke i seg selv spesielt nok i denne sammenhengen, men det er ikke i tvil om at Kragerøs rike mineralforekomster er viktige og rikholdige.

1.6 milliarder år gamle svaberg!

På Stangnes finner man flotte eksempler på svaberg som er vanlig langs kysten av Norge. Svabergene ble polert av ismassene under siste istid og er i seg selv en unik naturarv. Svaberg som er så vanlige for oss, oppleves som svært eksotisk i de fleste deler av verden. Bortsett fra i Norden finnes det ikke svaberg i Europa. Der har det ikke vært istider som har skuret landet ned i fjæresteinene. Dette er unikt for oss!

Historien på Stangnes går imidlertid mye lenger tilbake: fjellet isen kunne skure på, ble opprinnelig dannet dypt inne i en fjellkjede. Gamle undersøkelser tyder på at dette kan ha vært for så lenge siden som 1.600.000.000 ( 1.6 milliarder) år siden. Nye undersøkelser er underveis for å få slått fast at dette er den konkrete alderen, og i så fall er det geoparkens eldste fjell.

Gea Norvegica, først i Norge?

- Vi håper å ha levert en søknad i april 2006. Enkelte ting har tatt noe lengre tid, andre ting har gått raskere. Prosessen er veldig spennende. Vi tar sikte på å få status som godkjent internasjonal geopark fra høsten 2006. Gea Norvegica blir betegnelsen på Norges antatt første geopark.

- Da vi var på et nettverks- møte i Hellas i nå oktober fikk vi innblikk i hvor de ulike prosjektene ellers i verden lå i forhold til framvekst og framdrift. - Det var veldig nyttig og lærerikt. Det er prosjekter på gang i alle verdensdeler som: Australia, Afrika, USA og Kina, foruten i Europa. På møtet i Hellas hadde vi og en fin mulighet til å lobbe. Vi ønsker å lage kvalitet, og har sett at enkelte har brent seg på å gå for raskt fram sier Dahlgren.

En Geopark godkjennes for tre år av gangen, og det er oppsyn og kontroller med prosjektet underveis. Det vil bli evaluert og kvalitetskontrollert. Eksempelvis er gult kort en advarsel og rødt kort er ut. Europeisk Geopark Network begynte som et EU-program i 2001. I 2003 overtok FN-organsisasjonen UNESCO, i 2004 var alle kontinenter involvert, så dette er forholdsvis nytt.

- Det er en stor kabal som skal gå opp og vi tilstreber å gjøre et så godt grunnarbeid som kreves. Men jeg legger ikke skjul på at vi ønsker å være først i Norge, sier regionsgeolog Sven Dahlgren.

Enormt potensial


- Potensialet er enorm, sier
ordføreren.
-  Geologi er stort i Europa. Odenwald er en geopark i Tyskland som ligger mellom Frankfurt og Heidelberg. I november i fjor var vi en gruppe herfra Kragerø kommune på besøk i denne geoparken. Det var veldig lærerikt og inspirerende, sier ordfører Erling Laland.

- Faget geologi har en høy status i skolen, og tyskere generelt er interessert i geologi. Sven Dahlgren var med på turen til Odenwald. Han har naturlig nok mye kunnskap om geologi og formidlet det på en veldig engasjerende og pedagogisk måte. Arnfinn Jensen og jeg ble blant annet avbildet i en steinrøys under turen og Sven kunne fortelle: Svabergene på Stangnes er fem ganger så gamle som den steinrøysa dere står i nå! Kragerø har et geologisk mangfold nesten uten sidestykke her i Norge. En geopark vil bety enormt mye for Kragerø, på mange plan og for ulike grupper mennesker, fastboende, turister fra inn og utland og skoleelever. I tillegg ble vi forespeilet de mange mulighetene for næringsutvikling i kjølevannet av en geopark.

- Under turen besøkte vi en gård som lå midt i Odenwald geopark. Her hadde de drevet med epledyrking til alle tider. Den lokal bonden produserte mange produkter av epledyrkingen, syltetøy, cider, eplesaft og vin. Etter at området ble innlemmet i en Unesco-godkjent geopark, skjøt produksjonen fart for den lokale bonden. Gården ble en attraksjon i seg selv der de gamle epledyrkings- tradisjonene ble en drivverdig næring. Dette er en form for nostalgisk næringsutvikling som jeg har stor tro på. I brosjyrer og på skilt sto det anbefalt et besøk på denne gården, blant de andre attraksjonene i geoparken.

- Kragerø besitter rike tradisjoner for skjærgårdskultur. I forbindelse med en geopark vil det dukke opp muligheter for nye næringer av disse historiske tradisjonene. Det er jeg overbevist om. Potensialet for Kragerø er stort hvis vi innlemmes i en geopark Gamle tradisjoner kan igjen bli drivverdige næringer. I tillegg vil jeg gjerne se at et informasjonssenter for geoparken blir lagt til Kragerø. Dette blir selvsagt en drakamp med de andre kommunene, men jeg er optimistisk og små-utålmodig etter å komme i gang!

Tekst/foto:Ingrid Lastien Hansen

Si din mening om denne saken: Har du forsalag til spesielle tiltak innenfor geologi, som kanskje kan trekke flere besøkende til Kragerø?

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: pyritt
Dato:Onsdag 11. januar Kl: 19:10

Syns det er flott å tenke store tanker, jeg! Må bare sikre at vi nå ikke lager "parkbegrensninger" uten at vi har tenkt igjennom konsekvensene, jfr skjærgårdspark, fugleresevater og andre spesielle biotoper i omegn som kan lage begrensninger for hva som blir og ikke blir tillatt å foreta seg innenfor parkområdet. Utbygging, f.eks...

Av: Stein
Dato:Tirsdag 10. januar Kl: 21:00

Ja, det finnes sikkert millioner av steingale folk. Jeg kjenner noen av dem. Men de har aldri reist til utlandet for å kikke på steiner! Og de steingale i norge vet sikkert om dette området fra før av.

Av: Feltspat
Dato:Tirsdag 10. januar Kl: 20:51

Det er millioner av steingærne folk rundt om i verden. Kragerøs geologi er faktisk helt spesiell. Dette kan bli det fyrtårnet mange har snakket om.

Av: gråstein
Dato:Søndag 8. januar Kl: 15:15

Det er ikke noe nytt at orføreren er steingal.Håper han har en stor privat steinrøys så han ikke må ta ifra andre.

Av: Stein
Dato:Lørdag 7. januar Kl: 17:55

Ja, har hørt at stein-turisme drar fryktelig mange mennesker....
Ærlig talt, hvor mange er det som gidder å reise verden rundt for å kikke på stein? Sikkert en del i verdenssammenheng, men at det vil merkes på antall folk i sentrumsgatene våre tviler jeg meger sterkt på!

Av: Kragerø-kråka
Dato:Lørdag 7. januar Kl: 17:12

Ja, stein har vi ihvertfall nok av. Går ut fra at man tenker turisme i stor skala, og ser fram til å få mer infomasjon. Dette mo jo være veldig positivt for Kragerø. Tenk, Nordens første geopark! Men pass på, Laland, så ikke andre kommuner i samarbeidet snapper turistene fra Kragerø!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS