Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

- Arbeidsplasser er det viktigste, sier ordføreren

04.01 2006 av Willy Nilsen

 

- Arbeidsplasser er og blir det aller viktigste!
Det sier ordfører Erling Laland i et nyttårsintervju med KragerøAvisa.

 


Ordføreren mener  at
næringsarbeidet blir  det
aller viktigste i 2006.
- Konsekvensene av et svakt arbeidsmarked er store, og rammer lokalsamfunnet på alle områder. Derfor er næringsarbeidet det eller viktigste.

Ordfører Erling Laland er ikke i tvil når vi ber om en prioritering av viktige tiltak i 2006.

- Alt det andre vi driver med, er avhengig av at folk har en jobb å gå til, og at arbeidsmarkedet er interessant for folk utenfra kommunen.

Ordføreren har vært gjennom en høst og en desember som har satt sine spor. - Skolesaken var en tøff opplevelse. Vi rørte ved noe fundamentalt i folks hverdag, og Arbeiderpartiet fikk føle vreden over forslaget om å legge ned øyskolene. Det er ingen vits i å gjenta uttalelser om at vi gjorde alt for å stå på vårt program om 1-4 skole på Tåtøy og Skåtøy. Jeg har full forståelse for at folk i øydistriktet kjemper for skolene sine. Men det er nå en gang slik at vi som politikere skal ta et standpunkt som gavner hele lokalsamfunnet. Nå skal vi satse på innholdet i skolen, på vikartimer, utstyr og ikke minst bedre skolebygg. Det dreier seg om investeringer på 115,2 millioner kroner med fokus på Feierheia, Helle og Levangsheia. Jeg er veldig utålmodig med å komme igang med dette arbeidet, som vil bety enormt mye både for elevene og for de som jobber i skolesektoren.

"Jeg er veldig fornøyd med vedtaket om å satse på kultur"

- Hvem er egentlig budsjettvinner i 2006?

- Skolesektoren er nevnt. Men kultur kommer ikke langt etter. Her er det snakk om et betydelig løft. Se bare på kulturskolen, som nå får en mulighet til å ansette flere lærere og dermed få redusert ventelistene. Og så har vi bibiloteket, der det skal igang en prøveordning med lørdagsåpent fra august. Det har jeg veldig tror på. Lørdagsåpent bibilotek vil også gi en ny dimensjon for Kragerø sentrum. Og du må endelig få med at det er satt av penger til utredning av nytt kulturhus. Så får vi se om det er mulig å få til noe. Mulighetene er mange, og jeg utelukker ikke samarbeid med private aktører.

- Men jeg vil også nevne omsorgssektoren, som er tilført nye stillinger. Men med stadig flere eldre er det fortsatt slik at de som jobber i denne sektoren må springe stadig fortere.

"Kanskje skjærgården bør bli et eget satsingsområde…"

- Flertallet i kommunestyret er beskyldt for å legge ned skjærgården…

- Jeg forstår folks frustrasjon og sinne over skolevedtaket, men i realiteten har Skåtøy fått en mer forutsigbar skolesituasjon enn tidligere. Det er ikke lengre noe tak for elevtallet. Det er bestemt at skjærgårdsskolen skal ligge på Skåtøy. At det blir en skole for de første fire klassetrinnene tror jeg ikke vil få negativ innvirkning på bosettingen.

Tåtøy er nær knyttet til byen, og nedleggelse av skolen vil etter mitt skjønn ikke føre til avfolkning. Det er mange andre faktorer enn skole som bestemmer folks valg av bosted.

Laland viser til en rekke planer om utbygging i skjærgården. Vel vitende om at det dessuten dreier seg om kommunens største arbeidsplass i forbindelse med alle hyttene, vil han åpne for at skjærgården kan bli et nytt satsingsområde i likhet med sentrum, Helle, Sannidal og Levangsheia.

"Vi må finne ut hvorfor Kragerø kommer så dårlig ut på levekårsundersøkelsen"

- I 2006 skal vi undersøke grunnlaget for at Kragerø kommer så dårlig ut på levekårsundersøkelsen. Vi kan ikke lengre stikke under stol at lokalsamfunnet også har sine skyggesider. Gjennom bedre kompetanse om årsakene, kan vi iverksette tiltak som kan hjelpe de som virkelig trenger en håndsrekning, og på lengre sikt kan vi bygge opp tjenester som fanger opp problemene i større grad enn nå.

"Sentrum er selve motoren i Kragerø-samfunnet…"

- Utbyggingen av Skrubbodden med leiligheter og fritidsboliger og planen for Kragerø Havnefront vil bidra sterkt til å stake ut kursen for Kragerø sentrum, sier ordføreren. Han legger vekt på at sentrum er selve drivkraften i kommunen, og derfor må all utbygging i og nær sentrum skje på en måte som understreker særpreg og tradisjon. - Jeg har en god følelse når det gjelder begge disse områdene, og er sikker på at det kan bidra til at flere kan tenke seg å flytte til Kragerø.

- Men folketallet viser tilbakegang…

- Jeg tror det vil være stabilt i 2006, men fra 2007 har jeg forventninger om en økning i folketallet. Da tror jeg at Kragerøs særpreg og helt spesielle beliggenhet ved sjøen vil føre til en positiv utvikling.

- Men da må vi tilby arbeidsplasser?

- Ja, nøkkelen til suksess ligger i et næringsliv som kan tilby arbeidsplasser og et miljø som inspirerer til nytenkning og nye etableringer. Derfor er næringsarbeidet så viktig. Vi har satt fokus på reiseliv, men skal selvsagt ikke glemme at Kragerø også er en industrikommune.

"Vi må kjempe for lokalsamfunnet!"

En rekke tjenester og service-tilbud i et lokalsamfunn styres av andre. - Som lokalpolitikere må vi gi klar beskjed når viktige funksjoner er i faresonen. Det gjelder blant annet lokalsykehuset, sorenskriveren, videregående skoletilbud og politiet. Endringen i samfunnet skjer veldig raskt, og vi må være på vakt. Jeg er glad for at vi har et samstemt formannskap og kommunestyre når det gjelder akkurat dette. I det hele tatt har vi et politisk klima som bygger på stor vilje og evne til samarbeid.

- Men samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og SV har fått en knekk…

- Ja, i skolesaken var vi ikke på linje. Men jeg er sikker på at det er langt flere områder der vi er enige. Men jeg må innrømme at vi fra vår side ikke tok samarbeidet tilstrekkelig på alvor. De to partiene trenger enn felles arena, der vi kan diskutere viktige saker. Noen ganger er vi ikke enige, men det må også komme klart frem.

"Veldig glad for at vi er ute av Robek-lista!"

Når regnbskapet for 2005 gjøres opp, kan Kragerø kommune si farvel til Robek-lista. Her er dårlig styrte kommuner listet opp for at sentrale myndigheter skal ha kontroll med utviklingen. - Med bedre økonomi, får vi større muligheter til å drive lokalpolitikk. Dette er noe av det mest gledelige ved inngangen til et nytt år.


Si din mening om ordførerens uttalelser her!

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Khaled Jameii
Dato:Onsdag 11. januar Kl: 23:31

Det høres bra ut!og stor glede nyheter for kragerø i veien,men hjelper oss til å slippe Sosialstønad(ikke være belastning for norske samfunnet.

Av: 2006
Dato:Fredag 6. januar Kl: 18:16

Nå som kommunen er ute av Robek-lista var det overføringene som skulle brukes til helse og skole tro, jeg bare lurte????????

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS