Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Skolesaken må behandles på nytt i kommunestyret!

03.01 2006 av Willy Nilsen

 

Fylkesmannen har gitt muntlig beskjed om at vedtaket om Skåtøy skole er i strid med kommuneloven. Saken må derfor opp i komunestyret på nytt. Det er fortsatt uvisst om også Tåtøy får en ny sjanse.

 


Nina Haugland har stått sentralt i
skoledebatten.  Skolesaken må
behandles på nytt i kommunestyret.
Mindretallet i kommunestyret ba om lovlighetskontroll av skolesaken, og man har allerede vært i kontakt med Fylkesmannen om bakgrunnen for vedtaket. - Hele skolevedtaket er oversendt Fylkesmannen til lovlighetskontroll, helt i tråd med det mindretallet ba om, sier rådmannen.

Det er til nå bare gitt  signaler når det gjelder Skåtøy. Kommuneloven setter klare betingelser for vedtak i forbindelse med ny skolestruktur. Det er blant annet en betingelse at samarbeidsutvalget ved skolen har hatt en mulighet til å uttale seg. For Skåtøys vedkommende var dette ikke tilfelle. Skåtøy var heller ikke nevnt i rapportene som Telemarksforskning utarbeidet for Kragerø kommune.

SV, FrP, RV og Senterpartiet har uavhengig av den formelle behandlingen av mindretallets krav om lovlighetskontroll, utarbeidet et eget skriv om denne saken. Her tar man for seg hele skolesaken, og ber om at Fylkesmannen sjekker lovligheten både når det gjelder Skåtøy og Tåtøy skoler.

Skriv din mening om denne saken!

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Malene;)
Dato:Tirsdag 24. januar Kl: 10:03

Det er sånn det skal låte vettø;) Dette må bli tatt opp på nytt, og vi gir oss ikke..!=) Stå på Tåtøy! yeah!

Av: Gro A. Marigård
Dato:Torsdag 5. januar Kl: 14:17


Om saker kan behandles slik skolesaken har blitt behandlet for øyfolkests del, er det da ingen som setter et lite nervøst spørsmålstegn ved at det da er mulig å foreta seg krumspring som vedgår andre i vår flotte kommune? Vi er ALLE en del av Kragerø kommune og alle fortjener at saker blir riktig behandlet uavhengi av hvor man bor.

Av: Henry Isnes
Dato:Onsdag 4. januar Kl: 10:41

Henry Isnes.

Ingen vet hva fylkesmannen vil foreta seg i denne saken, men la meg helt tydelig gi tikjenne at det og fremme slike store skolepolitiske saker fremmes gjennom benkeforslag ikke er forenlig med demokratiske spilleregler.
Jeg er derfor helt på linje med dem som nå sender denne saken til fylkesmann med krav om lovlighetskontroll etter kommunelovens § 59.

Det er ingenting i dette oversendelses skrivet som gir inntrykk av reversering av utbyggelse hverken på Skriverheia eller på Helle noe som er viktig i mitt forhold til at jeg er på linje med innholdet i skrivet.
Jeg ønsker skolesatsningen velkommen, men det også viktig at en velfungerende skjærgård også i fremtiden opprettholdes gjennom ved at øyskolen vil være viktig av skjærgårdslivet.

Av: 2006
Dato:Onsdag 4. januar Kl: 00:24

Det viser seg jo at de som sitter i kommunestyre er noen inkompetente sjeler,som ikke vet hva de driver med.Får bare håpe at det går våres vei denne gangen,forøvrig så ønsker jeg at feierheia blir en fin utbygd skole, det er ingen som ønsker noe annet.
Når det er sagt så håper jeg at andre kan glede seg på våres vegne også,ikke sitte å glede seg over andres tristhet.
Vi på øyene er glad iskjærgården vår og hele lokalsamfunnt rundt oss, det betyr mye og ha en skole for tilflyttingen til skjærgården, uten skole ingen fast bosetning.

Av: rafael
Dato:Tirsdag 3. januar Kl: 21:28

Dette var ikke overaskende, men godt å høre. I tillegg til at vedtaket ble gjort på grunnlag av et benkeforslag, og med all den kaos og røre som er mulig å få til i politikken, så strider vedtaket som ble gjort mot flere lover. Her kan vi bare kort nevne: Opplæringslova §9.a og for såvidt også § 8.1. Måten saka ble håndtert på er også utvilsomt i strid med menneskerettslova, og siden den har høyere status enn annen lovgiving, skulle det bare mangle at ikke saka skulle komme opp igjen.

Av: Peder Ellingvåg
Dato:Tirsdag 3. januar Kl: 20:54

Det er godt at demokrati fremdeles betyr folkestyre, slik at det er mulig å stoppe ulovlige operasjoner i lokalpolitikken. Håper på en riktig saksbehandling i neste omgang, og at det også blir klargjort hvorfor noen lokalpolitikere tok denne sjansen. Økonomi kan ikke være den underliggende årsaken, dertil er det for lite/ingenting å tjene på nedlegging av velfungerende skoler som er så nødvendige for å få til en positiv utvikling i Kragerøskjærgården. Husk: Kragerø stopper ikke ved Danskekaia.

Av: skromla
Dato:Tirsdag 3. januar Kl: 20:22

Hei og hå og godt nyttår til deg også, demokrat! Vi gleder oss i skjæra over at Kragerø kommune skal investere i skolebygg! Det er på tide! Og den som har fulgt med i timen vet at denne saken ikke handler om å sutre over tapte skoler, men å banne over svidd demokrati...og det vet du vel noe om, demokrat? Når fylkesmannen forteller kommunestyrets flertall det samme som grasrota har fortalt dem lenge, da er det vel lov å smile litt i hakehårveksten? Kommunepolitikerne skulle vel ha de beste betingelser for å sjekke ut lovligheten av det de er i ferd med å beslutte i god tid i forkant - i hvertfall når selvsamme politikere og rådmann får klare tips om hva de bør sjekke og hvor? Litt godt gjort at de ikke gjør det likavel, eller?

Av: ThorD
Dato:Tirsdag 3. januar Kl: 18:01

Til Demokrat.
Det høres ut som om du tror på demokratiet?
For at demokratiet skal virke må folk ha lov til å stemme etter egen overbevisning, ikke etter partipisken.
Det er ikke demokratisk når folk blir kalt inn på teppet og tydligvis får beskjed om at her stemmer du som partiet vil ikke etter din ovetbevisning.

Av: Demokrat.
Dato:Tirsdag 3. januar Kl: 15:50

Åååååå,kan ikke disse kommunistene + Frp akseptere at slaget om disse små skolene er tapt. Slutt å sutre og vær positive til ny fin skole på Feierheia.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS