Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

25 nye uteplasser ved Onkel Oskar!

20.12 2005 av Willy Nilsen

 

Etter forslag fra ordfører Erling Laland vedtok formannskapet i kveld å si ja til 25 nye skjenkeplasser utendørs på Onkel Oskar.

 


Onkel Oskar fikk ja til 25 nye
uteplasser.
De instansene som har behanmdlet søkanaden til nå har vendt tommelen ned. Bakgrunnen er først og fremst de ordensmessige problemer politiet påregner i forbindelse med flere sitteplasser ved Blindtarmen.
Men etter en kort debatt i formannskapet snudde dette til et positivt vedtak, om enn for noe færre plasser enn det var søkt om.
Laland begrunnet sitt forslag med at man bør støtte opp om skjenkesteder som vil endre profil i retning av mer matservering.
Ved avstemningen var det bare tre representanter som stemte imot.
Bakgrunn for saken: Kragerø kommune har mottatt søknad fra Blindtarmen Bar AS / Onkel Oscar om utvidelse av antall sitteplasser ute ved Onkel Oscar. Søknaden innebærer en utvidelse med 40 plasser på arealet fra eksisterende platting og opp langs ytterveggen mot hovedinngangsdøra. Formannskapet behandlet tilsvarende søknader i 2004 og i juni 2005, men med varierende ønske om antall sitteplasser for denne nye delen (hhv 20 og 30 plasser). Formannskapet avslo begge gangene søknadene til tross for at rådmannen i 2004 foreslo å innvilge søknaden (F-sak nr. 93/04). Onkel Oscar fikk imidlertid innvilget søknad om 30 nye plasser på bryggen i juni d.å., F-sak nr. 58/05.

Av søknaden i 2004 går det fram at det er investert i pizzaovn ved Onkel Oscar og at stedet i tillegg skal servere andre enkle retter på sommeren. Når det gjelder søknaden i 2005 går det fram av tilleggsopplysninger i brev fra Blindtarmen Bar AS, datert 08.06.05, at stedet satser på mer matservering og at de i den forbindelse har oppgradert kjøkkenet for å kunne servere bl.a. toast, baguetter, salater m.m. Disse opplysningene ble lagt fram under behandling av søknaden i møtet i hovedutvalg for familie og oppvekst og i formannskapet. Av brevet går det videre fram at stedet  ønsker å framstå som et alternativt spisested i byen. Årsaken til at opplysningene ikke framkom i den opprinnelige søknaden, var at kjøkkenet ikke var godkjent av mattilsynet.
Denne godkjennelsen er nå i orden.
Etter vedtaket i formannskapet er denne saken nå endelig avgjort.

Si din mening om skjenkerett!  Bør  antall plasser begrenses?

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Karl-Einar Westhrin
Dato:Torsdag 22. desember Kl: 00:01

Syns hele saken er merkelig, det er tidligere søkt om en Irsk pub her i byen. Den blei nekta etablering greit? Lille streva i Årevis for å skjenke på plattingen, jeg hvet vilken stemme som var for og i mot!? Sjøbua blei lovet av forslagstilleren i siste formanskapsmøte å få skjenke på begge verandaene, fikk ikke en gang flytte bevilgninga fra en veranda til en annen!!! Hvor er logikken? Jeg bare undrer, hva blir det neste...

Av: Majorstua
Dato:Tirsdag 20. desember Kl: 23:30

En bevilling skal være lett å få og lett å miste. Verre er det ikke, for ellers er det jo konkurransen som holder en indre kontroll i bransjen. Antall besøkende totalt bestemmer hvor mange plasser det er behov for.

Av: Kragerø-kråka
Dato:Tirsdag 20. desember Kl: 23:28

Noen kommer, noen går står det i sangen. Sånn er det med restauranter også. Den enes brød, den annens brød. Det jevner seg ut etterhvert. Men jeg lurer på når den første alvorlige ulykken skjer i Blindtarmen som følge av at noen ramler på sjøen. Kommunen kan i det minste sette opp noen trapper så folk har en sjanse til å komme seg opp igjen. Er ikke dette vårt tusenårssted, da?

Av: 55
Dato:Tirsdag 20. desember Kl: 21:59

Kan godt skjønne Laland ,at han går inn for flere sitte plasser det er jo der de holder sine gruppe møter og fabulerer om tin og tang over en øl eller to.Det viser seg at det er forskjell på stedene her i byen, noen får andre ikke.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS