Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Eikeland: Tar ansvar for skolepolitikken

14.12 2005 av Willy Nilsen

 

- Flertallet av politikerne har gang på gang latt følelsene råde fremfor realitetene når det kommer til endelig avgjørelse, skriver Geir Henning Eikeland (Ap) om skolestrukturen i et leserinnlegg.

 Leserinnlegg:

Av Geir Henning Eikeland,
formannskapsmedlem
Kragerø Arbeiderparti


EN FREMTIDSRETTET SKOLE FOR ALLE BARN I KRAGERØ KOMMUNE


Geir Henning Eikeland (Ap)
viser til at
Kragerø om fem år kan mangle 12
millioner kroner til drift av skole.
Det er mye å forholde seg til av reaksjoner fra politiske konkurrenter og andre aktører i den pågående skoledebatten. Mange er skuffet over fellesforslaget fra AP, Høyre og KRF, men mange har også gitt oss stor støtte for at vi tar ansvar og tenker helhet. Det er mange harde ord å møte i debatten, men jeg velger å la det ligge.

Skolestrukturdebatt har ridd Kragerø som en mare i mer enn 20 år – hvorfor det? En hovedårsak er at et flertall av politikerne gang på gang har latt følelsene råde fremfor realitetene når det kommer til endelig avgjørelse, med det resultat at man hele tiden har kommet på etterskudd, både innholdsmessig, driftsmessig og økonomisk.

Kragerø AP har tidligere i denne perioden gått inn for at de minste elevene i distriktene skal få opprettholde et skoletilbud. Det er det programmet vårt sier! Dette ble avvist av flertallet av politikerne i kommunestyret ved siste korsvei.

Et ansvarlig politisk parti kan ikke forbli handlingslammet når det ikke oppnås flertall for et slikt forslag og vi samtidig vet at vi i løpet av 5 år vil mangle ca 12 millioner kr pr år til drift av skoler. Det å ikke ta dette inn over seg mener jeg er uansvarlig og urealistisk.

For min egen del ga jeg i kommunestyret 12. mai, umiddelbart etter at vedtak var fattet, uttrykk for bekymring for det kompromisset vi hadde inngått. Jeg hadde lojalt fulgt mitt partis flertallsbeslutning og stemte for kompromisset som da ble vedtatt, men så en overhengende fare for en ny prosess fordi vi ikke klarte å "skjære igjennom" i form av en gjennomgripende strukturendring. Denne bekymringen har jeg gjentatt i kommunestyre- og formannskapsmøter hver gang skolesaker har vært diskutert. De vedtak vi har fattet til nå vil ikke stå seg over tid. Bruker vi ikke de knappe ressursene vi har tilgjengelig mer effektivt enn i dag blir det et stadig større gap mellom kommunens inntektsramme og utgiftsramme naturlig knyttet til barn og unge. Dette vil fremtidige skolebarn i kommunen få lide for.

Et nærliggende alternativ for å lukke det driftsmessige gapet vil være å ta 6 millioner kr fra helse og omsorg ved å stenge en sykehjemsavdeling, slik rådmannen foreslo i sitt budsjettgrunnlag. Et slikt forslag kan jeg aldri støtte når det finnes andre mulige løsninger.

Faktum er at barnetallet går betydelig ned, og overføringene fra staten, ca 50 000 kr pr elev, går tilsvarende ned. Fra 2005 til 2006 reduseres antallet grunnskoleelever med 42, noe som innebærer en inntektssvikt på 2,1 millioner kr. Denne inntektssvikten fortsetter i økende grad utover i økonomiplanperioden. Fra 2006 til 2011 reduseres elevtallet med ytterligere drøye 200 elever, med det resultat at vi fra dagens nivå på ca 72 millioner i driftsramme for grunnskolen vil måtte redusere driften av skolene våre til ca 60 millioner kr pr år.

Skoleadministrasjonen har gang på gang påvist at ved å holde i gang alle skoler som nå, vil vi redusere kvaliteten på det som er skolens oppgave – å gi elevene opplæring. I praksis betyr dette at det ikke vil være rom for delingstimer. Spesialundervisningen vil forbli på et minimum. Bygninger, materiell og utstyr vil fortsette å forvitre, og vikarbudsjettet vil være minimalt. Dette har ikke minst skolepersonalets fagforeninger gjennom mange år uttrykt stor bekymring for.

Kragerø AP vil at alle barn i kommunen skal få et best mulig tilbud om undervisning – ved økt lærertetthet på de skolene som opprettholdes, styrking av tilbudet til de som har behov for tilrettelagt opplæring, og mer økonomiske ressurser til materiell og utstyr. I dag går ca 95 % av skolebudsjettet til lærerlønninger.

Et bredt tverrpolitisk flertall vil at det skal investeres i opprusting av skolesenteret på Feierheia – noe som er helt nødvendig - og i ny skole på Helle. Et slikt løft er imidlertid økonomisk avhengig av at vi gjør de øvrige endringene som er foreslått. Dette henger uløselig sammen.

Kragerø AP vil at alle grunnskoleelever i Kragerø kommune skal få en kvalitativ bedre skole, og vi vil ikke lenger pålegge fastlandsskolene, med budsjetter skåret inn til beinet, for ikke å si inn i beinet, å subsidiere små skoler for de få – med det som resultat at alle elever i kommunen får et dårligere tilbud. Vi lokalpolitikere er gitt det lodd å få disse knappe ressursene til å strekke til og fordele de til beste for hele kommunen.

Motstanderne av vårt forslag kjemper for å opprettholde en struktur som vil gi deres egne og andres barn et dårligere opplæringstilbud fordi selve lokaliseringen - bygget - er det sentrale. Og da er det viktig å huske at skolens oppgave er å gi barna opplæring – det såkalte samfunnsregnskapet må vi balansere ved gjennomføring av andre tiltak; som bedre ferjetilbud, reguleringsplaner for økt bosetting, og aktive tiltak og prosjekter for næringsutvikling og tilflytting.

Vårt mål er å få til noe nytt, noe flott og fremtidsrettet med og i skolen for barn i hele Kragerø kommune. Derfor forholder vi oss først og fremst til hva som er skolens mandat, best mulig opplæring til alle barn. Den nye skole på Helle blir et fantastisk løft! Opprustning av skolesenteret på Feierheia er helt nødvendig! Bedring av den generelle lærertettheten, bedre tilrettelagt opplæring, øket antall delingstimer, økte vikarressurser og satsing på bedre og mer funksjonelt materiell og utstyr er det som skal til for at alle elever i kommunen skal få tilfredsstillende læringsmuligheter. Ved å foreta det grepet som vi nå foreslår, legges det til rette for en kvalitetsøkning i grunnskolen i Kragerø kommune over tid.

Oppnås ikke flertall for helheten i forslaget i kommunestyret 15. desember er det etter min oppfatning grunn til å gjenta utsagnet fra 12. mai – det vil være en overhengende fare for en snarlig ny skolestrukturprosess fordi vi ikke klarte å "skjære igjennom" i form av en gjennomgripende strukturendring. Videre vil de foreslåtte prosjektene på Feierheia og på Helle stå i akutt fare for å ikke kunne realiseres som planlagt.

 

Geir Henning Eikeland

Formannskapsmedlem

Kragerø Arbeiderparti

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Pia 8år
Dato:Mandag 19. desember Kl: 14:34

Jeg syns det var dålig jort å leggene skolen vår den fffffine skolen vår ååååå følnøye me i neste epi sode hva sker me pia

Av: K.Paulsen
Dato:Fredag 16. desember Kl: 17:22

Fortvil ikke kjære øyboere, det siste toget har ennå ikke gått. Vi har mange ressurssterke mennesker iblandt oss. Så vi skal stå på i fellesskap.

Av: janne bakke selliseth
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 15:34

jeg husker første gangen jeg kom til kragerø og tåtøy. det var sommeren for 10 år siden og vi var på familietur på sørlandet. jeg var i min verste fjortis alder og kunne ikke skjønne hva vi skulle på den gamle pensjonist øya tåtøy å gjøre.men vi kjørte i land og boltret oss fritt på landstedet vi hadde leid og slengte på oss bikini og slikket sol.skrekkslagen trodde jeg at de neste ukene skulle bli,men der tok jeg skammelig feil.for det tok ikke mange dagene før jeg fikk kontakt med øy- folket og ble invitert til breibukta for å bade. dette ble min livs opplevelse for foran meg i blå shorts og kvisete ansikt stod min første kjærlighet og slik ble de 2 første ukene av mitt liv på tåtøy. det har nå gått ti år og jeg vender hver sommer snuten mot det blide sørland og mitt andre hjem- nemlig tåtøy. jeg opplever glede, ro og samhold fra øyfolket og hver sommer roper de fra brygga " der kommer janne trønder". jeg frykter nå for tåtøys framtid og ikke minst min egen ferie. legges skolen ned, frykter jeg at det lille lokalsamfunnet litt etter litt vil svinne hen og kanskje blir den pensjonist-øya jeg engang trodde at den var.MIN BØNN TIL POLITIKERE ER AT DERE TENKER DERE OM, DERE MISTER IKKE BARE ET LOKALSAMFUNN MEN OGSÅ MYE AV TRYGGHETEN OG NÆRHETEN VI TURISTER SØKER NÅR VI SKAL SLAPPE AV OG FERIERE. hilsen trønder janne:)

Av: 55
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 13:25

Er dere så sikre på at det menes sprengladninger ?det kan like godt være kraftig overhøvling som noe annet, her må vi se positift på alt som skal skje i kvell ikke være kritiske, men heller optimistiske.
Får håpe på en god løsning som alle kan leve med, og være stolte over at alt løser seg til det beste for alle.

Av: Ragnhild Ellingvåg
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 12:27

Jo, nå har nedleggingsklanen fått det som de vil - diskusjonen på et lavmål ( skyting av pensjonister og dynamitt på ferga må vel kunne kalles like (u)verdige argument).Byfolk ser på sin forfalne skole - og noen har begynt å tro at en opprustning her er avhengig av nedlagte øyskoler. Opprustning av Feierheia og bygging på Helle er INVESTERING - dette kommer ikke i veien eller står i fare om det blir fortsatt DRIFT i øyene. Lykke til med skolesatsingen i byen, og velkommen til skjærgårdens levende skoler !

Av: Bymamma
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 10:18

Til optimist! Nei takk! :) Ikke så lenge det trues med dynamitt på ferga.

Av: Bymamma
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 10:14

Kjemp gjerne for skolen deres, men alle kan ikke være enig med dere!

Det er faktisk på tide å SATSE STORT på noen områder her i kommunen. Det kommer ikke større bevilgninger av at kommunen strør et syltynt lag med penger ut over alt og alle, slik at vi holder oss omtrent på "sultegrensa". Skoler står opp mot hverandre allerede. Hvorfor skal byunger gå på skole i slum?

Av: optimist
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 09:47

til fastlansboer
du kan jo sende barna dine til skåtøy, der er det både en god pedagogisk skole og flott ute og inne miljø

Av: mor til 4
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 09:28

Jeg ønsker meg tre ting til jul: 1. Ærlige politikere i Kragerø
2. Bevaring av det særegne i Kragerø
3. En god skole i det nærmiljøet som er
naturlig for barna i kommunen å gå.

Av: TTTT
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 09:06

laland og co burde ta seg en tur med den nye ferga så vi kan fylle den med dynamit...................

Av: Calamity Jane
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 01:31

Et ordtøkje sier; " Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg halve haka." Noen burde titte seg i speilet og sjekke barberinga før de møter i kommunestyresalen. Og noen burde kikke godt etter og se om de ikke har skyti seg sjøl i foten.
Kanskje vi ikke trenger noen skoler? Åssen blir skyssutgiftene om vi sender ungene til Brussel? Da er vi EU-tilpassa og passelig sentralisert.

Av: Trøtt
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 01:23

Det er trist hvis enkelte politikere lykkes i å skape splid mellom skolene. Det er trist hvis det får stå som sannhet at å legge ned øyskolene vil utløse midler som skal legitimere investeringer og drift ved andre skoler. Det er så marginale summer det her er snakk om. Det virkelige støtet burde gjøres av alle foreldrene og lærerne sammen, og forlange at Kragerøs skolestruktur tildeles ressurser tilsvarende landsgjennomsnittet, og ikke ligger på verstingtoppen. Kommunen har valgt en rask nedbetaling av gjeld for å kunne ha muligheten til å låne penger blant annet til nybygg i skolesektoren.Det er bra, men det har samtidig kostet. Det har innebåret en årviss innstramming i alle sektorer, også skole. Nå er gjelden nedbetalt, vi har penger på fond, vi har ny regjering som flagger sterk satsing på distrikt og skole, og for meg kan det se ut som at dersom Eikeland og andre som ivrer etter å legge føringer, argumenterer med at nedskjæringene bare vil fortsette. Det har ditt parti gitt løfter om en snuoperajon på, Eikeland, sammen med SV og Sp i Soria Moria! Og for første gang på lenge fulgte det virkelig penger med et slikt løfte! Skulle ikke dette borge for at vi i hvertfall skulle orke å ha så is i magen at vi kosta på oss å gjøre ting i riktig rekkefølge? Først konsekvensutrede, så høre, så diskutere og vedta, og SÅ legge inn i budsjett...?

Av: Gro M.
Dato:Torsdag 15. desember Kl: 00:20

Besparelsen på nedleggelse av øyskolen er forsvinnenede liten. Velforeningene på øyene har bestilt en konsekvensanalyse som viser til en besparelse som IKKE kommer noen til gode, snarere tvert i mot. -Konsekvensanalysen kom i går 14.12.05 fra Bergen. Den er mulig å få tak i etterhvert. Det lønner seg alltid å gjøre et godt grunnarbeid. "Å tale en annens tale er slett ingen sak, men om en velger og tro blindt på den andre, kan en slik tale bli ris til egen bak." Det er en sannhet i det! Her gjør øyfolket noe politikerne burde gjort. Når Telemarkforsknings rapporter(2) ikke blir tatt på alvor, så må det vel være mulig å se at det som nå skjer er feil, når en ny og tredje rapport føyer seg inn i rekkene i forhold til konsekvensene økonomisk og sosialt Må tilføye at personene bak forskningene ikke har egen vinning på dette! den nye rapporten blir nok ganske snart lagt ut på kragerokystperlene.no. Les og prøv å se om dette er et vinningsprosjekt på sikt!!!

Av: Pedern
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 23:52

Til Bjørn:
Du skal ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke vil ramme deg selv!!!

Av: Peder Ellingvåg
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 23:44

Svar til G.H.Eikelands artikkel:”En fremtidsrettet skole for alle barn i Kragerø kommune.”


En mengde feil og påstander i innlegget ditt må påtales.:
* ”Kragerø AP har tidligere i denne perioden gått inn for at de minste elevene i distriktene skal få opprettholde et skoletilbud.”
Dette er feil, i og med at ” de minste elevene” nå defineres som trinn 1-7.
Rett svar er: Dere lovte at skolene skulle få fred i valgperioden.

* ” vi samtidig vet at vi i løpet av 5 år vil mangle ca 12 mill. kr pr år tildrift av skoler.”
Dette er en påstand. Hvor er beviset?

* …..”blir det et stadig større gap mellom kommunens inntektsramme og utgiftsramme naturlig knyttet til barn og unge. Dette vil fremtidige skolebarn i kommunen få lide for.”
Atter en påstand, og i tillegg forsøkt brukt som skremsel. Bevis??

* ”Faktum er at barnetallet går betydelig ned, og overføringene fra staten, ca 50000 kr pr elev, går tilsvarende ned.”
Igjen en påstand. Det er her ikke regnet med noen tilflytting til kommunen. Hvor er beviset?

* ”Skoleadministrasjonen har gang på gang påvist at ved å holde i gang alle skoler som nå, vil vi redusere kvaliteten på det som er skolens oppgave- å gi elevene opplæring.”
Det beviset vil jeg gjerne se. Dessuten: Har du et svært snevert syn på hva som er opplæring, siden du kan påstå dette???

* ” Kragerø AP vil at alle barn i kommunen skal få et best mulig tilbud om undervisning”.
Påstand, og med det dere legger opp til av løftebrudd: en ren hån ! Bevis!

* ”Et slikt løft er imidlertid økonomisk avhengig av at vi gjør de øvrige endringene som er foreslått. Dette henger uløselig sammen.”
Igjen en påstand som faller på sin egen urimelighet. Hvor har du gått på skolen??

* Ved å foreta det grepet som vi nå foreslår, legges det til rette for en kvalitetsøkning i grunnskolen i Kragerø kommune over tid.”
Påstand, og direkte usant !

* ”Videre vil de foreslåtte prosjektene på Feierheia og på Helle stå i akutt fare for å ikke kunne realiseres som planlagt:”
For no’ tøv!! Eikeland vet like godt som oss andre at det er forskjell på driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Dette er ment for å så splid mellom kretsene i kommunen.

Som gammel lærer vil jeg si: Dette innlegget ditt står til Stryk!

Hilsen
Peder Ellingvåg.

Av: Fastlandsboer
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 23:42

Mine barn går på en skole som forfaller både materielt og pedagogisk. Hvis det å legge ned øyskolene vil forbedre dette er jeg ikke i tvil et sekund. Legg ned øyskolene slik at ALLE barna, inkludert øybarna, får den utdannelsen de har rett til og krav på. Det vil barna takke oss for når de blir eldre, når de står og skal søke skole og jobber.

Av: Norge, rikt men dyrt
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 23:34

Til Bjørn! Du har faktisk rett i at tusenvis av familier har lang og vanskelig vei til skole og bysentra i dette landet. Barn fraktes til skolen fra øyer, fjorder, fjell og dype skoger. Mange lever også i mye hardere klima enn her, med lange vintre, uvær og rasfare. Tro det, den som kan!
Dette er ikke trakassering, det er realiteten i vårt kronglete og vidstrakte land. Mange flytter, men en del blir der de føler seg hjemme.

Av: Bjørn
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 23:32

Hadde kommunen hatt tilgang til statskasse ville selvsagt øyskolene bestått. Men når pengene ikke strekker til så må man kutte ned på noe. Uansett hva man kutter ned på så blir det galt for noen grupper. Før i år har det vært fakkeltog for å beholde sykehuset. Skal vi heller kutte ned på sykehuset og satse på øyskolene? Ville det ha skapt ro i byen? Neppe...

Av: Har lest alle innleggene om saken
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 21:16

Dette er en vanskelig sak, og jeg er glad for at jeg hverken er øyboer eller politiker i dag. Jeg forstår at folk blir forbanna når de risikerer og miste skolen, men jeg har tillit til at politikerne stort sett forsøker å gjøre en så god jobb som mulig.
Man kan diskutere mye fram og tilbake om hva kommunene egentlig burde ha råd til, men her i byen er det tydelig hva kommunen ikke har ordnet opp i. Mange barn tilbringer skoledagen under det jeg vil kalle uverdige forhold, i bygninger som smuldrer, lukter mugg og skitt, og med elendig utstyr. Fritidstilbudene foregår i de samme, eller lignende bygninger. De pedagogiske tilbudene og fritidstilbudene kunne også vært mye bedre.
Hvis jeg måtte velge mellom lys i skjærgården (=kort skolevei for alle barn) og en god skole for ALLE barn, så ville jeg valgt det siste.

Av: Infiltert av Høyre???? JEPP
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 20:47

Det er trist å si det,og mulig er det også stygt. Men, med Geir Henning Eikeland slo Høyre bølgen virkelig til i Kragerø Arbeiderparti. Sakte men sikkert blir dette partiet mer og mer blått. Og blander man blått og rødt får man jo til slutt en helt annen farge. Så gudene vet hvor partiet til slutt kommer til å ende... skremmende. Time...vil...sjåv (forøvrig ikke skrivefeil,bare sitert Flåklypa)

Av: Trine
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 19:59

Ja nå er du inne på sakens kjerne fra politikernes side, Eikeland. Målet deres må være å sette skoler opp mot hverandre slik at foreldrene ender opp med å kjempe MOT hverandre! Det må da være mye bedre å bruke kreftene på å få til et godt skoletilbud for ALLE? Vi her ute på øyene er jo ikke stokk stein dumme (selv om enkelte gjerne vil fremstille det slik) for vi vil jo at ungene våre skal ha gode skoler med godt innhold og mye læring!!!
Når det gjelder barnetallet i Kragerø er det vel heller fastlandet som sliter med at det er synkende. Ute i skjærgården og da spesielt Tåtøy stiger jo antallet barn så da er det vel mer attraktivt for familier å slå seg ned her ute enn inne på fastlandet da?
Og for å ha en ting klinkende klart, Eikeland: Det er ikke selve SKOLEBYGGET vi kjemper for men NÆRMILJØET og BOSETTINGSGRUNNLAGET vi kjemper for!!!!!!!

Av: 2005
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 19:57

Til Bjørn!!!!!
Nå har det seg sånn at vi alerede har en skole der hvorvi bor,vi krever ingen nyskole sånn er det med den saken.
Vi har ingen fordeler med å bo på øyene,vi har valgt å bosette oss her pga nær veg til en barneskoleog ikke minst til en ungdomsskole ikke langt hjemmefra.
Nå har øyfolk blit mobbet og trakasert i flere år når det gjeller nedleggelse av skolene våre, nå er det på tide at vi får fri fra sånn trakasering av politikerne vi gir ikke opp så lett,er et kjempende folk vi står på til siste mann.

Av: Vidar Skåtøy
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 17:26

Til Eikeland og co.
Invistering og drift er vel to forskjellige ting, så det burde vel vere mulig å beholde skolene på øyene og samtidig bygge ny skole på Helle. Man sparer jo så vanvitig mye på å slå isammen/ legge ned skoler.
Å ruste opp på feierheia bør også kunne gjøres men muligens i mindre utstrekning. Desutten går jo elevtallene bare nedover så vi burde vel heller bygge eldreboliger der.
Hvem skal bo i de 2-300 leilighetene som er under plenleggin i byen, bare pensjonister, for det er jo ikke beregnet et eneste barn i prognosene til eikeland og co.

vidar

Av: Rafael
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 17:26

Sett rehabilitering av Tåtøy og Skåtøy skoler ut på anbud til FAU - Her ligger det inne 4,5 mill over tre år i rådmannens tall.
Det ser ut til at Eikeland tror at de rødgrønne er like upålitelige som AP når det gjelder samfunnskontrakten med velgerne og mandatet de fikk ved valget - han tror ikke på at hans partifeller sentralt vil følge opp valgløftene. Det øyskolene koster mer enn hva rådmannen sier kommunen får overført pr. elev dreier seg om tilsvarende beløp som er foreslått for å holde lørdagsåpent på biblioteket, - det er dessuten forventet at kommunen skal bruke noe av inntektskatten til skole også.
Og var det ikke så at AP foreslo å styrke budsjettet med nærmere 4 mill? Dette var bare to små forslag som ikke setter eldreomsorg opp mot skole - prøv å være LITT konstruktiv da! Om min økonomi er dårlig så må jeg spare, men det nytter lite å kutte ut reiseutgiftene til jobb - det er jo utgifter til inntekts erhvervelse. Evt. merkostnadene for øyskolene er utgifter til inntekts erhvervelse for Kragerø kommune.

Av: Bjørn
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 16:48

Det finnes tusenvis av familier som bor laangt unna skolen rundt omkring i Norge. Skal alle disse kreve å få en liten skole i nærheten? Hvorfor skal folk på øyer ha fordeler?

Av: Med utsikt..
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 12:04

Jeg sitter her ved PC-en og leser Kragerønett, mens jeg innimellom ser ut over skjærgården. Når dag blir til kveld vil jeg se alle lysa fra hus og brygger. Det er vinter i Kragerø, men i skjærgården er det likevel et levende lokalsamfunn.Ingen skal prøve å fortelle meg at det blir slik hvis skolene legges ned. Da blir skjærgården en eneste stor fritidsbolig. Det dreier seg egentlig om noe så enkelt som dette: Vil man at det skal bo folk i skjærgården, eller vil man ikke?

Av: 2005
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 10:59

Det går ikke ann å holde en skole idrift fra 1-3klasse det er det samme som at den blir lagt ned året etter,driftsutgiftene blir det jo alikevel.

Av: 55
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 10:37

Er du så naiv Eikeland at du tror det vil bosette seg folk i skjærgården,når som dere rasert alt sammen. Det eneste vi kan håpe på nå er at dere vil oppheve konsesjonen så vi kan selge til høydsbydene å komme oss ut av kommunen. Her er vi ikke ønsket. Dere politikere satser 110% på turisme og atter turisme, hvor skal alle turistene komme i fra? Tror dere virkelig at kommunen er tjent med døde øyer,ingen menesker ingen ferger,det må kalles rasering på høyt plan

Av: Bjørn
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 10:21

Hvorfor ikke vedta et kompromiss hvor skolen opprettholdes for 1-3 klasse, slik at de minste slepper å reise så langt de første årene.

Av: Evy
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 10:01

Øh -det var 12 millioner du må spare inn, ikke sant Eikeland? Fra 72 mill til 60 mill i 2011? Hvis prognosene holder? Hvis rødgrønn regjering ikke gjør det løftet for kommunenorge de har satset på? Hvis Kragerø kommune ikke satser på tilrettelegging for innovasjon og tilflytting? Hvis det ikke flytter inn noen barn i de planlagte leilighetskompleksene som skal bygges? Hvis Kragerø kommune holder seg til å være verstinger til å fordele til skolebudsjettet?
Jo, da er det nok riktig grep å spare noen hundre tusen på å legge ned kystkulturen sin. Det er et kraftgrep. Nei, folkens, ikke la dere forføre av politikersnakk. Dette er retorikk, logikken tilsier at hvis Eikelands rettferdighetsbestrebelser skal holde stikk, er det under forutsetning at han og de andre politikerne ikke får til vekst og utvikling i Kragerø kommune. En annen forutsetning er at Eikeland og hans meningsfeller planlegger å bruke bare de overførte statsmidlene til skole, og ikke skattekroner fra kommunen. Investeringene vi kan gjøre i fastlandsskolen er fremdeles beregnet under investeringer, Eikelands problemstillinger handler om drift. Øyskolene koster i år LANGT UNDER gjennomsniittsprisen for en skoleplass på landsbasis. Det handler ikke om antall elever, det handler om prioritering.

Av: Gro Marigård
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 09:56

Vi kan vel egentlig bare legge ned alt som koster penger, for slik kommunen prioriterer nå er det til slutt ikke arbeid eller tilbud igjen i kommunen. For å vinne må man satse og da må man se helheten Eikeland, der er vi eneige. Men ved å flate ut det som gjør Krageø til en "Perle blandt kystbyene" ødelegger man Kragerøs særegenhet. Man må ivareta det som gjør Kragerø spesielt.

Av: innflytter
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 09:39

det er kortere for helle barna og reise til byen enn øybarna (i tid) så da kan vi jo bare samle alle småskole barn i kommunen på kalstad og i byen.DA SPARER VI MANGE PENGER.
NEI NÅ PÅ POLITIKERNE SLUTTE OG SETTE SKOLENE OPP MOT HVERANDRE.

Av: KLM
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 09:24

Slik jeg har forstått det vil alternativet være enten skole på øyene, og dermed dårligere skoletilbud for ALLE i Kragerø, eller IKKE skole på øyene og et mye BEDRE skoletilbud for ALLE. Med skoletilbud menes kvalitet på bygg og undervisning.

Hvor er soladiriteten da, øyfolk? Tenk på alle de andre barna i kragerø også! Skal de stå dårligere rustet i fremtiden bare fordi noen få barn skal få en egen skole utenfor husveggen?

Av: Tanker fra Steinmann
Dato:Onsdag 14. desember Kl: 08:37

Ole Brumm i AP-land

Hopp og sprett og tjo og hei,
AP-Laland er på vei.
Ut av Ole Brumm sin verden,
starter han den ville ferden,
mot et nytt og ukjent sted……

Det er her man velger,
tar beslutninger og svelger
ned sin stolthet og sin tro.
Verdig og med stoisk ro,
eller feirer valgets kvaler…..

Han håper nok det går mot sommer,
før foreldrene og Isnes kommer,
og får snudd ham nok en gang,
som en flerstemt visesang,
utpå Jomfruland’s morener.

For da kan han slappe av
uten politikkens mas og kav.
Ta en tur på Stopp’n,
få no’ varmt og sterkt i koppen.
Nyte livet, ta de valg han føler for……

Han skulle nok ha sluppet dette,
for man kan jo gå fra vettet.
Velge, velge hele tiden,
ting som fint kan velges siden,
om et tiår eller to…….

Kjære Laland, ta ditt valg.
Du er snart på billigsalg.
Løfter skal man holde,
uansett politisk rolle.
Det er også Ole Brumm sin verden………

”Lokalsynser”

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS