Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Formannskapet behandler Lille Stoppen

24.01 2006 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Ungdomsklubben Lille Stoppen fortsetter i nåværende lokaler på Torvet. Det inngås en tre års leieavtale med eierne Kragerø Prosjekt. Formannskapet skal behandle saken i kjveld.

 

Det foreligger en enstemig innstilling fra  hovedutvalg for samfunn. Inge Olav Rønning fremmet følgende tilleggsforslag:
”Saken oversendes formannskapet under henvisning til at leieavtalen forplikter kommunen utover
inneværende budsjettår.”
Innstillingen og Rønnings tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket går også ut på at det skal jobbes videre med alternative bruksmuligheter av lokalene på dagtid. Det betyr blant annet at et utspill fra Torstein Axelsen (bildet) blir med i diskusjonen.I  et leserinnlegg i lokalavisene har Torstein Axelsen foreslått at unge og eldre skal dele på lokalene i gamle Stop en Halv på Torvet.


Torstein Axelsen (th) vil at de eldre
skal møte ungdommen.
Axelsen mener lokalene kan utnyttes på en bedre måte enn i dag.  Det jobbes med å få til et aktivitetssenter for eldre i Kragerø. Hvorfor ikke legge dette til lokalene ved Torvet, der ungdomsklubben holder til? spør Axelsen. Han viser til at klubben bruker lokalene om kvelden. For de eldre er det dagtid som er mest aktuelt, men et av hovedpoengene hans er at unge og eldre i en del sammenhenger kan komme sammen, høste erfaringer og utveksle kunskap.

Her er innlegget fra Axelsen:

Alle vi som nå er gamle, har vært unge, og dagens unge blir engang gamle. Vi har derfor felles interesser og kan utnytte hverandres kunnskaper og erfaringer.
Som de fleste kommuner har også Kragerø et ungdomsråd. De har talt og forslagsrett i kommunestyret i saker som er ungdomsrelatert. Det har også fått tilgang til lokalen i tidligere "Stopp en halv", visstnok to kvelder i uka. Dette koster litt i budsjettsammenheng, men det å gi ungdommen tillitt, medbestemmelse og tilgang til fornuftige aktiviteter, betaler seg i den store sammenheng. Det vet vi at tidligere smertelig erfaring.
Kragerø har også et eldreråd, men i motsetning til ungdomsrådet – og de fleste andre kommuner – har det ikke tale -og forslagsrett i kommunestyret, og heller ikke et aktivitetssenter for eldre.
Den demokratiske situasjon i Kragerø er slik at kommunen i nær framtid får et stort overskudd av "gamle eldre" – sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette vil bli et økende problem – sosialt og økonomisk – et problem som må tas alvorlig og frontes effektivt. Vi vet at et øket antall gamle eldre betyr et tilsvarende økt press på omsorgstjenestene for eldre, det være seg hjemmetjenestene for eldre, det være seg hjemmehjelp, hjemmesykepleie, sykehjem, omsorgsboliger, rehabiliteringsavdeling,  osv.
Dette vil igjen bety økte uttellinger på budsjettet, som må reduseres tilsvarende på andre poster.
Alternativene kan dessverre være å redusere kvaliteten på tjenestene – eller – og her kommer jeg endelig fram til hensikten med dette innlegget.
Det er en kjennsgjerning – som vi blir stadig mer oppmerksom på – at organer som ikke brukes forfaller. Dette gjelder både "kropp og sjel".
Dessverre er svært mange gamle ensomme. Dette passiviserer og fører til unødvendige og for tidlig forfall. Det er her et aktivitetssenter for eldre kommer inn. Det å komme sammen med andre eldre og delta i ulike tilpassede aktiviteter er "medisin" mot fysisk og psykisk forfall.
Bare fantasien setter grenser for hva eldre med ulik livserfaring, ferdigheter og behov kan dele med hverandre.
Lokalene som ungdommen får bruke noen kvelder i uka, må også kunne stilles til rådighet for et aktivitetssenter for eldre. Kanskje kunne unge og gamle av og til møtes – og høste av hverandres livserfaring og kunnskaper om for eksempel mobiltlf. og data.
Folkehjelpa med sin nye buss måtte kunne hente/bringe de minst mobile hjemme. Dette bør ikke medføre store kommunale uttellinger, men vil uten tvil oppveies mange ganger i sparte utgifter i eldreomsorgen.
Det er ingen tid å miste.

Torstein Axelsen

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Ingen kommentarer skrevet ennå

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS