Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Kragerø vgs kan miste flere fagtilbud

01.12 2005 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Kragerø står i fare for å miste fagtilbud som fører til studier innen blant annet medisin, farmasi og ingeniørfag. Formannskapet kjemper for lokale tilbud.

 

Formannsakapet behandlet i siste møte et forslag som er utarbeidet av Preben Hegland og Gotfred Nilsen. Det er en presisering av tidligere vedtak, som underbygger oppfatninger som er sendt videre til fylkespolitikerne. Fylkestinget skal avgjøre fremtidige fagtilbud ved de videregående skolene i neste uke, og det er dermed fortsatt fare for at elektro vil forsvinne ved Kragerø videregående skole.
Nå slår lokalpolitikerne alarm når det gjelder ungdommens muligheter til videreutdanning.  På en rekke områder må ungdommen ut av byen i stedet for å få videregående utdanning i Kragerø. Dette vil ikke formannskapet akseptere, og man setter nå sin lit til at Fylkestinget innser skjevheten i det forslaget som  er lagt frem - og som i stor grad dreier seg om en sentralisering til Grenland.
Hvis en av de tre klassene med allmen- og idrettsfag overføres til formgivingsfag, risikerer man å sitte igjen med kun en klasse som skal dekke realfag, språk og samfunnnsfag.  Dermed rammes utdanning innen medisin, farmasi, ingeniørfag og realfag.  Formannskapet henviser også til at man mister opplæring innen språk, og det i en kommune som skal tase på turisme!
I henvendelsen fra formannskapet går det frem at innspillet i høringsprosessen og vedtaket etter hovedutvalgets behandling av saken ikke har ført frem.  Det vises til formuleringer i fylkesplanen om å ta hensyn til Kragerøs spesielle behov.
Formannskapet foreslår helt konkret at de tre nåværende klassene med allmenfag og idrettsfag videreføpres. I tillegg foireslås det å overføre en klasse for formgivingsfag fra yrkesfaglig utdanningspogram til studieforberedende utdannngsprogram.
Formannskapet går videre inn for å opprettholde elektro. Det vises spesielt til at Kragerø er en del av et felles arbeidsmarked i nedre Telemark, og at man ikke kan bygge linjen barepå lokalt behov for lærlingeplasser.
De øvrige delene av dforslaget fra hovedutvalget foreslås opprettholdt. Det gjelder også utdanningsprogrammet Service og Samferdsel.

Saken oppdateres.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: ungdom#
Dato:Søndag 1. juli Kl: 22:16

Hvor finner jeg hybler til leie i Kragerø, for skoleåret 07/08 ??

Av: ungdom
Dato:Lørdag 10. februar Kl: 17:48

dere vil ha ungdom til kragerø, men tar bort skolegangen.. er det lurt?

Av: nummer 3
Dato:Mandag 29. mai Kl: 14:08

går det ann og få hybel i kragerø.

Av: Ragnhild
Dato:Fredag 2. desember Kl: 16:01

Kjære Einar - ser ikke du at AP, Høyre og Krf nå vil bevise at 5 1/2 åringer kan dagpendle fra Jomfruland og Korset for å gå på barneskole i byen, da må vel 17.åringer kunne pendle fra Kragerø til Grenland. Så jeg tror at utspillet fra formannskapet er uttrykk for hvilken bekymring de har for den reisebelastning ungdommene fra øyene og Levangsheia får. Vi må sloss for lokalsamfunnet sa Kari Fosso.

Av: Elev 2
Dato:Fredag 2. desember Kl: 07:32

Ja, vi vil gjerne vite hva skoleledelsen mener!

Av: Karl-Einar Westhrin
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 23:31

Jeg mener det bør være en selvfølge at Kragerø VGS bør ha minst det linjevalget vi har i dag. Uten tvil. Men, for de fleste fykespolitikerne er det sikkert like vanskelig å se Kragerøs behov for en VGS .( Disse elevene klarer sikkert å bo på hybel i Grenland,) like enkelt som at småbarn i fra øydistriktet ned til 5-6 år må dagpendle med ferge til sentrum av Kragerø. Dette er jo bare samme medisin som AP HØYRE KRF og til dels VENSTRE bruker overfor oss Skjærgårdsboere i Kragerø . Kun i litt større skala. Dette er selvfølgelig en feilslått sentraliseringspolitikk. Men nå klager Kragerøs lokalpolitikere for sin "SYKE MOR" Hold valgløftene å forvent at andre gjør det samme.
Til slutt til AP lokalt og andre som føler seg truffet. Ta dere en tur på Eldhuset Kulturkafe . Der er der LUGÆRKVELD Fredag 2/12 kl. 19.-
Vennlig hilsen fortsatt Tåtøyboer

Av: Elev
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 19:46

Det er noe jeg ikke helt har forstått i denne saken. Har ledelsen på Kragerø vs en annen oppfatning enn formannskapet? Og i så fall: Hvorfor?
En redegjørelsehadde vært på sin plass.

Av: Arb giver
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 16:13

I Kragerø i disse dager utføres det jobber for tilsammen en halv miliard kroner. Vi trenger håndverkere for å utføres disse arbeidene.
Vi trenger reiselivsfolk til å betjene reiselivsbransjen, som kommunen vil satse på. Men vi trenger først hådverkere til å bygge anleggene til reiselivsbransjen. I en periode nå trenger vi en enorm rekrutering.
Ikke legg ned linjer start heller opp fler nye, løsninger med plasser og rom løser man sikkert med kreative påfunn.

Av: LAL
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 12:18

Vi er innflyttere med barn som snart skal over i videregående skole, og vi kommer til å flytte tilbake hvis utdanningstilbudet i Kragerø blir for dårlig. Jeg er likevel bekymret for barnas skolekamerater. De er Kragerøs framtid. Det er trist hvis for mange av dem ender opp med og selge soft-is og sandaler til turistene.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS