Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Slaget står i kommunstyret

02.12 2005 av Willy Nilsen

 

Saken oppdateres: I morgen skal formannskapet behandle forslaget til budsjett, som blant annet innebærer nedleggelse av skolene på Tåtøy og Skåtøy. Men selve slaget står i kommunestyret.

 

Det er sannsynligvis flertall for forslaget i formannskapet Representantene fra Ap, Høyre og KrF har alle har gitt uttrykk for at de støtter forslaget.
Det er mer uvisst hvordan det går i kommunestyret 15. desember. Da står det virkelige slaget om neste års budsjett.

I et innlegg som er sendt lokale medier, gir Utdanningsforbundet full støtte til de som jobber mot nedleggelse av Skåtøy og Tåtøy skoler.Her kommer innlegget:

SKOLENEDLEGGELSER OG SKOLEBUDSJETT

Utdanningsforbundet Kragerø vil uttrykke støtte til alle de som nå jobber mot nedleggelse av Skåtøy og Tåtøy skole.

Mange grunner taler imot nedleggelsesforslaget fra Ap, Høyre og KrF:

  • valgløfter og politisk samarbeidsavtale fra 2003
  • kommunestyrevedtak fra 12. mai 2005
  • bedret kommuneøkonomi, i og med at gamle underskudd er nedbetalt
  • flere penger overført fra staten til kommunen fra og med i høst
  • usikkerhet omkring forholdene som barna fra øyene vil møte i en stor 1-10-skole på Feierheia

Dette kommer i tillegg til de grunnene for å bevare skolene som ligger i hensynet til barnas trygghetsfølelse – og til lokalsamfunnet som helhet: Ønsker man økt bosetting på øyene – og ikke bare turisme -, og ønsker man for eksempel fortsatt ferjedrift og annen infrastruktur, må skolene bevares.

Ap, Høyre og KrF begrunner nedleggelsesforslagene sine med at pengene som spares, skal brukes til forbedringer i grunnskolen ellers. Til det er å si at det er ikke presentert konkrete regnestykker som viser netto økonomiske gevinster ved å legge ned Skåtøy og Tåtøy skole. I tillegg tilsier all erfaring at man ikke bør ha tillit til løfter om at eventuelle gevinster skal forbli i skolen: Nye budsjettkutt varsles allerede nå i økonomiplanen for 2006-2009, og det er grunn til å tro at en eventuell styrking nå, vil forsvinne allerede ved neste års rammereduksjon. På grunn av større elevgrupper enn nå, frykter vi - snarere enn forbedringer i skolen – at mulighetene for tilpassa opplæring vil bli forringa og at lærernes arbeidsforhold ved det blir enda mer krevende.

Vi føler oss ellers overbeviste om at de gjenværende skolene – om de skulle kunne velge – ville betakke seg for å få det litt bedre økonomisk, på bekostning av at andre skoler legges ned.

Utdanningsforbundet Kragerø oppfordrer politikerne i kommunen til å stå ved valgløftene fra 2003 om å bevare skolestrukturen.

Kragerø 1. desember 2005 for styret i Utdanningsforbundet Kragerø

Solveig Rambøl, leder

Vil ikke være illojal

Nina Haugland, som bor på Skåtøy, har permisjon fra politiske verv.  Hun er ikke i tvil om hva hun skal mene om øyskolesaken, men vil ikke opptre illojalt overfor eks-partikolleger, som hun uttrykker det i KV. Saken avgjøres i kommunestyret 15. desember.

Det var ingen ledige stoler å oppdrive da stormøtet om øyskolene startet kl. 17.30 mandag kveld på Skåtøy skole. Det fremkom en rekke nye opplysninger på møtet, blant annet at barneombudet nå følger utviklingen i saken.

Stor interesse for skolestrukturen,
og fremtiden for øyskolene spesielt.
Dette har sammenheng både med de rent faktiske forhold knyttet til lang skolevei, og barns generelle rettigheter til å bli hørt i slike saker.
Det ble orientert om øyskolenes "evige kamp" for å overleve, og det var ingen nederlagsstemning å registrere.  Lokalbefolkningen vil ta kampen opp, og mener at det tallmaterialet som er brukt for å vise hva elevene koster ved de enkelte skolene ikke er til å stole på. Det ble også påvist at kvaliteten i skolen er meget høy ved små skoler.
Videre var det bred enighet om at man må holde sammen for å bavare en god skolestruktur, og at dette ikke bare gjelder for Skåtøy og Tåtøy - men for samtlige skoler i Kragerø kommune.
Samtidig med møtet på Skåtøy, var det flere partimøter i Kragerø denne kvelden. Arbeiderpartiet hadde medlemsmøtet, der budsjettet sto på dagsorden.
Det fremkom ingen nye opplysninger om skolesaken på møtet i Arbeiderpartiet. Det er klart at Henry Isnes  vil stemme imot forslaget til nedleggelse.  Spørsmålet er da om det er minst to "utbrytere" til i de tre partiene som står bak forslaget.

Saken oppdateres.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Fantomet
Dato:Fredag 9. desember Kl: 16:47

I følge vår ordfører kan jo ikke skåtøyfolk verken lese eller skrive ,så jeg er vel et offer fra den tiden Erling selv var rektor her .Svakere rektor har vi ikke sett her ute.En egenskap han har tatt med seg i sin nye jobb også.
Håper det ikke er for mange skriveleif her "SALA"

Av: Sala Palmer
Dato:Fredag 9. desember Kl: 15:17

Fantomet da. Kommune skrives med 2 M-er.

Av: skp
Dato:Torsdag 8. desember Kl: 17:11

jeg skal være den første til å innrømme at her bryter vi valgløfter,sa Laland-så den saken er grei.men å stemple deler av befolkningen som egoister på en sak som denne er ille-ikke minst for hans egen del

Av: øyboer
Dato:Torsdag 8. desember Kl: 17:02

Partiprogrammet til Ap. kan de tørke seg bak med.Dette partiet er ikke for de små og svake,heller ikke for folk flest.DE driter seg ut som vinglete løynere. Husk hva de nå er iferd med å gjøre og glem det IKKE for ettertiden.

Av: Gunn m
Dato:Torsdag 8. desember Kl: 16:20

Leser KV i dag,hvor ordfører Erling Laland slår "kraftig tilbake".
Her er det fler "fakta ting" jeg stiller spørsmål ved.
Bla hevder han at elevtallet er synkende BÅDE på TÅTØY OG SKÅTØY. Vel er du norsk lærer,og sikkert god i lesing. Men jeg hadde da trodd du også kunne telle. For dersom du leser i FAKTA over elev tallet vil du se at vi på Tåtøy er i vekst!! hvor mange ganger må dette gjentas før det synker inn hos enkelte??
Og hvordan kan han i Telemark sendinga inrømme at "JA,dette er er et gigantis løftebrudd" for så å snu seg rundt å si stikk motsatte i KV?
samtidig gir han intrykk av at vi mangler leseferdigheter og leseforståelse,ved at vi ikke har GIDDE å lest parti programmet..
Videre sier ordføreren at; "skolens oppgave er undervisning.skolens budsjett skal ikke ta høyde for bosetting og utvikling i nærmiljøet". Det er for så vidt sant det. Men hvem vil bli boende på en plass uten skole? ville det bodd mange i kragerø dersom nermeste skole var stathelle? Grunnen til nedleggelsen kan være at kommunen ser at vi opprettholder barne tallet og vel så det. Neste år må vi ha inn en ekstra lærer. hvilket som vil gi en merutgift på ca 500.000 kr. Så i stede for å få et klapp på skuldra for at barnetallet er oppe,er dette heller gjort om til å bli en ulempe for oss... Hvor er logikken??!!

Av: ergli
Dato:Onsdag 7. desember Kl: 22:31

Siden det er snakk om at øyungene skal gå på byskolen , går det godt ann å sende ungene deres på våre skoler, vi har plass til mange. Da kan dere se hvordan det vil fungere,når dere må hent å bringe. Det har seg sånn at det er mange som jobber og skal følge vanlig arbeidstid fra kl syv til tre . Nå har dere noe å tenke på ,så kan dere se hvor letvint det er

Av: Lurer...
Dato:Onsdag 7. desember Kl: 21:35

Har det blitt slik, at Skåtøy og Tåtøy må kjempe hver sin kamp? Mye tyder vel på at det er Skåtøy som fremstår som skjærgårdsskole. Akkurat det har Ellef Ellegård rett i. Elever fra Tåtøy kan vel like gjerne gå på Skåtøy skole som i byen?

Av: Supermann
Dato:Onsdag 7. desember Kl: 16:33

Man kan bare konstantere at Kragerø formannskap består av mindre begavede personer som ikke burde inneha slike verv.Etter min mening burde de ta en lang tur på en kort brygge og leke med noe meget giftig.

Av: Rafael
Dato:Tirsdag 6. desember Kl: 19:30

Pussig - den 01.11.2005 vedtok Kragerø formannskap at i arbeid med rullering av kommuneplanen skal arbeidet forankres i FNs barnekonvensjon.
Jeg visste ikke at formannskapet kunne velge om de ville vedta å følge barnekonvensjonen siden den har vært norsk lov siden 2003.
Enda rarere blir det når de:
1.Den 1.11.05 vedtar at de skal følge barnekonvensjonen
2. Den 22.11.05 vedtar at de gir blanke i barnekonvensjonen og norsk lov
3. Den 6.12.05 opprettholder vedtak som innebærer å gi blanke i barnekonvensjonen og norsk lov.

Vedtaket i kveld føyer seg bare inn i rekken over søknader om manglende troverdighet fra AP, Krf og denne gangen må også Høyre innse det motsigende i vedtakene.

Av: Luta lei øyboer.
Dato:Tirsdag 6. desember Kl: 18:49

Denne gangen går det for langt.
Hvorfor i all verden skulle jeg gidde og stemme på ap,høyere eller krf etter att jeg har hørt dette.! Næh, dere mister totalt min stemme i alle år.! Jeg har aldri stemt på dere, og jeg angrer ikke i dag!
Det dere gjør mot øyene våre skal jeg huske på så lenge jeg lever.
Og jeg trur alle på Tåtøy og Skåtøy holder med meg, jeg har full støtte og er glad for det.Dere mister så utrolig masse stemmer og det vil bli tomt for folk på alle øyene. Er det en ting dere absloutt ikke må finne på, så er det å legge ned øyskolene. Slaget er ikke tapt ennå! Vi skal vise dere en gang for alle hva en skole er..!

Av: Butikk medarbeider.
Dato:Tirsdag 6. desember Kl: 17:59

Hvem støtter arbeidepartiet,høyere og krf!?
Dette lurer jeg virkelig på! Jeg jobber selv i en butikk inne i byen,
og annet hvert menneske jeg snakker med skjønner ingen ting av dette våset de har funnet på! Legge ned øyskolene gir ingen gevinst til fastboende, men kanskje til pengesterke høyerefolk som, ønsker seg øydistriktet for seg selv. Kragerø blir en plass sonm våkner ca. 23/6 for så og gå i dvale 1/8..
SÅ FLOTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Av: Sint mor til to..!
Dato:Tirsdag 6. desember Kl: 17:30

Hva slags arbeiderparti er det vi har her i kragerø!?
Det er et spørsmål jeg spør meg selv om gang på gang.
Svaret jeg da får,er att det har store innslag av blått i seg.
Det går imot all sunn fornuft,når de innvisterer i flott ny fergje, sammtidig som de går for nedlegging av øydistriktet. Uten skoler her ute vil det bli gradevis folketomt om vinteren, noe man vil merke kanskje ikke i morgen, men om ti-tyve år. Nei nå må politikerene våkene å se sanheten i øynene. Er det et dødt samfunn vi ønsker for Kragerø??

Av: Ragnhild
Dato:Tirsdag 6. desember Kl: 00:06

Du gjengir det akkurat slik jeg husker det! Og vi som tror på en levende skjærgård 12 mnd i året - og en skole der barna bor har fortsatt en jobb å gjøre!

Av: Nina Haugland
Dato:Mandag 5. desember Kl: 12:16

At avisene valgt å skrive at jeg var klar for come back, får stå for deres regning. Selv sa jeg at jeg VURDERTE å gå tilbake til politikken. Etter ukers vurdering for eller imot havnet jeg altså på et - NEI, nok er fremdeles nok !
Jeg valgte imidlertid å gå på medlemsmøte i AP den kvelden for å få lagt fram argumentene mot nedleggelse av Tåtøy og Skåtøy skoler. Da jeg reiste meg på møtet og oppfordret andre AP medlemmer til å bli med sa jeg;- Jeg skal på medlemsmøte i AP for der er den en jobb å gjøre !
Jeg sa heller ikke da at jeg ville gå tilbake til kommunestyre. For meg er ærlighet og lojalitet begreper som står høyt og selv ikke for øyskolene er jeg villig til å selge sjela mi.
Jeg kan imidlertid love deg at ikke kampen om skolene er ferdig i partiet. Jeg har ennå muligheten til å påvirke der og den muligheten skal jeg bruke for alt den er verdt !!!!

Av: Nina Haugland
Dato:Mandag 5. desember Kl: 12:01

Takk til Udanningsforbundet for den solidariteten de viser med øyskolene. Lytt til fagmiljøet som mener at ALLE i kommunen vår har rett til en god skole !

Av: leser og gråter
Dato:Lørdag 3. desember Kl: 22:41

Legg merke til at Erling Laland i en annen nyhet om skepsis til nyansettelser i forvaltinga maner til at vi må holde oss til kommuneplanen....jeg ler.

Av: Kragerø-kråka
Dato:Lørdag 3. desember Kl: 13:34

Bra forslag,Thor D!

Av: Thor D
Dato:Lørdag 3. desember Kl: 11:05

Hva med å starte en kanpanje og sende deres meninger til de som er listet opp her.

http://www.kragero.kommune.no/telemark/kragero/org.nsf/kipShowPoliticans
E-post til Statsministerens konto: postmottak@smk.dep.no
E-post til barne- og familiedepartementet: postmottak@bfd.dep.no
E-post til arbeids. og sosilaldepartementet : postmottak@asd.dep.no
E-post til kommunal- og regionaldepartementet: postmottak@krd.dep.no
E-post til underevisning- og forskningsdepartementet: Postmottak@ufd.dep.no
og flere hvis dere vil.

Av: Thomas Stenklev
Dato:Fredag 2. desember Kl: 12:10

Utdanning er selve grunnmuren i vårt samfunn. At kommunen nå vil legge ned skolene på Skåtøy og Tåtøy, ser jeg kun som noe destruktivt. Og som Utdanningsfornundet skrev, det er ikke garantert at disse "innsparingene" vil komme skolen ellers tilgode, eller gi økt handlingsrom innenfor rammene. Tvert i mot, i det offentlige skjæres vel budsjettet for neste år ned, om man ikke bruker alt i årets budsjett?
La Skåtøy og Tåtøy beholde skolene sine, så man i det minste forsøker å bevare det levende lokalsamfunnet.

Av: Gro Marigård
Dato:Fredag 2. desember Kl: 11:09

Jone Blikras blide ansikt og reportasje i avisen i går var et spark under beltestedet for skjærgårdsfolket.Klart alle oppegående mennesker syntes det er vanvittig fantastisk at det skal satses så voldsomt på skole i Kragerø...MEN... Du har vel fått med deg Blikra, at ikke alle er ville av begeistring for det som skjer? At det skal satses på skole er bra, VIRKEKIG BRA! Men at deler av befolkningen må ofre sin skole, sitt kulturelle oppholdssted og arena, DET ER IKKE ALLE LIKE GLAD FOR! Gå gjerne i fakkel-tog for å markere din glede, men når det sitter barn,unge og gamle med en vond klump i magen, klumpen heter skuffelse, svik og en hel bråte med forb.............!!!!!!!!!!!!!! Så forvent ikke at skjærgården deler din glede!
Takk for støtten fra Utdanningsforbundet.

Av: Evy
Dato:Fredag 2. desember Kl: 09:58

Heia Utdanningsforbundet!

Av: Karl-Einar
Dato:Fredag 2. desember Kl: 09:55

Leste i KV i går at Rådmannen foreslår å annsette ny plansjef samtidig som vi også skal få en ny reiselivssjef, selv om næringslivet i Kragerø spytter i noen kr. vil dette føre til millionutgifter. Ringvirkningene av disse utgiftene er særdeles usikkre. Samtidig ser det ut som det er
HELT NØDVENDIG for ett flertall i kommunestyret å LEGGE NED SKOLER...
Skjønn logikken den som kan det. Det er å spare seg til "FANT" Samtidig som man hiver penger ut av vinduet etter mitt skjønn. Foreslår igjen at
AP ledelsen i Kragerø drar på "LUGÆRKVELD" på Eldhuset kulturkafe i kveld kl. 7. Der er det sikkert ikke forventa at det serveres sannheter
likevell. Der burde dere sikkert føle dere som hjemme...
Fremdeles frustrert og forbanna. Men jeg forblir " ØYBOÆR".

Av: Pedern
Dato:Fredag 2. desember Kl: 02:04

Skal en tro det en leser? Her er faktisk Jone Blikra så arrogant å foreslå et fakkeltog, fordi AP i Kragerø har satset x antall millioner kroner på skole. Hvor gikk du på skolen,Jone? Jeg visste ikke at Kragerø AP hadde så mange penger i sin kasse. Er ikke dette penger som vi skattebetalere har gitt til fellesskapet? I tillegg er du så frekk å forsøke å sette beboere i byen opp mot oss som bor i skjærgården ved å påstå at det dere har klekket ut betyr en bedre skole for alle elevene i Kragerø. Kom ned på jorda og se deg om. Lytt gjerne til folk som har vært ute en vinterdag før, og som kanskje vet hva de snakker om, istedet for bare å forsøke og forsvare et idiotisk forslag, framkommet fra 2-3 personer i partiet med helt annen agenda.

Av: Infiltert av Høyre???? JEPP
Dato:Fredag 2. desember Kl: 01:36

Klaus Hansen fra øya nevner her at Arbeiderpartiet er blitt infiltert av Høyre... Og ja,han har så rett så rett... Det sitter nemlig godt planta høyre folk i Arbeiderpartiet... Om det er penger og makt som står i fokus er jeg overhode ikke tvil om! Jone blikra hoppa fra Høyre til Ap, Geir Henning Eikeland kom dalende ned fra bergen som medlem av Høyre der.. Fant vel ut at Kragerø var en Ap kommune da,og skulle han ha noen sjans til å komme seg til makta var dette veien å gå! Mennesker gjør mye ,ja nesten alt for penger og makt.... Om det så betyr å TRAMPE på barn!!!!!
Men en ting er sikkert. At Kragerø Ap går til seier ved neste valg er som at Rv skulle komme til makta ved neste stortingsvalg.... NEste kommunevalg skal Rv opp og frem. Det kan vi øyfolk love dere faktisk.. VI vet hva mobilisering er nemlig.. Og vi vet at Rv er et parti man kan stole på. (sammen med Høyre,som faktisk ærlig forteller hvor landet ligger og gir oss valg muligheten.)


Jeg hadde ærlig talt ikke trodd dette... Jeg er dypt skuffet over kommunen vår...

Av: også øyboer
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 22:53

Dette sier litt om arbeiderpartipolitikere,de er pokker ikke til å stole på i det heletatt.

Av: Kampvillig øyboer
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 22:30

Kjære Nina!
At noen ikke ser hvilket rotterace dette kunne blitt er meg uforståelig. Du har full støtte for ditt valg - etter at AP har meldt at de skal binde gruppa og behandle skolenedleggelse som budsjettsak og ikke som forskrift, ja - da ser ikke jeg at du kunne reddet skolen i denne omgang uten å gå ut av partiet - det er en trøst å vite at fylkesmenn har kjent slike vedtak som ulovlige før. Jeg har full respekt for ditt valg! Lykke til videre i kampen!

Av: Skuffet øyboer.
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 21:55

AP politkeren som skulle tilbake til poletiken får redde skåtøy skole må vell nå føle seg litt dum.Gikk ut med frisk mot forlot fellesmøte på skåtøy 28-11 under full applaus med stø kurs for møte i AP.Leser i KV i dag at motet tok en brå slutt under dette møte.Kan være lurt og holde en litt midre freidig holdning vis man ikke står for det man sier.

Av: Arvid og Karin
Dato:Torsdag 1. desember Kl: 11:06

Til Øying!!!!
Selv om innlegget virker lite seriøst,fortjener det svar. Ønsker vedkommende vinterstengte forretninger i Kragerø? Altså færre arbeidsplasser og skattekroner til skole! Jo mer vi alle støtter opp om lokale forretninger, jo flere arbeidsplasser og skattekroner til å opprettholde skolestrukturen som den er.
Vennlig hilsen Arvid og Karin som ønsker å holde åpent hele året. Vi ønsker en levende skjærgård OG et levende sentrum.

Av: Glad i barn
Dato:Onsdag 30. november Kl: 19:36

Til Baltus og likesinnede i AP,KRF og Høyre
- Det er ikke alt som teller - som kan telles. På øyskolene har de idag skoler med aldersblanda grupper - dette kopieres nå overalt i den vestlige verden på grunn av at det gir bedre læring.
- de har uteareal som forslår og gir gevinster både fysisk og psykisk.
Skal barna fra øyene til Kragerø , må det bli en kvalitetssenking og ikke en bedre skole.

- I boka ”Det musiske mennesket”sier professor Jon Roar Bjørkvold sier om fulldelte skoler uten aldersblanding i gruppene:
- Dette er klassesystemet bokstaveleg tala i reindyrka pedagogisk form.
- Sikkert ei ubetinga praktisk løysing for administrative myndigheter, men på mange måter ei ulukke for læring og motivasjon.
- Ungar har lært av kvarandre og av vaksne, med nettopp aldersforskjellar som ei viktig drivkraft.

Av: øying
Dato:Onsdag 30. november Kl: 18:31

Det kan se ut som politikerene ikke ønsker bosetting på øyene.Alle øyfolk: Hva med å ta all julehandel i år utenbys? ikke legge igjen ei krone i komunen,for det er jo det som blir utfallet tilslutt.Kan sikkert få downtown til å sette opp busser mot bra julehandel.Så skal vi se da om komunen kan leve av feriefolket.

Av: Evy
Dato:Onsdag 30. november Kl: 18:26

Kjære Baltus! En løgn blir ikke mer sann om den blir gjentatt mange ganger. Landsgjennomsnittet pr elevplass i Norge var i 2004 64157.-Kragerø kommune bruker i underkant (62000.-)av gjennomsnittet på landsbasis. Skåtøy og Tåtøy skoler har du sikkert lest hva kostet pr plass i fjor. Det koster ikke skjorta pr elevplass på øyskolene. Med hensyn til kvalitet på undervisningen finnes det ingen verifiserbar forskning som dokumenterer at store skoler gir bedre kvalitet enn små skoler, ei heller motsatt. Her er det masse synsing. Det som er hevet over enhver tvil, er at det gjøres et kjempeløft på nasjoenalt plan for å ansvarliggjøre kommunene i forhold til elevenes arbeids- og lekeforhold, fysisk og psykososial helse. Her scorer begge nevnte øyskoler svært høyt i forholld til kriterievektene som er lagt til grunn. Hylekoret på Skåtøy har ingen respekt for argumentasjonen til lederen i Ap. Den er ikke fundamentert på kunnskap, men på et behov for å rettferdiggjøre det urettferdige.

Av: Thor D
Dato:Onsdag 30. november Kl: 16:32

Det ble tidligere oppgitt at utgiftene for Tåtøy var kr. 67.000 pr elev og kr. 63.000 pr. elev på Skåtøy.
Kan noen i Kragerø kommune komme fram med tallet i kr. pr. elev i skolen i Kragerø?

Så kan vi legge sammen transportkostnader for å få elevene til byen og opp på skolen. Dere politikere ville vel ikke sendt deres 6-åring alene fra Skåtøy til byen og at disse skal gå uten følge fra Danskekaia til Skolen.

Av: baltus
Dato:Onsdag 30. november Kl: 15:42

Klaus Hansen trekker frem en rekke momenter,men glemmer det viktigste,ØKONOMI og KVALITET. Det virker som ingen i "hylekoret"
har lest innlegget i lokalavisene fra lederen i AP, hvor det fremkommer at det koster "skjorta" så mye mer pr. elev på disse småskolene.
Husk det er også andre en deg som betaler skatt.

Av: Ragnhild
Dato:Onsdag 30. november Kl: 10:46

Referat fra møtet den 28.11.05 ligger nå på www.kragerokystperlene.no

Av: klaus hansen
Dato:Onsdag 30. november Kl: 03:58

Troverdighet.

I etterkrigstiden sto Arbeiderpartiet i spissen for gjenreisningen av landet, den 15.12 kan medlemmene i Kragerø Arbeiderpartiet selv velge å stå i spissen for helt andre verdier.
Det interesante her er om ledelsen i Arbeiderpartiet vil binde partigruppa.Hvis dette skjer gir dette et signal om en høyre dreining i et prinsipielt viktig politisk verdispørsmål, - nemlig bosettings mønstret i Kragerø skjærgården.
Troverdighet
Mette Ofstad og Erling Laland har gjennom avis innlegg og interuvjer forsøkt å forklare sitt standpunkt med at de har aldri lovt velgerne noe eller vært bundet av noen avtaler med andre partier. Vi – velgerne må ha misforstått alt.
Etter Lalands sitt inteuvj på telemarkssendingen den 23.11, hvor han hevdet at Arbeiderpartiet ikke hadde noen samarbeidesavtale med SV pga RV,må han jo tro at lytterne til Telemarkssendinga er evneveike.
Den eneste unskyldningen for en slik arroganse, som de to fremviser er at de har et høyere mål - en visjon, men det er vel tvilsomt. Det er nok heller slik at Arbeiderpartiet i Kragerø er blitt infiltert av Høyre, som jo er den eneste vinneren i denne såpeopraen.

Prioriteringer
Kragerø kommune har fått en økning i overføringen fra staten i form av frie midler.Dette kunne en fornøyd rådmann og ordfører Laland fortelle.
Av overføringene er ca 30% tiltenkt skole, resten håper jeg at blir benyttet innen eldreomsorg.
Dette håpet svinner da vi i herværende avis kunne lese at nå:! Skal Kragerø endelig begynne med planlegging av et kulturhus!,PLANLEGGING !, dette har vi penger til. Som skatte betaler får jeg lyst til å protestere på slik sløsing med mine penger.
Konsekvenser
Hvorfor er ikke det lagt frem en konsekvens vurdering for å legge ned Tåtøy og Skåtøy skole? Hva er:
· Merkostnader for transport for samfunnet.
· Ulemper for foreldre som må hente og transportere syke barn.
· Økt skolevei for elevene
· Forgubbing i skolen hvis lærere må sies opp- hvis de kan det.

Dette er en prinsipielt viktig sak :
Hvis Arbeiderpartiet med Laland og Ofstad skal få å løpe fra valgløfter, vil dette true lokal demokratiet og respekten for de folkevalgte som representerer oss.
Og jeg har gitt min siste stemme til dette partiet.

Klaus Hansen
øya
Av: Evy
Dato:Onsdag 30. november Kl: 00:52

Barnetallet på 70- og 80-tallet var lavt. På den tida var barnekullene tilsvarende små som det vi opplever i dag. Dette er et nasjonalt fenomen. De som var barn på 70- og 80-tallet er de som nå er i "barneproduksjonsalder". Dette er en av de viktigste grunnene til at barnetallet er lavt, sammen med faktoren at barna utdanner seg lengre, og får barn seinere enn før. På 90-tallet, derimot, kom det noen kraftige kull med barn (Skåtøy skole ble for eksempel "sprengt"). Disse vil i sin tur få barn. Skal vi da bygge opp igjen, investere på nytt, etter en "å fillern"-tankegang? Hvorfor ikke ta vare på skoler som innfrir de siste føringer fra regjering og departementer med henblikk på nærhet til lokalsamfunnet, natur, fysisk aktivitet osv osv osv..Mette Ofstad har sikkert masse forskning som viser at skoler med liten og lite variert uteplass, opp mot 200 elever og med (antatt) pågående byggeprosess er et likeverdig tilbud til våre barn. Vi har forskning på det motsatte.

Av: Karl-Einar Westhrin
Dato:Tirsdag 29. november Kl: 21:04

Har politikerene en skjult agenda? Elevtallet ved Tåtøy skole vil bli 32 neste år. Etter samtale med folk i RV og SV forekommer det meg at APs kuvending har mer med at dette vil utløse en ny lærerstilling ved skolen vår. Syns dette forslaget fra nedleggelseskammeratene smaker værre enn råtten fisk. Det var et vedtak i kommunestyret om et minstetall på 30 elever. Takk for solidariteten med øyfolket i skjæregården AP...

Av: for øyskoler
Dato:Tirsdag 29. november Kl: 16:09

Nedleggings politikerene skal få litt å svare for.Sentraliserings tilbudet dems vil aldri kvalitetsmessig komme i nærheten av hva elevene ved øyskolene mister.Dere bør virkelig tenke dere om.

Av: Gro Marigård
Dato:Tirsdag 29. november Kl: 08:42

"Det hjelper ikke å kutte av en finger om man har hjerteproblemer" Vi ønsker oss alle et levende samfunn som er godt tilrettelagt for barna våre. At det trygge er der barna bor er en forutstting for å få til dette. For de som tror at skjærgårdsskolene"stjeler" ressurser fra elever andre steder: undersøk det utover det å høre på hva alle andre sier. Dere vil kanskje bli overrasket!!? Ting er ikke alltid slik det blir fortalt.
vi har alle et ansvar i Kragerø for at innbyggerene i kommunen skal trives og blomstre. Skjærgården er en del av Kragerø kommune.

Av: Peder Ellingvåg
Dato:Mandag 28. november Kl: 23:32

Det er viktig å fastslå at det at vi kjemper for øyskolene ikke betyr at vi er imot det arbeidet som dere i byen gjør for å opprettholde et godt skolemiljø for deres unger. Vi får stå på hver på vår kant. Det er noe som heter at barn har rett på en trygg oppvekst. Det får de i sitt nærmiljø!

Av: Ragnhild Ellingvåg
Dato:Mandag 28. november Kl: 23:08

Takk for møtet i kveld! Jeg er innflytter, kom for fire år siden fordi jeg er oppvokst i kystkulturen ( les øykulturen) og ville tilbake til sjøen etter mange år i innlandet på grunn av jobb. Jeg har ingen røtter her, men da vi kom var Flerbrukshuset på Skåtøy på "beddingen" - så valget var enkelt - dette er en kommune som satser på skjæra. I dag 4 og 1/2 år senere er jeg ikke like imponert over kommunen, men jeg er stolt av å ha fått lov til å bli en del av en kultur og en befolkning som kan samle seg så konstruktivt på et folkemøte. Takk til alle!

Av: Bymann
Dato:Mandag 28. november Kl: 21:47

Jeg bor i byen, men har stor sympati for øyskolene. Alle skjønner jo at man ikke kan drive skoler uten elever, men foreløpig går det da elever både på Skåtøy og Tåtøy såvidt jeg vet. Og er det ikke planer om boligbygging? Tror noen at folk vil flytte dit uten skole! Det må i så fall være pensjonister, som kommunen har mange nok av fra før.

Av: Tåtøy-patriot
Dato:Mandag 28. november Kl: 21:44

Veldig bra! Det er tydelig at skjærgårdskomiteen jobber konstruktivt. Klart at ungene også må bli hørt!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS