Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Rådmannen vil ansette reiselivssjef

24.11 2005 av Willy Nilsen

 

Saken er oppdatert: Rådmannens forslag til budsjett for 2005 inneholder et forslag om å ansette reiselivssjef. Men antall lærlinger foreslås redusert.

 

På næringsområdet foreslår rådmannen å sette igang et eget prosjekt "Reisemål Kragerø". Kommunale egenandelsutgifter til prosjektet ventes å utgjøre
kr 390 000,-. Telemark fylkeskommune har gitt tilsagn om midler. Flere av de ledende reiselivsbedriftene i kommunen har også gitt sin tilslutning til prosjektet. En tar sikte på å ansette en egen reiselivssjef.


Statlige ekstrakroner

Statlige ekstrakroner gjør det lettere å drive politikk i Kragerø. Men rådmannens budsjettforslag inneholder likevel en rekke forslag om innsparinger.
Kommunens totale inntektsramme for 2006 er 309,28 millioner kroner, og budsjettet er satt opp dels med utgangspunkt i politiske vedtak og signaler og dels på bakgrunn av rådmannens egne oppfatninger.

Her følger en liste over driftsmessige endringer som er foreslått:

 • Ordningen med kommunalt driftstilskudd til veterinær er foreslått avviklet. Årlig besparelse utgjør
  kr 90 000,-.
 • På næringsområdet igangsettes det et eget prosjekt "Reisemål Kragerø". Kommunale egenandelsutgifter til prosjektet ventes å utgjøre
  kr 390 000,-. Telemark fylkeskommune har gitt tilsagn om midler. Flere av de ledende reiselivsbedriftene i kommunen har også gitt sin tilslutning til prosjektet. En tar sikte på å ansette en egen reiselivssjef.
 • Antall lærlinger reduseres fra 14 til 8. Dette gir en innsparing på kr 600 000,-.
 • Bibliotekets midler til innkjøp av bøker og andre medier reduseres med kr 56 500,-.
 • En foreslår å gjøre ordningen med stengt biblioteket i romjula permanent.
 • Enhet for kultur er tilført ekstra midler, kr 283 000,- for å sikre helårsdrift av ungdomsklubben i Kragerø.
 • Vedlikehold av veier og parker vil bli redusert med kr 270 000,-.
 • Kommunens renholdsstab vil bli redusert med 3,2 stillinger, tilsvarende en innsparing på 1,1 mill. kr. Reduksjonen knyttet til renhold vil komme til uttrykk i skolebygg. For enkelte bygg vil det bli aktuelt å gjennomføre renhold annenhver dag.
 • Det forelås å bevilge kr 1,1 mill. for å opprettholde omsorgstjenestens drift på 2005 nivå.
 • Helårs drift av bofellesskapet Bjørnebo medfører en økt kostnad på kr 1,0 mill.
 • Nytt psykiatritiltak for "tunge" brukere medfører at omsorgstjenesten tilføres kr 0,9 mill. I tillegg vil det bli foreslått at det bevilges ytterligere 0,8 mill. kr fra øremerkede statlige tilskudd til psykiatri.
 • Kostnadene til særlig ressurskrevende brukere av omsorgstjenester foreslåes økt med kr 0,5 mill.
 • Legevaktsamarbeid med Drangedal gir reduserte legekostnader med kr 300 000,-.
 • Bortfall av egen dagbemannet legeformidling medfører utgiftsreduksjoner på kr 300 000,-.
 • Betinget av utfallet av forestående reforhandling av legevaktsamarbeidet med Kragerø sykehus og Drangedal kommune kan det bli aktuelt å foreslå bortfall av nattbemannet legeformidling kr 270 800,-.
 • Det forelås å bevilge kr 333 000,- for å opprettholde barnevernsdriften på 2005 nivå.
 • Nye kostnadskrevende omsorgstiltak ovenfor barnevernsbarn forutsettes finansiert ved utgiftsreduksjoner knyttet til eksisterende tiltak.
 • Det bygges nytt tilbygg på Sannidal barnehage i 2006.
 • Kommunen har inngått leieavtale som sikrer bruk av speiderhuset i Studsdalen til barnehageaktiviteter. Ved behov kan en øke antallet plasser i eksisterende barnehager ved å bruke speiderhuset.
 • Blåveisen barnehage endres til å omfatte to vanlige avdelinger, en på Eklund og en i Rørvik.
 • Oppholdsbetalingen i barnehagene blir redusert til kr 2 250,- per md. fra januar 2006.
 • Det blir ingen endringer i lærertettheten i skolen. En opprettholder samme nivå som på høsten 2005.
 • Antall barn i SFO er redusert med 65. Det vil bli redusert bemanning som følge av denne reduksjonen.
 • Det er avsatt kr 650 000,- til nytt undervisningsmateriell i forbindelse med Kunnskapsløftet.
 • Voksenopplæringen må foreta driftsmessige tilpasninger til nytt regelverk knyttet til finansieringen av voksenopplæringstiltak for flyktninger og innvandrere.
 • Skjønnsutøvelsen og krav til dokumentasjon vil bli ytterligere skjerpet for de som søker om økonomisk sosialhjelp. Dette for å sikre budsjettmessig dekning for økningen i sosialhjelpssatsene.
 • Kommunen vil få redusert sine kostnader til tiltak for rusmisbrukere med kr 300 000,-.
 • Dette skyldes at en rekke av behandlingsinstitusjonene er blitt helseforetak og at opphold finansieres av staten.

Budsjettet ble lagt frem for politikerne i går, skal debatteres i formannskapet 6. desember og i kommunestyret 15. desember.
Budsjettet er lagt ut på Kragerø kommunes nettside.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: irritert
Dato:Torsdag 8. desember Kl: 12:57

Det trengs ikke å lete så mye,rådmannen kan ta den jopbben så slipper han å sitte og spekulere på hvordan han skal få lagt ned skolene.I kommunen pleier de bare turistene, resten av innbyggerne er bare et onde i deres øyner iallefall når det gjeller folk utenfor bykjernen.

Av: Sosialisten
Dato:Fredag 25. november Kl: 20:33

Kjære argh! Hvor gammel er du? Eller er du kanskje ironisk?

Hva har lærlinger og gamle med ansettelse av reiselivsleder å gjøre? Om noe så må det være positivt.

Meningen med en reiselivsleder er vel å skaffe turister/pleie turister, som legger igjen mer penger i Kragerø, som igjen fyller skattekassa med mere penger (økt inntekt til næringslivet = mer skatt, flere arbeidsplasser osv. osv.)

Av: Arg!
Dato:Torsdag 24. november Kl: 12:14

Dette kan ikke Arbeiderpartiet og SV godta! Gjør det det, ja da har sosialistene fått min stemme for aller siste gang. Her skal det ansettes reiselivssjef, mens renholdere mister jobben og det blir færre lærlinger! Nå må folk si ifra!

Av: eitrandes
Dato:Onsdag 23. november Kl: 23:01

En utrolig god idè å annsette en reiselivssjef ....... Men om det leites nøye på rådhuset kan det vel hende at det finnes noe ledig kapasitet som kan ta seg av oppgavene ??? da er det jo noen kroner å spare vil jeg tro ? det burde jo dekke de 6 lærlingene som ikke får noen kontrakt ?, eller kansje nok til èn øyskole ( lærerne skal jo ikke sies opp ) ?

Av: Nyhetshungrig
Dato:Onsdag 23. november Kl: 20:26

Jeg vil bare si at det er flott av Kragerønett å legge ut budsjettet på denne måten, lettfattelig og greit. Savner flere bilder, men det kommer sikkert!

Av: frustrert
Dato:Onsdag 23. november Kl: 15:43

Det er ikke bare øyboerne komunnen ikke vil ha, nei nå må lærlingene flytte på seg og.

Av: Bing
Dato:Onsdag 23. november Kl: 13:32

Endelig har rådmannen tatt ansvar og laget et gjennomførbart budsjett. Poltikerene har nå en mulghet til prioritere og vise handling ikke bare salderinger. Lykke til med debatten !

Av: Sykepleier
Dato:Onsdag 23. november Kl: 13:09

Jeg gråter litt for min syke mor, men det er nå likevel utrolig dumt hvis legevaktformidlingen forsvinner fra lokalsykehuset. På mange måter er jo da kommunen med på å redusere innholdet i lokalsykehuset. De som jobber på legevakta har veldig god kjennskap til lokalmiljøet. Dette forsvinner hvis noen utenfra kommunen skal ta over.

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS