Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Formannskapet med krasst brev til Fylkestinget

16.11 2005 av Willy Nilsen

 

Formannskapet vil opprettholde elektrolinjen ved Kragerø videregående skole, og sender et krasst brev til Fylkestinget. - Vi må slåss for lokalsamfunnet, sa Kari Fosso (H).

 

Saken om linjevalg er behandlet i hovedutvalget i fylket, uten at uttalelsen fra formannskapet blenevnt  i det hele tatt.  Formannskapet går inn for at de nåværende studieretningene bør videreføres i de nye programområdene. Og at elektrofaget fortsatt bør være et tilbud ved skolen. I tillegg forutsettes det at mekaniske fag blir videreført i det nye programmet teknikk og industriell produksjon.

 

Høringsuttalelsen fra de folkevalgte legger videre vekt på at arbeidsmarkedet for folk i Kragerø er og vil i større grad bli innenfor et utvidet Grenlandsområde. Det betyr at elever fra Kragerø må få tilbud om lærlingeplasser innenfor det samme området. Videre går det fram at det ikke kan aksepteres at et utdanningsprogram tas bort fra Kragerø fordi det ikke er lærlingeplasser i kommunen, hvis det er lærlingeplasser i Grenland.

 

 I innstillingen til fylkestinget går det fram at rektor Johs Eide ved Kragerø videregående skole ønsker å få opprette service og samferdsel i stedet for elektrofag. Innstillingen har lagt vekt på dette, og det fremmes forslag om en omlegging fra elektro til service og samferdsel  fra høsten 2006.   

 

Utdanningsprogrammet service og samferdsel består av studieretningen salg og service og transportfag, som i dag er en del av studieretningen mekaniske fag. Omleggingen vil koste ca 0.9 millioner kroner.

 

Kommunens høringsinnspill ikke hørt.
 

I rapporten fra prosjektet med forslag til fordeling av VG1 fra høsten 2006 ved de videregående skolene i Telemark, fremkommer det at samarbeidet med kommunene og kommuneregionene er viktig.

 

Det etterstrebes å opprette utdanningsprogrammer som svarer til behovene i kommuner og næringsliv. Dessuten vises det til vedtaket fylkestinget gjorde i februar om at skolene må engasjere seg i utviklingen i egen region som ledd i fylkeskommunens regionale utviklingsrolle.

 

Forslag til utdanningsprogrammer VG1 om å erstatte elektro med service og samferdsel er imidlertid helt i tråd med rektor Johs Eides innstilling. Han vektla i høringen at det etter hans skjønn finnes langt flere arbeidsmuligheter i det lokale nærmiljø for ungdom som måtte ta grunnutdanning i service og samferdsel enn elektroutdanning, og han ville forsterke forslaget i innstillingen.
 Dette er hverken lærrorganisasjonene eller formannskapet enige i. Men dette er altså ikke tatt hensyn til i saksbehandlingen i fylkeskommunen.

Denne saken oppdatres. 

 

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: magesår
Dato:Tirsdag 22. november Kl: 14:52

Helt flott! Her sier Kari Fosso "Vi må slåss for lokalsamfunnet!" Det gjør vi på Skåtøy og Tåtøy også - men det blir kanskje litt for lokalt for Fosso? Jeg er av dem som syns politikerforakt bare slår tilbake på oss selv som velgere, fordi færre vil stille til valg. Jeg er derimot svært interessert i hva politikerne i Kragerø kommune tror er med å skape politikerforakt. Ellers er det fint at politikerne vil kjempe for linjevalgene på KVS.

Av: Foresatt
Dato:Torsdag 17. november Kl: 09:47

Det jeg ikke skjønner, er hvorfor rektor Johs Eide har en helt annen oppfatning enn både lærerne, elevene og formannskapet. Han er jo rektor, og bør jo vite hva som er best. Hva er grunnen?

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS