Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Vil flytte Skarbo-elevene til Årø

09.11 2005 av Willy Nilsen

 

Rådmannen foreslår å legge ned Skarbo skole, og flytte elevene til Årø. Da blir det ikke ny skole på Helle. Utdanningsforbundet går sterkt imot.

 


Bildet er fra formannskapets møte i Helle-
huset, der ny skole ved Hellebanen var tema.
I følge forslaget skal Årø skole rustes opp for 25 millioner kroner. I et innlegg skriver leder Solveig Rambøl i Utdanningsforbundet at det i stedet bør bygges en ny skole på Helle.  Her følger innlegget i sin helhet:

Skole på Helle

I administrasjonens forslag til økonomiplan for 2006-2009 foreslåes det å legge ned Skarbo skole og overføre elevene til Årø skole, som så skal rustes opp for 25 millioner kroner.

Befolkningen på Helle har stilt seg positiv til forslaget om en skole på Helle, men det har hele tiden vært ut i fra en klar forutsetning om at det måtte bygges en ny skole.

Det meste av bygningsmassen på Årø er så gammel og dårlig at den ikke egner seg for renovering, og skolen har allerede i dag store plassproblemer. Det er rett og slett ikke plass til Skarbo-elevene uten å bygge ut skolen.

Uteområdene er knappe, og det er ikke mulig å utvide skoletomta, det blir for liten plass til å gi gode lekemuligheter til flere elver enn det er i dag.

Å ruste opp Årø skole for 25 millioner kroner er derfor ikke på noen måte et brukbart alternativ. Alle involverte parter - foreldre, lærere og elever- ønsker da heller å beholde de to skolene som de er, inntil det er mulig å bygge nytt.

Utdanningsforbundet Kragerø ber politikerne om å følge opp de signalene de har gitt og bevilge penger til en ny skole på Helle !


For styret i Utdanningsforbundet Kragerø

Solveig Rambøl,

leder

 

 

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Høyre-velger
Dato:Torsdag 10. november Kl: 13:52

Fint at Ap vil bygge ny skole på Helle. Men det har da Høyre hatt på programmet sitt lenge! Skoler MÅ legges ned. Ellers går det den veien høna sparker.

Av: Vadfoss-beboer
Dato:Torsdag 10. november Kl: 13:17

Godt å høre! Da blir det vel flertall?

Av: Per Kr. Nilsen
Dato:Torsdag 10. november Kl: 10:38

Kragerø Arbeiderparti har på sitt medlemsmøte den 7.11 enstemmig vedtatt å gå innfor at det skal bygges en ny skole på Helle for Skarbo og Årø skolekretser i nærheten av Hellebanen. Dette vil bli fulgt opp med forslag i kommunestyret når økonomiplanen for 2006/09 kommer til behanling.

Hilsen
Per Kr. Nilsen
sekr. Kragerø Arbeiderparti

Av: Vadfoss-beboer
Dato:Torsdag 10. november Kl: 08:14

Jeg bor i Vadfoss, men skjønner likevel at Årø skole ikke har noen framtid som skole for strekningen Rønningbakken-Fossing. Folk flest bor jo på Helle, og der bygges det idrettsanlegg. Det er bedre å vente litt enn å satse 25 millioner på Årø. Det er å kaste bort penger!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS