Kragerø - Perlen blant kystbyene
Gå tilbakeEpost til forfatterTips en venn!Utskriftsvennlig side

Eldre likestilles med ungdommen i kommunestyret

26.01 2006 av Willy Nilsen

 

Kommunestyret vedtok i kveld med 23 mot 11 stemmer å gi eldrerådet de samme rettigheter som ungdomsrådet i kommunestyret. Dermed har Anders Gokstad (bildet) og de andre medlemmene av eldrerådet fått det som de ønsker.

 Vedtaket gikk på tvers av rådmannens innstilling og forslaget fra formannskapet.  Formannskapet gikk inn for  at eldrerådet kan si sin mening, men bare når ordføreren finner det formålstjenlig!  Mange representanter hadde funnet ut i ettertid at dette var en lite klok formulering.

I saksfremstillingen står det: "Foreliggende sak er av en karakter som tilsier at problemstillingen først og fremst må finne sin avklaring gjennom politisk diskusjon i kommunestyret. På prinsipiell basis er rådmannen av den oppfatning at møte- og talerett i kommunestyret bør forbeholdes kommunestyrets medlemmer. Med dette som basis, finner rådmannen å ville tilrå at eldrerådets ønske om møte- og talerett i kommunestyrets møter bør avslåes. Rådmannen er av den oppfatning at Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd gir klare føringer og pålegg for hvordan saker som berører eldres levekår skal behandles. Med henblikk på å oppfylle lovens intensjoner bør det i stedet legges større vekt på å sikre at eldrerådet inviteres til å avgi uttalelser i alle aktuelle saker av betydning for eldres levekår.

Skulle kommunestyret likevel finne å ville innrømme eldrerådet møte – og talerett, finner rådmannen det formålstjenlig å tilrå at disse rettighetene gies som beskrevet i vedtektene for KragerøUngdomsråd."

Og det ble akkurat slik som det står i den siste setningen. 
I løpet av debatten ble man minnet om at alle borgere faktisk har muligheten til å fremme en sak for kommunestyret, bare innlegget avsluttes med et spørsmål. I forrige periode var det en borger som benyttet seg av denne muligheten, nemlig Thore Sveberg.  Det har med andre ord ikke vært noe renn for å komme på talerstolen i kommunestyret.
Men nå er det altså klart for å gi eldrerådet en plass i vårt øverste politiske organ med talerett, men ikke forslagsrett - akkurat sånn som ungdomsrådet har det. 
Så får vi se om flere følger Thore Svebergs eksempel og ber om ordet i kommunestyret.

 

Si din mening her!

 

Tips en venn!

Kjenner du noen som også har interesse av å lese denne saken? Send et tips pr. e-post med skjemaet under. (Ingen informasjon lagres)

Til Navn:
Til epost:
Ditt navn:

 

Si din mening i denne saken!

Din mening:

Ditt navn:     

 

Av: Henry Isnes
Dato:Torsdag 19. januar Kl: 19:50

Sakvedr talerett for eldrerådets velgte medlemmer.
Dette syntes jeg er en demokratisk rett som jeg mener kommunstyret bør kunne følge opp.
Spørsmålet blir - hvorfor skulle eldrerådets valge medlemmer i styret kunne uttale seg om skare som vedrører deres plasering i det politiske livet i kommunen.
Jeg vil gå inn for at talerett blir innført - hvorfor ikke ?

Av: CAO
Dato:Torsdag 19. januar Kl: 19:17

Vell - det gjenstår å se, men dette synes da å være en alle tiders arrogant rådmann. Hvorfor er forresten noen typer diskriminering akseptabel og tillatt og andre forbudt? Demokrati? La nå i det minste kommunestyret, de folkevalgte, få avgjøre, ikke et "byråkrathode"!

Av: MSO
Dato:Torsdag 19. januar Kl: 17:12

De eldre har stemmerett og har i tillegg mulighet til å bli valgt inn i kommunestyret, det har ikke ungdommene. Kommunestyret er åpne møter men taleretten er for de som er valgt inn.

Av: T. KJ.
Dato:Onsdag 9. november Kl: 21:23

Kan det være mulig? Når ungdommen har talerett, kan vel også de eldre få det. Hvor er demokratiet? Eldrerådet har problemer med å komme frem med sine saker, så dette er en god løsning. Kommunestyret skal være åpent for alle!

 

Sett krageronett.no til din startside -

Redaktør Willy Nilsen 975 54 460 | Annonseansvarlig Markedsavdelingen 928 90 755
Teknisk ansvarlig ThinkWeb | webmaster@thinkweb.no
2005 © Kragerø Avisa AS